All Blog
ลุยแผนพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่“เวียงหนองหล่ม”
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ หนองมโนราห์ โดยรับฟังบรรยายสรุป แนวทางการพัฒนาฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนกรมชลประทาน และนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอยู่ในลุ่มน้ำกกโขงเหนือ ครอบคลุม ต.จันจว้า ต.จันจว้าใต้ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน ต.โยนก อ.เชียงแสน มีพื้นที่ 14,091 ไร่ ความจุ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้ำท่า 72 ล้าน (ลบ.ม./ปี)
 
 
สภาพปัญหาในพื้นที่ เช่น ตื้นเขิน สัตว์น้ำน้อยลง มีสารพิษจากการเกษตรที่ไหลลงสู่หนอง,ถูกบุกรุกจากประชาชน และปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ปกครองในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีทั้งสิ้น 14 โครงการ เป็นโครงการด้านน้ำ 8 โครงการ อาทิ การขุดลอกรอบเวียงฯ ก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณปากร่องเชียงราย ขุดลอกหนองน้ำ ขุดลอกร่องน้ำเดิม ปรับปรุงแหล่งน้ำหนองฮ่อมแฮด ปรับภูมิทัศน์และศูนย์การเรียนรู้ปางควายห้วยน้ำราก เป็นต้น

การลงพื้นที่ติดตามและผลักดันให้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เวียงหนองหล่มสามารถเก็บกักน้ำให้ได้เต็มศักยภาพครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่นี่ได้อีกด้วย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาร่วมกับจังหวัดเชียงรายทบทวนการตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน

พร้อมกำกับติดตามให้เห็นผลโดยเร็ว และให้คณะทำงานนำผลการศึกษาของทุกหน่วยงานไปทบทวนจัดทำแผนหลักและนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจต่อไป  ขณะเดียวกัน ยังได้สั่งการให้จังหวัดเชียงราย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหนองน้ำ

 
 
รวมถึงมอบกรมศิลปากรเร่งทำการสำรวจและกันแนวเขตโบราณสถานให้ชัดเจน ส่วนของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพน้ำมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหาแนวทางจัดการให้เป็นระบบ และมอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน ด้วย

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนระยะสั้นการพัฒนาเวียงหนองหล่ม โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี อาทิ การพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองหล่ม  การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน  การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดกในพื้นที่เวียงหนองหล่ม  การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเวียงหนองหล่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นต้น

สทนช.จะหารือร่วมกับจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดกิจกรรม แผนงานโครงการ และความพร้อมของโครงการเพื่อเสนอแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การพัฒนาเวียงหนองหล่มสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น   เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และการใช้ทรัพยากรหนองน้ำธรรมชาติแห่งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด               
 
 
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใน จ.เชียงราย รวม 2,313 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 70,845 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 164,908 ครัวเรือน และมีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 10,900 ไร่ เช่น สถานีสูบน้ำบ้านสันธาตุ อ.แม่ลาว ประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ อ.เชียงของ ประตูระบายน้ำบ้านร่องริว อ.เทิง เป็นต้น ขณะที่ในปี 2563 รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและเก็บกักน้ำในฤดูฝนรวม 669 แห่ง

อาทิ การขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ การฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม ก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าและใกล้แล้วเสร็จตามแผน สำหรับแผนงานงบประมาณในปี 2564 มีทั้งสิ้นจำนวน 1,106 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 16,720 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,981 ครัวเรือน มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 5,120 ไร่ และมีการป้องกันตลิ่งความยาว 4,760 เมตร อาทิ สถานีสูบน้ำบ้านวังน้อย อ.ป่าแดด  ฝายบ้านต้นเขือง อ.เทิง ฟื้นฟูหนองขี้เหล็ก อ.แม่จัน เป็นต้น

ส่วนโครงการสำคัญ ที่จะดำเนินการในปี 2565- 2566 อาทิ อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง พร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่สรวย การพัฒนาบาดาลขนาดใหญ่  อ.เชียงแสน การพัฒนาระบบประปาส่วนภูมิภาคแม่สาย (ห้วยไคร้ – แม่จัน - เชียงแสน) เป็นต้น
 Create Date : 24 ธันวาคม 2563
Last Update : 24 ธันวาคม 2563 12:16:51 น.
Counter : 55 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments