space
space
space
<<
มีนาคม 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
space
space
13 มีนาคม 2563
space
space
space

บิ๊กป้อม ประชุม คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 63 @thairath

บิ๊กป้อม ประชุม คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 63
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะสั่ง นปถ. ประชุมคุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปี 64-69 ลดลง 50%เกมยิงปลา เกมที่เล่นได้เงินจริง!!


วันที่ 13 มี.ค. เมื่อเวลา 10.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564–2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดรับกับเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจะเน้นกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การลดอุบัติเหตุเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและถนน ประกอบกับรัฐบาลได้ยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น

พลเอกประวิตร กล่าวต่อไปว่า วันนี้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 พร้อมกำหนด แผนการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564-2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ อีกทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดและจริงจังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้มข้นตลอดปี ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563” ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม 8 มาตรการ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านคน ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านมาตรการ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยง สีแดงอย่างเข้มข้น ซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ นปถ. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นปถ. ไปปรับข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกประเด็น เพื่อใช้กรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพและเป็นรูปธรรม

เกมยิงปลา เกมที่เล่นได้เงินจริง!!
Create Date : 13 มีนาคม 2563
Last Update : 13 มีนาคม 2563 14:35:41 น. 0 comments
Counter : 15 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5710016
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แพร่ข่าว กระจายข่าว ชอบข่าว

space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5710016's blog to your web]
space
space
space
space
space