ตรวจข้อสอบ ผบ.เหล่าทัพ ใครสอบผ่าน-สอบตก!
เหอ ๆ

นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมเขียนเรื่องทหาร

อ๊ะ ๆ .... ที่ผ่านมา ผมเขียนแต่เรื่อง "อาวุธ" นะครับผม เรื่อง "ทหาร" ที่เป็นตัวบุคคลนั้น ผมไม่เคยกล่าวถึงหรือวิจารณ์เลย

เพราะมันเสี่ยงที่จะทำให้ถูกด่าฟรี เพราะความชอบหรือไม่ชอบของคน เพราะความเชื่อหรือไม่เชื่อของคนนั้นแหละ

เลยไม่รู้จะพูดไปทำไม ทุกวันนี้มีแต่คนที่ใช้อารมณ์สร้างเหตุผลเพื่อความชอบธรรมของตน จนกฏหมายบ้านเมืองก็ไม่สนใจ

แต่ มีหลายสิ่งน่าสนใจในประเด็นนี้ จึงขอฉลองบทความแรกที่เขียนเกี่ยวกับทหารในบทความนี้ครับ

ปี 2551 นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ ผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมใจกันเกษียรอายุราชการกันถึง 3 ท่าน

ดังนั้น ผมจึงขอใช้ความรู้งู ๆ ปลา ๆ ของผมวิจารณ์ผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละท่านทั้งที่เกษียณแล้วและยังไม่เกษียณครับ ถือว่าเป็นความเห็นของพลเรือนคนหนึ่งที่สังเกตุกองทัพอยู่ห่าง ๆ นั่นเองพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอกบุญสร้างถือเป็นนายทหารที่มีความสามารถสูงคนหนึ่ง ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยได้คะแนนเป็นลำดับต้น ๆ จึงได้รับทุนของกองทัพไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยสหรัฐ (West Point) นอกจากนั้นยังได้รับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก Massachusetts Institute of Technology และปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโครงสร้างจาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย

ท่านเติบโตมาในสายงานวิชาการมาโดยตลอด และยังเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง UNTAET (United Nations Transitional Administration In East Timor) หรือกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารของสหประชาชาติ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอย่างสูง

บทบาทที่สำคัญในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือกรณีการเผชิญหน้าในข้อพิพาษด้านเขาพระวิหาร โดยท่านก็ได้แสดงบทบาทและจุดยืนมาโดยตลอด และในที่สุดท่านก็ได้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาของไทยซึ่งทำการเจรจานัดแรกกับพลเอกเตียร์ บัน รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา

ผมชื่นชมในการวางตัวของท่าน และชื่นชมในการวางเกมส์ของท่าน หลังจากท่านได้รับตำแหน่งหัวหน้าคณะเจรจา ท่านก็แสดงบทบาทสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการฑูตของประเทศได้เป็นอย่างดี ผลงานสำคัญของท่านก็คือการแสดงบทบาทของกองทัพไทยและประเทศไทยในกรณีพิพาษว่าประเทศไทยยึดถือแนวทางสันติภาพ ทำให้เราไม่เพลี้งพล้ำต่อเกมส์การรุกทางการฑูตของกัมพูชา

สำหรับผม ถือว่าท่านสอบผ่านครับ

คะแนน
การทำงานในหน้าที่ 5 คะแนน
การวางบทบาท 3 คะแนน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการทหารบก


ผบ.ทบ. คนที่ 36 ท่านนี้ ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง หลังจากจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว ท่านเคยปฏิบัติการรบในสงครามลับในลาวภายใต้บก.หน่วยผสม 333 นอกจากนั้นยังเคยปฏิบัติงานในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และเคยปฏิบัติงานในแผนป้องกันประเทศของกองกำลังบูรพา ในช่วงที่ภัยคุกคามจากต่างชาติพุ่งสูง และเป็นทหารเสือราชินีคนหนึ่ง (จากการรับราชการในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์) และยังจบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร) จาก NIDA อีกด้วย

ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในช่วงที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะการบริหารราชการตามปกติ ผมชื่นชมที่ท่านออกมากล่าวอย่างหนักแน่นว่า ทหารจะต้องทำหน้าที่ของทหารเท่านั้น และทหารจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งท่านก็ได้แสดงบทบาทเช่นนี้เรื่อยมา แม้แต่ในช่วงสัปดาห์นี้ที่เกิดการชุมนุมในทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นการกู้ศรัทธาให้กองทัพและลดความหวาดระแวงของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ผลงานด้านการวางกำลังในกรณีพิพาษพิพาษด้านเขาพระวิหารก็เป็นสิ่งที่ท่านทำได้อย่างดียิ่งไม่แพ้พลเอกบุญสร้าง นอกจากนั้นการทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือเป็นผลงานหนึ่งที่น่าพอใจ เนื่องจากการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง และใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารเชิงรุกได้ถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสมกับสถานการณ์

แต่ก็ยังมีข้อติติงในเรื่องการจัดหารถเกราะล้อยาง BTR-3E1 ซึ่งท่านยังไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับประชาชนถึงความจำเป็นและความโปร่งใสของโครงการนี้ ผมก็ขอให้ท่านพยายามทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดหาอาวุธ เพื่อประโยชน์ของกองทัพบกครับ

คะแนน
การทำงานในหน้าที่ 3 คะแนน
การวางบทบาท 5 คะแนน

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
ผู้บัญชาการทหารเรือ


ท่านจบจากโรงเรียนนายเรือในตำแหน่งนายทหารพรรคนาวิน และเติบโตในการเป็นนายทหารบนเรือรบของกองเรือตรวจอ่าวมาโดยตลอด รวมถึงเคยเป็นผู้ช่วยฑูตทหารเรือประจำกรุงนิวเดลี ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3 และเสนาธิการทหารเรือ

ในสมัยของท่าน กองทัพเรือมีโครงการดี ๆ ที่น่าชื่นชมหลายโครงการ แม้ว่ากองทัพเรือจะมีภารกิจมากและได้รับงบประมาณน้อยที่สุด แต่ในสมัยของท่านนั้น กองทัพเรือถือได้ว่าเป็นกองทัพต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง เห็นได้จากโครงการหลาย ๆ โครงการที่ทหารเรือทำการพัฒนาระบบอาวุธต่าง ๆ ขึ้นใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาทุ่นระเบิดล่องหน ซึ่งกำลังจะเริ่มเฟสที่สองในเร็ว ๆ นี้, โครงการยานใต้น้ำที่ทำการวิจัยกันมานานจนเห็นผลเป็นรูปเป็นร่าง, โครงการพัฒนาโปรแกรมจำลองการรบ NWS980 ที่ใคร ๆ เห็นแล้วก็ต้องทึ่งในความสามารถของทหารเรือ อีกทั้งยังมีโครงการสร้างปะการังเทียมด้วยเรือรบที่ปลดประวางแล้ว นอกจากนั้นยังมีโครงการต่อเรือใช้เองอีกหลายโครงการ เช่น เรือหลวงพฤหัส ซึ่งเป็นเรือสำรวจทางอุทกศาสตร์ การต่อเรือเร็วจู่โจมของหน่วยซีล การต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งและเรือลากจูงที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รวมถึงโครงการที่น่าภาคภูมิใจอย่างโครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต. 991 ซึ่งทุกโครงการเป็นการต่อเรือในประเทศทั้งสิ้น สมกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ทหารเรือน้อมรับมาปฏิบัติเสมอ

นอกจากนั้นในช่วงที่บ้านเมืองเกิดภาวะไม่ปกติ ท่านและกองทัพเรือก็วางตัวและวางบทบาทได้ดีมาก ภาพของทหารอาชีพแห่งราชนาวีไทยจึงเป็นภาพที่ทุกคนจะนึกถึงเสมอเมื่อพูดถึงลูกประดู่ของกองทัพเรือ

ถือว่าท่านสอบผ่านฉลุยครับ

คะแนน
การทำงานในหน้าที่ 5 คะแนน
การวางบทบาท 5 คะแนน

พลอากาศเอก ชลิต พุกพาสุข
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


กองทัพอากาศยังคงรักษาประเพณีที่จะแต่งตั้งคนที่เก่งที่สุดมาเป็นผบ.ทอ. เสมอ พลอากาศเอก ชลิต เคยเป็นผู้บังคับฝูง 231 กองบิน 23, เสนาธิการกองบิน 23, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ และบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ ท่านเป็นนักบินที่มีความสามารถสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเป็นนักบินคนแรกที่มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 มากถึง 2,000 ชั่วโมง เป็นนักบินทดสอบมือดีของไทย และเคยผ่านการรบตามแนวชายแดนมาหลายครั้ง

พูดได้ว่ากองทัพอากาศเปลี่ยนโฉมหน้าไปมากในสมัยที่ท่านเป็น ผบ.ทอ. ซึ่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของท่านในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen C/D นั้นถือได้ว่าได้ใจของผู้สังเกตุการณ์ทางทหารแทบทุกคน จนโครงการพบกับอุปสรรคที่ไม่ใหญ่หลวงนัก เมื่อพิจารณาจากผลประโยชน์จำนวนมากที่ประเทศไทยไม่เคยได้รับมาก่อนนั้น ถือได้ว่าโครงการนี้คือหนึ่งในโครงการจัดหาอาวุธที่ดีที่สุดของกองทัพไทย รวมถึงโครงการพัฒนา บ.ชอ.6 ซึ่งสำเร็จออกมาเป็นรูปร่างให้ได้ชื่นใจกันว่าคนไทยก็ทำเครื่องบินเองได้

แต่ท่านก็มีข้อติติงหลายส่วนในบทบาทที่ไม่ใช่ทหาร กล่าวคือการแสดงความคิดเห็นหลายครั้งที่ยังทำให้ภาพลักษณ์ของทหารอาชีพที่มีต่อกองทัพอากาศในภาพรวมนั้นนั้นยังไม่เด่นชัดในสายตาของประชาชน ซึ่งเป็นข้อเสียหลักของท่านข้อหนึ่งครับ

คะแนน
การทำงานในหน้าที่ 5 คะแนน
การวางบทบาท 2 คะแนน

คนเก่าไป คนใหม่มา ....... ไม่ว่าอย่างไร ผมก็ขอชื่นชมทุกคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศ หรือแม้แต่ทำผลเสียให้กับประเทศ กลับมาทำดีตอนนี้ก็ไม่มีคำว่าสายครับ
สงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอกไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม และห้ามไม่ให้นำข้อความในบทความนี้ออกจากบล็อกแห่งนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เจ้าของบล็อกจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาการละเมิดข้อตกลงนี้Create Date : 28 สิงหาคม 2551
Last Update : 1 กันยายน 2551 15:56:47 น.
Counter : 1763 Pageviews.

16 comments
ยัย เจ้ สุด ฮา กับ หมอ เกย์ จอม เฟี้ยว บทที่ 12 หน้า 3 unitan
(10 พ.ค. 2564 07:50:01 น.)
Dr.V Channel คุยเรื่องวัคซีน ,ถ้าเลือกได้ ผมจะฉีดวัคซีนตัวนี้... (ความเห็นส่วนตัวนะครับ) newyorknurse
(7 พ.ค. 2564 05:25:38 น.)
...คำถามยอดฮิต... คนผ่านทางมาเจอ
(6 พ.ค. 2564 06:17:18 น.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพยาเพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม Noppamas Bee
(2 พ.ค. 2564 19:44:31 น.)
  
วิจารณ์เรื่องทหารก็พอ ใครเอาการเมืองเข้ามา จะแจ้งพันทิปให้ยึด Log In จริง ๆ ด้วยนะคร๊าบบบบบโดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:23:53:13 น.
  


