All Blog
"ชลประทาน"เดินหน้าช่วยพื้นที่ประสบภัย-เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลผันน้ำเก็บกักใช้ฤดูแล้ง
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลังพายุ “นังกา” ขึ้นฝั่งที่เวียดนาม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

อาทิ ที่ จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำบริบูรณ์ ชุมชนบ้านลำเชียงไกร สำนักงานชลประทานที่ 8 ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำบริบูรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำจอหอ 3 เครื่อง และที่ลำน้ำลำตะคอง บริเวณ ประตูระบายน้ำข่อยงาม 3 เครื่อง พร้อมทั้งกำจัดผักตบชวาบริเวณใต้สะพานรถไฟ ท้ายประตูระบายน้ำจอหอ 

พร้อมนำรถแบคโฮ 5 คัน เข้าขุดลอกคลองสาบใหญ่ฝั่งขวา บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลงสู่ลำน้ำบริบูรณ์  รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง บริเวณ อ.โชคชัย ที่สถานีวัดน้ำ M.173 และบริเวณ อ.พิมาย ที่สถานี M.184 เพื่อเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
จังหวัดสระแก้ว ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านใน 8 ตำบล 3 อำเภอ ที่อาศัยอยุ่บริเวณริมคลองพระสทึง ได้แก่  อ.เมืองสระแก้ว ที่ ต.สระแก้ว ต.สระขวัญ และต.ศาลาลำดวน อ.เขาฉกรรจ์ ที่ ต.เขาฉกรรจ์ ต.พระเพลิง และต.หนองหว้า  และอ.วังน้ำเย็น ที่ ต.ตาหลังใน และต.ทุ่งมหาเจริญ 

โครงการชลประทานสระแก้ว ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งการระบาย ที่บริเวณสะพานบ้านแก่งสีเสียด ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 4 เครื่อง พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์

จังหวัดเพชรบุรี มีฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.ชะอำ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง ประชาชนได้รับผลกระทบ 238 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีผลกระทบ สำนักงานชลประทานที่ 14  ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 เครื่อง (สำรอง 8 เครื่อง)
 
 
เครื่องผลักดันน้ำ 30 เครื่อง (สำรอง 30 เครื่อง) รถแบ็คโฮ 5 คัน รถเครน 1 คัน และรถบรรทุก 8 คัน ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่สะพานวัดคุ้งตำหนัก 20 ลำ 

พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด  และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 42 นิ้ว อีกจำนวน 1 ชุด  รวมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดท่อระบายน้ำ และวางแนวตลอดลำน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมือง         

จังหวัดชลบุรี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระธาตุ  สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เร่งระบายน้ำลงคลองพานทอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่ม 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำจากคลองระบมและคลองสียัดจำนวนมากไหลลงคลองท่าลาด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งคลองท่าลาด และพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาค ต.เกาะขนุน อ.พนมทวนสารคาม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

จึงทำการผันน้ำในคลองเข้าสู่ระบบคลองชลประทานท่าลาด และกระจายลงพื้นที่ตามคลองธรรมชาติ  รวมทั้งทำการลดระดับน้ำในพื้นที่โดยใช้อาคารชลประทานตามริมแม่น้ำบางปะกง ปัจจุบันสามารถช่วยตัดยอดน้ำได้ประมาณ 0.4 ล้าน ลบ.ม. พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดอุบลราชธานี น้ำในลำน้ำมูลเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สูงประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ วางแนวกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชน
 
 
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา

ชป.เดินเครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูล พร้อมผันน้ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 5 เครื่อง บริเวณบ้านไร่ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำในลำน้ำมูลเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำมูลมีระดับสูง ส่งผลให้การระบายน้ำจากทางตอนบน (อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และลำสำลาย) ลงสู่แม่น้ำมูลไม่สะดวกมากนัก

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกคลอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เพื่อทำการสูบผันน้ำไปเก็บกักไว้ยังสระสาธารณะของหมู่บ้านบึงทับปรางค์ ในพื้นที่ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าต่อไป  


 
 


 Create Date : 17 ตุลาคม 2563
Last Update : 17 ตุลาคม 2563 16:49:40 น.
Counter : 59 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#16สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]contact >> parwnation@gmail.com
hello welcome
contact =>>parwnation@gmail.com
New Comments