bloggang.com mainmenu search

Inception Chair คืองานออกแบบเก้าอี้(handcraft) ที่มีการซ้อนรวมเก้าอี้ให้อยู่ที่เดียวกันถึง 10 ตัว
ผ่านกลไกแบบง่ายๆ ด้วยการสร้างร่องเสียบไว้กับเเก้าอี้และพนักพิงแต่ละตัว เพื่อนำเอาเก้าอี้ขนาดเล็กกว่ามาเชื่อมต่อเข้ากัน
โครงสร้างของ Inception ถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักของคนได้เหมือนกับเก้าอี้ปกติทั่วไป
รวมไปถึงเก้าอี้ขนาดเล็กก็สามารถใช้นั่งได้จริงเช่นกันแต่อาจจะใช้กับเด็กเล็กเท่านั้น
"Inception Chair" เป็นงานออกแบบที่ต้องใช้ทั้งทฤษฎีทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
สร้างสรรผลงานออกมาเป็นเก้าอี้ทั้ง 10 ตัวที่แยกออกจากกันก็ดูดี
ออกแบบโดย Vivian Chiu 
นั่งได้ สบายๆคะ
จะว่าไป ดูคล้ายๆกับตุ๊กตาแม่ลูกดกของประเทศรัสเซีย โดยตัวเก้าอี้ก็จะเกิดจากการซ้อนกันของเก้าอี้ที่มีขนาดต่างๆกันนั่นเอง
ที่มา : forfur.com
เรียบเรียงเพิ่มเติมโดย : InTrend InTown
Create Date :21 กรกฎาคม 2555 Last Update :21 กรกฎาคม 2555 21:48:16 น. Counter : 2240 Pageviews. Comments :0