ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
1 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
วิธีรักษาสิริ 8 ประการ

สิทธิการิยะ จะแสดงสิริ 8 ประการ ซึ่งมีในกายแห่งชายหญิงทั้งหลาย ถ้าบุรุษและสตรีได้รักษาไว้ซึ่งสิริ 8 ประการนี้แล้ว เทพยดาที่เป็นสิริก็จะเข้าอยู่รักษา และอวยพรให้แก่ผู้นั้นเสมอ ๆ ถ้าผู้ใดไม่รักษาสิริ 8 ประการนี้แล้วเทพยดาที่เป็นกาลกิณีก็เข้าอยู่ให้โทษแก่ผู้นั้นให้เป็นคนอับประภาคถอยอายุ
จะแสดงสิริ 8 ประการ ดังนิยายโบราณกล่าวดังนี้ ณ กาลก่อนมีเทพยดา 2 องค์ อยู่รักษาสำหรับโลก องค์ หนึ่งชื่อ เทวพรหม องค์หนึ่งชื่อ โลกพรหมและพรหมทั้งสองมาพบกันเข้า เทวพรหมจึงถามอรรถปัญหาปริศนา 8 ประการแก่โลกพรหมในปริศนานั้นว่า
ข้อ 1 บุรุษอันเกิดมาในโลกนี้ จะสมัครสโมสรสังวาสด้วยหญิงนั้นดังฤาจึงจะควรเป็นที่สรรเสริญแก่เทพยดาที่เป็นสิริจะได้รักษา
ข้อ 2 เมื่อบริโภคอาหารจะบ่ายหน้าไปทิศใด จึงจะสมควรให้เทพยดารักษา
ข้อ 3 เมื่อจะถ่ายอุจจาระบ่ายหน้าไปทิศใด จึงจะสมควรให้เทพยดารักษา
ข้อ 4 เมื่อจะไสยาสน์กับสตรี จะไสยาสน์อย่างไร จึงจะสมควรให้เทพยดารักษา

ข้อ 5 เมื่อเวลากลางวันกลางคืนก็ดี จะนุ่งผ้าดังฤา จึงจะเป็นที่สมควรให้เทพยดารักษา
ข้อ 6 เวลารุ่งเช้า สิริอยู่ในตัวมนุษย์ที่ใด ทำอย่างไร จึงจะเป็นที่สมควรให้เทพยดารักษา
ข้อ 7 เวลาเที่ยง สิริอยู่ในตัวมนุษย์ที่ใด ทำอย่างไร เทพยดาจึงจะเข้าอยู่รักษา
ข้อ 8 เวลาพลบค่ำ สิริอยู่ในตัวมนุษย์ที่ใด ทำอย่างไร เทพยดาจึงจะเข้าอยู่รักษาอวยพรให้กับเรา
อันว่าสิริ 8 ประการนี้ อยู่สำหรับโลก และท่านเป็นพรหมอยู่รักษาโลกทั้งปวง ท่านจงวิสัชนาไปให้เราฟังในกาลบัดนี้เทอญฯ
ฝ่ายโลกพรหมจึงทูลแก่เทวพรหมว่าอันอรรถปัญหาปริศนานี้ ข้าพเจ้าจะขอผลัดไปตรึกตรองดูก่อนในเจ็ดวันแล้วจึงจะมาวิสัชนาให้ฟัง เทวพรหมจึงว่ากับพรหมโลกว่า ท่านจงเร่งไปตรึกตรองไต่ถามเสียให้ได้ในเจ็ดวัน ครั้นครบเจ็ดวันแล้วเราจะลงมาฟัง ถ้าท่านแก้อรรถปัญหาของเรามิได้ เราก็จะตัดศีรษะของท่านเสียไปประจานในโลก ครั้นแล้วโลกพรหมก็จะสะดุ้งตกใจกลัวยิ่งนักจึงไปเที่ยวสืบถามอรรถปัญหาปริศนาแก่เทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็มิอาจแก้ปริศนา 8 ข้อนี้ได้ แต่โลกพรหมเที่ยวไต่ถามอรรถปัญหาอยู๋จนถึงหกวัน จะหาผู้ใดรู้วิสัชนา แก้ปัญหานี้ได้ก็ไม่มี พอเวลาค่ำโลกหรหมไปพบพฤกษาต้นหนึ่งใหญ่ไพศาล บนต้นไม้ที่รังนกอินทรีแม่ลูกอาศัยทำรังอยู่ โลกพรหมก็เข้าไปหยุดพักอาศัยอยู่ใต้ต้นพฤกษานั้น พอเวลาค่ำลงแม่นกอินทรีก็กลับมารังของตน ลูกนกจึงถามแม่นกว่าแม่ไปหาเหยื่อวันยังค่ำไม่ได้อะไรมาฝากข้าบ้างเลย แม่นกจึงว่าวันนี้แม่หาเหยื่อมาฝากเจ้าก็ขัดสนนัก แต่แม่จะกินก็ไม่มีเจ้าจงคอยพรุ่งนี้ แม่จะได้เหยื่อที่ไหนมาให้ข้าเล่า แม่นกนกจึงบอกลูกว่า เวลาพรุ่งนี้เทวพรหมจะฆ่าและตัดศีรษะโลกพรหมเสีย แม่จึงจะได้เอาเนื้อโลกพรหมนั้นมาฝากเจ้า ลูกนกจึงถามว่าเหตุใดเทวพรหมจึงจะฆ่าโลกพรหมเสียเล่า แม่นกจึงตอบว่าเทวพรหมถามอรรถปัญหาปริศนา 8 ประการ แก่โลกพรหม ๆ แก้อรรถปัญหาไม่ได้ เทวพรหมจึงจะฆ่าโลกพรหมเสียด้วยความข้อนี้ ลูกนกจึงถามต่อไปว่า ปริศนา 8 ข้อนี้ว่าดังฤา แม่นกจึงตอบว่าไม่ใช่ธุระของเราอย่าถามเลย ลูกนกจึงอ้อนวอนแม่ไม่บอกปริศนา 8 ข้อแก่ข้าแล้ว ข้าจะกลั้นใจตายเสียเดี๋ยวนี้ แม่นกกลัวลูกจะตายจะต้องบอกอรรถปัญหาปริศนา 8 ประการสำหรับโลก

ถ้าบุรุษสตรีผู้ใดรักษาสิริ 8 ประการ นี้ได้เทพยดาที่เป็นสิริก็ให้พรและรักษาผู้นั้น ถ้าบุรุษใดไม่ได้ทำตามสิริ สำหรับโลก 8 ประการนี้เทพยดาที่เป็นกาลกิณีก็สาปผู้นั้น ผู้นั้นจะถอยยศศักดิ์การมงคลและความรู้จะเสื่อมสูญไปสิ้น แม่นกอินทรีจึงบอกลูกว่าปริศนานั้นมีดังนี้

ข้อ 1 ให้บุรุษสตรีเว้นจากกามคุณในวัน 7 ค่ำ 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมและวันตรุษวันสงกรานต์ วันสูรย์วันจันทรคาธวันเข้าพรรษาและวันเกิดของตน ถ้าบุรุษหรือสตรีใดเว้นเสียซึ่งการร่วมรสสังวาสกามคุณในวันเหล่านี้แล้ว เทพยดาก็จะอวยพรและรักษาสิริให้เข้าอยู่ในตัวผู้นั้น
ข้อ 2 ถ้าบุรุษและสตรีผู้ใดจะบริโภคอาหาร ให้บ่ายหน้าไปสู่ทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออก ถ้าทำดังนั้นเทพยดาที่เป็นสิริจะให้พรและรักษาผู้นั้น
ข้อ 3 ถ้าผู้ใดจะถ่ายอุจจาระ ให้บ่ายหน้าไปสู่ทิศปัจฉิม คือ ตะวันตกเทพยดาอันเป็นสิริจะให้พรและรักษาผู้นั้น
ข้อ 4 ถ้าผู้ชายจะนอนด้วยผู้หญิง จงให้ผู้หญิงนั้นนอนข้างซ้ายแล้วอย่าให้ผู้หญิงนั้นข้ามเท้า เทพยดาอันเป็นสิริก็จะให้พรและรักษาผู้นั้น
ข้อ 5 ถ้าบุรุษและสตรีผู้ใดก็ดีให้รู้จักผ้านุ่งกลางวันและกลางคืนห้ามอย่าให้นุ่งร่วมกัน ถ้าจะนุ่งให้หมายเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นผ้านุ่งกลางวันหรือกลางคืน เทพยดาอันเป็นสิริจึงจะให้พรและรักษาผู้นั้น
ข้อ 6 เวลารุ่งเช้า สิริอยู่ที่หน้าผาก ครั้นเวลาเช้าให้เอาน้ำล้างหน้าจึงจะเป็นสิริเทพยดาที่เป็นสิริ จึงจะรักษาผู้นั้น
ข้อ 7 เวลาเที่ยงสิริอยู่ที่อกและระหว่างทรวง ให้เอาน้ำพรมที่หน้าอกตรงหทัย จะเกิดเป็นสิริเทพยดา จึงจะรักษาผู้นั้น
ข้อ 8 เวลาเย็น สิริอยู่ที่หัวแม่เท้าและกลางใจเท้า เมื่อเข้าไสยาสน์เอาน้ำชำระกลางใจเท้าเทพยดาอันเป็นสิริจึงจะให้พรและรักษาผู้นั้นข้าทาสกรรมกรศัตรูทั้งปวงไม่สามารถจะทำร้ายก็ดลใจให้เรารู้สึกตัวกับตนเอง แลฯ
สิริทั้ง 8 ประการนี้ถ้าผู้ใดรักษาได้ เทพยดาอันเป็นสิริจะอวยพรให้แก่ผู้นั้น และจะเข้าอยู่รักษาถ้าผู้ใดมิได้รักษาสิริ 8 ประการนี้ไซร้ เทพยดาอันเป็นกาลกิณีทราบแล้วจะเข้าอยู่รักษาผู้นั้น ทำให้ผู้นั้นอับประกาคถอยอายุ
แม่นกแสดงให้ลูกนกฟังดังนี้ โลกพรหมอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินทุกสิ่ง ครั้นวันรุ่งขึ้นเป็นวันคำรบเจ็ดวันโลกพรหมก็ไปรอคอยเทวพรหมอยุ่ พอถึงเวลาเทวพรหมก็เสด็จลงมา โลกพรหมก็แสดงแก้อรรถปัญหาปริศนา 8 ข้อ ตามได้ยินมาจากคำแม่นกแสดงแก่ลูกนกทั้ง 8 ข้อ เทวพรหมก็มีความยินดีสรรเสริญต่าง ๆ แก่โลกพรหม แลฯ


Create Date : 01 กันยายน 2554
Last Update : 2 กันยายน 2554 12:12:35 น. 2 comments
Counter : 533 Pageviews.

 


โดย: ฟา (เพชรพญานาค ) วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:16:15:49 น.  

 


โดย: เฮียตี๋น้อย วันที่: 18 ตุลาคม 2554 เวลา:2:34:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ททมาโน ปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก The person who gives is much loved.
New Comments
Friends' blogs
[Add ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.