Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
6 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
สถิติ 32206 บทที่ 4 - 5

บทที่ 4 ครับ
มีสองเรื่อง คือ สมการถดถอยอย่างง่าย กับสมการถดถอยอย่างยาก
อย่างยากนี่ภาษาหนังสือเขียนว่า ถดถอยพหุคูณ อย่างยากนี้ จะไม่ออกคำนวณครับ

ดูที่แบบฝึกหัดก่อนเรียน ข้อ 3 -6 ครับ ข้อสอบจะออกล้อแบบนี้ครับ
เป็นเรื่อง เกี่ยวกับ สมการถดถอยอย่างง่าย
เขียนเป็นสมการได้ อย่างนี้ครับ Yi ใส่หมวก = a + bXi
ซึ่งก็คือสมการที่เขา แสดงไว้ในหนังสือเรียน หน้า 4-17 ครับ
ตรงนี้อธิบายความเพิ่มเติม นะครับ ว่า X เป็นตัวแปรต้น Y เป็นตัวแปรตาม

หมายความว่าอย่างนี้ครับ ถ้าเราโฆษณา มาก ยอดขายก็น่าจะเพิ่มขึ้น
ยอดขายจะเป็น ตัวแปรตาม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นตัวแปรต้น
นั่น หมายความว่า เราต้อง ใส่ค่า โฆษณา แทนค่า X แล้วคำนวณ ให้ได้ค่า Y

ก่อนที่จะได้ ค่า Y ออกมา ต้อง หาค่า a และ b ออกมาก่อน
ที่นี้ ค่า a หามาได้จาก การคำนวณ โดยต้อง รู้ค่า b ซะก่อน
แล้วค่า b นี้จะได้มาจากการคำนวณ โดยสูตร หน้า 4 – 20 ครับ
ยากน่าดู แล้วใครจะจำได้หว่า (อย่าเพิ่ง ยอมแพ้ครับ)

ดูสูตรหน้า 4 - 20 ครับ

สูตรนี้แหละ ครับ เป็นสูตรเบื้องต้น ขั้นตอนต่อจากนี้คือ
ต้องหา b ก่อนครับ ซึ่ง b นี้ หาได้จากสูตรนี้ครับ

หน่าเดียวกัน ส่วนล่างสุดครับ

โอย เจออย่างนี้ แย่หน่อยครับ ไม่ใช่คุณคนเดียวที่แย่ ผมก็แย่ครับ
ไม่ว่าจะแย่อย่างไร ถ้าพยายาม ซะอย่าง เราจะเป็นฝ่ายชนะ ผมเชื่ออย่างนี้
ชนะด้วยความพยายาม อย่างยิ่งยวดครับพ้ม!!!
และด้วยความเชื่อ อย่างนี้ พยายามอย่างหนัก ผมก็มักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ เอ้าดูกันต่อครับ
จาก ข้างบนเรา รู้ว่า b มาจาก ตัวเลข สี่ชุด สองชุด บนเอามาลบกัน
แล้วหารด้วยหารด้วย สองชุดล่างที่ลบกันอยู่
มาดู ว่าชุดบน นั้น มัน มีอะไรบ้าง ชุดบน ตัวตั้ง กะตัวที่นำมาลบ คือ

ดูที่สูตร ครับ b = ส่วนของบรรทัดบนครับ

สอง ตัวนี้ครับ ตัวหน้า เป็นตัวตั้ง ตัวหลังเป็นตัวลบ
ทีนี้ ข้อสอบไม่ได้ให้มาตรงๆ ครับ โหดพอสมควร
เขาให้มาโดยอ้อม ครับ ตามนี้ เลยยยยยยย
(ผมเก็บมาจาก แบบฝึกปฏิบัติ ก่อนเรียนหน้า 28 ครับ ข้อสอบจะออกแบบนี้แหละ)

ดูแบบฝึดหัดก่อนเรียน หน้า 28 ข้อ 3 ครับ


จะเห็นว่า มีตัวเดียว ที่เขาให้มา คือ ตัว ซิกม่าXiYi ที่มีค่า = 110
ที่เหลือ เราต้องหาเอาเองครับ หาอย่างไร ต้องดูเพิ่ม ที่หน้า 4 – 20 กะ 21 ครับ
ตรงนี้ไม่รู้จริงๆ ครับ ว่า เขาจะให้สูตร อย่างละเอียดมาในท้ายข้อสอบหรือปล่าว
ท่านที่สอบมาแล้ว ถ้าพอจะจำได้ ช่วยบอกหน่อยครับ ถ้าไม่ให้รายละเอียดสูตรมา
คงยากที่จะจำ ได้

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย อาจออกสอบ ให้ดูแนวตอบใน หน้า 4 – 42 ครับ

หัวข้อต่อไปที่ จะออกสอบคือ

แนวคิดเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ อย่างง่าย
จุดที่ออกสอบคือหนังสือหน้า 4 – 48 เป็นข้อสังเกต ที่อยู่ในกรอบครับ ต้องจำตัวเลขในกรอบนี้ไปตอบครับ
เขาจะถาม ว่า ตัวเลข ช่วงไหน ที่แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากน้อย หรือปานกลาง
เรียกว่า ข้อสังเกตของ Cohen ปี 1998 ครับ

ดูตารางหน้า 4 - 48 ตารางแรก ครับ

คำแนะนำของผมคือ จำครับ จำค่าเดียวเท่านั้น คือ 0.30 < r < 0.49 ครับ จำเท่านี้ ก็พอ
ซึ่งตัวเลขนี้หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ กันปานกลาง
พอจำได้เราก็นำค่านี้ ไปเทียบกับ ตัวเลขที่ข้อสอบออกมาถามเราครับ
ถ้าน้อยกว่านี้ จะแปลผลได้ว่า มีความสัมพันธ์น้อย
ถ้ามากกว่านี้ จะแปลผลได้ว่า มีความสัมพันธ์มาก


ต่อไปที่ออกสอบคือ สูตร หน้า 4 -47
ตามนี้ครับลองแทนค่า จาก ข้อ 9 ก่อนเรียนครับดูสูตร หน้า 4 - 47 ครับ ซับซ้อนน่าดู

โจทย์จะให้ ตัวเลขมา แล้วเราเอาเข้าสูตร หาค่า r ออกมาครับ ได้ค่า r มาแล้ว ก็นำไปตอบข้อสอบครับ
ตาม ตัวอย่างแบบนี้ครับ
(ตรงนี้ หมายความว่า เพื่อนนักศึกษาต้องมีทักษะการคำนวณตามสมควรและสามารถถอดรูทได้ )
นับว่ายากพอควร

โจทย์ครับ แบบฝึกหัด หลังเรียน ข้อ 3 ครับ หน้า 31

^
^

ข้อสอบครับ ออกอย่างนี้เลย

คำถามคือ ข้อ 9. ถามว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับเท่าไหร่ ตอบ - 0.60
ที่เป็นลบเพราะ ค่า ตัวตั้งเป็น ลบ คือ – 180 ครับ ผลจึงเป็นลบ ส่วนตัวเลข 0.60 นั้น
ได้มาจากการคำนวณ จากสูตรที่ให้มาแล้วครับ
ข้อ 10. ถามว่า ค่าสัมประสิทธ์แห่งการกำหนดเท่ากับเท่าไร ตอบ 0.36 ครับ
ค่านี้ คือ r 2 นั่นเอง เราก็เอา ตัวเลขในข้อ 9 มายกกำลังสองครับ ได้คำตอบออกมา เป็น 0.36 ครับ
จะเห็นว่า ข้อนี้ ทำครั้งเดียว สามารถตอบได้สองข้อ ในทางตรงกันข้าม ถ้าทำไม่ได้ จะเสียสองข้อครับ

บทที่ 5

สมการถดถอยพหุคูณ คือค่าตัวแปรต้นมีตั้งแต่ สองตัวขึ้นไปครับ
สูตรหลัก ดูที่ หน้า 5 – 5 กะ หน้า 5 -6 ครับ

ข้อสอบ จะออกล้อ แบบฝึกปฏิบัติ ข้อ 1,2, 3, 4, 7, 8, 10 ครับ
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ไม่ยากนัก น่าจะพอทำความเข้าใจได้

สรุปมาให้ครบทุกบทแล้วครับ ( สำหรับการสอนเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กพ.2552 ครับ)

ขอให้โชคดีครับ หวังว่าคง สมใจ ที่อยากได้
ตรงไหนที่ไม่เข้าใจ ให้ mail ถามไปครับ
ยกเว้น 7 วันก่อนสอบ ไม่ตอบ mail ครับ
ตัวใครตัวมันครับเจ้านายยยยยย ผมก็จะอ่านหนังสือของผมบ้างเหมือนกัน


ข้างล่างนี่เป็น ส่วนที่ รุ่นก่อนๆ เคยสรุปไว้ครับ

คนแรกครับ

ข้อสอบที่ออก เทอม 2/2548 อาจจะเปลี่ยนตัวเลขหรือคล้ายตัวอย่างตามติ๊กไว้

บทที่ ก่อนเรียน หลังเรียน อื่นๆ
1 4,7,9,10,14,15 6,10
2 1,3-6 1-2,7-10
3 4 2,5-10
4 3-6 9-10
5 1,10 2-3,4,7-8
6 1,5 4,7
7 1,3,5,10 1,5-6,10
8 2,7-9 2,5,7
9 1-10 1
10 1,5-10
11 1-10
12 2-5 5-7
13 1,9-10 3-4,11-12
14 2-3,5-8,10 6,8
15 1-2,5-10

สถิติฯ เป็นวิชาที่มีคำนวณเป็นหลัก ดังนั้น ควรจะจำสูตรให้ได้ เพื่อจะได้แทนค่าได้ถูกต้อง
โจทย์ของข้อสอบจะมี สูตรมาให้ แต่เราต้องแทนค่าให้ถูกต้อง
หากการคำนวณข้อไหนไม่เข้าใจ สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ เผื่อจะแนะนำได้บ้างค่ะ แต่คงไม่ทุกข้อนะคะ
จากหน่วยที่ 15 เฉลยผิดนะคะ ก่อนเรียน ข้อ 6 ตอบ ก. หลังเรียน ข้อ 5 ตอบ ค ข้อ 7 เฉลย มีซ้ำ ทั้งข้อ ก.และค. ก็ถูกทั้ง 2 ข้อคนทีสองครับ

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อสอบที่ออกเมื่อ 1/2550 วันที่ 26 ตุลาคม 2550

บทที่ 1 - อ่านเยอะ ๆ เพราะรวมทุกบทไว้ที่บทนี้
บทที่ 2 - ข้อผิดพลาดประเภทที่ 1,2 หน้า 2-6 (ตารางข้อผิดพลาด)
- สมมติฐานทางเดียวกับสองทางแตกต่างกันอย่างไร
- ออกสัญลักษณ์ X , µ คืออะไร, ให้แทนค่า
บทที่ 3 - ออกคล้ายแบบประเมินก่อนเรียน ข้อ 5-10 (ข้อสอบจะเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย)
บทที่ 4 - ออกคล้ายแบบประเมินก่อนเรียน ข้อ 3-6 (จำสูตร a,b ไปเอง) ข้อ 8
บทที่ 5 - ออกคล้ายแบบประเมินข้อ 1-2
บทที่ 6 - ส่วนใหญ่จะออกแนวคิด
- สัญลักษณ์ไคสแควร์ ให้แทนสูตรหน้า 6-6
- ลักษณะของโค้งไคสแควร์ (เป็นโค้งไม่สมมาตร ลักษณะเบ้ขวา รูปร่างโค้งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
องศาความเป็นอิสระ
- การนอนพาราเมตริกคืออะไร
บทที่ 7 - ประเภทของเลขดัชนีว่าแต่ละประเภทคำนวณอย่างไร, แทนค่าอย่างไร
- คล้ายแบบประเมินข้อ 10 (ออกในแบบประเมินเยอะมาก)
บทที่ 8 - อ่านแนวคิดเยอะ ๆ
- หน้า 8-16 จำรูปแบบให้ได้ (ให้กราฟมาแล้วถามว่าเป็นรูปแบบใด 1/2550 ออกแบบวัฎจักร)
บทที่ 9 - ออกคล้ายแบบประเมินแทบทุกข้อเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย โดยเฉพาะข้อ 8-9
บทที่ 10 - ออกคล้ายแบบประเมินข้อ 4-9
บทที่ 11 - คล้ายแบบประเมินข้อ 8-10
บทที่ 12 - บทนี้เพื่อนกิ๊กจำไม่ได้ แต่ออกคล้ายแบบประเมิน
บทที่ 13 - คล้ายแบบประเมินข้อ 3-4,9-10,11-12
บทที่ 14 - คล้ายแบบประเมินข้อ 1-3, 6
บทที่ 15 - คล้ายแบบประเมินข้อ 4, 6-10

ขอใส่รูปนะครับ สูตรครับ
---------------
Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 26 กันยายน 2554 0:17:15 น. 54 comments
Counter : 21711 Pageviews.

 
มีแนวข้อสอบของปี 51 หรือยังค่ะ


โดย: *-* IP: 118.173.147.58 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:13:52 น.  

 
มีแนวข้อสอบของปี 51 หรือยังค่ะ
^
^
ยังครับ อยากได้อยู่เหมือนกัน


โดย: น้าพร IP: 114.128.15.238 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:29:56 น.  

 
ขอบคุณมากที่สรุปให้คนอื่น ๆ ได้อ่านกัน ขอบคุณหลาย ๆเด้อ


โดย: นักศึกษาปี 43 IP: 125.27.2.146 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:14:35 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆเลยนะค่ะ


โดย: *-* IP: 124.120.237.85 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:42:03 น.  

 
ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณาสรุปให้ อย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการอ่านสำหรับผู้ที่มึนในเนื้อหาโอกาสหน้าคงหาสิ่งดีๆมาเป็นแนวทางอีกนะค่ะ


โดย: แก้ว รหัส 4930024130 IP: 61.19.227.2 วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:11:02:30 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ ที่สรุปให้..เป็นประโยชน์มากๆเลยคะ
เดือนเมษายน52นี้ก็จะสอบวิชานี้แล้วค่ะ( 32206)


โดย: ปุ๊กกี้ รหัส 4830045912 IP: 202.93.63.194 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:12:41:51 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มาก ๆ เลย ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะจ๊ะ


โดย: poon IP: 203.146.147.190 วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:14:34:42 น.  

 
ต้องขอบคุณจริง ๆ คะ และขอข้อมูลของคุณไปแบ่งปันให้น้อง ๆที่ทำงานนะคะ เขาลงวิชานี้อยู่คะ แต่ดิฉันยังไม่ได้ลงก็กะว่าจะลงเทอมหน้าคะ..


โดย: rea IP: 119.31.0.39 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:12:30:05 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ปุ๋ย IP: 124.121.192.97 วันที่: 11 เมษายน 2552 เวลา:16:59:13 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ

สอบผ่านก็เพราะเวปนี้แหละค่ะโดย: ฝน IP: 125.26.66.163 วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:20:42:44 น.  

 
มีแนวข้อสอบปี 53 หรือเปล่าค่ะ พอดีจะสอบ เม.ย. นี้แล้วค่ะ กลัวสอบไม่ได้ เพราะไม่ได้ไปเรียนสอนเสริมเนื่องจากติดธุระพอดีทั้ง 2 วันเลย และก็ไม่ค่อยเข้าใจ อ่านพยายามทำความเข้าใจเอง แต่ก็ไม่เข้าใจเลยค่ะ อยากให้คุณช่วยแนะนำ หรือเคล็ดลับต่าง ๆ ในการสอบด้วยนะค่ะ (sorn_somjai@hotmail.com) ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ ( I am sorry to have troubled you.)


โดย: Luksorn IP: 124.121.46.179 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:04:24 น.  

 
คุณ ลูกศรครับ ถ้ามีส่วนไหน ไม่เข้าใจ ให้ mail ถึงผมครับ
ครับ

แนวข้อสอบ 80 % จะเหมือน แบบฝึกหัดครับ


โดย: น้าพร (น้าพร ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:15:12 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: น้อง IP: 202.149.25.225 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:0:15:23 น.  

 
30205 แนว ข้อสอบ นั้น ออกไม่ต่าง จากแบบฝึกหัดครับ


โดย: น้าพร IP: 222.123.16.154 วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:23:20:21 น.  

 
เครียดอยู่เหมือนกันคะ
สถิติ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ


โดย: yui IP: 125.26.0.71 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:21:07:13 น.  

 
มีแนวข้อสอบปี 53 3 วิชานี้บ้างหรือเปล่าค่ะ หรือวิชาใดๆก้อได้ค่ะ ตอนนี้กลุ้มใจมากค่ะ เพราะว่าบัญชีสอบไม่ผ่านรอบที่ 2 แล้วค่ะ กลัว สามวิชานี้มากค่ะเพราะว่ายากอ่ะค่ะ พยายามอ่านทำความเข้าใจแล้วก้ออ่านไม่เข้าใจอ่ะค่ะ ไม่มีเวลาไปเรียนเสริมด้วยเพราะว่าหยุดงานไม่ได้ จะสอบ 24-25 เมษายน 2553 นี้แล้วอ่ะค่ะ กลัวสอบไม่ได้ ยังไงรบกวนช่วยให้คำปรึกษาหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ hriantra_2006@hotmail.com
1.32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2. 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
3. 32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ


โดย: hriantra IP: 125.24.174.73 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:22:05:29 น.  

 
ขอขอบคุณน่ะค่ะ
ขอให้ผลบุญจงบังเกิด


โดย: อุ้มค่ะ IP: 202.29.14.236 วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:19:10:19 น.  

 
มีแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใหมคะสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านซักทีช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะขอบคุณคะ
kawikase@hotmail.com


โดย: คะน้า IP: 110.168.113.253 วันที่: 23 สิงหาคม 2553 เวลา:13:24:28 น.  

 
ขอบคุณน้าพรมากนะค่ะหนูสอบผ่านสถิติแล้วค่ะ
ขอให้น้าพรมีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
หลาน ๆ ต่อไปค่ะ


โดย: ลักษณ์ IP: 183.89.214.10 วันที่: 9 ธันวาคม 2553 เวลา:11:34:47 น.  

 
สวัสดีค่ะน้าพรค่ะ อยากรบกวนขอแนวข้อสอบ 60120 หลักเศรษฐศตร์ค่ะ เห็นน้าใจดีช่วยแนะนำคนอื่นปลื้มใจเลยอยากขอมั่ง คงไม่ว่ากันนะค่ะ ฝากส่งมาที่mail-ketsara2526@hotmail.co.th -ขอบคุณนะค่ะ


โดย: ketsara IP: 111.84.84.18 วันที่: 14 มกราคม 2554 เวลา:3:11:38 น.  

 
สวัสดีค่ะอยากถามแนวข้อสอบวิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อ่านแล้วไม่เข้าใจเลยค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ จะสอบ 23-24 เม.ย 54 นี้แล้วค่ะ ไม่เข้าใจจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ mail ค่ะ pat_chara@windowslive.com ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ


โดย: patchara IP: 61.19.88.130 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:12:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ อยากรู้แนวข้อสอบของหลักเศรษฐศาสตร์เช่นกันค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจเวลาอ่าน และ คณิตและสถิติยากมากค่ะ สอบ 2 รอบแล้วก็ยังไม่ผ่าน กรุณาช่วยแนะนำแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะถ้าน้าพรกรุณา รบกวนด้วยนะค่ะ mail ค่ะ mayadacat@yahoo.com กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: chanidapa youngying IP: 223.204.107.85 วันที่: 3 มีนาคม 2554 เวลา:8:48:46 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบวิชา 32322 / 32206 /32311

ขอบคุณงามๆเลยค่ะ 3วิชานี้ก็จบแล้วค่ะ ซ่อมแล้วซ่อมอีก

waranya-11@hotmail.co.th ค่ะ


โดย: บี IP: 58.8.217.15 วันที่: 23 มิถุนายน 2554 เวลา:13:18:24 น.  

 
รบกวนหน่อยนะคะ พอดีลงวิชา 32206 32303 60120 ไว้อ่ะคะ แต่ยังไม่ได้รับหนังสือเลยค่ะ ไม่รุ้ว่าจะหาข้อมูลทางไหนบ้างคะ และอยากได้แนวข้อสอบทั้ง 3 วิชาด้วยอ่ะค่ะ

ยังรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

t-n-199@hotmail.com


โดย: ทิฟ IP: 180.183.144.72 วันที่: 27 มิถุนายน 2554 เวลา:11:41:32 น.  

 
ขอแนวข้อสอบวิชา 32206 และ 30208 เพราะจะสอบวันที่ 6 ส.ค. 54 เพราะอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยและอีกอย่างจำสูตรไม่ได้ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ kobkaro_00@hotmail.com


โดย: กบ IP: 125.27.137.234 วันที่: 7 กรกฎาคม 2554 เวลา:12:58:20 น.  

 
ยังจำสูตรไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะค่ะ


โดย: pu IP: 180.210.216.131 วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:21:31:53 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆๆๆ นะค่ะ ผ่านสถิติแร้ว คร้า เย้ ๆๆๆๆ


โดย: แม่น้องพลอย IP: 180.183.71.218 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:19:01:13 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ วิชา 32314 มากครับ ใครทราบบอกน่อยนะครับ sam_tapiay@hotmail.com


โดย: เอ็ม ภูเก็จ IP: 182.52.68.111 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:9:20:57 น.  

 
ขอบคุณที่ยังมีอีก blog ให้กำลังใจ อ่านถึงบทที่ 2 แล้ว
เครียดมาก ต่อไม่ได้อีกเลย
**ถ้ามีแนวขอสอบใหม่บอกให้ทราบบ้างนะค่ะ 32206 **
ขอบคุณมาก


โดย: วรวีร์ ชลบุรี IP: 223.206.99.201 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:20:33:09 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ 32206 ปี 53 สอบไม่ผ่าน 2 รอบแล้วค่ะทุกข์ใจมากเลย รบกวนด้วยนะค่ะพี่ๆ
m111_lovely@hotmail.com


โดย: มลิวัลย์ IP: 49.48.156.254 วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:10:26:53 น.  

 
โชคดีที่ได้เลื่อนสอบไปเดือนธันวา ยังมีเวลาสำหรับ วิชา 32206 แต่ยังไงก็ไม่ค่อนรู้เรื่อง รบกวนขอแนวข้อสอบห่อยได้มั๊ยค่ะ
ni-phat@hotmail.com


โดย: รติ IP: 101.109.245.134 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:38:13 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: อ้อม IP: 202.176.82.139 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:9:13:17 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ 32206 ปี54 รบกวนขอแนวข้อสอบพี่หน่อยได้ใหมค่ะ
a_kohung@hotmail.com


โดย: แอน IP: 125.25.113.74 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:58:46 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ 32206 ปี54 คะ จะสอบซ่อมในเดือนหน้า ถ้ามีรบกวนพี่ส่งmail ให้หน่อยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ bb_ph1@hotmail.com


โดย: ผึ้ง IP: 180.180.130.153 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:37:11 น.  

 
ขอบ้างค๊ นุชจะสอบวันที่28 เม.ย55แร้วมีแนวข้อสอบปีนี้ป่ะค๊ Noot_sweetlove@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค๊


โดย: นุชค๊ IP: 118.173.240.63 วันที่: 5 เมษายน 2555 เวลา:9:28:55 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบวิชา32206 คร่ะ เพิ่งสมัคเรียนปีแรก
อยากได้แนวข้อสอบไปอ่านทำความเข้าใจคร่ะ
เพราะเท่าที่อ่านเบื้องต้น งง มากคร่ะ


โดย: แต้วคร๊ IP: 1.2.209.122 วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:18:28:26 น.  

 
ช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะคระ 32206
Can_wt@hotmail.com
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าคร๊


โดย: แต้วคร๊ IP: 1.2.209.122 วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:18:32:03 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบวิชา32206 คร่ะ เพิ่งสมัคเรียนปีแรก
อยากได้แนวข้อสอบไปอ่านทำความเข้าใจคร่ะ
เพราะเท่าที่อ่านเบื้องต้น งง มากคร่ะ


โดย: แต้วคร๊ IP: 1.2.209.122 วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:18:35:16 น.  

 
ขอด้วยนะค๊าบ

cinemon_retro@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าค๊าบ

อ่านแร้ว งง มว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: BEN .. ^^ IP: 221.128.112.130 วันที่: 23 มิถุนายน 2555 เวลา:10:59:22 น.  

 
ขอแนวข้อสอบ 32206 ด้วยค๊าบ

cinemon_retro@hotmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าค๊าบ


โดย: BEN .. ^^ IP: 221.128.112.130 วันที่: 23 มิถุนายน 2555 เวลา:11:03:46 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ รายวิชา 32206 ปี 54 ค่ะ เป็นวิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อ่านแล้วสรุปก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะ ati.ya1@homil.com ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ


โดย: อทิญา IP: 182.53.48.40 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:01:58 น.  

 
ขอแนวข้อสอบ 32206 ด้วยค่ะ

natthida-b78@windowslive.com

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ^ - ^


โดย: DADAR IP: 113.53.255.98 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:15:48:26 น.  

 
ขอด้วยคนค่ะ kate_love29@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ


โดย: เกศ IP: 171.5.27.222 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:22:10:55 น.  

 
แนวข้อสอบ ไม่ต่างจาก แบบฝึกหัดครับ
และ ที่ผมเขียนมา ก็เป็นแนวข้อสอบทั้งนั้นครับ


โดย: น้าพร IP: 171.99.213.81 วันที่: 14 มกราคม 2556 เวลา:0:14:31 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ติ้ง IP: 223.204.19.47 วันที่: 14 มกราคม 2556 เวลา:12:04:21 น.  

 
ขอแนวข้อสอบคณิตและสถิติ 30205 ค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยค่ะ wilailuk_choy@hotmail.com


โดย: ChoyWilailuk IP: 125.25.110.89 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:41:50 น.  

 
ขอแนวข้อสอบ..32206 ของปี55 หน่อยคะ..ส่งทาง..E-mail sasinee-sodhotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าคะ...


โดย: sasinee IP: 115.67.102.189 วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:22:11:51 น.  

 
น้าพรเก่งจังค่ะ อ่านไม่เข้าใจจริงๆนะ
พยายามหาดู YouTube ก็ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราเรียนกัน
แต่จะพยายามดูแนวที่น้าพรบอกนะคะ ^^
ขอบคุณนะคะ


โดย: Apple Jung IP: 171.6.162.186 วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:22:21:02 น.  

 
ขอบคุณน้าพรมากนะค่ะ แนวข้อสอบช่วยได้เยอะ
จริงๆแล้วเป็นคนไม่เก่งคณิตเลย ค่อนข้างจะไปได้ช้า
แต่เข้ามาอ่านแล้วทำให้เข้าใจมากขึ้น
ขอบคุณจริงๆค่ะ ขอบคุณมาก ขอให้น้าพรมีความสุขมากๆๆค่ะ


โดย: tang ka IP: 115.67.163.160 วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:21:21:10 น.  

 
เก่งมากๆๆคับเห็นแล้วเหนื่อย


โดย: โอ IP: 183.89.110.242 วันที่: 17 กันยายน 2556 เวลา:10:19:38 น.  

 
ยากสอบผ่าน จัง ...สอบยังไม่ผ่าน เยย


โดย: ปริม IP: 61.47.40.66 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:59:47 น.  

 
ยากได้แนวข้อสอบ ปี 58 ครับ มีไหมครับ รายวิชา 32206 สถิติ


โดย: M IP: 1.1.158.178 วันที่: 11 มิถุนายน 2559 เวลา:16:25:05 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่สอบผ่านเพราะเวบนี้ค่ะ


โดย: pook pik IP: 180.183.205.34 วันที่: 14 มีนาคม 2560 เวลา:16:35:58 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบ วิชา 32206 ปี 2565 พอมีไหมค่ะ เพราะอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจเลยค่ะ


โดย: ออมบุญ IP: 118.175.205.192 วันที่: 3 มีนาคม 2566 เวลา:16:29:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

น้าพร
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้าพร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.