Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2554
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
28 มิถุนายน 2554
 
All Blogs
 

บ้านไม้น่าอยู่ - เก่าใหม่ในวิถีปัจจุบัน

"เราไม่รวย ไม่อยากบริโภคเกินจำเป็น ให้เป็นภาระแก่ตนเองและโลก จึงพยายามที่จะให้บ้านใช้พลังงานแต่น้อย
เพื่อเข้ากับจริตและวิถีการใช้ชีวิตของเรา" ... ถ้อยวลีเล็ก ๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ไม่มากมายฟุ้งเฟ้อ อันเป็นจุด
เริ่มต้นแห่งความพอเหมาะ พอดี ของบ้านแบบพอเพียงที่ยังคงร่องรอยเรือนไม้เก่า ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ โดยปรับ
ให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตประจำวันในปัจจุบัน


เรื่องราวของบ้านไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุนหลังหนึ่งในอำเภอลี้ (จ.ลำพูน) ที่ได้ถูกรื้อถอนและนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยมีการเกริ่นถึงเรื่องราวบรรยากาศเก่า ๆ เพื่อให้คนได้สัมผัสและรับรู้ถึงที่มาที่ไปในอดีต
ชวนให้น่าติดตามถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านหลังใหม่ โดยมีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ออกแบบและสร้างสรรค์


อาจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ (อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และคุณวิยะดา
เจริญศุข ว่องวิกย์การ (ผู้จัดการ สถาปนิก บริษัทสถาปนิก A49 สาขาเชียงใหม่) ได้ร่วมกันวางโครงการร่วมกันโดย
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการนำวัตถุดิบ คือ ไม้ ที่ได้จากบ้าน
ไม้หลังเก่ามาผสมผสานให้เข้ากับวัสดุทันสมัยและง่ายต่อการดูแลรักษาในระยะยาวด้วยองค์ประกอบของบ้านไม้หลังเดิมที่ค่อนข้างจะตรงกับความต้องการในใจ ทำให้เรื่องราวของบ้านไม้หลังเก่า
ถูกเล่าผ่านการวางผังอาคาร ดังนั้นการวางตำแหน่งเสาของบ้านหลังใหม่จึงอ้างอิงระยะช่วงความกว้าง ยาว ของบ้าน
หลังเดิม เสาไม้บ้านถูกยกขึ้นวางต่อกับเสาปูนเปลือย เพื่อให้ได้ส่วนสูงขนาดสองชั้นตามที่ต้องการ โครงสร้างหลัก
ของบ้านถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความแข็งแรงทนทานในระยะยาว และในส่วนของไม้ที่ได้จาก
บ้านไม้หลังเก่าถูกนำมาเลือก คัดกรอง หน้าที่และบทบาทใหม่ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพที่ต้องใช้งาน
จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด


ด้วยความต้องการหลักที่อยากจะให้พื้นที่ทุกส่วนของบ้าน สามารถนั่งเล่น นอนเล่นได้ จึงทำให้วัสดุที่ใช้ทำพื้น
สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหมด เว้นเพียงแต่ส่วนของห้องน้ำชั้นบนซึ่งเป็นส่วนเปียก ไม้พื้นจากบ้านหลังเดิมถูกหยิบมาใช้ให้
เป็นส่วนของพื้นบ้านชั้นล่าง ซึ่งถูกยกขึ้นให้มีใต้ถุนเตี้ยสำหรับเก็บข้าวของ พอให้คนก้มลอดเข้าไปซ่อมบำรุงส่วน
ของงานระบบที่พรางไว้ข้างใต้ และสามารถเข้าไปสำรวจมอดปลวกที่อาจเข้ามากัดกินเนื้อไม้ภายในบ้านอีกด้วยส่วนพื้นบ้านชั้นบนทั้งหมดถูกปูด้วยไม้ห้าน้ำ ซึ่งเป็นไม้ที่สั่งมาเพิ่มใหม่ แต่มีราคาย่อมเยาโดยที่คุณสมบัติ
ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าไม้ชนิดอื่นๆแต่อย่างได้ ตง และคาน ของบ้านไม้เดิมถูกนำมาแปรรูปให้กลายเป็นไม้พื้นใน
ส่วนของชานบ้านและระเบียง ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้เนื้อไม้ที่ค่อนข้างแกร่ง และทนแดดทนฝน แต่ในส่วน
ของบ้านประตู หน้าต่างเดิมนั้นได้ถูกเลือกหยิบมาใช้ในส่วนที่เหมาะสมกับบ้านหลังใหม่ โดยประตูของบ้านหลังเดิม
ถูกจัดให้เป็นประตูทางเข้าหลังบ้าน ความกว้างของช่วงประตูทำให้การขนของเข้าออกสะดวก อีกทั้งยังเป็นทางเข้า
ฉุกเฉินในช่วงเวลาเร่งด่วนยามที่ฝนตก และในส่วนของบานหน้าต่าง ถูกนำมาปรับใช้ให้กลายเป็นหน้าบาน
ของเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นภายในบ้าน


หลังคาเหล็กชนิดไม่เคลือบสี ถูกเลือกมาเป็นวัสดุกันแดดกันฝนให้กับตัวบ้านเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา โดยพ่น
ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วยเยื่อกระดาษ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อเสื่อมสภาพเหมือนฉนวนชนิดอื่น ชายคา
ที่ยื่นยาวออกมาจากตัวบ้าน ทำให้แดด ฝน ยากที่จะล้วงเข้ามาถึงพื้นที่ภายใน แม้ว่าช่องเปิดภายในบ้านจะถูก
ออกแบบให้มีความยาวจรดพื้นเสียเป็นส่วนมากก็ตาม


พื้นที่ว่างใต้หลังคาขนาดใหญ่ ไม่ได้ถูกทิ้งไว้ให้สูญเปล่า แต่กลับถูกนำมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยถูกจัด
ให้เป็นพื้นที่เก็บของ ที่ใช้โครงสร้างร่วมกันกับโครงสร้างบางส่วนของหลังคา ทำให้นึกถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน
ที่มักจะนำเอาไม้มาพาดบนโครงสร้างหลังคา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเก็บหม้อ ถาด สลุง สำหรับใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ
 บันไดลิงถูกนำมาวางยึดไว้กับผนังและถูกออกแบบให้พับเก็บ และกางใช้ได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องเหนื่อยต่อการ
ขนย้ายไปมาในทุกคราวที่จำเป็นต้องใช้ทางเดินกลางบ้านที่แยกพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสองฝั่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับลักษณะการใช้สอยของบ้าน
ไม้หลังเดิม ทำให้การใช้พื้นที่ในบ้านกระชับ และเดินถึงกันได้ทั่ว ระเบียงหน้าบ้านและหลังบ้านที่ปิดหัวท้ายของ
ทางเดินตามทิศเหนือใต้ กลายเป็นส่วนที่นั่งเล่นที่มีลมโกรกตลอดเวลา ระเบียงที่ถูกลดระดับลงมากกว่าปกติ
ทำให้เกิดพื้นที่พอนั่งพักผ่อนหย่อนขาได้สบาย ๆ


รายละเอียดทุกส่วนของบ้านถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นห้องพระขนาด
ประมาณ 2 ศอก ที่ออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้กะทัดรัดประหยัดเนื้อที่ โดยตู้เก็บของขนาดเท่าลำโพงเครื่องเสียงหนึ่งลูก
 ถูกนำมาแขวนติดกับผนังเพื่อเก็บธูปเทียน ทำให้พื้นที่บนหลังตู้กลายเป็นหิ้งพระสำหรับวางองค์พระพุทธรูป หรือแม้
กระทั่งการให้ความสำคัญของพื้นที่ซักล้าง ที่จำเป็นต้องออกแบบให้เข้ากับพฤติกรรมของการใช้ ลานซักล้างจึงถูกสร้าง
ขึ้นมา ด้วยการผสมผสานเสาไม้เก่าเข้ากับสีดิบ ๆ ของผิวคอนกรีตขัดมัน ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแท่นที่มีขนาด และส่วนสูง
พอดีกับการนั่ง และพอเหมาะกับการลงน้ำหนักมือในการกดฝีแปรงเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าต้นไม้ที่กระจายอยู่รอบ ๆ บริเวณบ้าน สร้างร่มเงา และความร่มรื่นให้แก่บรรยากาศภายนอกบ้าน กลายเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวบ้านมากกว่าปัจจัยภายนอก จึงทำให้บ้านเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา แม้แต่พื้นที่ใช้สอยที่อยู่ทาง
ทิศตะวันตก ก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนแต่อย่างใด ร่มเงาจากต้นไม้ ทำให้ลานดินหน้าบ้านดูไม่แห้งแล้ง เหมาะกับการ
ทำกิจกรรมหลากรูปแบบ และทำความสะอาดได้ง่ายกว่าพื้นสนามหญ้าสีเขียวเป็นไหน ๆ


เรื่องราวของบ้านไม้จากอำเภอลี้ที่ไม่เคยถูกเลือน ถูกนำมาเสริมคุณค่าให้แก่บ้านหลังใหม่ผ่านการร้อยเรียง
ที่มีชั้นเชิง ผสมสานกับสิ่งเก่า-ใหม่ที่มีอยู่เข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะ พอดี ไม่เกินกว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ ไม่น้อย
นิดจนขาดพร่อง ความกลมกล่อมของการสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ในพื้นที่บ้านขนาด 250 ตารางเมตรหลังนี้ จึงทรง
คุณค่าและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา :
//www.compasscm.com/issue/Apr09/module_back.asp?
content=Apr09/home&lang=TH


Kevin Kern - In The Enchanted Garden
 

Create Date : 28 มิถุนายน 2554
23 comments
Last Update : 1 มกราคม 2560 19:03:12 น.
Counter : 17827 Pageviews.

 

อยากบอกว่าถูกใจที่สุดเลยค่ะ กำลังคิดว่าน่าจะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างบ้านสไตล์แบบนี้บ้าง ซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศแบบไทยเรา ที่เย็นสบายตลอดไม่ต้องพี่งเครื่องปรับอากาศ กำลังเบื่อ ๆ กับบ้านสมัยนี้น่ะค่ะที่สร้างตามแบบยุโรปโดยไม่คำนึงถืงสภาพอากาศเมืองไทย ที่รุ่นบรรพบุรุษเราท่านออกแบบไว้ให้แล้วเป็นอย่างดี

บ่นไปค่ะ เพราะ หามานานแล้วค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 

โดย: วันสดใส 28 มิถุนายน 2554 20:56:42 น.  

 

อยากใด้บ้านแบบนี้ไปปลูกอยู่แถบอีสานบ้านผมคงจะสวยดี
ขอบคุณมากครับ

 

โดย: makachok 28 มิถุนายน 2554 21:38:38 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่า
ขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะ
ขอโทษที่แน๋วหายไปเสียหลายวันเลยค่ะ แฮ่ๆ


 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 29 มิถุนายน 2554 5:24:47 น.  

 

ซำบายดีค่า แน๋วว่าจะแวะมาทักทายเพื่อนๆในบล็อกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่า แต่มัวแต่อาบน้ำ ขัดสีฉวีวรรณอยู่ เหลือบมองดูเพลา แอร้ยยยยยส์ จะ 5 ทุ่มแว้วววว อาบน้ำตั้งแต่ 3 ทุ่มครึ่ง กว่าจะเสร็จก็ปาไปเกือบ 5 ทุ่มแน่ะค่ะ เอิ๊กกกกกกกก (ยังกล้าบอกเค้าอีกว่าอาบน้ำนาน)

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 29 มิถุนายน 2554 6:08:10 น.  

 

เป็นบ้านที่น่าอยู่มาก ๆ เลยค่ะ ชอบค่ะ

เรื่องมะม่วงกวน ความจริงแล้วทำง่ายมาก ๆ ค่ะ
แต่ต้องระวังตอนกวนนิดนึงนะคะ เค้าจะกระเด็นมาก ๆ ค่ะ
ลองทำดูนะคะ เราทำเองอร่อยและสะอาดค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 29 มิถุนายน 2554 9:54:37 น.  

 

เป็นบ้านที่แรกเห็นก็ไม่อาจละสายตาไปได้
สวยงามร่วมสมัยและน่าอยู่มาก

ชานนั่งเล่นหน้าบ้าน ดูสบายๆ โปร่งโล่งดีจัง
ถ้ามีโอกาสทำบ้านใหม่ นี่คือแบบในใจเลยค่ะ

 

โดย: ช่อม่วงพวงคราม 29 มิถุนายน 2554 11:06:23 น.  

 

กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ หนูถูกปรักปร๊ำ หนูถูกปรักปรำ

ว่าแล้วก็รีบเอาของมาเซ่นคุณฟ้าใส ยกต้มยำไก่มาให้ทั้งหม้อเลยค่ะ เพราะซุปตากลัวความลับรั่วไหลว่าที่เห็นสวยๆเซะซี่แบบนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ค่อยได้อาบน้ำ อิอิ
 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 29 มิถุนายน 2554 11:11:17 น.  

 

จริงๆแล้วคนเค้าก็รู้กันทั้งบางแล้วล่้ะค่ะว่าซุบตาไม่ค่อยอาบน้ำ กร้ากกกกกก อย่าคิดว่าคนสวยจะแคร์สื่อนะคะ เพราะสื่อไม่เคยแคร์คนสวยเล้ยยยยยย 555555+

โถ่...คุณฟ้า่ใสคะ ไม่ต้องลบเม้นท์หรอกค่ะ แน๋วน่ะชิวๆขำๆค่า ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แว้ววววว อิอิ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 29 มิถุนายน 2554 11:33:32 น.  

 

ไบ๋บายค่า

ไม่ใช่สาวมั่นอะไรหรอกค่ะ แต่เพราะเกิดเป็นซุปตาต้องอดทนค่ะ อิอิอิ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 29 มิถุนายน 2554 12:01:05 น.  

 

ดี และสวยจังเลยค่ะ

 

โดย: ตั้งต้น V&T 29 มิถุนายน 2554 14:18:14 น.  

 

ไม่ต้องอิจฉาแล้วค่ะ 555
ลานมอสที่เคยเห็น ไม่สวยเหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้สภาพไม่เขียวชุ่มชื้นอย่างเคย
เพราะตัดแต่งชงโคใหญ่ ที่มีปลวกขึ้นเต็มเลยค่ะ
มอสได้รับแสงแดดมากเกินไป เริ่มจะเขียวแห้งๆ ไปแล้ว

ตอนนี้ดูรูป หารูปสวยๆ มาใส่บล็อก
อีกหน่อย ก็ถ่ายรูปในบ้านตัวเองมาทำบล็อก ใช่มั้ยคะ
คงไม่นานเกินรอ

 

โดย: ช่อม่วงพวงคราม 29 มิถุนายน 2554 15:34:56 น.  

 

บ้านนี้เห็นแล้วเหมือนฝันค่ะ

ดีใจที่คุณฟ้าใสรักสุขภาพ เพราะเมื่อก่อนสดใสก็ไม่ค่อยดูแลจนมันแย่ ถึงได้มาศึกษา ปฏิบัติ เห็นผลแล้วจึ่งนำมาบอกกล่าวเล่าขานน่ะค่ะ

บล็อกคุณฟ้าใสก็น่าสนใจค่ะ ก็กำลังจะหาบ้านเป็นหลักแหล่งน่ะค่ะ ได้ดูไอเดียไปเรื่อย ๆ น่ะค่ะ แต่ไม่อยากให้คุณฟ้าใสต้องคอยคลิกดูของเก่าเลย ตรงหน้าจัดการบล็อคจะมีให้คลิกดู 20 comments แน่ะค่ะ อ๋อคุณฟ้าใสทราบดีแหละ แต่ว่าถ้ามันเกินยี่สิบก็ต้องมาคลิกดูแต่ละบล็อกใช่มั๊ยคะ สดใสเพิ่งใหม่ ๆ มา ปีนี้เองแหละค่ะ มีอะไรต้องปรับปรุงเรียนรู้อีก ถ้ามีอะไรช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 

โดย: วันสดใส 30 มิถุนายน 2554 2:43:01 น.  

 

มื้อเช้าทานอะไรหรือยังคะ ถ้ายังขอนำเหนอโจ๊กข้าวโอ๊ตค่า อิอิ

อรุณสวัสดิ์นะค้าาาาา

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 30 มิถุนายน 2554 8:25:38 น.  

 

เอ่อ....จะบอกว่า สูตรที่คุณฟ้าใสว่ามานั้นมันคือเมนูข้าวโอ๊ตที่แน๋วลงไว้ในบล็อกแล้วอ่ะค่ะ แฮ่ๆ แต่รูปในบล็อกแน๋วใส่มะเขือเทศเพิ่มด้วย อิอิ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 30 มิถุนายน 2554 9:34:15 น.  

 

อ๋อออ ถ้าเป็นในแนวเครื่องดื่มแบบนั้นแน๋วทำทานประจำอยู่แล้วค่า แบบที่ใส่ข้าวโอ๊ตนิดนึงกะนมจืด+น้ำงาดำแล้วก็น้ำผึ้ง แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาลง พอดีวันที่ถ่ายรูปมันเป็นจังหวะที่ทำแบบเคี่ยวข้าวโอ๊ตให้เหนียวๆข้นๆพอดี แหะๆ จริงๆแน๋วมีเมนูข้าวโอ๊ตหลายแบบเลยน๊า แต่เวลาทำทานทีไรชอบลืมถ่ายรูปค่ะ มันลงท้องไปก่อนทู้กกกกกกที อิอิ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 30 มิถุนายน 2554 10:34:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่าคุณฟ้าใส

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 1 กรกฎาคม 2554 5:50:35 น.  

 

เช้านี้แน๋วทำเนื้อทอดกับหมูทอดน่ะสิคะ กลัวว่าคุณฟ้าใสจะไม่ชอบ ก็เลยไม่ได้แวะมาฝากค่า แหะๆ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ทานแต่อาหารไดเอ็ดไม่ไหวๆๆๆเน๊อะ อิอิ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 1 กรกฎาคม 2554 6:42:00 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ
ฝนพรำๆ แต่เช้า มีความสุข สบายใจเหมือนสายฝนฉ่ำเย็นนะคะ
เก็บดอกไม้ฉ่ำฝนมาฝากค่ะ

 

โดย: ช่อม่วงพวงคราม 1 กรกฎาคม 2554 8:36:58 น.  

 

ขอบคุณมากเลยที่แวะไปเยี่ยมพร้อมรูปสดใส ๆ ทำให้สดชื่นเป็นสุขขึ้นค่ะ ก็กำลังเบื่อ ๆ มาก ๆ กับโรคของคนข้างตัวเนี่ยค่ะ บ่นทุกวันเลย คิดว่าถ้าได้อยู่

แบบสี่ อ. อย่างคุณฟ้าใสนั่นจะดีมาก มีความสุขทีเดียว แต่ชีวิตในกรุงนี้ยากจังค่ะ ทุกวันนั่งฝันอยู่ค่ะว่าจะไปทำไร่ทำนาอยู่กับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

คุณฟ้าใสชอบมองท้องฟ้า หรือเปล่าคะ สดใสเดี๋ยวนี้พบแล้วว่าการมองท้องฟ้าทำให้เรามีความสุขมาก ยิ่งวันใหนเห็นฟ้าใส ๆ ด้วยน่ะค่ะ ก็ชอบมองตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ลืมไปนานเพิ่งพบเมื่อตอนท้องเสียเดือนที่แล้ว แล้วต้องมานอนปลงอยู่หน้าหน้าต่าง วันนั้นเห็นฟ้าใส ๆ สีฟ้า มีเมฆขาว ๆ ลอยเป็นสายบาง ๆ ชอบความหมายของชื่อคุณฟ้าใสวันใหม่ค่ะ

 

โดย: วันสดใส 1 กรกฎาคม 2554 18:04:09 น.  

 


คุณสดใสพบสัจธรรมตอนท้องเสียนี่เอง 555
ขอบคุณที่ชอบความหมายของชื่อ ฟ้าใสวันใหม่ ค่ะ
ตัวเองก็หวังให้ทุกวันเป็น ฟ้าใสวันใหม่ เหมือนกัน
จริง ๆ เราก็พวกเดียวกันนะคะ วันสดใส กับ ฟ้าใสวันใหม่ อิอิ

ถ้าชีวิตไม่เร่งรีบจนเกินไป คงมีเวลาได้มองท้องฟ้าได้เต็มตาอย่างที่คุณสดใสได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าเมื่อยามท้องเสีย 555

ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง ... ทำใจให้ยอมรับถ้าไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ เหมือนคำพูดที่ว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ชีวิตจะมีความสุข ถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต ... ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 1 กรกฎาคม 2554 20:07:20 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ

หน่วยเลือกตั้งเปิดแล้ว
ไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

 

โดย: ช่อม่วงพวงคราม 3 กรกฎาคม 2554 8:49:56 น.  

 

ไปเลือกตั้งมาแล้วค่า เป็นลำดับที่ 2 จของหน่วยเลือกตั้งด้วย อิอิ คนแรกยกตำแหน่งให้คุณแม่ไปค่ะ

 

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว 3 กรกฎาคม 2554 9:55:19 น.  

 

 

โดย: ลำตะคอง 16 กรกฎาคม 2554 8:38:06 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ฟ้าใสวันใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 139 คน [?]
: Users Online

เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2555
Free counters!

Friends' blogs
[Add ฟ้าใสวันใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.