1.Code.35.ที่ใช้ในการแต่งบล๊อก
เราได้รวบรวม Code ที่ใช้ในการแต่งบล๊อกที่เราเคย
ใช้เป็นประจำจากบล๊อก คุณกึ่งยิง ป้ามด บล๊อกคุณไหม และจากเพื่อนๆ
ในบล๊อกแนะนำบ้าง แล้วเราก็เอามาปรับใช้ในบล๊อกของเรา
ถ้าจะเป็นประโยชน์บ้างก็ยินดี ลิงค์ไปไว้ใช้

เพื่อสะดวกกับการนำไปใช้จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเสมอๆ

คราวนี้ก็ต้องแก้ไขอีกครั้ง

ถ้ามีปัญหาในการนำไปใช้กรุณาบอกด้วย

ก่อนนำโค๊ดไปใช้ ต้องลบ จุด* ออกทุกจุด
fieldset box


fieldset boxคือกรอบที่เห็นใส่ code อยู่นี้ สามารถเปลี่ยนค่า
ได้ตามใจชอบ
เช่น-font color
- สีของกรอบ
ขนาดความ width="200"
ความสูง height="60"
หรือ - bgcolor สีของแบบกกราว
-ความหนาของกรอบ 2px
-ชนิดของกรอบ dotted, dashed, solid, groove, ridge,
inset, outset, double


fieldset box มีหลายแบบ เรียงลำดับตามความง่าย


1 Code กล่อง

<*fieldset>ใส่รายละเอียดที่นี่<*/fieldset>

2 แบบ Title


Title<*legend><*/legend>Title<*/fieldset>ใส่รายละเอียดที่นี่<*/fieldset>
3 ใส่กรอบสีแดง


Codeใส่กรอบสีแดง


<*fieldset style="border:1px solid #A0522D; padding:24;">
<*legend align="left"><*font color="#A0522D">
Title Codeใส่กรอบสีแดง<*/font>
<*/legend><*font color="#0000cc">
<*p align="center"> <*font color=green>
ใส่รายละเอียดที่นี่<*/font>
<*/p><*/font><*/fieldset>

4 ขยายได้ตามข้อความ<*center><*table style="border: 1px solid
#FF0000;"cellpadding="5" cellspacing="10"><*tr>
<*td><*center>

ใส่รายละเอียดที่
<*/center><*/td><*/tr><*/table><*/center>

ใส่รายละเอียดที่
5 กรอบเส้นคู่.ใส่ข้อความ
.
<*TABLE width="200" bgcolor="#FFF0cc"><*tr>
<*td align="center" height="60" style="border-
color:#688E23; border-width:6px; border-style:double;">
<*FONT color="#688E23" size="3">
.ใส่ข้อความ <*/FONT><*/td><*/tr><*/TABLE>
*ถ้าเราต้องการใส่กรอบให้รูป เราลบสีข้อความออก
<*FONT color="#FFB6C1 " size="3">ใส่ข้อความ<*/FONT>
ออกไป

นอกจากกรอบเส้นคู่ border-style:double แล้ว
เราสามารถเลือกกรอบต่อไปนี้ได้อีก
-ชนิดของกรอบ dotted, dashed, solid, groove, ridge,
inset, outset, double


//////////
การใส่แบกกราวBGในบล๊อกการใส่ BG.มีหลายแบบมีโค๊ดเฉพาะแบบนั้นเช่น
-ใส่แบบมีรูป
แบบมีรูปอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่
-ใส่รูป อยู่มุมซ้าย หรือตรงกลาง หรือมุมขวา จะให้อยู่มุมบน
หรือมุมล่างก็ได้
-ใส่แบบสีๆ

วิธีนำไปวางได้สองวิธี
-วิธีแรกนำไปวางที่ Script area วิธีนี้มีผลทุกบล๊อก
ถ้าไม่ต้องการให้มีผลทุกบล๊อกต้องลบออก
-วธีที่สองใส่ที่ช่องรายละเอียดพร้อมกับการเขียนบล๊อกใหม่
มีผลเฉพาะบล๊อกนั้นบล๊อกเดียว
ถ้าเขียนบล๊อกใหม่ก็เปลี่ยนแบกกราวใหม่


การใส่รูปเป็น BG ในบล๊อค ตามที่เราต้องการ
เช่นใส่ตรงกลาง,ใส่บน,บนซ้าย,บนขวา,
หรือใส่มุมล่าง,ล่างซ้าย,ล่างขวาเป็นต้น

ใส่สี แบบ Code สี #FFB6C1
และแบบชื่อของสีเช่น red,green ป็นต้น

color="#FFB6C1"size="3"
color="red"size="3"

ส่วนขนาด size="3" เป็นขนาดของ font ที่เราจะให้
ตัวหนังสือเล็กหรือใหญ่


left bottom ส่วนที่กำหนดมุมในการวางรูป


top - แถวบน


left top - :ซ้ายบน


right top - ขวาบน
center bottom - กลางล่าง


right bottom - ขวาล่าง


right bottom - ซ้ายล่าง
center - แถวกลาง


bottom - แถวล่าง


right - มุมขวา


left - มุมซ้าย
1ใส่แบบธรรมดา


Codeธรรมดา


<*style>body{background-image:url("http// XXX");}
<*/style>

2.ใส่ bg แบบ fixed


Codeแบบ fixed


<*style>body{background-attachment:fixed;background-image:url("http// XXX");}<*/style>

3 bg แบบเลื่อนตามสกอบาร์


Codeเลื่อนลงตาม scroll bar


<*style>body{background-attachment: none;background-
image:url("http// XXX");}<*/style>

4.ใส่ bg ภาพเดียวทั้งหน้า+สี attachment
ใส่ bg ภาพเดียวทั้งหน้า+สี


<*style>Body{background-image:url(https://i256.photobucket.com/albums/hh172/sundakib27/
105_mansank.jpg);background-position:bottom left;
background-repeat:no-repeat;background-attachment:
fixed;background-color:#CCFFFF;}<*/style>
5 ใส่บีจี แบบมุมposition ไม่เลื่อน


Code .BG มุมใดมุมหนึ่ง


<*style>Body{background-image:url(https://i256.photobucket.com/albums/hh172/sundakib27/
105_mansank.jpg);background-position:bottom left;
background-repeat:no-repeat;background-attachment:
fixed;background-color:#CCFFFF;}<*/style>
Left bottom เราสามารถเปลี่ยนได้ จะเปลี่ยนเป็น ::
right top / left top / center / right bottom /left bottom6.ใส่ bg โดยใช้สีอย่างเดียว


Code bg สี


<*style>body{background-color:#8B0000;}
<*/style>
7 code ที่ทำให้ background+สี เคลื่อนตามเม้าท์


Code bgสีเคลื่อนตามเม้า


<*style type="text/css"><*!--body{background:url(/////) repeat fixed center top;background-color:#EFE7E5;}--><*/style>///////


8 code ใส่ BG โดยไล่เฉดสี (gradient)


BG ไล่เฉดสี


<*body style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient
(endColorstr='#///สีที่ 1///',startColorstr='#///สีที่ 2///',
gradienttype=0);">


gradienttype 0 ไล่สีตามแนวนอน
gradienttype 1 ไล่สีตามแนวตั้ง
9 Codeลบกรอบขาว


Code ลบกรอบขาว


<*style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border:none;border-color: none;background: none;}<*/style>

Code ที่เกี่ยวข้อง


1 Code mouse hi5,Blog,myspaces,diary


มี 2 แบบ

Code cursor1.<*style>body{cursor:url("////////");}<*/style>

2.
<*style type="text/css">body {cursor: url(//////////); }
<*/style>2 Code โลโก หรือHead blog


Codeโลโก


<*p align=center><*img src="ใส่ภาพ/"><*/p>

ใส่โลโก วางที่ช่องสโลแกน ให้อยู่ ซ้าย ขวา ก็เปลี่ยน ที่centerเข้าไปที่ปรับแต่งบล๊อก เลือกใส่ช่อง
ตั้งชื่อ Slogan ของ Blog

โค๊ด <*p align=center><*img src="ใส่ภาพHead blog/"><*/p>

ก่อนนำไปวางลบจุด ดอกจัน * ออกก่อน
3.ใส่รูปเรียงแบบมีสกอร์


Codeใส่รูปเรียง


<*DIV align=left style=' color: #666600; background-color: #666600; border: solid 2px black; width:300px; height:400px; overflow: scroll; '>
1-------
2-------
<*/DIV>


Code ใส่รูป หรือข้อความ เช่น Code นาฬิกา


<*DIV align=left style='color:#663300; background-color: #FFFFFF; border: solid 1px black;width:300px;height:80px;overflow:scroll;'>
///ใส่ข้อความ ///
<*/DIV>


4.ใส่กรอบให้รูปเล็กเรียง


Codeใส่รูปเล็กเรียง


<*table border="0"align="center"><*tbody><*tr>
<*td align="center" valign="middle" style="border:1px solid #BC8F8F "><*img src="//////"border="0"/><*/td>
<*td align="center"valign="middle"style="border:1px solid #BC8F8F ">

<*img src="///////"border="0"/><*/td><*td align="center"valign="middle" style="border: 1px solid#BC8F8F ">

<*img src="////////"border="0"/><*/td><*td align="center"valign="middle" style="border: 1px solid#BC8F8F">

<*img src="////////"border="0"/><*/td><*td align="center"valign="middle" style="border: 1px solid#BC8F8F ">

<*img src="/////"border="0"/><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

เอารูปมาใส่ในช่อง"////////" และเอาจุด*ออกก่อน
เลื่อนทุก<*img src="////////".....ให้ติดกันก่อนให้เรียงเป็นแถว
แล้วนำไปวางในช่องรายละเอียด .ดังตัวอย่าง.
5 ใส่รูปให้ TOP


Codeใส่รูปTOP


<*center><*a href="#top"><*img src=https://www.bloggang.com/data/c/chomporn/picture/1295892909.gif><*/a><*/center>6.สกอบาร์ อยากใส่สีอะไรที่โค๊ดสี# มี 2 แบบ


Codeใส่สกอบาร์<*STYLE type="text/css"><*!-- BODY { scrollbar-face-color:WHITE; scrollbar-arrow-color:#e36b7d; scrollbar-highlight-color:#e36b7d; scrollbar-3dlight-color:WHITE; scrollbar-shadow-color:WHITE;scrollbar-darkshadow-color:#e36b7d; } --><*/STYLE>
<*style type="text/css"><*!--html, body { scrollbar-base-color:#F0DF39;scrollbar-arrow-olor:#F0DF39;}--><*/style>

7 ทำข้อความมีสีเหลือบ<*div style="filter:shadow(color=#ccffcc direction=800); position:relative;width:100%;"><*font color="#006600">สีที่นำไปใช้กับข้อความเหลือบ<*/font>
<*/div>

สีที่นำไปใช้กับข้อความเหลือบ


8ใส่ข้อความ,ใส่โค๊ดสี หรือใส่รูปวิ่ง


Codeใส่รูปวิ่ง


<*marquee width="600"scrollamount="3"scrolldelay="80"><*font color="#F5F5DC" style="font-size:24px">**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **<*/font><*/marquee>

**ใส่ข้อความที่เราต้องการ ใส่ข้อความที่เราต้องการ **

9 border แบบต่างๆ


Border แบบต่างๆ

style:solid , style: double, style:dashed style: ridge ,style: groove


border แบบต่างๆ

กรอบ solid
กรอบdouble

กรอบdashed
กรอบdotted

กรอบridge
กรอบ inset
กรอบoutset
กรอบgroove
lozocat


10. Bullet คือรูปจุดกลมๆที่แสดงอยู่หน้าGroupblog


Code BulletCode
<*style>ul{list-style: ;list-style-image: url(http:ของ รูป bullet);}<*/style>
11. ใส่สี+ใส่รูป หน้าชื่อ group blog

Code หน้าชื่อ group blogความจริงรูปพวกนั้นไม่ใช่ bullet สังเกตดูจะเห็น bullet เดิมยังมีอยู่
วิธีทำคือ เข้าไปจัดการที่ group blog แล้วกดเปลี่ยนชื่อของ group blog นั้นใส่รูปเข้าไปข้างหน้า ใช้คำสั่งนี้ได้เลย
<*img src=URLของรูป border=0>


ใส่ สีอะไร ก็ใส่คำสั่งสีเข้าไปข้างหน้าข้อความ
<*font color="#ff69b4"size="3">ใส่ข้อความ<*/font>

12. เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ


Code อมยิ้มข้อนี้ไปเอามาจากบล็อกของคุณ ชาเขียว หารูปที่ต้องการมาแทนอมยิ้มอันเก่า แล้วใส่ url ของรูปเข้าไป

Code

<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images
[i].src=="https://www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="https://ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>

copy code ไปใส่ในช่อง script

13. Code Wrist Band เรารักในหลวง


Code Wrist Band


script ของ wrist band เพื่อนๆส่งมาให้ป้ามดจาก https://thaiblogger.org

Code มุมซ้าย
<*script type="text/javascript" src="https://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_left.js"><*/script>

Code มุมขวา
<*script type="text/javascript" src="https://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_right.js"><*/script>

นำโค้ดใส่ที่ช่อง script เป็นรูป wristband เรารักในหลวงคาดที่หัวมุมบล็อกด้านบน ให้เลือกซ้าย และขวา*******


โค้ดใส่กรอบ+รูปให้กล่องเม้นท์<*style>textarea{width: 300; height: 200; background: url(URL ของรูปที่ต้องการ);
color: โค้ดสีเวลาพิมพ์ข้อความ; font-family: MS Sans Serif; font-size: 15pt;
border: double 5px โค้ดสีกรอบที่ต้องการ;} input{background: โค้ดสีพื้นหลังตรงที่จะพิมพ์ชื่อ; color: โค้ดสีเวลาพิมพ์ชื่อ; border: double 2px โค้ดสีกรอบตรงที่จะพิมพ์ชื่อ;}
<*/style>


โค้ด ให้ข้อความหรือรูปภาพ ที่คอมเม้นท์ อยู่ตรงกลาง


<*style>div.comment{text-align: center;}<*/style>******14. สร้าง link


Code Link


<*a href =URLของเว็บที่ต้องการ///// target=_blank><*img src=URL///ของรูปที่ทำลิงค์//// link border=0<*/a>

สร้างรูปให้ link โดยใส่คำสั่งรูปต่อท้ายเข้าไป
15. สร้างรูป-อักษร เคลื่อนที่


Code 1


Code วิ่งๆๆใส่รูปหรือข้อความให้เคลื่อนที่ (Marquee)
การเคลื่อนที่มีหลายแบบ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ที่ direction
และเปลี่ยนความเร็วที่ scrollamount

<*marquee>ใส่ข้อความวิ่งตรงนี้<*/marquee>
Code 2

***

Code วิ่งๆๆ


<*marquee direction=right scrollamount=1>
ใส่ข้อความตรงนี้ <*/marquee>


ใส่ข้อความตรงนี้
Code 3Code วิ่งๆๆ


<*marquee><*img src=ใส่รูป><*/marquee>Code 4Code วิ่งๆ


<*marquee direction=right scrollamount=1>
<*img src=ใสรูป><*/marquee>Code Code ใส่ข้อความหรือรูปวิ่งๆ5Codeวิ่งๆๆ


<*marquee direction=right scrollamount=2>
<*img src="https://images.antifluff.com/download.php?file=q25gm4ny2yj1tymuyqiw.gif"> ยินดีต้อนรับทุกท่าน<*/marquee>


ยินดีต้อนรับทุกท่านCode 6

Codeวิ่งๆ<*marquee direction=up style="filter:wave(add=0,lightstrength=75, phase=1, strength=1,freq=2);color:#4682B4"><*center>
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่<*/marquee>


ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่
ใส่ข้อความหรือรูปที่นี่**********

Code 7

Codeใส่สองอย่างวิ่งๆๆ


<*marquee width=350 height=250 direction=up scrollamount=1><*center>ใส่ข้อความ และรูปที่นี<*/center><*/marquee>

ใส่ข้อความและรูปที่นี

*scrollamount=1 มีระดับความเร็วตามตัวเลข 1.2.3.4.ฯ
วิ่งช้าสุดคือ1 น้อย ค้อยเร็วขี้นๆ ตามตัวเลข 2-3-4 ที่เพิ่มขึ้น

17. วิธีคัดลอกรูปจากที่อื่นมาใส่อัลบั้มหรือไว้ใช้


Codeคัดลอกรูป


1.) การนำ URL รูปมาทำเป็น background มาใส่ในช่อง background image URL

1.1 จะไปหา URL ได้จากไหน ง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆ เล่นอินเตอร์เน็ตแล้วไปเจอรูปที่ถูกใจ ก็คลิกขวาที่ที่รูปนั้น แล้วเลือก Properties
แล้วก๊อปปี้ URL ใน Properties ก่อนออกคลิกที่ save ก่อน
นำมาใส่ที่โค๊ด

<*img src="//////////">
1.2 จากนั้น Copy URL ค่ะ
<*img src="https://hi5.kapook.com/images_bg/images_05.jpg">

1.3 เมื่อได้ URL แล้วก็นำมามาที่ Background Image URL เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ

18.โค๊ดรูปกล่องคอมเม้น:-ดังนี้

แล้วนำไปวางที่ Script area


Codeใส่กล่องคอมเม้น


<*style type=text/css>textarea{width:413;height:376;background:url
("////URLของรูป/////");color=blue;font-family:KodchiangUPC; font-size:17pt;}<*/style>

19. Code กรอบที่นำมาจากคุณParadijs

โค๊ดที่เรายังไม่มี และนำมาจากบล๊อกคุณไหม


1กรอบใส่รูป


<*table border="0"cellspacing="2" cellpadding="2" width="" align="center"style="border: 1px ridge#A0522D"><*tbody><*tr><*td align="center" valign="middle" style="border:1px ridge #FFA6D1"><*img src=" ////////"border="0"><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>
2เพื่อป้องกันหน้าบล็อคยืด จากการที่เพื่อนๆ
ใส่รูป ใน Comment ใหญ่เกินไป
ใส่โค้ดนี้ ไว้ที่ Script Area ค่ะ

<*style>div.comment{overflow: auto; width: 380px; height: auto;}<*/style>

3.โค้ดทำกรอบให้กับ Group Blog, All Blogs, Friends' blogs, Links, และ Emotions
<*style>li a {display: block;padding: 5px 5px 5px
5px;border: 1px ใส่ชนิดของกรอบ ใส่โค้ดสีกรอบ;background-
image:url(ใส่ URLรูป);text-decoration: none;width:
180px;}<*/style>

<*style>li a:hover {display: block;padding: 5px 5px 5px
5px;border: 1px ใส่ชนิดของกรอบ ใส่โค้ดสีกรอบ;background-
image:url(ใส่ URLรูป);text-decoration: none;width: 180px;}
<*/style>

<*style>fieldset{border: 3px ใส่ชนิดของกรอบ;padding:
5px 5px 5px 5px;border-color : ใส่โค้ดสีกรอบ;}<*/style>
<*tr><*td><*/tr><*/table>

20.กรอบรอบนอกของบล๊อก
<*script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:15 inset green"
<*/script>นำไปใส่ที่Script area////////////////ต่อจากตอนที่ 1////////////////


21.นำโค๊ดมาให้ทดลองทำ

กรอบตัวอย่างสามารถทำเองได้
Code กรอบทำเองCode กรอบทำเอง


<*table border="2"cellspacing="16"cellpadding="10"width="100%"align="center"style="background-image: url('///๑////')"><*tbody><*tr><*td align="center"valign="middle"style="background-image: url('//////๒////')"><*table border="1"cellspacing="5"cellpadding="5"width="100%"align="center"style="background-image:url('////๓//////')"><*tbody><*tr><*td align="center"valign="middle">

ใส่ข้อความ

<*/td><*/tr><*/tbody><*/table><*/td><*/tr><*/tbody><*/table><*/font>

รูปที่นำมาใส่ มี ๓ รูป

รูปที่('///๑////') - รูปกรอบเช่นรูปวิบๆ แบบ gif
'https://6.share.photo.xuite.net/lam1112/1699a0d/4212433/168698940_x.jpg'

รูปที่('//////๒////') - รูปเช่นรูปเพชร
'https://g.udn.com.tw/community/img/PSN_PHOTO/winnie777777/f_4817975_1.gif'

รูปที่('////๓//////') - รูปสีพื้นเป็นแบกกราว
'https://www.colourlovers.com/img/DEFFB3/228/161/Minty.png'

22.วิธีลดขนาดรูป gif


ลดขนาดรูป


ใส่ขนาดตัวเลขที่ต้องการเพื่อลดขนาดรูป
โดยกำหนดขนาดลดลงตามสัดส่วนของรูป<*center><*img src=http:XXX width=400 height=300><*/center>


23.Codeป้องกันไม่ให้มีกรอบสีน้ำเงินที่รูปป้องกันกรอบสีน้ำเงิน<*style>img {border:none;}<*/style>


โค้ดนี้จะมีผลกับทุกๆรูป


ต่อไปเมื่อเราใส่โค้ด หริอใส่รูป
ก็ไม่ต้อง ใส่ border=0 อีกต่อไป


ใช้แค่ <*img src=//////////.>

24.โค้ด ที่ทำให้ข้อความหรือรูปภาพ ที่เพื่อนๆคอมเม้นท์ ให้อยู่ตรงกลาง
<*style>div.comment{text-align: center;}<*/style>


นำไปวางที่ Script area

25.โค๊ดใส่ข้อความพร้อมรูป 1-9 จากบล๊อกคุณพีช1 .โค้ดใส่ข้อความกำกับภาพ


โค้ด.... <*img src="http:รูป" alt="...ข้อความ..."/>
2. โค๊ดด้านซ้ายของรูป


<*img src="http:รูปภาพ" align=right hspace=10>
ข้อความ
<*br clear=right>

3.ใส่ข้อความกำกับด้านซ้ายบรรทัดบนของรูปภาพ


<*img src="http:รูปภาพ" align="top"> ข้อความที่ต้องการ

4.ใส่ข้อความด้านขวาของรูป


<*img src="http: รูปภาพ" align=left hspace="10" vspace="10"/> ใส่ข้อความ <*br clear=left>

5. ภาพอยู่ด้านขวา และมีรูปอยู่ใต้ข้อความภาพด้านซ้าย


โค้ด...... <*img src="https://xxxxxxx" align=right hspace=10>


ใส่ข้อความ


<*img src='https://xxxxxxx'> <*br clear=right>

6.ภาพด้ายซ้ายหนึ่งรูป และด้านขวาสองรูป โดยมีข้อความระหว่างกลาง


<*src="https://xxxxxxx" align=left hspace=10>
<*img src='https://xxxxxxx'>


ใส่ข้อความ


<*img src='https://xxxxxxx'> <*br clear=left>

7.โค้ดใส่ข้อความกำกับทางด้านขวาบรรทัดล่างของรูป<*img src="http:รูปภาพ" align="bottom">


<*img src='https://xxxxxxx'> <*br clear=right>
8. ใส่ข้อความด้านขวา


<*img src="http:รูปภาพ" align="left"> ข้อความ <*br clear="left">

9 .ใส่ข้อความทางด้านซ้ายของรูป


โค้ด....... <*img src="http:รูปภาพ" align=right>


ใส่ไว้ที่ต่างๆ


Left= จัดภาพไว้ด้านซ้ายของตัวหนังสือ(ตัวหนังสืออยู่ขวา)


Right= จัดภาพไว้ด้านขวาของตัวหนังสือ(ตัวหนังสืออยู่ซ้าย)


Top = ตัวหนังสืออยู่บรรทัดบนของภาพ


Middle= ตัวหนังสืออยู่บรรทัดกลางของภาพBottom = ตัวหนังสืออยู่บรรทัดล่างของภาพ


hspace สำหรับระยะห่างแนวนอน และ vspace สำหรับระยะห่างแนวตั้ง
ขอแสดงความยินดี
กับเพื่อนด้วยค่ะCode
<*TABLE width="250" bgcolor="#FFF0cc"><*tr>
<*td align="center" height="60" style="border-
color:#688E23; border-width:6px; border-style:double;">
<*FONT color="#688E23" size="3">
<*img src="https://i123.photobucket.com/albums/o301/
myicon-2007/mcom141.gif"align= left hspace=10>
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะ
<*br clear=right>
<*/FONT><*/td><*/tr><*/TABLE>

<*TABLE width="250" bgcolor="#FFF0cc"><*tr>
<*td align="center" height="60" style="border-
color:#688E23; border-width:6px; border-style:double;">
<*FONT color="#688E23" size="3">
<*img src="https://i123.photobucket.com/albums/o301/
myicon-2007/mcom141.gif"align="center">
ขอแสดงความยินดี
กับเพื่อนด้วยค่ะ
<*br clear=right>
<*/FONT><*/td><*/tr><*/TABLE>


26.วิธีเปลี่ยน Title ของ Bloggang<*script>window.document.title="ใส่ข้อความที่ Title ของ Bloggang
ตามใจชอบ.";<*/script>

นำไปวางที่ Script area

27.โค้ด Blockquote


จัดข้อความยาวๆให้สวยงาม
อ่านได้ง่ายๆโดยจัด
ระยะเว้นวรรคหน้าหลังให้เท่าๆกัน<*blockquote>ใส่รายละเอียดที่นี่<*/blockquote>

28.Code เปลี่ยนสี font ของ link
<*style>A:hover{color:#F5F5DC;text-decoration: none;position: relative;left: 4px; top:4;}A:link{color:#20B2AA;text-decoration:none;}A:visited{color: #CD5C5C;text-decoration:none;<*/style>

ขอบคุณโค๊ดจากคุณกึ่งยิง, ป้ามด ,คุณ Paradijs,คุณsomjadean100
เราได้แก้ไข เพิ่มข้อมูล และปรับปรุงเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย
และดูดี หวังว่าเพื่อนที่นำไปไว้ใช้มีอะไรจะแนะนำก็ยินดี

ยินดีให้ลิงค์ไปที่บล๊อกของคุณ
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chomporn&month=19-08-2011&group=23&gblog=76
Create Date : 19 สิงหาคม 2554
Last Update : 8 เมษายน 2561 17:09:09 น. 17 comments
Counter : 7207 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ยายเก๋าใจดี อุตส่าห์รวบรวมให้ดูง่าย ๆ นะคะ ...
ขอแปะไว้ก่อนนะคะ รู้สึกไม่ค่อยสบาย
ว่าจะทานยา แล้วขอตัวไปนอนก่อนค่ะ

ยายเก๋าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่า หลับฝันดีนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 สิงหาคม 2554 เวลา:20:07:40 น.  

 
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ


โดย: krittut_48 วันที่: 19 สิงหาคม 2554 เวลา:23:24:21 น.  

 
สวัสดีค่ายายเก๋า ขรา

ขออนุญาตลิงค์ไปที่บล๊อกนะค่า
มีประโยชน์สำหรับนักแต่งบล๊อกมากค่า

ทำโค๊ตแบบนี้ คุณพีช บอกต้องใช้พลังมาก

ยายเก๋าพักบ้างนะค่า
เป็นห่วงค่า


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:3:03:23 น.  

 
ได้ความรู้อีกแล้ว....
ขอบคุณค่ะ


โดย: ป้าเยาว์ (@NBC ) วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:8:43:16 น.  

 

โดย: โสมรัศมี วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:18:16:04 น.  

 
สวัสดีตรับยายเก๋า

โค้ดหลากหลายเลยนะครับ เห็นแล้วปวดหัวนิ

พรุ่งนี้ ผมชวนยายลงเที่ยวเลกับผมนะ ราวๆเที่ยงละกัน


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:22:14:38 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ^_^


โดย: Magarita Teena (penneyblack ) วันที่: 7 กันยายน 2554 เวลา:13:37:19 น.  

 
มาศึกษาค่ะยายเก๋า

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ


โดย: ณ ขณะหนึ่ง วันที่: 24 กันยายน 2554 เวลา:20:50:42 น.  

 
ขอบคุณยายเก๋าครับ ใจดีมากๆครับผม

เจอแหล่งแล้วขอแอดเลยนะครับ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 กันยายน 2554 เวลา:15:10:45 น.  

 
รีบ เอามาแปะ ก่อนหมดวันค่ะ


โดย: Darha วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:50:33 น.  

 
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: แม่สามข้าว (sinaporn ) วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:14:26:58 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


โดย: เม็ดทราย (kunnay_zayn ) วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:18:25:43 น.  

 
ช่วยแนะนำการทำLink ให้ด้วยครับ อย่างเช่นที่พี่ทำไว้ว่า "รวมโค้ตฯที่เราใช้อยู่" น่ะครับ ผมจะทำ Linkที่กรอบ "เรื่องของปัฐน์"
และการเปลี่ยนสีตัวอักษรที่ข้อความใน Group Blog ด้วย ขอบคุณครับ


โดย: ครูทำเนียบ วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:17:26:31 น.  

 
กำลังมารื้่อมาค้นบ้านนี้อยู่ค่า

ขอบคุณมากๆนะค๊า


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:22:07:30 น.  

 
โค้ดใช้สีทำ Background ให้กล่อง Emotion

<*style>
fieldset{
background-image: url(ใส่ URL รูปที่ต้องการ);}
<*/style>
โดย: ชมพร วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:45:51 น.  

 
โค้ดทำกรอบให้กับ กล่อง Emotion (ทำกรอบอย่างเดียวค่ะ ไม่รวม BG)

<*style>
fieldset{border: 3px double;padding:5px;border-color : ใส่โค้ดสีกรอบที่ต้องการ;}
<*/style>


โดย: ชมพร วันที่: 14 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:57:07 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4149951 วันที่: 27 ตุลาคม 2560 เวลา:8:19:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ชมพร
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 162 คน [?]
https://www.codetukyang.com/html/testcode.htm

หลังเกษียณเรามีเวลาว่าง
'Internet' แม้จะเป็นเรื่อง
ใหม่ แต่ก็เหมาะกับเรา
"Bloggangเปิดโอกาสให้
เราบันทึกได้อิสระดังใจคุณ"
เมื่อเข้ามาแล้วก็เพลิดเพลิน
มีเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แวะเวียนมาทักทาย บ้างก็
ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป บ้าง
ก็คงอยู่ ทักทายช่วยเหลือกัน
เราอยากให้ผู้สูงวัยที่มีเวลาว่าง
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกBloggang
กันมากๆจะได้มีเพื่อนๆ เป็นสังคม
Online ที่ไม่จำกัด เพศและวัย
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2554
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
19 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ชมพร's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.