Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
6 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
สถิติ 32206 บทที่ 1 - 2

แนวข้อสอบ ครับ เท่าที่จับความได้ในวันที่ 1 ก.พ . 2552

ก่อนอื่น ขอให้เพื่อนๆ นักศึกษา นำหนังสือเรียน แบบฝึกปฏิบัติ ก่อน-หลังเรียน
มาเปิดคู่กับ Sheet แผ่นนี้ไปด้วยครับ เนื่องจากผม จะอ้างอิงไปโดยตลอด
ช่วยทำให้เข้าใจง่ายขึ้น และจะจำได้ดีครับ

บทที่ 1
- คำถาม ก่อนเรียน หลังเรียน ต้องทำความเข้าใจ เพราะ จะนำไปปรับ
ข้อความเป็นคำถาม อีกครั้ง แบบประเมินก่อนเรียน
วันสอนเสริม ครั้งที่หนึ่ง

“ข้อ 1” (น่าจะนำไปประยุกต์ เพื่อออกข้อสอบมากที่สุด)
ต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า เขาถาม อะไร ตรงนี้เขาถาม .... “ข้อมูล”
ที่ได้มาโดยวิธีการอย่างไร จึงจะน่าเชื่อถือ และนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เหมาะที่สุด
ตอบ สถิติ และการวิเคราะห์ ทางสถิติ
คำถาม นี้ มีในแบบฝึกหัด ที่ให้มาพร้อมกับหนังสือด้วยดังนั้น
น่าจะออกสอบมากที่สุด
แบบฝึกหัดก่อนเรียน ข้อ 4, 7, 9,10,14,15 และหลังเรียน ข้อ 6, 10
ตรงนี้ ฟันธงอีก ว่า ข้อ 10 ออกซ้ำครับ เป็นคำถามว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คืออะไร
หรือ แบบไหน เป็นการวิเคราะห์ เชิงปริมาณครับ
ตอบ (ดูที่ แนวตอบหน้า 1- 20 )  คือ การหาคำตอบโดยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
หรือ การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองสภพาของปัญหา

ดูที่หน้า 1- 16 เพิ่มเติมนะครับ ตรงย่อหน้าแรก ที่มีคำว่า Quantitative Analysis และคำว่า
Model นะครับ 

- อะไรเป็นสถิติแบบพรรณนา หรือแบบขั้นต้น ข้อนี้ออกทุกปี
ตอบ...... ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ากลางต่างๆ ค่า S ค่า ซิกม่า δ
ที่เหลือให้ดูใน คำถาม ก่อน+หลังเรียนครับ
-อะไรเป็นสถิติ ชั้นสูง หรือ เชิง อนุมาน
ตอบ ...... การทดสอบ สมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์
- ปัญหาในการเก็บข้อมูล มีอะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไร
เช่น เมื่อมีผู้ไม่ตอบสัมภาษณ์ จำนวนมาก แล้วจะทำอย่างไร
(ในแบบฝึกหัด ก่อนเรียน หน้า 8 ข้อ 8 )
ตอบ...ข้อ ก .
ให้เลือก ตัวอย่างอย่างจำนวนหนึ่งที่ไม่มีการตอบ แล้วสัมภาษณ์ให้ครบ แล้วนำมาวิเคราะห์
ถ้าเป็นหลังเรียน ก็ข้อ 8 เช่นกัน คำตอบคือ แบบเดียวกัน คือให้ เอาออกมาสัมภาษณ์ เฉพาะข้อนั้น ใหม่ให้ครบ
- การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ หมายถึง
ตอบ..... การวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยการ ‘สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ’
(อยู่ในคำถาม ข้อ 10 ใน แบบฝึกหัด) หลังเรียน
ดูหน้า 1 – 18 เพิ่มเติม เรื่องที่บอกว่า สถิตินั้นจะประยุกต์ใช้กับ อะไรได้บ้าง
ตอบ ทาง การตลาด การเงิน การบริหาร การผลิต
จับมาเป็น คำถาม ข้อสอง ในแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียน

แล้วให้จำแนวคิดเรื่องนี้ไปประยุกต์ ตอบ คำถามข้ออื่น
- เช่นข้อ 14 ในแบบฝึกหัด ต้องตอบให้ได้ว่า
แต่ละสมการ หมายถึงอะไร Z = 20X1 + 30X2 <--ตรงนี้ เป็นสมการวัตถุประสงค์
ดูข้อ 14 หน้า 9 ในแบบฝึกหัด หรือในหนังสือเรียน หน้า 1 – 24 เพิ่มเติม
- การวิเคราะห์ ข้อมูล ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การตั้งสมมติฐาน ต้อง ตอบคำถาม ของวัตถุประสงค์ได้ <--ต้องจำนะครับ

บทที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
การตั้ง สมมุติฐาน ตั้งอย่างไร เราต้องตั้งแบบ “นำความเชื่อที่มีอยู่ มาเป็น สมมุติฐานทางเลือก”
ท่องไว้ครับ ท่องไว้ ออกสอบทุกกกกกกกกกปีปีปีปีปีปีปีปีปี
หมายความว่า ให้นำมาตั้งเป็น H1 ห้ามตั้งเป็น H0 ตรงนี้เขาจะมีคำถามมาให้
แล้วถามว่า จะตั้งแบบใด มี ก ข ค ง จ ให้เลือก

- อะไร เป็นค่าที่ได้จากประชากร <-- อันนี้ออกสอบ
- Type one Type two error นี่ออกสอบแทบทุกปี ปีนี้ควรจะออกสอบอีก
ให้ดูตารางหน้า 2 – 9 ส่วนบนสุด แล้วทำความเข้าใจให้ถ่องแท้

การใช้ ค่า Z และค่า t ใช้เมื่อใด (ตรงนี้เราต้องจำ มันไม่ได้นำไปใช้ตรงๆ
แต่เราจะต้องจำไว้ เอาไปใช้ เลือก ว่าจะใช้สูตรไหน เปิดตารางไหน
ถ้าไม่รู้ว่า จะใช้สูตรไหน เปิดตาราง ไหน ก็ตอบคำถามไม่ได้ครับ
เราต้อง เอา จำนวน 30 เป็นหลัก ถ้าตัวอย่างมี 30 คนขึ้นไป เราใช้ค่า Z ครับพ้ม!!
หรือถ้า น้อยกว่า 30 เราก็ใช้ ค่า Z ได้เช่นกัน แต่ต้องรู้ค่า ซิกม่า δ ด้วย
ค่า ซิกม่า δ นี้เรียกว่า ค่า “ความเบี่ยงเบน มาตรฐานของประชากร” <--ชื่อมันแปลกดี
ต้องจำให้ได้ ว่าไม่ใช่เบี่ยงเบนทางเพศ ตุ๊ดแต๋วกระเทยไม่เกี่ยว
เป็นค่า การเบี่ยงเบนมาตรฐานของ"ประชากร" ครับ

ค่านี้ ถ้าเรานำมายกกำลังสอง เป็น δ2 เราจะเรียกชื่อใหม่ว่า "ความแปรปรวน" ของประชากร
สองชื่อนี้ต้องจำ ถ้าจำไม่ได้ จะไม่รู้ว่าเขาพูดถึง ตัวไหน ผลคือใช้แทนค่ากับตัวเลขที่เขาให้มาไม่ได้
ทีนี้ ถ้าเรามีตัวอย่างไม่ถึง 30 คน ต้องใช้ ค่า t มาทดสอบ
ซึ่งค่า t ต้องใช้ค่าความแปรปรวน เป็น S2 โดยโจทย์จะให้มาเสมอ ไม่ต้องเกรงว่าไม่ให้มา
เรา ต้องสังเกตคำว่า ความแปรปรวน ของประชากร หรือ ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
ถ้าเป็น คำว่า ความแปรปรวน ของ “ประชากร” จะเป็น ซิกม่า δ2
ถ้าเป็น คำว่า ความแปรปรวนของ “กลุ่มตัวอย่าง” จะเป็น S2

สูตรในหน้า 2 – 25 กะ 2 - 26 นั้น ต้องทำความเข้าใจ เขาจะให้สูตรมา
แล้วให้ตัวเลขมา เราต้องคำนวณ ให้ได้ เปิดตารางให้ได้ มีออกข้อสอบบ่อยมาก
อาจารย์ พูดว่า ถ้าออกสอบ นักศึกษา ต้องแทนค่าให้ได้ เพราะเป็นตัวเลขง่ายๆ

ที่สำคัญ ต้องถอดรูทให้เป็น และต้อง รู้ว่าเมื่อใด ใช้ δ2 เมื่อใด ใช้ S2
เราใช้ δ2 เมื่อเป็น ความแปรปรวนของ “ประชากร”
ใช้ S2 เมื่อเป็น ความแปรปรวนของ “กลุ่มตัวอย่าง ”
^
^
สอง คำนี้ต้องจำให้แม่นนนนนน นะจ้าวววว นายยยยย

ข้อสอบจะกระจาย การออกไปทุกหัวข้อ ในบทที่สองนี้ จะมีอีกสามเรื่องคือ
- การทดสอบ สมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากรสองชุด
- การทดสอบสมมติฐาน ค่าสัดส่วนของประชากร
- การทดสอบสมมติฐาน ค่าสัดส่วนของประชากร 2 ชุด

มาดูกันทีละอย่าง

- การทดสอบ สมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากรสองชุด
ใช้ สูตร Z กะสูตร t เมื่อใด และอย่างไร ขึ้นกับ จำนวน ตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบ
จำนวนที่ว่า ก็ 30 คน หรือ 30 อย่างไง <-- จำนะครับ ต้องจำ จะสอบได้ สอบตก ก็ตรงนี้แหละ
ส่วน ตัวสูตรไม่ต้องจำ เขาจะคำนวณมาให้ แล้วเราต้องแปรค่าให้ได้เท่านั้นเอง
โดยเฉพาะ การเปิดตาราง ที่หลายท่านเวียนหัวเสียจริง ว่าเขาเปิดอย่างไร
ไอ้ตัวเรานี้กลับเปิดถูกบ้าง ผิดบ้าง แล้วจะรอดไหมเนี่ยยยยยย

- การทดสอบสมมติฐาน ค่าสัดส่วนของประชากร
ที่อาจารย์เขียนว่า P ใส่หมวก หรือ P แคป หรือ P cap นั่นแหละครับ
(P ย่อมาจาก proportion แปลว่าสัดส่วนครับ)
ทีนี้ ที่เอามาถามในโจทย์ เขียนเป็น P + ^ ไงครับ
ผมพิมพ์ ไม่ได้ครับ ดูของจริงหน้า 2 – 60 ครับ
แล้วอ่าน ตัวอย่างหน้า 2 – 62 ครับ

ค่า P เท่ากับ 0.6 นี้เราได้มาจาก คำว่า 60 % เขียนใหม่ ว่าเป็น 60/100 ครับ
ทำเป็นทศนิยม ซะ ได้ 0.6 ตัวเลข 0.6 นี้ เราจึงเรียกว่า ค่า P ครับ
แล้วในสูตร บางสูตรมี q มาให้อีกด้วย q นี่เป็น ค่าคู่ ของ P ครับ
คำว่า คู่ ของ P มาจาก การเอา 1.0 – P ครับ เช่น P เท่ากับ 0.6
ดังนั้น q จะเท่ากับ ( 1 – 0.6 ) ได้เป็น 0.4 ครับ
พอได้อย่างนี้แล้ว เราก็เอา ค่า q ที่ได้นี้ไปใช้ในสูตรครับ
โจทย์ จะให้ P มาเท่านั้น ไม่ให้ q ครับ เราต้องหาเอง
นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้มาก่อน <-- อ้าว เหรอ ไม่เห็นมีใครบอกเลย
ไม่มีใครบอกดอกครับ ผมจึงมาบอกอยู่นี่ไง
( ถาม .... แล้วผมรู้ได้ไง ---- ตอบ .... ผมเคยเรียนมาก่อนก๊าบบบบ ได้ 4.00 ด้วยยยยย)

ทีนี้ก็มา ถึงการคิดการคำนวณ ว่าทำอย่างไร ให้ดูตัวอย่าง หน้า 2 – 62-66 ครับ
ถ้าไม่เข้าใจ เดี๋ยววันเจอกัน จะอธิบายให้ครับ ไม่สะดวก ก็ สอบถามทาง e-mail ครับ

- การทดสอบสมมติฐาน ค่าสัดส่วนของประชากร 2 ชุด

รายละเอียดอยู่ในหน้า 2 – 67 ครับ อ่านให้เข้าใจ
สูตรไม่ต้องจำ เขาจะให้ตัวเลขมา แล้วให้เราบอกว่า
ผลมันเป็นอย่างไร เท่านั้น ข้อสอบต้องออกครับ ต้องเข้าใจหลักการ


สูตรหน้า 2-68 และ 2-69  พิมพ์ตกหล่นไปตัวหนึ่งครับ
คือ ตกตัว n2 ที่ต้องมีอยู่ใต้ P2 q2  เป็น P2q2/n2 นะครับ
คือ เขียนให้เหมือนกัน P1 q1 / n1
ให้ดูตัวอย่างในหน้า 2-69 ประกอบไปด้วย


เพิ่มสูตร หน้า 2-66 ครับข้อเก้า ก่อนเรียนครับ


ข้อ 9 หลังเรียนครับ


Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 18 กันยายน 2558 7:56:09 น. 71 comments
Counter : 25229 Pageviews.

 
ขอบคุณมากค่ะ...ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลดี ๆ


โดย: อนุสรา IP: 124.121.161.46 วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:21:25:04 น.  

 
ขอบคุณมากๆ ค่ะ


โดย: ขวัญ IP: 58.8.155.136 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:15:37:35 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: moonoi IP: 119.31.4.188 วันที่: 22 เมษายน 2552 เวลา:19:09:26 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ นะคะ


โดย: Tongkorn IP: 125.26.227.7 วันที่: 23 เมษายน 2552 เวลา:23:21:34 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล


โดย: น้ำผึ้ง IP: 118.173.67.60 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:17:37:37 น.  

 
และแล้วน้าพรก็ทำได้


โดย: ป้ามด วันที่: 24 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:04:44 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ..ที่นำสิ่งดี ๆ มาให้น้อง


โดย: กานต์ IP: 203.157.72.215 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:13:53:41 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะสำหรับความรู้ดีดีที่ส่งมาให้


โดย: patcharee_at@hotmail.com IP: 124.157.220.225 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:16:47:22 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ

สำหรับข้อมูลดีดีโดย: นู๋เพี๊ยส IP: 203.144.180.65 วันที่: 23 ตุลาคม 2552 เวลา:13:28:13 น.  

 
ขอบคุนค่ะ


โดย: ศรัญญา IP: 124.122.77.233 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:58:49 น.  

 
ขอบคุณ คุณน้าพรมากๆ นะคะ จะพยายามเรียนรู้สูตรให้ได้มากที่สุดค่ะ ไม่เก่งคำนวณเลยค่ะ เดือนเมษา 53 ก็จะสอบแล้ว....จะรอดมั๊ยคะเนี่ยยยยย


โดย: นัฐพร IP: 119.31.126.141 วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:22:32:19 น.  

 
ขอขอบพระคุณรุ่นพี่มากๆ น้องสอบผ่านแล้วนะคะ

ขอส่งเสริมการทำบุญความรู้ของรุ่นพี่

และขอให้กำลังใจกับเพื่อนๆชาว มสธ.ทุกคน จงทำลายสถิติให้ได้นะ...สู้ๆ


โดย: EAGLES/Wing111(Bua ym) IP: 118.172.98.214 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:21:19:51 น.  

 
แค่เห็นมึนแล้ว ไม่อยากลงวิชานี้เลย


โดย: หางหนอน IP: 172.17.3.88, 125.27.23.41 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:13:13 น.  

 
เคยเรียนกับอาจารย์แล้ว
อาจารย์สอนได้ดีมากเลย
ต้องลองทำคู่กันเลยนะคะจะได้เข้าใจ
ตั้งเรียนจบ ไม่ได้คุยกันเลยนะคะ
ถ้ามาเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็บอกนะคะ
แอ้ กับโอ๋ จะได้เลี้ยงขอบคุณอาจารย์
ที่ทำให้สอบผ่านวิชานี้น่ะค่ะ...


โดย: แอ้ IP: 118.172.88.188 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:55:40 น.  

 
คุณแอ้ครับ เอาไว้ วันไหน ผมแวะเชียงใหม่
จะลองนัดกันดูครับ


โดย: น้าพร IP: 222.123.16.154 วันที่: 9 มีนาคม 2553 เวลา:22:41:32 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆๆๆๆๆ สุดยอด


โดย: บุศย์รินทร์ IP: 115.67.73.184 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:19:33:30 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย


โดย: ยุวดี IP: 125.26.123.202 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:12:30 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลด๊ๆค่ะ ขอให้พี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้หนูสอบผ่านและได้เรียนจบเร็วๆด้วยนะคะ


โดย: แพรว IP: 124.121.59.12 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:17:46 น.  

 
ข้อมูลน่าสนใจมากเลยค่ะ ขอบคุณมากกกกเลยนะคะ
แล้วจะพยายามสอบให้ผ่านซะที(สอบมาหลายครั้งแล้วค่ะ
แต่ไม่ผ่าน) สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: นุ้ย IP: 61.90.65.116 วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:23:03 น.  

 
จะพยายามสอบให้ได้ค่ะ เป็นวิชาที่ลงมาหลายครั้งแล้วแตไม่ผ่านสักที ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: ลูกไก่ IP: 118.172.176.249 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:49:42 น.  

 
อธิบายได้เข้าใจมากคะ หลังจากอ่านเอง แล้ว ก้อ งง เอง หวังว่าคงสอบซ่อมผ่านก้อคราวนี้แหละ อิอิ
ขอคุณมากคะ


โดย: ส้ม IP: 124.157.245.244 วันที่: 26 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:45:47 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆ เลยค่ะที่แนะนำ คงจะสอบได้คราวนี้แหละ


โดย: vipy IP: 1.46.28.149 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:22:10:38 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ จะพยามยามสอบให้ได้


โดย: aoymoto IP: 1.47.142.45 วันที่: 27 มีนาคม 2554 เวลา:10:50:16 น.  

 
เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้ไหม


โดย: wut IP: 124.121.209.124 วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:17:25:26 น.  

 
เครื่องคิดเลขเอาเข้าไม่ได้ครับ
ตัวเลข ไม่ยาก ถอดรูทได้ ง่ายๆครับ


โดย: น้าพร วันที่: 1 เมษายน 2554 เวลา:23:13:02 น.  

 
จะพริ้นท์เอาไว้อ่านทั้งหมดเลยค่ะ เสียดายที่เพิ่งเข้ามาเห็นได้ไม่นาน ไม่งั้นคงอ่านหนังสือได้เข้าใจมากกว่านี้ไปตั้งนานแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ พอดีตั้งกระทู้โพสถามในเว็บบอร์ดของ มสธ. แล้วคุณเข้าไปตอบ เลยตามมาที่นี้ด้วยค่ะ
กราบขอบคุณงามๆ มาด้วยค่ะ


โดย: cat IP: 115.67.240.40 วันที่: 9 เมษายน 2554 เวลา:21:32:51 น.  

 
ที่สอบผ่านวิชานี้เพราะคุณน้านพพรเลยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ แต่หนูขอรบกวนอีกวิชาหนึ่งได้มั้ยค่ะหนูลงชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาหลายรอบแล้วค่ะ ไม่ผ่านซักที เพราะหนูไม่เคยทำกิจกรรมชุดวิชาเลย
เหลือวิชาสุดท้ายแล้วจริงๆ ค่ะ รบกวนคุณน้านพพรชวนหนูหน่อยน่ะค่ะ ขอกิจกรรมเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาคพิเศษ/2553 ด้วยน่ะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งน่ะค่ะ
aumdvd@hotmail.com


โดย: อุ้มค่ะ IP: 182.232.93.242 วันที่: 15 พฤษภาคม 2554 เวลา:12:52:37 น.  

 
ขอบคุณคร้า


โดย: rothotcat IP: 58.9.155.201 วันที่: 3 มิถุนายน 2554 เวลา:20:29:55 น.  

 
ดูแล้วน้าพรสอนมีแนวที่ดีมากเลย ขอน้าพรช่วยวิชา 30205คณิตศาสตร์ และสถิติได้ไหมคะส่งที่ ivalee68@gmail.com หรือ leecallahan@hotmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าคะ


โดย: อัจฉรียื IP: 101.109.25.61 วันที่: 27 สิงหาคม 2554 เวลา:11:11:33 น.  

 
หนังสือไม่มีอ่านเลยน้ำท้วมจมหายหมดเลยจะเอาไรไปอ่านเนีย เครียดมากเลย


โดย: porn IP: 49.228.128.242 วันที่: 8 ธันวาคม 2554 เวลา:12:41:55 น.  

 
รบกวนขอแนว32206 ทุกบทด้วยค่ะ
pa_1234@hotmail.co.uk
ขอบคุณค่ะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 58.136.19.35 วันที่: 28 มกราคม 2555 เวลา:12:59:30 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบวิชา 32206 ทุกบทด้วยค่ะ
ขอแบบละเอียดด้วยนะค่ะ
www.Yarin.oil@hotmail.com


โดย: ออยค่ะ IP: 127.0.0.1, 58.11.169.204 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:42:14 น.  

 
ขอรบกวนน้าพร ขอแนวข้อสอบวิชา 32206 ทุกบทด้วยค่ะ
ขอแบบละเอียดด้วยนะค่ะ ได้โปรดสอนวิธีการถอดรูทแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ
pantipss@yahoo.com


โดย: pantipss IP: 125.26.179.164 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:42:18 น.  

 
เพิงลงเหมือนกันยากมากมายแบบว่าไม่รู้เลยอะฝากตัวเป็นลูกศิทธิ์ด้วยค่ะ
ขอแนวข้อสอบวิชา32206ทุกบทแบบละเอียดด้วยค่ะได้
โปรดสอนวิธีการถอดรูทแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขด้วยค่ะขอบคุณค่ะ pruchase@siamcoat.com


โดย: เก๋ (แม่เก๋ลูก2 ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:38:18 น.  

 
แนวข้อสอบ อยู่ด้านข้าง ทางซ้ายมือครับ
นำมาลงให้ครบทุกบทแล้วครับ

ป.ล. เครดิท คุณ wizard ครับ


โดย: น้าพร IP: 110.171.133.50 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:03:37 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


โดย: นิว IP: 115.87.105.219 วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:10:44:43 น.  

 
อยากทราบว่าสรุปแล้ว 32206 อ่านตรงไหนคะ อ่านของ ปี 2551 หรือ 2552 ฮรี่ๆๆๆ น้าพรใจดีจังเล๊ย


โดย: มินยอง IP: 183.88.30.200 วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:19:21:26 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆๆนะค่ะน้าพร ใจดีจังเล๊ย
ขอให้ชีวิตน้าพรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยค่ะ


โดย: มินยอง IP: 124.121.88.19 วันที่: 28 มีนาคม 2555 เวลา:10:26:36 น.  

 
คุณเป็นดีโดยแท้
ขอให้คุณมีแต่ความสุข ความเจริญ


โดย: เหมียว IP: 124.122.22.148 วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:10:39:45 น.  

 
ไม่ทราบว่า จะขออนุญาต น้าพร คัดลอกบทความที่เขียนเกี่ยวกับ วิชา 32206 ไปเผยแพร่ไว้ใน facebook จะได้มั๊ยครับ

เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผลงานดี ๆ ชิ้นนี้อีกทางหนึ่ง


โดย: โอฬาร IP: 171.7.130.111 วันที่: 9 เมษายน 2555 เวลา:21:16:21 น.  

 
คุณ โอฬารครับ ทำ link มาที่นี่ได้ครับ ใน face ทำ link ง่ายมากครับ


โดย: น้าพร IP: 171.99.210.228 วันที่: 26 เมษายน 2555 เวลา:23:28:04 น.  

 
ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ 32206 มากเลยนะค่ะ
ถ้าไม่ได้แนวข้อสอบคงสอบไม่ผ่าน
**ใครสอบไม่ผ่านต้องอ่านแนวข้อสอบนี้ผ่านชัวส์


โดย: Phueng Mst IP: 223.204.98.200 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:1:38:24 น.  

 
น้าพรค๊ นุชท้อค๊ ไม่รู้จะทำไง สอบไม่ผ่านเซ็ง รบกวนน้าพรหรือเพ่ๆที่อ่านข้อความนุชแร้วช่วยด้วยนะค๊
Noot_sweetlove@hotmail.com


โดย: นุช มสธ. IP: 182.52.85.151 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:10:48:07 น.  

 
น้าพรค๊ ท้อแร้ว ช่วยด้วยนะค๊
สอบไม่ผ่าน.....tuykooboon@yahoo.com


โดย: ตุ๋ย IP: 175.138.88.126 วันที่: 8 มิถุนายน 2555 เวลา:18:24:11 น.  

 
หนูเพิ่งลงซัมเมอร์ปี54ค่ะ อ่านได้ 2 บท ไปไม่เป็นเลยค่ะ
ถ้าน้าพรจะกรุณาช่วยส่งแนวข้อสอบวิชา32206ทุกบทแบบละเอียด จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
ji.rawan2010@hotmail.com


โดย: small rat IP: 1.0.183.56 วันที่: 19 มิถุนายน 2555 เวลา:14:54:53 น.  

 
หนูก็เพิ่งลงวิชานี้ อ่านแล้วงงมากคะ หนูขอความกรุณา เมตตาด้วยอีกคนนะคะ ขอแนวข้อสอบ 32206 ด้วยคนคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
numboy_@hotmail.com


โดย: น้ำคะ IP: 124.121.15.77 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:0:13:09 น.  

 
แนวข้อสอบ อยู่ในกล่อง all blogs ทางซ้ายมือครับ


โดย: น้าพร วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:9:57:20 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับแนวข้อสอบ


โดย: noonueng IP: 49.48.220.80 วันที่: 27 สิงหาคม 2555 เวลา:18:01:35 น.  

 
30206 อย่างยากเลย ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบวิชาคำนวณ พอเจอวิชานี้เอ๋อเลยค๋ะ สอบไปแล้วไม่ผ่าน สอบแก้ก้อไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ อยากได้สูตรที่เข้าใจง่ายๆ ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: อารีรัตน์ IP: 110.77.235.113 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:16:12:19 น.  

 
รบกวนข้อแนวข้อสอบด้วย30206 tom.anc@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ่


โดย: tom.anc IP: 110.49.235.69 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:13:03 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบวิชา 32206 ทุกบทด้วยค่ะ
ขอแบบละเอียดด้วยนะค่ะ
www.nongploynaka01@hotmail.com


โดย: น้องพลอย IP: 1.0.144.172 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:44:30 น.  

 
ขอขอบคุณมากมายผลสอบออกแล้วซ่อมผ่านเพราะเข้ามาอ่านเป็นความรู้มากค่ะตอนแรกไม่ได้อ่านสอบไม่ผ่าน

ขอขอบคุณคะขอเรียกว่าอาจาร์ยนะค่ะ


โดย: วิยะดา IP: 101.109.70.57 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:18:54 น.  

 
เครียดมากเลยค่ะ สอบครั้งแรก ผลออกมาก็ตกเลย


โดย: กานดา IP: 125.27.1.155 วันที่: 8 ธันวาคม 2555 เวลา:19:31:52 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบวิชา 30205คณิตศาสตร์ และ 32206 ด้วยค่ะ..สอบไม่ผ่านมาหนึ่งครั้ง เข้ารับการสอนเสรอม อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ไม่รู้จะเริ่มอ่านอย่างไร จับประเด็นไม่ถูกค่ะ aoshampoo@live.com ขอบคุณล่วงหน้ามากมายค่ะ


โดย: nat IP: 124.120.57.214 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:17:37:40 น.  

 
รบกวนขอแนวข้อสอบวิชา 30205คณิตศาสตร์ และ 32206 ด้วยค่ะ..สอบไม่ผ่านมาหนึ่งครั้ง เข้ารับการสอนเสรอม อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ไม่รู้จะเริ่มอ่านอย่างไร จับประเด็นไม่ถูกค่ะ aoshampoo@live.com ขอบคุณล่วงหน้ามากมายค่ะ


โดย: nat IP: 124.120.57.214 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:17:50:12 น.  

 
ให้ใช้เครื่องคำนวนหรือเปล่าคะ กลุ้มใจจังกลัวสอบไม่ผ่าน ไม่ค่อยชอบด้วยคำนวนแบบนี้ ยากส์มากมายอ่านหลายรอบก็ไม่เข้าใจเล้ย


โดย: ree IP: 115.67.34.182 วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:21:31:22 น.  

 
ให้ใช้เครื่องคำนวนหรือเปล่าคะ กลุ้มใจจังกลัวสอบไม่ผ่าน ไม่ค่อยชอบด้วยคำนวนแบบนี้ ยากส์มากมายอ่านหลายรอบก็ไม่เข้าใจเล้ย


โดย: Reeyong Ya IP: 115.67.34.182 วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:21:32:32 น.  

 
Than you na porn


โดย: pimpeesut IP: 182.52.90.244 วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:14:43:55 น.  

 
ขอแนวข้อสอบวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ด้วยค่ะ ส่งมาที่ single_sod@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ


โดย: nong IP: 27.130.44.154 วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:17:49:15 น.  

 
ขอแนวข้อสอบ 32206 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
aekanjana9@gmail.com


โดย: Ami IP: 210.195.71.35 วันที่: 11 กรกฎาคม 2556 เวลา:8:29:09 น.  

 
ขอแนวข้อสอบวิชา32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด ด้วยค่ะขอบคุนมากกค่ะ


โดย: kero ro IP: 58.8.247.41 วันที่: 25 กรกฎาคม 2556 เวลา:1:17:48 น.  

 
ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้ คำแนะนำดีดี นะคะ
กำลังอ่านพอดีค่ะ ถึงบทที่ 5ค่ะ รบกวนขอเพิ่มเติมทางe-mail
Weeranuch_n@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ สอบ 26-10-56 ค่ะ


โดย: Nuch IP: 223.204.37.30 วันที่: 14 ตุลาคม 2556 เวลา:12:41:04 น.  

 
วิชานี้สำหรับตัวเองยากมากๆค่ะ ถ้าไม่มีรุ่นพี่ให้แนว มีโอกาสไม่ผ่านสูงแน่
จะตั้งใจและพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ปล.ปีนี้ได้หนังสือช้ามาก ลง 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิชานี้ไม่ยากเหรอคะ ขอแนวรุ่นพี่ไปหลายท่านไม่มีใครมีเลยค่ะ ถ้าน้าพรมี ขอได้มั้ยคะ
rass1aia10@gmail.com


โดย: rusibell IP: 110.171.19.239 วันที่: 14 ธันวาคม 2556 เวลา:11:09:08 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ที่แนะนำข้อมูลให้ค่ะ


โดย: จุ๊บแจง IP: 1.46.198.35 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:22:12:55 น.  

 
ขอบคุณมากคับอาจารย์ๆๆ
ช่วยส่งแนวขอสอบทั้งหมดของวิชา 32206, 32327, 32336 ให้หน่อยคับ
Weerapong_1@hotmail.co.th


โดย: วีระพงษ์ IP: 49.48.234.104 วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:15:26:17 น.  

 
ขอบคุณมากคับอาจารย์ๆๆ
ช่วยส่งแนวขอสอบทั้งหมดของวิชา 32206, 32327, 32336 ให้หน่อยคับ
Weerapong_1@hotmail.co.th


โดย: วีระพงษ์ IP: 49.48.234.104 วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:15:44:49 น.  

 
ขอขอบคุณน้าพร มากค่ะที่กรุณาให้ข้อมูลดีๆ
จะข้อรบกวนน้าพรส่งสรุปและแนวข้อสอบวิชา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ และแนวคิดให้ง่ายขึ้นส่งมายัง E -mail skykum16@hotmail.com
ขอขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: paew IP: 49.230.201.222 วันที่: 5 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:13:55 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆนะค่ะ หนูสอบไปครั้งนึง ไม่ผ่าน สอบซ่อมก็ไม่ผ่าน และตอนนี้หนูลงใหม่ค่ะ หนูจะผ่านวิชานี้ให้ได้ ยังไงหนูรบกวนข้อแนวข้อสอบวิชา 32206 ด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณมากๆ
Toppowerlife_pay@hotmail.co.th


โดย: kate IP: 134.196.139.72 วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:23:30 น.  

 
ทุกอย่าง ให้ ดูที่ ช่อง ทางซ้ายมือครับ
มีให้ครบแล้ว เลื่อน mouse ลงไป click ครับ
ในช่อง all blog ด้านบนๆของจอครับ


โดย: น้าพร IP: 171.100.172.165 วันที่: 15 กันยายน 2558 เวลา:9:17:18 น.  

 
ความคุณรุ่นพี่มากๆค่ะ


โดย: กุ้ง แว่น IP: 49.230.238.253 วันที่: 2 มีนาคม 2559 เวลา:21:31:12 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ไหม IP: 223.204.246.90 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา:9:56:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

น้าพร
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 81 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้าพร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.