All Blog
ฟื้นฟูคลองแสนแสบ บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเสีย-ระบายน้ำอย่างยั่งยืน
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

พลเอกประวิตร  กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้เร่งรัดฟื้นฟูพัฒนาคลองสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในคลองเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบชุดนี้ขึ้นมาดำเนินการ กำหนดมาตรการ กรอบนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งมีการป้องกันปราบปรามการกระทำใด ๆ 
 
อันจะเป็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ กำกับ อำนวยการ บริหารจัดการน้ำ และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ เพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการ รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินการฯ โดยมีผู้แทนจาก 24 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศที่อยู่ในเกณฑ์ดีได้อีกครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การประชุมนัดแรกวันนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยเสนอแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางที่กำหนด จำแนกเป็น แผนงานระยะเร่งด่วนปี 2564 
 
โดยมีแผนงานตามเป้าประสงค์ของกรอบดำเนินงาน ดังนี้ 1.การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน โดยมี กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคือ กรมธนารักษ์และกรมเจ้าท่า มีแผนงาน ได้แก่ การขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 8 ท่า การจัดหาเรือไฟฟ้า 12 ลำ และการบริหารจัดการเดินเรือ 2.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ   
 
โดยมี กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน องค์การจัดการน้ำเสีย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแผนงาน ได้แก่ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และการพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ โดยมี กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคือ กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนงาน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 3 โครงการ และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่ 1 โครงการ 
 
4.การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรในคลองแสนแสบ โดยมี กรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคือ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมเจ้าท่า มีแผนงาน ได้แก่ การสำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่างๆที่รุกล้ำลำคลองแสนแสบและคลองสาขา 
 
5.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ โดยมี กรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรมเจ้าท่า มีแผนงาน ได้แก่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแสนแสบ 1 โครงการ และการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 1 โครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในส่วนของแผนงานระยะกลาง-ระยะยาว ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีกรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีแผนงาน อาทิ โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองเตย โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียดอนเมือง โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว 
 
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบางขนากและคลองสาขา (เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ 9 แผนหลักบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน และโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ สทนช. และกรุงเทพมหานคร รวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัมฤทธิ์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เสนอให้อนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป
 
 
 
 

 Create Date : 30 มกราคม 2564
Last Update : 30 มกราคม 2564 15:48:49 น.
Counter : 100 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments