ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2560
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
8 พฤษภาคม 2560
 
All Blogs
 
พร๑๐ประการที่พระอินทร์ประทาแก่พระนางผุสดีเรื่องราวในพระชาติสุดท้าย  อันเป็นการบำเพ็ญทาน บารมีของพระบรมโพธิสัตว์นั้น  พึงทราบโดยสังเขป  ดังนี้

                ในอดีตกาล   บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระนางผุสดีเทพธิดาได้ทูลขอพร  ๑๐  ประการ  ดังนี้

                ๑.             ขอให้มีจักษุงามดุจนางเนื้อที่เกิดได้เพียงปีเดียว  มีแววตาดำสนิท

                ๒.            ขอให้มีขนคิ้วโค้งงอนงาม  ประหนึ่งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบนท้องฟ้า  ทิศปัจฉิม  (ทิศตะวันตก)

                ๓.            ขอให้มีนามว่า  ผุสดี  เหมือนเดิม  เพื่อระลึกถึง ความหลัง

                ๔.            ขอให้ได้บุตรผู้เลิศด้วยคุณ    เป็นที่พึ่งแก่คนยากไร้  มีเกียรติยศปรากฏทั้งเป็นที่นับถือของ                                            ชาวเมืองต่าง ๆ ด้วย

                ๕.            ยามทรงพระครรภ์    ขออย่าให้ปรากฏนูนโย้เย้ เหมือนสตรีทั่วไป    ขอให้มีสัณฐานโอนน้อย ๆ เหมือนคันศรฉะนั้น

                ๖.             ขอให้ปทุมถันทั้งคู่มีสัณฐานงดงามสมส่วน  งามเหมือนดอกบัวตูมอยู่ชั่วนิรันดร์

                ๗.            ขออย่าให้มีผมหงอกแม้แต่เส้นเดียวบนเศียรของหม่อมฉัน 

                ๘.            ขอให้ฉวีวรรณตลอดเรือนกายอย่ามีตำหนิ  แม้ แต่น้อย

                ๙.            ขอให้หม่อมฉันมีอำนาจในการลดโทษแก่ผู้ประมาท แล้วให้พ้นจากการประหาร

                ๑๐.          ขอให้ได้เป็นมเหสีของพระราชาแคว้นสีพีราษฎร์  อันสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และเกียรติยศ

                พระอินทร์ได้ให้พรทั้ง  ๑๐  ประการดังกล่าว

                เมื่อพระนางผุสดีเทพธิดาได้รับพรจากพระอินทร์ผู้เป็นพระสวามีแล้ว   จึงจุติลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์   เป็นราชธิดาของพระเจ้ามัททราช  ต่อมาได้รับอภิเษกให้เป็นมเหสี ของพระเจ้าสญชัยแห่งสีพีรัฐนคร  ได้ประสูติพระโอรสองค์หนึ่ง  ซึ่งพระประยูรญาติถวายพระนามว่า  พระเวสสันดร 

                พระเวสสันดรมีอัธยาศัยดีงาม  มีน้ำพระทัยมากด้วย เมตตากรุณา  บริจาคทานเนืองนิตย์  พระองค์ทรงบริจาคทุกอย่างที่คนขอ

                ครั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี  พระราชธิดาของราชวงศ์กษัตริย์มัททราช  มีพระโอรส  ๑  องค์  พระนามว่า  ชาลี  และพระธิดาอีก  ๑  องค์  พระนามว่า กัณหา

                ด้วยทรงมีน้ำพระทัยมากไปด้วยเมตตากรุณานี้เอง  ครั้งหนึ่งได้ประทานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมือง  ชื่อว่า  ช้างปัจจัย-นาค  แก่พราหมณ์ชาวกาลิงคะ  ซึ่งพระเจ้ากาลิงคะมหากษัตริย์ แห่งกาลิงครัฐทรงส่งมาทูลขอเพื่อนำไปเป็นสิริมงคลแก่เมืองกาลิงคะ  ที่ฝนแล้งมานานหลายปี

                การบริจาคครั้งนี้  ทำให้ประชาชนเมืองสีพีไม่พอใจพระองค์อย่างมาก  พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสญชัยกราบทูลขอให้ขับไล่พระเวสสันดรออกจากบ้านเมืองไปเสีย พระราชบิดาจึงต้องจำพระทัยเนรเทศตามมติของประชาชน

                พระนางมัทรี  กับชาลี  กัณหา  พระโอรสธิดาทั้งสองพระองค์  ก็พากันออกจากพระนครไปตามพระเวสสันดร  แต่ก่อนจะออกจากพระนคร   พระเวสสันดรยังทูลขอพระราชทานโอกาสยับยั้งอยู่เพื่อบำเพ็ญสัตตกมหาทาน  คือ  ให้ของ ๗  สิ่งอย่างละ  ๗๐๐ เป็นพิเศษ  จากนั้นก็ทรงพาพระนางมัทรีไปทูลลาพระชนกและพระชนนี  เพื่อออกไปบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีและฤาษิณีอยู่เขาวงกต  แม้พระเจ้ากรุงสญชัยจะขอให้พระนางมัทรีกับพระโอรสและพระธิดาอยู่  แต่พระนางมัทรีก็ไม่ทรงยอม  ทั้งไม่ทรงยอมให้พระโอรสและพระธิดา อยู่ด้วย

                ขณะที่พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาทั้งสอง  เสด็จออกพระนครด้วยรถม้าพระที่นั่ง  ยังไม่ทันพ้นเขตชานพระนคร  ก็มีพราหมณ์วิ่งตามมาทูลขอรถม้าพระที่นั่ง  พระเวสสันดรก็ประทานให้แล้วต่างองค์  ก็ทรงอุ้มพระโอรสพระธิดาดำเนินเข้าสู่ป่าใหญ่ด้วยพระบาท  โดยตั้งพระทัยไปเขาวงกต

                การเสด็จไปสู่เขาวงกตครั้งนี้  พระเวสสันดรได้รับความเอื้อเฟื้อจากกษัตริย์เจตราชผู้ที่ถวายคำแนะนำเรื่องหนทางอย่างดี  ระหว่างทางยังได้รับการปรนนิบัติอย่างดีจากนายพรานเนื้อชื่อว่า  เจตบุตร  ในที่สุดก็ลุถึงเขาวงกต  กษัตริย์ ทั้งสี่พระองค์ได้ผนวชเป็นฤาษีและฤาษิณี  บำเพ็ญพรตอยู่ในอาศรมเป็นเวลานับได้  ๗  เดือน

                กล่าวถึงชูชก     พราหมณ์ผู้ชำนาญในการขอแห่งหมู่บ้านทุนวิฐะ  ในแคว้นกาลิงคะได้นำทรัพย์ที่ขอมาไปฝากไว้กับพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่ง   แต่ผัวเมียคู่นี้กลับเอาทรัพย์ของชูชกไปใช้จนหมดเกลี้ยง  เมื่อชูชกทวง  จึงจำต้องยกนาง อมิตตาลูกสาวให้ชูชก  เพื่อทดแทนเงินที่เอาไปใช้

                ชูชกถูกเมียสาวยุยงให้ไปขอชาลีกับกัณหาพระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้   จึงมุ่งหน้าไปเขาวงกตเพื่อทำตามความต้องการของนางอมิตตา   ครั้นพบกับพรานเจตบุตร  ก็ใช้กุโลบายหลอกล่อจนพรานเจตบุตร หลงเชื่อ  บอกทางไปสู่เขาวงกตแก่ตน  เมื่อเดินทางไปตามคำแนะนำของพรานเจตบุตร  ก็พบท่านอจุตฤาษีที่อาศรม  และ ได้ลวงอจุตฤาษีว่าเป็นกัลยาณมิตรกับพระเวสสันดร  จากนั้น ก็ขอร้องให้อจุตฤาษีบอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดร   เมื่อ ได้รับคำแนะนำจากฤาษีเป็นอย่างดีแล้วจึงนมัสการลาไป

                ครั้นชูชกมาถึงอาศรมของพระเวสสันดรที่เขาวงกต  อาศัยเวลาที่พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้   จึงเข้าไปขอพระโอรส และพระธิดากับพระเวสสันดร  ก่อนที่พระเวสสันดรจะได้ประทานให้ตามความประสงค์  พระองค์ทรงชี้แจงให้พระโอรส และพระธิดาทราบถึงการบำเพ็ญทานที่ยิ่งใหญ่   พร้อมกับทรง ตั้งราคาค่าไถ่พระโอรสและพระธิดาไว้สูงมาก   เมื่อพระนางมัทรีทราบเรื่องก็ทรงเสียพระทัย  เศร้าโศกอย่างมาก  พระเวสสันดรทรงปลอบประโลมให้สร่างโศก  แล้วชี้แจงถึงการบำเพ็ญทานบารมี  พระนางจึงอนุโมทนาการบริจาคที่กระทำได้แสนยากครั้งนี้ด้วย

                เพื่อให้การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้น  พระอินทร์จึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูลขอพระนางมัทรีกับพระเวสสันดร  ฝ่ายพระเวสสันดรถึงแม้จะทรงรักพระนางมัทรีดังดวงเนตร  แต่เพื่อให้การบำเพ็ญบารมี อันเป็นหนทางไปสู่พุทธภูมิสมบูรณ์   จึงยอมสละพระนางมัทรี  พระนางมัทรีเองเมื่อเข้าใจเป้าหมายดังกล่าว   ก็อนุโมทนาด้วย  ถึงแม้จะต้องจากพระสวามีไปก็ตาม   ฝ่ายพระอินทร์แปลงก็ถวายพระนางมัทรีคืนแก่พระเวสสันดร   แสดงตนว่าเป็นพระอินทร์อนุญาตให้พระเวสสันดรทูลขอพรได้ตามต้องการ  ครั้นประทานพรแก่พระเวสสันดรแล้วก็เสด็จกลับเทวโลก

                พร ๘ ประการที่พระอินทร์ประทานแก่พระเวสสันดร  ดังนี้

                ๑.             ขอให้พระบิดาหายโกรธ   และออกมารับกลับเข้าเมือง

                ๒.            ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษพ้นจากพันธนาการ

                ๓.            ขอให้มีพระราชทรัพย์    เพื่อพระราชทานแก่คนยากจน

                ๔.            ขอให้อย่าลุอำนาจสตรี  ประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่น

                ๕.            ให้มีพระโอรส  มีเกียรติยศ  ปราบข้าศึกศัตรูให้พ่ายแพ้ได้ทุกครั้ง

                ๖.             ขอให้ฝนแก้ว  ๗  ประการตกลง  ประทานความ อยู่เย็นเป็นสุขทั่วพระนคร

                ๗.            เมื่อสวรรคตแล้ว   ขอให้อุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต  จากนั้น

    ๘.            ขอให้จุติในโลกมนุษย์    เพื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตกาล

                ฝ่ายชูชกได้พาพระชาลีกุมารและพระกัณหากุมารี  เดินทางออกจากป่า  การเดินทางกับชูชกทำให้พระโอรสและพระธิดาทั้งสองได้รับความลำบากมาก     เทพเจ้าได้ดลใจให้

ชูชกหลงทางเดินมุ่งหน้าเข้าสู่นครสีพี   พระเจ้ากรุงสญชัยทรงทราบ  จึงโปรดให้เบิกพระราชทรัพย์มาไถ่พระชาลีกุมารและพระกัณหากุมารีตามราคาที่พระเวสสันดรตั้งไว้  พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์อื่น ๆ แก่ชูชกอีกเป็นจำนวนมาก  ฝ่ายชูชก   โลภมาก   บริโภคอาหารจนเกินพอดี   ทำให้อาหารไม่ย่อย  และสิ้นชีวิตในที่สุด

                พระเจ้ากรุงสญชัยรับสั่งให้จัดเหล่าโยธากระบวนทัพพาไพร่พลมุ่งไปยังเขาวงกต   เพื่ออัญเชิญพระเวสสันดร   และ พระนางมัทรีกลับคืนสู่พระนคร    ขณะนั้น    ฝ่ายพระเจ้ากาลิงคะก็โปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจัยนาคมาคืน  พระเจ้า กรุงสญชัยจึงรับสั่งให้นำช้างปัจจัยนาคเข้ากระบวนทัพด้วย

                เมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์  คือ  พระเจ้ากรุงสญชัย  พระนางผุสดี  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  พระชาลีกุมาร และพระกัณหากุมารี   พบกันกลางป่าใหญ่   ก็ทำให้บังเกิดความดีใจและเสียใจพร้อม ๆ กัน    ได้ทรงกันแสงจนถึงวิสัญญีภาพ    คือสลบไปทุกพระองค์   พระอินทร์จึงทรงดลบันดาลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงในที่ประชุมนั้น   ทำให้กษัตริย์ทั้งหกต่างฟื้นคืนสมปฤดีแล้ว  ขอพระราชทานอภัยโทษ จากพระเวสสันดรและทูลเชิญพระเวสสันดรกลับคืนสู่พระนคร

                ในที่สุด  พระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็ลาผนวชเสด็จกลับสู่พระนครสีพีด้วยพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่  และต่อมาได้เสด็จเถลิงราชสมบัติปกครองพระนครสีพีโดยทศพิธ- ราชธรรม  ทำให้ประชาชนได้รับสันติสุขตลอดพระชนมายุ

                เมื่อพระเวสสันดรสิ้นพระชนม์แล้วก็ไปบังเกิดเป็น   สันดุสิตเทพบุตร  บนสวรรค์ชั้นดุสิต
Create Date : 08 พฤษภาคม 2560
Last Update : 8 พฤษภาคม 2560 9:53:18 น. 0 comments
Counter : 146 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ททมาโน ปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก The person who gives is much loved.
New Comments
Friends' blogs
[Add ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.