อัตราความต้องการฝูงบินของทอ.ไทย
แนวคิดความต้องการของกองทัพอากาศไทยในการเตรียมกำลังเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานนั้น กำหนดความต้องการฝูงบินไว้ที่ 19 ฝูงบินครับ ซึ่งในจำนวน 19 ฝูงบินนี้แยกเป็น

- ฝูงบินขับไล่เอนกประสงค์ จำนวน 5 ฝูงบิน (1 ฝูง 18 เครื่อง)
- ฝูงบินขับไล่/โจมตี จำนวน 2 ฝูงบิน (1 ฝูง 18 เครื่อง)
- ฝูงบินลาดตระเวน / ควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ จำนวน 1 ฝูงบิน (1 ฝูง 8 เครื่อง)
- ฝูงบินลำเลียง จำนวน 2 ฝูงบิน ( 1 ฝูง 12 เครื่อง)
- ฝูงบิน รับ - ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 1 ฝูงบิน (1 ฝูง 8 เครื่อง)
- ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ฝูงบิน (1 ฝูง 16 เครื่อง)
- ช่วยเหลือและกู้ภัย 1 ฝูงบิน
- ลำเลียง 1 ฝูงบิน
- ฝูงบินปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ จำนวน 1 ฝูงบิน (1 ฝูง 10 เครื่อง)
- ฝูงบินยานไร้นักบิน (UAV) จำนวน 1 ฝูงบิน (1 ฝูง 10 เครื่อง)
- ฝูงบินฝึก จำนวน 4 ฝูงบิน
- ฝึกศิษย์การบินขั้นต้น (24 เครื่อง)
- ฝึกศิษย์การบินขั้นปลาย (24 เครื่อง)
- ฝึก นักบินส่วนกลาง / กำลังพลสำรอง (18 เครื่อง)
- ฝึกนักบินขับไล่พร้อมรบ (18 เครื่อง)


ตีความจากความต้องการตรงนี้ และจำนวนอากาศยานที่มีอยู่ พอจะสรุปได้ว่า

- แม้ว่าอัตราความต้องการเครื่องบินขับไล่ต่อฝูงจะอยู่ที่ 18 ลำ แต่อัตราอนุมัติของสองฝูงบินขับไล่หลังสุดคือฝูง 102 โคราชและฝูง 701 สุราษฎ์นั้นคือ 16 ลำ โดยในฝูง 102 โคราชนั้นใช้งาน F-16ADF จำนวน 12 ลำ ส่วนฝูง 701 สุราษฎ์ซึ่งจะประจำการด้วย Gripen C/D นั้น แม้ทอ.จะได้รับอนุมัติอัตรา 16 ลำ แต่ยังมีโครงการจัดหาได้เพียง 12 ลำเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงยังสามารถจัดหาในล็อตแรกได้ 6 ลำ โดย 6 ลำหลังในล็อตที่สองนั้นถูกเลื่อนการจัดหาออกไปก่อนในปีต่อไป ทั้งนี้ ถ้าภาวะงบประมาณไม่ตึงตัวนักและการหาล็อตที่ 3 นั้นมีความเป็นไปได้ จำนวนความต้องการของล็อตที่ 3 (ถ้ามีการจัดหาจริง) น่าจะอยู่ที่ 4 ลำเท่านั้น

- ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า ถ้าแผนความต้องการตรงนี้ยังคงอยู่ เหตุใดทอ.จึงมีอัตราของฝูงที่มีภารกิจลาดตระเวน/ควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ อยู่ 2 ฝูง นั่นคือฝูง 402 ตาคลีที่มีเครื่องบินบินลาดตระเวนประจำการอยู่ 2 แบบคือ Arava และ Learjet 35A และฝูงใหม่ที่จะมีการจัดตั้งเพิ่มเติมนั่นก็คือฝูง 703 สุราษฎ์ที่จะมี Saab 340 AEW เข้าประจำการ ในการนี้ควรจะมีการรวมฝูง 402 ตาคลีเข้ากับฝูง 703 สุราษฎ์หรือไม่ครับ?

- ฝูงบินลำเลียงจำนวน 2 ฝูงบินนั้นมีอากาศยานครบเพียง 1 ฝูงบินนั่นก็คือฝูง 601 ดอนเมืองซึ่งมี C-130 ใช้งานอยู่ 12 ลำ ส่วนฝูง 603 ดอนเมืองนั้น แม้ว่าจะกำลังได้รับมอบ ATR-72-500 จำนวน 4 ลำเข้าประจำการในปีนี้ ก็ยังขาดอากาศยานอยู่อีกมาก เนื่องจาก บ.ลำเลียง G-222 นั้นใช้งานได้ไม่ครบ 6 ลำ การจัดหาเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางจำนวน 6 ลำตามที่มีในความต้องการที่เคยเผยแพร่ออกมานั้นจึงน่าจะเป็นโครงการที่เร่งด่วนรองลงมาจาก 3 โครงการหลัก คือโครงการจัดหา Gripen C/D, โครงการปรับปรุงครึ่งชีวิตของ F-16 หรือ MLU, และโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ทดแทน UH-1H

- น่าสังเกตุว่าอัตราฝูงบินฝึกนักบินขับไล่พร้อมรบที่ต้องการนั้นคือ 18 ลำ ซึ่งทอ. ก็มีเครื่องบินเข้าประจำการครบทั้ง 18 ลำแล้วคือ L-39ZA/ART ที่ฝูง 401 ตาคลีและความต้องการฝูงบินขับไล่/โจมตีจำนวน 2 ฝูง จึงไม่น่าจะเป็นเหตุให้ทอ.ต้องทำการยุบรวม L-39ZA/ART จากฝูง 411 เชียงใหม่มารวมกับฝูง 401 ตาคลีครับ ยิ่งเมื่อมองจากสภาพความจำเป็นในการปฏิบัติงานในภาคเหนือและความสำคัญด้านยุทธการของฝูง 411 เชียงใหม่ ยิ่งทำให้ความต้องการของการมีอยู่ของฝูง 411 เชียงใหม่นั้นน่าจะยิ่งจำเป็นครับ

- ทุกวันนี้ฝูง 604 ทอ.นั้นมี Cessna 172 หรือ T-41D และ CT-4A ประจำการจำนวนแบบละ 6 ลำตามลำดับ การรับมอบ DA42 Twin Star อีก 6 ลำนั้นก็จะทำให้ทางฝูงมีเครื่องบินครบตามอัตราฝูงบินฝึกนักบินส่วนกลาง / กำลังพลสำรองจำนวน 18 ลำพอดีครับ แต่ก็ยังน่าคิดว่า T-41D นั้นมีอายุถึง 40 ปีแล้ว ถ้าต้องปลดประจำการลงไปในเร็ว ๆ นี้ จะมีการจัดหาเครื่องบินฝึกแบบใหม่เข้ามาทดแทนหรือไม่

- อัตราความต้องการฝูงบินเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ฝูงนั้น น่าจะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมทอ.ต้องการเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่ทดแทน UH-1H ในฝูง 203 โคกกระเทียม (ซึ่งคาดว่าจะเป็น HH-92 หรือ S-92 รุ่นใช้งานทางทหาร) จำนวน 16 ลำเท่านั้น แต่ยังน่าสังเกตุว่าทอ.ยังขาดจำนวนเฮลิคอปเตอร์ในอัตราฝูงบินลำเลียงของฝูง 201 รอ. โคกกระเทียมอยู่อีกถึงราว 5 - 6 เครื่องเมื่อวัดจากความต้องการนี้ และที่สำคัญก็คือ ถ้ามีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทดแทนอัตราที่ขาดหายไป ทอ.จะจัดหาเฮลิคอปเตอร์ฝึกหรือไม่ เพราะในอนาคตฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของทอ.จะเป็น HH-92 สำหรับฝูง 203 โคกกระเทียม และ Bell 412 ทั้งรุ่นธรรมดา รุ่น HP, SP, และ EP ของฝูง 201 รอ. โคกกระเทียม ซึ่งทำให้ฝูง 203 โคกกระเทียมไม่น่าจะเหมาะสมสำหรับฝึกนักบินเฮลิคอปเตอร์อีกต่อไป เนื่องจาก HH-92 เป็นอากาศยานที่ทันสมัยซึ่งต้องการทักษะในการบินสูง ไม่น่าจะเหมาะกับการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ให้กับศิษย์การบินที่เพิ่งจบจากโรงเรียนการบิน

- และที่ทำให้ต้องสังเกตุคือ ทอ.ไม่จัดภารกิจให้กับ AU-23A Peacemaker แล้วครับ นั่นหมายความว่าในอนาคต AU-23A น่าจะถูกแทนที่ด้วยฝูงบิน UAV ที่มีความต้องการจำนวน 10 ลำ คาดว่าน่าจะนำมาใช้ในภารกิจการลาดตระเวนหาข่าว การชี้เป้า การควบคุมอากาศยานหน้า (Forward Air Control) หรือแม้แต่การโจมตีเบาซึ่งจะทำได้ถ้าทอ.จัดหา UAV ที่มีความสามารถในการโจมตีได้เช่น Predator หรือ Reaper ครับ ขนาดนี้ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันว่า ฝูงบิน UAV จะตั้งอยู่ที่ใดระหว่างที่กองบิน 5 ประจวบหรืออาจจะเป็นกองบินอื่นเช่นที่กองบิน 1 โคราช แต่โดยส่วนตัวแล้ว สนับสนุนให้ใช้กองบิน 5 เป็นฐานปฏิบัติการหลักมากกว่าครับ
Create Date : 16 สิงหาคม 2552
Last Update : 16 สิงหาคม 2552 2:04:21 น.
Counter : 2552 Pageviews.

12 comments
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (จบ) ผู้ชายในสายลมหนาว
(3 พ.ค. 2564 14:45:26 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (7) ผู้ชายในสายลมหนาว
(27 เม.ย. 2564 14:25:30 น.)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ตอนที่ 1 Kurobina
(15 เม.ย. 2564 06:26:38 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (3) ผู้ชายในสายลมหนาว
(1 เม.ย. 2564 14:58:19 น.)
  
คิดมากจังกว่าจะอัพแต่ละที
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:2:02:45 น.
  
เห็นด้วยกับน้องเค็มข้างบน

ปล.ตะลึงในความงามพูดไม่ออกเลยเหรอแกที่บล๊อคพี่ 555
โดย: จูหน่านพ วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:16:19:26 น.
  
//hilight.kapook.com/view/40405

อ่านแล้วไม่เข้าใจอะ

ป้ามาว่าใครเค็ม

ปล. ไปอ่านบล๊อคป้าจิ ฮา
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:18:25:17 น.
  
ขอบคุณคะ พี่นี่ฉลาดเน๊อะความรู้ใหม่นะเนี๊ยะ (เรื่องพี่ฉลาด) เอ๊ะ . .ยังไง emo
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:19:28:59 น.
  
ไปดีมาดี ปลอดภัยค๊า ^.^
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:7:56:13 น.
  
น้าโย บล็อคเรา สามัคคีกันมาก น้าจ่อยทำงานเร็ว สมเป็นเจ๊ดัน คริคริ
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:10:10:33 น.
  
สวัดดีเที่ยงสัปดาห์ใหม่คะ ^^
โดย: น้องผิง วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:12:08:01 น.
  
สบายดีไหมน้องโย กีฬาสีบล๊อคเหรอ
เห็นหนูนีลส่งลิ้งค์ให้ดู แบ่งสีชัดเจนเชียว
แต่ละบล๊อค น้องโยอยู่สีไหน
โดย: พี่เปิ้ลจ๋า วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:12:31:18 น.
  
เรื่องแบ่งสีของบล็อค ผมขออยู่สีที่ไม่เสียตังค์ก็พอครับ


โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:21:02:35 น.
  
น้าโย รอดูรูปเครื่องบิน เอาสีชมภูมาฝากน้องขวัญด้วยนะคะ
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 17 สิงหาคม 2552 เวลา:22:38:12 น.
  
ตัวปลอมป่าวไมตื่นแต่เช้าจัง
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 18 สิงหาคม 2552 เวลา:10:29:17 น.
  
ความจริงกับ ความต้องการมักสวนทางกันเสมอ
โดย: ajintai (ajintai ) วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:21:45:21 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด