bloggang.com mainmenu search

                ชัมบาลา เป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริง....เป็นนครแห่งอุดมคติที่พุทธศาสนิกชนที่ นับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเชื่อว่าเคยมีอยู่จริง ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆ ชัมบาลาในความคิดของพุทธฝ่ายมหายานก็คือ ดินแดนแห่งพุทธภูมิ นั่นเอง อารมณ์เหมือน ยูโธเปีย ตามความเชื่อของซีกโลกตะวันตกหรือดินแดนพระศรีอาริย์ ในบ้านเรา

ในแถบดินแดนฝั่งทิเบตนี้มีคำอีกคำหนึ่ง ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก นั่นก็คือคำว่า แชงกรีลา คำว่า แชงกรีลา ปรากฎโฉมต่อสายตานักอ่านทั่วโลกในฐานะเมืองลึกลับจากนวนิยาย ที่ชื่อ Lost Horizon องนักประพันธ์ James Hilton ลังจากนิยายเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ มีคนจำนวนไม่น้อยก็หลงใหลในความลึกลับแห่งนครอันสงบสุขที่ไม่มีอยู่ บนแผนที่ แต่มีนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อย มองว่าเจมส์ ฮิลตัน ได้ไอเดียเมืองลึกลับแชงกรีลาในนวนิยายของเขามาจากชัมบาลา” (Shambala)

               จากความเชื่อของทิเบต "ชัมบาลา" คือ อาณาจักรในตำนานของทิเบต เป็นสังคมในอุดมคติซึ่งเป็นต้นตอแห่งศิลปศาสตร์และอารยธรรมของเอเชีย ปัจจุบัน เป็นดินแดนแห่งสันติสุขและความรุ่งเรืองด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามและสงบ สว่างด้วยพุทธศาสนา ชาวทิเบตเชื่อว่าอาณาจักรชัมบาลานั้น ยังดำรงอยู่อย่างซ่อนเร้นในหุบเขาลี้ลับในเทือกเขาหิมาลัย  ขณะที่บางตำนานกล่าวว่าอาณาจักรชัมบาลาได้สาบสูญไปหลายร้อยปีแล้ว แต่ก็มีนักวิชาการชาวตะวันตกบางส่วนได้สันนิษฐานว่า อาณาจักรชัมบาลาอาจจะเป็นอาณาจักรโบราณแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมีบันทึกอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ขณะหลายคนเชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวกับชัมบาลาเป็นเพียงเรื่องเล่าขานเท่านั้น

               นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เชื่อว่าอาณาจักรชัมบาลามิใช่สถานที่ หากแต่เป็นรากฐานของสภาวะการหยั่งรู้ และการประจักษ์แจ้ง อันเป็นศักยภาพที่ดำรงอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคน 

ดินแดนแห่งธิเบต ที่เปรียบประดุจหลังคาโลก

ขอบพระคุณภาพจาก worldfortravel.com,tourism-review.com, artblogericwhollem.blogspot.com ,uncharted.wikia.com,thehiddenfact.com
ขอบพระคุณเนื้อหาจาก อักษรจรจัด //travel.truelife.com/detail/1977686
Create Date :03 กันยายน 2555 Last Update :3 กันยายน 2555 21:07:23 น. Counter : 2700 Pageviews. Comments :0