Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง

โรคตายคาถนน! หายนะภัยทางสังคม-เศรษฐกิจไทย ..ตายวันละ 50 คน ไม่เห็นมีใครกลัว ? .. คัดลอกจาก Isranews

โรคตายคาถนน! หายนะภัยทางสังคม-เศรษฐกิจไทย

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:48 น.
เขียนโดย
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
หมวดหมู่
1.3k Shares
Share
Tweet

"...ณัชชาระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสียชีวิตจากและบาดเจ็บทั้งทางกายและใจจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศ..."

 prasong500x300

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ‘prasong_lert’ เกี่ยวกับการตายบนท้องถนนในประเทศไทยว่า เป็นอันตรายร้ายแรงกว่าโรคใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อความแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 “คนไทยตายวันละ 50-60 คน ปีละ 2 หมื่นจากอุบัติเหตุบนถนน ไม่เห็นมีใครกลัว?”

ปฎิกิริยาที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก บางคนไม่ทราบว่า สังคมไทยสูญเสียมากมายขนาดนี้เพราะภาพจำคือมีการรณรงค์การลดอุบัติเหตุเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่และสงกรานต์เท่านั้น

มีเพียงคนเดียวแสดงความเห็นว่า “ไม่รู้จักกาลเทศะ”อ้างว่า เรื่องไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องใหม่ สังคมไทยต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักและป้องกันตนเอง

ผมชี้แจงว่า ไม่ได้ห้ามมิให้ใครศึกษาเรียนรู้เรื่องการแพร่ระบาด การติดต่อและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส แต่ที่โพสต์เรื่องการตายบนท้องถนนในช่วงเวลานี้เพื่อให้สังคมไทยและผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายตระหนักในเรื่องการตายบนท้องถนนที่เป็นปัญหาใหญ่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สังคม-เศรษฐกิจไทยต่อเนื่องมานานนับสิบๆปีในลักษณะเดียวกับการตื่นตัวเรื่องไวรัสโคโรนา

วันต่อๆมา ผมนำสถิติเรื่องการตาย-บาดเจ็บบนท้องถนนที่มีการแจ้งผ่าน ‘ศูนย์รับแจ้งเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด( www.thairsc.com )มานำเสนออย่างต่อเนื่องพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-3 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ตายรวมกันถึง 1,589 ศพ หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 47 ศพ(บางวันสูงถึง 77 ศพ) ในจำนวนนี้เกิดจากมอเตอร์ไซค์ประมาณ 70-80%

prasong2

ในจำนวนผู้ตายเกือบ 1,600 คนนั้น ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน วัยรุ่น และมีเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี)รวมอยู่ด้วย 45 ศพ และชาวต่างชาติ 51 ศพ

ถ้าเรายังไม่ทำอะไร ปล่อยให้อัตราการตายอยู่วันละประมาณ 50 ศพ ทั้งปีคงมีคนเป็น ‘โรคตายคาถนน’ประมาณ 20,000 ศพ เท่ากับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วง 10 ปี สังคมไทย เป็น ‘โรคตายคาถนน’มากกว่า 200,000 คน

ร้ายแรงกว่าอุบัติภัยใดๆในประเทศไทยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แต่สังคมไทยยังอยู่กับมันเป็นปกติสุข?

ตัวเลขการตายข้างต้น ยังไม่รวมตัวเลขผู้บาดเจ็บที่เฉลี่ยวันละกว่า 2,000-3,000 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้บาดเจ็บสะสม 104,207 คน ในจำนวนนี้ไม่มีรายงานว่า บาดเจ็บสาหัสจำนวนเท่าไหร่

แต่ถ้าอัตราการบาดเจ็บเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 คนเช่นนี้ ทั้งปีจะมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านคน

ถ้าเสียชีวิต อาจจะมีครอบครัวที่กำพร้าพ่อแม่ สูญเสียลูกๆ คนอันเป็นที่รัก แต่ถ้าบาดเจ็บพิการ นอกจากต้องเจ็บปวดทรมานแล้ว ต้องกลายเป็นภาระของสังคมในการดูแลรักษา

ความสูญเสียเหล่านี้ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ในแต่ละปี จากการศึกษาของณัชชา โอเจริญ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)ระบุว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปี

ณัชชาระบุว่า อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาล เพราะการเสียชีวิตจากและบาดเจ็บทั้งทางกายและใจจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ อุบัติเหตุยังก่อให้เกิดต้นทุนอื่นๆ เช่น ต้นทุนในการดำเนินคดี ต้นทุนจากผลกระทบต่อสภาพการจราจร เป็นต้น

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตที่บูรณาการจากข้อมูลจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แสดงให้เห็นว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ 22,281 คนต่อปี ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส ซึ่งอ้างอิงจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนเฉลี่ย 107,542 คนต่อปี ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด

ทีดีอาร์ไอ ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจรจากพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย

ผู้วิจัยได้อ้างอิงมูลค่าดังกล่าวในการประเมินความสูญเสียของทั้งประเทศ เนื่องจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงสามารถเป็นพื้นที่ตัวแทนของทั้งประเทศได้ จากข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยพบว่า ในช่วงปี 2554-2556 มูลค่าของอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (ดูตารางประกอบ)

StatRoadSafety

(อ่านรายละเอียด https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/)

เมื่อ ‘โรคตายคาถนน’ เป็นอุบัติภัยร้ายแรง เป็นหายนะภัยเช่นนี้ สังคมไทยยังจะทบอยู่กับมันอย่าง ‘ชาชิน’เช่นนี้ต่อไปอีกหรือ

https://www.isranews.org/isranews-article/85237-prasong-85237.html?fbclid=IwAR0KBX0Zqp3P3nq61DIz-ha78NTZiCIbDNYAScs2k4OT2nXBbB7qH5Ww-b4


*********************************************

แถม

 

7 วันอันตราย ปีใหม่ไทย-เทศ ตายเจ็บเพียบ T-T ( น่าจะต้องหาวิธีคิดแบบอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา ? ) https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=22-04-2017&group=30&gblog=2
7 วันอันตราย ปีใหม่ 2561 (28ธค.60-3มค.61) มาตรการเพียบ รอลุ้นผลว่าจะเป็นอย่างไร https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=26-12-2017&group=30&gblog=4
รวม 7 วันอันตรายปีใหม่เทศ 2562 เจ็บน้อย แต่ ตายเยอะกว่าปีก่อน  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=03-01-2019&group=30&gblog=12
รวม 7 วันอันตรายปีใหม่เทศ 2561 เสียชีวิต 423 คน ลดลงจากปี 60 ร้อยละ 11 ( น่าพอใจ ???) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=04-01-2018&group=30&gblog=8
รวม 7 วันอันตรายปีใหม่ไทย (สงกรานต์) 2561 เสียชีวิต 418 ราย (เจ็บตายมากกว่าปีที่แล้ว) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=18-04-2018&group=30&gblog=9
เปิดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บปีละ 6.6 หมื่นราย ตาย 3.4 พัน (ปี 2558-2561) https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=16-11-2019&group=30&gblog=14
WHO ชี้ไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2 หมื่นคนต่อปี สูญเสียมากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=09-05-2019&group=30&gblog=13
คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 1.5 หมื่นราย กระทบเศรษฐกิจปีละ 2 แสนล้าน  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=23-11-2017&group=30&gblog=1
ไทยชนะแล้ว ... ประเทศที่มีการตาย จากอุบัติเหตุบนถนน สูงที่สุดในโลก (ตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย) https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2017&group=30&gblog=3
ล้านแล้วจ้า .. สถิติ มีไว้เพื่อทำลาย ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทย มีคนเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ถึง "หนึ่งล้านคน"  https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=02-01-2018&group=30&gblog=5
ปี 2561ประเทศไทยของเราทำลายสถิติ " มีคน เจ็บตาย บนถนน เกินหนึ่งล้านคน " ครองแชมป์โลกอีกหนึ่งสมัย  https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=15-12-2018&group=30&gblog=11
โรคตายคาถนน! หายนะภัยทางสังคม-เศรษฐกิจไทย ..ตายวันละ 50 คน ไม่เห็นมีใครกลัว ? .. คัดลอกจาก Isranews https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=05-02-2020&group=30&gblog=15
แก้ปัญหาวินัยจราจร ต้องไม่ใช้ตำรวจ ... By Dr.Adune https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=03-01-2018&group=30&gblog=7
อุบัติเหตุไม่ลด เพราะ มัวไปโทษเมาแล้วขับ ... เราหลงประเด็นหรือเปล่า By Dr.Adune https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=02-01-2018&group=30&gblog=6
ขับขี่ปลอดภัย มีอะไรมากกว่า "จิตสำนึก" 9 เหตุผลที่สวีเดน ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนได้อย่างน่าทึ่ง https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cmu2807&month=18-04-2018&group=30&gblog=10Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2563 15:22:10 น. 0 comments
Counter : 977 Pageviews.  
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 762 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
[Add หมอหมู's blog to your web]