All Blog
"พลเอกประวิตร"ห่วงแล้งปีหน้าย้ำแผนป้องกันพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานบูรณาการหน่วยงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศ

เร่งรัดมาตรการเตรียมการรองรับภัยแล้งปี 2563/64 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้างบกลางปี 2563 พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กนอช. พร้อมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงได้รับผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำ
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศในปีงบประมาณ 2564 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งแผนระยะเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในปี 2563 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเก็บกักน้ำในฤดูฝนที่ผ่านมา โดยได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน

 
 


 


รวมถึงการวางโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะยาวควบคู่กัน ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงานด้านน้ำปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้ กอนช. ติดตามสภาพอากาศ แนวโน้มปริมาณฝนและพายุที่อาจจะเข้าสู่บริเวณภาคใต้
 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือในช่วงฤดูแล้ง ได้มอบหมายทุกหน่วยติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เกษตรต่อเนื่อง และไม้ผลเศรษฐกิจ
  

เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที โดยให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนจัดสรรน้ำและแหล่งน้ำสำรองให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน รวมถึงกำหนดแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน่วยงานต้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
 
เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีความรุนแรง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และ 9 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2563/64 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากพบว่ามีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ให้เร่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมโดยเฉพาะโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ

นอกจากแผนบริหารจัดการน้ำตามฤดูกาลแล้ว สทนช. ต้องเป็นกลไกเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานคณะกรรมการทรัพยากน้ำแห่งชาติ (กนช.) ทราบเป็นระยะๆ  

โดยให้ สทนช. ร่วมกับ สำนักงบประมาณ กำหนดแนวทางให้สามารถจำแนกแผนงาน/โครงการด้านน้ำในทุกมิติงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่ กนช. กำหนด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับประชาชน ให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำรวมถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกันให้ประชาชนทราบด้วย
 
พบว่าปรากฏการณ์ลานีญ่ายังมีอิทธิพลในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน จึงอาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักได้ โดยเฉพาะ 3 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำตาปี ซึ่งเบื้องต้น กอนช. ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเป็นรายตำบล และแจ้งเตือนหน่วยงานในระดับพื้นที่เตรียมการรับมืออุทกภัยภาคใต้ไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การอพยพ แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยไว้เช่นกัน ขณะเดียวกัน รองนายกฯ ยังได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการรับมือสถานการณ์น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน อีสานตอนบน และภาคกลาง เพื่อบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 นี้ ให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะครอบคุลมในช่วงแล้งนี้ถึงต้นฤดูฝนหน้าด้วย ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร

รวมถึงคุณภาพน้ำตามภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน หากการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากฤดูแล้งโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล ต้องเร่งเสนอแผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ ความจำเป็นเร่งด่วนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการได้แล้วเสร็จทันกับความต้องการของประชาชนด้วย
  Create Date : 24 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2563 15:23:13 น.
Counter : 103 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments