แสวงบุญ/ทัวร์อินโดนีเซีย บูโรพุทโธ ตอน ๔
ตอนที่๔ เป็นตอนสุดท้าย
เป็นไฮไลน์ ของการไปทัวร์ไหว้พระ
เมื่อวานเหน็ดเหนื่อยจากการไปเที่ยวในที่สวยงามอิ่มเอมใจก้นแล้ว
เราก็บินต่อไปนอนที่ยอร์คจากาต้า

เช้าวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจมา คือสวดมนต์เวียนเทียน
ที่โบราณสถานที่สำคัญ ๒ แห่งคือ
โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธตั้งอยู่ที่ราบเกตุ (kedu) ในภาคกลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata) ในปัจจุบันทางเหนือประมาณ
๔๐ กิโลเมตร

และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจาก โบโรบุดูร์ไปทาง
ทิศตะออก ๓ กิโลเมตร
และยายเก๋าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำในครั้งนี้
จงเป็นของเพื่อนๆทุกคน

โรงแรมที่พักดีพอควรวัดฮินดู วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก NNESCO
ในปีคศ.๑๙๙๑
สร้างขี้นเพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกะตัน
(ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย)
วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple)

วัดพรัมบานัน หรือเป็นที่รู้จักสำหรับคนท้องถิ่นว่า โรโร จองกรัง
(Roro Jonggrang) ถือว่าเป็น 1 ในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับผู้มาเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นจะได้รับอนุญาต
ให้เข้าชมเป็นบางส่วนเท่านั้น
เพราะบางส่วนได้รับความเสียหายจากในอดีต
เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในการมา คณะเราจึงถ่ายรูปหมู่กันไว้โดยที่จะมีแท่นบูชาหลัก 3 ที่ ซึ่งอุทิศให้แก่ เทพเจ้าฮินดู 3 องค์
ได้แก่ พระพรหม พระศิวะและ พระวิษณุ


องค์กลางปิดไม่ให้เข้าเยี่ยมชม เราจีงเข้าไปชมภายใน ของค์สุดท้ายมีรูปแกะสลักหินที่สวยงาม
ขาออกเราผ่านร้านค้ามากมากที่ตั้งร้านเรียงราย ดักหน้านักช็อป
เราไม่ช็อปจึงออกมานั่งรอ นานพอควร
ปัญหาเรื่องเวลาจึงเกิดจากการช็อป ทำให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญๆไปหลายที่ ต้องปรับเวลากันตลอด
เราจึงผิดหวัง และเสียดายมากใกล้เพล เรากินอาหารฮินดูจากร้านอาหารภายในบริเวณวัง
ที่เช่าสุลต่านเป็นอาหารที่อร่อยมาก ขนมก็อร่อยแล้วเราก็ไปชมพระราชวังสุลต่าน
ที่เราไม่ได้ตื่นเต้นเลยที่ได้มาชมเพราะชมได้แค่บริเวณภายนอก


ระหว่างทางผ่านโรงลครที่นักแสดงของราชสำนักใส่หน้ากากกำลังร่ายรำเครื่องดนตรีใหญ่โตคนเล่น สวส่วนพระราชวังน้ำสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน
เราไม่สามารถเข้าไปชมได้อยู่ในพระราชฐานชั้นในและเป็นเวลาพ้กผ่อน
ของสุลต่านองค์ที่ ๑๐สะเลี่ยงของอดีตราชินีสุลต่านจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปวัดเมนดุตผ่านร้านค้าสินค้าต่างๆร้านจำหน่ายพระพุทธรูปทั้งๆที่เป็นประเทศมุสลิมวัดเมนดุต (Candi Mendut หรือ Mendut Temple) และวัด ปะวน (Candi Pawon).. มีพระพุทธรูปห้อยพระบาท
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ "บุโรพุทโธ" (Borobudur) และที่น่าแปลกทั้งสามแห่งตั้งอยู่ตำแหน่งเป็นเส้นตรงเดียวกัน

งดงามมากเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทั้งก้อนสูงประมาณ 3 เมตรส่วนภายในปราสาทเป็นหินก้อนสี่เหลี่ยมน้อยใหญ่เรียงสลับซ้อนกันขึ้นไปจนถึงยอด.เราขึ้นบันไดเข้าไปภายในเพื่อสักการะ และสวดมนต์

พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีดินแดนส่วนหนึ่ง
อยู่ในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันนี้ ต่อเนื่องมาถึงคาบสมุทรมลายู
และตอนใต้ของประเทศไทย
ซึ่งขณะนั้นจัดว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ โดยมีศูนย์กลางอยู่
ที่เมืองท่าปาเลมบัง

ศาสนาพุทธที่เข้ามาในครั้งนั้นเกิดจากอิทธิพลจาก ราชวงศ์โจฬะ
ของอินเดียตอนใต้ และ ราชวงศ์ปาละ ของเบงกอล
ซึ่งทั้งสองสายล้วนเป็นพุทธศาสนา นิกายวัชระยาน
หรือ ตันตระ อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 600 ปี
จากปี พ.ศ. 1200-1800

**
หลังจากนั้นสิงหัสสาหรี และอาณาจักรมัชปาหิต ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู
และมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะชวาก็ขึ้นมามีอำนาจแทน

ต่อมาระเด่นปาตาได้ปลงพระชนม์พระเจ้าองควิชัย
แล้วประกาศตนเป็นสุลต่าน กับให้ประชาชนในอาณาจักรของพระองค์
นับถือศาสนาอิสลามแทนศาสนาฮินดู

บางตำรากล่าวว่าระเด่นปาตามีชายาเป็นมุสลิม จึงได้เข้ารีตตาม
**
เมื่อเปลี่ยนศาสนาแล้วได้บังคับให้เจ้านายและราษฎรให้นับถือ
ศาสนาอิสลามด้วย

แต่โอรสองค์หนึ่งซึ่งนับถือพุทธศาสนาไม่ยินยอม
ได้เดินทางหนีออกจากอาณาจักร
และประกาศว่าอีก 500 ปี พุทธศาสนาจะกลับคืนมาใหม่

ศาสนาพุทธได้สูญหายไปจากอินโดนีเซียเป็นเวลานาน
จนกระทั่งพุทธสถานบูโรพุทโธ อันเก่าแก่และใหญ่โตซึ่งเป็น
เสมือนสัญลักษณ์ของอาณาจักรศรีวิชัย
เหลือเพียงซากปรักหักพังที่จมอยู่ใต้ดินทราย


วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)

วัดบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกไป 40
กิโลเมตร ของเมืองยอร์กยาการ์ตา บนเกาะชวา ถูกนับว่าเป็นวัด
แห่งศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 75 ปี ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 8 และ 9
ในอาณาจักรไศเลนทรา โดยใช้อิฐบล็อคประมาณ 2 ล้านก้อน ในการ
สร้างสถานที่ศักสิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมาจนมีขนาดใหญ่มหึมา

และจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นขี้เถ้าภูเขาไฟมานับร้อยปีจนในปี 1814 ก็ถูกค้นพบโดย เซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล
และในช่วง
ระหว่างปี 1975 ถึง 1982 วัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่
โดยรัฐบาลอินโดนิเซียและองค์การยูเนสโก ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยัง
ได้รับการบันทึกว่าเป็น "มรดกโลกที่ใหญ่ที่สุด" ในปี 1991 อีกด้วย

สำหรับสิ่งที่ทำให้วัดบุโรพุทโธดูมีมนต์ขลัง ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เขามาดูความยิ่งใหญ่ของขนาดวัดแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง
อันสวยงาม เช่น จากหินบล็อคที่ได้รับการแกะสลัก ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระสุตรา ที่มีฉากบรรยายถึง 1,460 ฉาก

ที่น่าสนใจอีกอย่างคือจะมีชั้นของหินที่ถูกซ่อนเอาไว้บริเวณฐานของวัด
ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่มาของการออกแบบวัด จนกลายเป็นหนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หนึ่งในอินโดนีเซีย
คณะเราเดินไป ด้านหลังเพื่อหาที่เงียบ เป็นที่สวดมนต์
และเราก็ได้ที่กว้างพอควรขององค์บูโรพุทโธชั้นที่๒มุมมองจากบูโรพุทโธ ตะวันกำลังตกดินสวยงามมากเมื่อขึ้นมาถึงฐานสุดท้าย เราเดินเวียนรอบเจดีย์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า
สามรอบ แล้วจึงมาถ่ายรูปวิวด้านนอก


ทางลงชันและแคบ เราจึงต้องระวังสุดๆ กลัวจะตกลงมาสองข้างทางออกมีชาวบ้านเอาสินค้ามาวางขาย
ขากลับเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะถึงร้านอาหาร
กลับถึงโรงแรมเราร่วมกันทอดผ้าป่า ถวายครูบาหนูเพื่อร่วมสร้างวัด
เราได้บอกบุญไกด์อีกกรุ๊ปให้บอกสมาชิกทราบเผื่อจะมาร่วมทำบุญ
ในการสร้างวัดกับครูบาหนู ซึ่งก็ได้ผล
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีผู้มีใจเป็นกุศลมาร่วมทำบุญสร้างวัดกับครูบาหนู
อีกหลายท่าน
ทำให้เราปลื้มและอิ่มบุญไปด้วย ส่วนตัวเราก็ทำบุญโดยใช้เงินยูโร
๕๐ยูโรที่ติดตัวเผื่อๆไว้ถ้ามีปัญหาอะไร

วันรุ่งขึ้เป็นวันเดินทางกลับไม่ได้ไปเที่ยวไหน เราบินถึงสาม ต่อกว่า
จะมาถึงเมืองไทย จากสนามบินเรากลับบ้านโดยแอร์พอทลิงค์
ทำให้ประหยัดเงินค่าเท๊กซี่ไป-กลับ ถึงสองร้อยบาท
เท่ากับเงินสองร้อยเอาไปทิปกับคณะไกด์และคนขับรถ
ถึงสามคณะในครั้งนี้

ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมทริปแสวงบุญอินโดนีเซีย
จบแล้ว บล๊อกต่อไปเป็นเรื่องของแต่งบล๊อกที่นำมาฝากเหมือนเดิมค่ะ

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 07-07-2555
และhttps://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSqLbei3HXIoLMAptsAYCu7uZC09EEK6Ox8_tmetGZudu5FO_xK
 

Create Date : 08 กรกฎาคม 2555
19 comments
Last Update : 13 กรกฎาคม 2560 15:45:20 น.
Counter : 4559 Pageviews.

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
........

เจิมค่ะ
พร้อมโหวตให้คุณป้าในหมวดเดิมนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 8 กรกฎาคม 2555 12:08:48 น.  

 

ตามป้าเก๋ามาเที่ยวอินโดนีเซียเป็นตอนที่ 4 แล้ว
ได้เห็นสถานที่และวิวสวยงามแปลกตาหลายแห่งแฝงความรู้ที่ให้
ขอบคุณคุณป้าที่แบ่งปันนะคะ

 

โดย: Sweet_pills 8 กรกฎาคม 2555 12:11:13 น.  

 

ในที่สุดคุณยายก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
อิ่มบุญอิ่มใจสมใจ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 8 กรกฎาคม 2555 13:00:37 น.  

 

ภาพสวยมากค่ะคุณพี่
อิจฉาคุณรพี่ได้ไปเที่ยวทำบุญ
สนุกด้วยแล้วได้บุญอีกต่างหาก
มาฝากความคิดถึงค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 8 กรกฎาคม 2555 14:13:05 น.  

 

มาตามไปร่วมอนุโมทนาบุญในสถานที่ที่
อยากไปแต่ยังไม่เคยไปเลย

แล้วก็มาตอบความสงสัยของคุณน้าที่บ้านคุณแหม่ม
เรื่องเพลง กลิ่นโคลนสาบควายน่ะครับ
หนูหล่อไม่ทันคุณชาญ เย็นแขหรอกครับ แต่ก็เคยได้ฟังจากแผ่นที่พ่อแม่เก็บไว้
ส่วนที่ทันได้ฟังยู้ ก็คุณก๊อต จักรพรรณ์น่ะครับ

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 8 กรกฎาคม 2555 14:59:27 น.  

 

ตามคุณยายมาเที่ยวครั้งนี้
ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
ขอบคุณนะคะ

 

โดย: mambymam 8 กรกฎาคม 2555 15:56:01 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณยายเก๋า
แวะมาเยี่ยมและตามคุณยายไปเที่ยวด้วย
ดีจังได้ไปเที่ยวอยู่เรื่อย
ถ้าไม่ได้ทำงานอยากไปแสวงบุญบ้าง
ขออนุโมทนาด้วยคะ

มีข้าวเหนียวถั่วดำมาฝากค่ะ

 

โดย: pantawan 8 กรกฎาคม 2555 16:40:34 น.  

 


โมทนาบุญด้วยค่ะ พี่ชมพร
เห็นแล้วอยากมีโอกาสได้ไปบ้างจัง
พี่ถายภาพได้สวยมากค่ะ
newyorknurse

 

โดย: newyorknurse 8 กรกฎาคม 2555 21:24:13 น.  

 

มาส่งเข้านอนค่ะ
ฝันดีนะคะคุณยาย จุ๊บบบบบบบบ

 

โดย: mambymam 8 กรกฎาคม 2555 23:46:24 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับป้าเก๋า

วัดพรัมบรานันใหญ่โตและอลังการมากเลยครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 9 กรกฎาคม 2555 6:48:12 น.  

 

ขอบพระคุณป้าเก๋าสำหรับกำลังใจที่ให้ต๋านะคะ
ขอให้คุณป้ามีความสุข สดชื่นในวันนี้ค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 9 กรกฎาคม 2555 7:11:54 น.  

 

สวัสดีครับ
ร่วมอนุโมธนาบุญด้วยนะครับ สาธุ สาธุ

 

โดย: จิรโรจน์ 9 กรกฎาคม 2555 7:49:48 น.  

 

ถูกของคุณน้านะครับ ถ้าเราอยากไปไหน เราก็ต้อง
หาทางไปจนได้ แต่บางทีก็มีอุปสรรค
เพราะสวรรค์คงยังไม่เปิดทางให้เราไป เพราะจะไปๆ ทีไร
บ้านเมืองเขาก็กำลังไม่สงบอยู่เรื่อย
แล้วสองสามปีมานี้
เราไปสร้างและซ่อมพระหลายองค์ให้วัดที่ศรีลังกา
เลยต้องไปปีเว้นปี ไปทีก็หลายบาทอยู่
ก็เลยต้องกลับมารัดเข็มขัดก่อนจะไปต่อไป

สัขสันต์วันจันทร์ครับ คุณน้า
รักษาสุขภาพด้วย

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 9 กรกฎาคม 2555 8:41:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณยาย
กาแฟพร้อมจิบมาแล้วค่ะเช้านี้มีสตอเบอรรี่ด้วย
ทานแล้วจะได้สดชื่นนะคะ

ขอบพระคุณสำหรับบุญที่นำมาฝากด้วยค่ะ
ขอให้คุณยายมีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: mambymam 9 กรกฎาคม 2555 8:49:26 น.  

 

คุณยาย..ครับ

แวะมาเยี่ยมคุณยายนะ
ไม่มีอะไรมาฝาก ..
นอกจากความคิดถึง..
มีความสุขกับการทำงานนะครับ

 

โดย: คีย์ไฟ (MOON11 ) 9 กรกฎาคม 2555 8:55:24 น.  

 

ฟ้าใสวันใหม่แล้วค่ะ

ดูเหมือนบล็อกคุณยายจะมืดไปหน่อยนะคะ
ฟ้าใสเลยเอาพระอาทิตย์มาฝาก
ขอให้พลังจงสถิตอยู่กับคุณยายนะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 9 กรกฎาคม 2555 9:45:50 น.  

 

สวัสดีค่ะมาทักทาย จาก คสคส

 

โดย: ตุ๊ก IP: 49.48.46.139 9 กรกฎาคม 2555 20:57:11 น.  

 

มาส่งคุณยายเข้านอนค่ะ
หลับฝันดีนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่า

 

โดย: mambymam 9 กรกฎาคม 2555 22:19:37 น.  

 

แวะมาทักท้ายค่ะ จากบ้านสีมพู คสคส ค่ะ

 

โดย: MF IP: 93.216.27.91 9 กรกฎาคม 2555 22:27:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ชมพร
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]
https://www.codetukyang.com/html/testcode.htm

หลังเกษียณเรามีเวลาว่าง
'Internet' แม้จะเป็นเรื่อง
ใหม่ แต่ก็เหมาะกับเรา
"Bloggangเปิดโอกาสให้
เราบันทึกได้อิสระดังใจคุณ"
เมื่อเข้ามาแล้วก็เพลิดเพลิน
มีเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
แวะเวียนมาทักทาย บ้างก็
ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป บ้าง
ก็คงอยู่ ทักทายช่วยเหลือกัน
เราอยากให้ผู้สูงวัยที่มีเวลาว่าง
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกBloggang
กันมากๆจะได้มีเพื่อนๆ เป็นสังคม
Online ที่ไม่จำกัด เพศและวัย
.

Flag Counter
นับใหม่ 18July2559 เริ่มสมัคร Merch 2550
*
-
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
. -

--
.-
บล๊อคแนะนำ
แจกของแต่งบล๊อค, สอนมือใหม่แต่ง บล๊อค
ต้องขออภัยที่ยกเลิกบล๊อกบางบล๊อก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวออก
.
.
-
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
8 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ชมพร's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.