เลยไม่กล้าวิจารณ์เลย 5555++

ปล...พี่ซ่าส์ก้อชอบนะ ผบ สส. คนนี้ อ่ะ

ปล..อีกที
โธ่....นึกว่าจะได้แลกรูปกะน้องโยซะแล้ว
อดเลยเรา

โดย: unsa วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:0:58:40 น.
  
มาอ่านจ้ะ
โดย: picmee วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:6:16:52 น.
  
เหว่ยยย อะไร...คนเขากำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะอัพอะไร

วันนี้นั่งสูดกาแฟในรถ ขอชิมกับม๊าลงรถมาแข้งขาอ่อนแรง เมา

อยากรู้ว่ากาแฟแถวอเมซอนเป็นไงรู้แล้ว

น่าสนใจและขยายผลอ่ะพี่เรื่องที่พี่อัพ เด๋วโยงการเมืองมั้งดีกว่า อยากโดนยึด ล๊อคอิน 555 จะได้ล๊อคอินใหม่อีกแล้นเฟร้ย
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:8:35:14 น.
  
^
^
^
^
emoemoemo
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:8:56:27 น.
  
5555

แอบมาดู
ไม่มีใครมาอยู่ข้างพี่โยเลยอ่ะ
แว๊กๆๆๆๆๆ

5555


แสดงว่าทุกคนเลือกอยู่ข้างคนหล่อแบบผมหมดเลย

55555


emoemoemoemoemoemo


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:9:58:04 น.
  
อิอิ..ย่องตามมาจากบ้านแฝดซ่าส์
เคยอยู่ทัพฟ้าเหมือนกันคะ

แต่งดวิจารณ์..กลัวถูกยึดล็อคอิน555
โดย: uncha วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:10:39:41 น.
  
เรื่องนี้ไม่ขอวิจารณ์อะพี่

เพราะหนูไม่รู้เรื่องสักคนเลยอะ
โดย: น้องผิง วันที่: 29 สิงหาคม 2551 เวลา:10:42:15 น.
  
ลูกหล่อ
พ่อก็หล่อ คริคริ


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:12:56:12 น.
  
ดูแลตัวเองมากๆหน่อยนะคะ น้องโยemo
โดย: หมีสีชมพู วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:13:13:04 น.
  
พี่ชอบบทวิจารณ์นี้มากน้องโดนใจมากมาย

น่าจะมีภาพประกอบทุกเหล่าทัพนะค่ะ แต่ขอที่ยศน้อยๆ ก่อนก็ได้

ยศแยะ..........แก่ค่ะ
โดย: จูหน่านพ วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:16:47:04 น.
  
emo ยศน้อย ๆ เดี๋ยวค่อยให้สาว ๆ วิจารณ์ดีกว่าครับemo
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:23:16:31 น.
  
วิจารณแรงๆเลยเสี่ย เดี๋ยวผมพา สห ไปจับถึงที่ อิอิอิ

ปล ไม่เขียนถึง ผบ ทบ คนก่อน ด้วยล่ะครับ อยากรู้ในความคิดเสี่ยน่ะ
โดย: helldiver วันที่: 30 สิงหาคม 2551 เวลา:23:38:52 น.
  
อืมมม
คะแนนโดนใจสองท่านค่ะ
...
ส่วนท่านอื่นอ่านอย่างเดียวไม่มีคะแนนในใจ
...
ตกลงย้ายงานเมื่อไหร่คะ?
โดย: MeMoM วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:0:05:20 น.
  
ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีในวันสำคัญของพี่หมีemo

พี่หมีมาขอบคุณช้าไปนิดโปรดอภัยคนแกร่ด้วย คริ คริ
โดย: หมีสีชมพู วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:7:09:27 น.
  
โยเอ้ย
เป็นจังได๋
ค่อยยังชั่วรึยัง
นะ..พี่คงต้องบอกคำเดิม
ต้องพัก
หรือไม่ก็ตอนทำงานกะคอมพ์
ต้องหา position การวางแขนดีๆนะน้อง


เรื่องข้างบนน่ะ
พี่ไม่อ่านเด้อ

บ่รู้เรื่องอ่ะ
โดย: เพลงเสือโคร่ง วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:7:51:27 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด