JAS-39 Gripen: วิเคราะห์โครงการตอบแทนทางอุตสาหกรรมที่ไทยจะได้รับหลังการจัดหากริพเพน
แผนปฏิบัติการไทย - สวีเดน นั้นลงนามกันในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ครับ โดยแผนนี้จะเป็นการกำหนดการดำเนินงานระหว่างสองประเทศในช่วงปี 2548 - 2552 (2005 - 2009) ซึ่งมีความร่วมมือหลาย ๆ ด้านถูกกำหนดในแผนการนี้ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ภาคการเกษตร กลาโหม การออกแบบ การศึกษา พลังงาน IT การท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือหลังสึนามิและความร่วมมือในระดับนานาชาติ

จุดที่เราสนใจคือความร่วมมือด้านกลาโหมครับ อย่างที่เราทราบกันดีว่า ชาติลูกค้าที่จัดหา Gripen จากสวีเดนนั้น สวีเดนจะตอบแทนด้วยโครงการการตอบแทนทางอุตสาหกรรม (Industrial Offset Program) ซึ่งรวมการลงทุนของ Saab ในประเทศ ลูกค้าเอาไว้

ซึ่งถ้าเราใช้ข้อมูลในแผนปฏิบัติการนี้เป็นตัวตั้ง เราอาจจะพอทราบได้ว่า Industrial Offset ที่เราจะได้ น่าจะมีอะไรบ้าง ลองดูกันครับ

4.2 U Defence and Military Cooperation
URationale
Sweden and Thailand agree to strengthen the defence related cooperation between the Ministries of Defence and the Defence authorities.
UJoint Plan of Action
Sweden and Thailand will, inter alia:
a. promote high level exchanges of visits, training and educational courses for Swedish and Thai military officers in the respective countries;

สวีเดนและไทยจะแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก และการศึกษาให้กับนายทหารของทั้งสองประเทศ

b. promote transfer of technology in conventional weapons and
promote dialogues on military issues within the existing framework of the Memorandum of Understanding on Defence Cooperation in the field of Logistics and Support and Other Related Activities between the Governments of the Kingdoms of Sweden and Thailand;

จะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาวุธ และดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ได้เคยทำร่วมกันมา

c. facilitate the feasibility studies of the procurement of Sweden’s air defence aircraft, taking into account the proposed barter trade between agricultural products and aircrafts by the Thai side as well as looking into the details of the offset arrangements of the Swedish side;

จะอำนวยความสะดวกในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินรบของสวีเดน และพิจารณาข้อเสนอการทำ Barter Trade ระหว่างสินค้าเกษตรและเครื่องบินรบของไทย รวมถึงพิจารณารายละเอียดของการตอบแทนของสวีเดน

d. promote a close cooperation between the Royal Thai Air Force (RTAF) and the Swedish Air Force in areas such as the future development of air defence systems, joint exercises, shared logistics support capabilities, training support, specialist aviation training, cooperation in the development of tactics etc. The area of cooperation shall be further developed in a Memorandum of Understanding on Defence Cooperation between the Ministries of Defence of Sweden and Thailand;

จะส่งเสริมความรว่มมือระหว่างกองทัพอากาศของทั้งสองชาติในด้านการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศในอนาคต การฝึกร่วม แบ่งบันความสามารถในการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุง การสนับสนุนการฝึก การฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน และการพัฒนายุทธวิธีร่วมกัน

e. promote bilateral defence related research between the Swedish Defence Research Agency (FOI), and corresponding Thai institutions. The scope of cooperation will be developed in a special memorandum;

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยกลาโหมของสวีเดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

f. enhance cooperation in the areas of mutual interest, for example the Swedish Proposal including training and technology transfer enabling the indigenous capability to support the air defence system over a lifetime that would enable the establishment of a Systems and Software Development Center; and

เพิ่มความร่วมมือในสายงานที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เช่น ข้อเสนอของสวีเดนในด้านการฝึกและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยตนเองในระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งศุนย์พัฒนาและระบบและซอฟแวร์

g. enhance cooperation between the Swedish Defence Industries and Thai agencies concerned such as Thai Aviation Industry (TAI), Thai Aerospace and Defence Industry, in developing maintenance and support capabilities of Thailand.

เพิ่มความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมทางทหารของสวีเดนและหน่วยงานของไทย เช่น บริษัทอุตสาหกรรมการบินไทย (TAI), อุตสาหกรรมด้านการบินและการทหารของไทย เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการซ่อมบำรุงและการสนับสนุนของไทย

ฉะนั้น เมื่อดูจาก Joint Action Plan นี้แล้ว จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไม....
- Package บ.ข. 20 จึงประกอบไปด้วย ERIEYE และ Ground Base Station เพราะตามแผนงานแล้ว สวีเดนจะต้องพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศร่วมกับไทย ตามข้อ d.
- สวีเดนจึงต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมเปิดเผย Source Code เพราะตามแผนงานแล้ว สวีเดนจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมการทหารของไทย ช่วยจัดตั้งหน่วยงานด้านซอฟแวร์ของไทย และร่วมมือกับไทยในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีทางทหารในอนาคต ตามข้อ f.
- และนอกจากนั้น คนที่จะได้รับผลประโยชน์ไปแน่ ๆ และเต็ม ๆ ก็หนีไม่พ้น TAI ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนั่นเองครับ เพราะตามข้อ g. แล้ว TAI จะต้องได้รับความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการซ่อมบำรุงและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของไทย ซึ่ง TAI น่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับสวีเดนตามข้อตกลงนี้ ในการพัฒนาและวิจัยระบบอาวุธในอนาคตอีกด้วย ตามข้อ a.
- อีกทั้งหน่วยงานอื่นที่น่าจะได้รับประโยชน์ตามข้อ e. ก็คือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาของทางกลาโหมของไทย ซึ่งสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารของสวีเดนจะเข้ามาร่วมมือด้วย

ฉะนั้น ถ้าทุกอย่างยังเป็นไปตามนี้ Industrial Offset ที่เราจะได้รับ ส่วนหนึ่งจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทหารของไทยแน่นอนครับ ส่วนด้านอื่น ก็อาจจะเป็นการลงทุนของกลุ่ม Saab ซึ่งผมไม่ถนัดที่จะวิเคราะห์ครับ

ส่วนการ Barter Trade นั้น แม้ว่าจะมีอยู่ในแผนงานนี้ด้วย แต่ตามแผนงานระบุว่าการ Barter Trade เป็นข้อเสนอที่ฝ่ายไทยเสนอ แต่ในการจัดหาครั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่ได้เสนอไป จึงไม่มีการทำ Barter Trade เกิดขึ้นครับ

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

"JAS-39 Gripen: บาร์เตอร์เทรด vs. จ่ายเงินสด"

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&month=27-11-2007&group=2&gblog=49

"JAS-39 Gripen: ข้อมูลเบื้องต้นของ Package อาวุธของ บ.ข. 20 ของกองทัพอากาศ "

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman&month=27-10-2007&group=1&gblog=63

ท่านสามารถ Download แผนปฏิบัติการฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ

//www.swedenabroad.com/SelectImage/4853/Joint_Plan_of_Action_svensk_version.pdf

สำหรับวันนี้ จบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับCreate Date : 30 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2550 16:02:51 น.
Counter : 1874 Pageviews.

2 comments
มาร่วมออกตามล่า Pantip Point กัน กับกิจกรรมประจำวัน ตลอดเดือนพฤษภาคม comicclubs
(7 พ.ค. 2564 13:36:58 น.)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีถวายแจกันดอกไม้สมเด็จเย็นเต็ก นายแว่นขยันเที่ยว
(6 พ.ค. 2564 12:17:30 น.)
...คำถามยอดฮิต... คนผ่านทางมาเจอ
(6 พ.ค. 2564 06:17:18 น.)
ททท. ส่งความห่วงใย “ พฤษภา ลางานเที่ยว ”จองไว้ก่อน โควิดซาเมื่อไหร่ค่อยออกเที่ยว เจ้าหญิงไอดิน
(3 พ.ค. 2564 13:06:13 น.)
  
อะโหลลลลลลลลลลลลลเทสสสสสสสสสส ยะฮู้
โดย: นางน่อยน้อย วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:8:37:27 น.
  
+++ คิดถึงเราละซี้ อิ อิ จ่ายมาเลยค่าความคิดถึง ซาวบาท
โดย: นางน่อยน้อย วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:8:40:19 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด