เยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ผลงานการพัฒนาของกองทัพเรือไทย
เมื่อวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา ผมและเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ที่กองทัพเรือพัฒนาเอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายาครับ เลยขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชม และเขียนบทความเกี่ยวกับ NWS980 มาให้ทุก ๆ ท่านอ่านกันเล่น ๆ ครับ ^ ^
NWS980: Theater of war is upon your screen


ด้วยเงินเพียง 7 ล้านบาทจากการสนับสนุนของกองทัพเรือและกองทุน พลเรือเอกประพัฒน์-คุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์ โปรแกรมเมอร์ของกองทัพเรือไทยสามารถสร้างเครื่องฝึกจำลองการยุทธ์ที่ดีที่สุดเครื่องหนึ่งของเอเชียได้ ...... จากเกมส์ออนไลน์ภัยคุกคามสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สงครามตามแบบ (Conventional Warfare) เท่านั้น อีกทั้งในภาวะสงครามในปัจจุบันมีข้อจำกัดมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การฝึกกำลังพลของกองทัพให้มีความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือสิ่งจำเป็นสูงสุดถ้าประเทศยังไม่ต้องการที่จะพาตนเองเข้าไปสู่ ...... "สงคราม"

การฝึกอาจจะเป็นเพียงแค่การจำลองสถานการณ์บนโต๊ะทำงานไปจนถึงการเคลื่อนกำลังออกจากที่ตั้งเข้าไปฝึกในพื้นที่จริง ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะถูกนำไปใช้ต้องได้รับการคิดค้น ขัดเกลา และทดสอบจนแน่ใจแล้วว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อมันถูกใช้งาน

แต่การคิดค้นยุทธวิธีเหล่านั้นอาจจะเป็นงานที่ยากลำบากรวมถึงต้องเสียงบประมาณจำนวน แม้ว่าการพัฒนายุทธวิธีด้วยอาวุธจริงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ กองทัพสามารถจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในห้องทำงานเพื่อเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง โดยไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณและเกิดความเสี่ยงในการผิดพลาด

และนั่นคือสิ่งที่เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (Wargame Simulator) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญTurning Crisis into Opportunity

ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.)(ปัจจุบัน คือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) ศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทย แผนกเล็ก ๆ แผนกหนึ่งที่ชื่อกองการจำลองยุทธ์ มีหน้าที่ฝึกนักเรียนนายทหารที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ด้วยเครื่องฝึกจำลอง (Simulator) เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกไปรับหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายภายในกองทัพเรือไทย

แม้ว่ากองทัพเรือจะมีเครื่องฝึกรุ่น Redifon ที่จัดซื้อจากประเทศอังกฤษและ CPX ที่กองทัพเรือพัฒนาเองใช้งานอยู่ก็ตาม แต่ด้วยอายุของระบบที่มีการใช้งานมานานกว่า 30 ปีและ 15 ปีตามลำดับ ทำให้กองทัพเรือประสบปัญหาในการซ่อมบำรุงจากการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ หมดอายุการใช้งาน การซ่อมบำรุงทำได้ยากเนื่องจากสายการผลิตอะไหล่นั้นได้ปิดลงไปนานแล้ว อีกทั้งตัวระบบยังเก่า ไม่สามารถที่จะใช้ฝึกนายทหารนักเรียนเพื่อให้นายทหารนักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักการสงครามของศตวรรตที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมในปี 2542 กองการจำลองยุทธ์จึงได้เสนอความต้องการในการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์เครื่องใหม่จากต่างประเทศ แต่จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบมาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งกลายมาเป็นวิกฤตงบประมาณของเหล่าทัพทุกเหล่า ทำให้กองทัพเรือยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องฝึกรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เงินสูงถึง 200 ล้านบาทได้

กองการจำลองยุทธ์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง แม้ว่าในขั้นแรกกองการจำลองยุทธ์จะเริ่มลงมือเขียนโปรแกรมทั้งหมดใหม่ด้วยตนเองโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าการพัฒนาจะแล้วเสร็จทันตามการหมดอายุของเครื่องฝึกรุ่นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

และผลกระทบจากการหมดอายุของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ทำให้ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมานายทหารนักเรียนต้องไปเข้ารับการฝึกกับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ของกองการฝึกกองเรือยุทธการที่ชื่อ ASTT (Action Speed Tactical Trainer) ซึ่งผลิตโดยบริษัท ThalesNaval GmbH ทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษานั้นสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเนื่องจาก ASTT เป็นระบบที่ใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สูง (เนื่องจาก นายทหารที่เข้ามาอบรมที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายา และนายทหารนักเรียนต้องเดินทางไปฝึก ที่สัตหีบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องฝึก ASTT ทำให้ต้องราชการต้องเสียค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักสำหรับผู้ฝึก ที่มาจาก ศาลายาราวต้นปี 2549 นาวาตรีสิทธิ์ สุวรรณภักดี นายทหารซ่อมบำรุงของกองการจำลองยุทธ์ได้ค้นพบโปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open Source) โปรแกรมหนึ่งที่ชื่อ Global Conflict Blue (GCB) ซึ่งเป็นเกมส์ออนไลน์ที่จำลองการรบทางทะเลที่พัฒนาโดยนาย Dewitt Colclouhg ภายใต้การสนับสนุนของ Free Software Foundation องค์กรไม่แสวงหากำไรในระดับนานาชาติที่มุ่งให้การสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source Code) และสามารถปรับแก้ เพิ่มเติม พัฒนา รวมถึงนำไปใช้ต่อภายใต้อนุสัญญา GNU General Public License ซึ่งร่างและพัฒนาโดย Free Software Foundation นั่นเอง

แม้ว่า GCB จะเป็นเพียงเกมส์ออนไลน์ แต่จากข้อได้เปรียบของการที่เกมส์เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดที่มักจะเป็นความลับขั้นสูงสุดของผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์และบริษัทผลิตซอร์ฟแวร์ยักษ์ใหญ่ทั้วโลกได้ ทีมงานจึงมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนเกมส์ออนไลน์เพื่อความสนุกสนานให้กลายมาเป็นโปรแกรมจำลองยุทธ์ที่กองทัพเรือต้องการมานานได้นาวาเอกสุรภักดิ์ ธาราจันทร์ ผู้อำนวยการกองการจำลองยุทธ์ในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นเสนาธิการกองเรือยกพลขึ้นบก) ได้เสนอขออนุมัติให้กองการจำลองยุทธ์จำการพัฒนาโปรแกรมฝึกจำลองยุทธ์ของกองทัพเรือขึ้นมาจากเกมส์ GCB ซึ่งกองทัพเรือก็เห็นชอบและอนุมัติให้กองการจำลองยุทธ์ดำเนินโครงการ

ในระยะแรกของการเริ่มโครงการ นาวาตรียศวัจน์ โพธิ์เขียว นายทหารซ่อมบำรุง และนาวาตรีธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์ นายทหารวิเคราะห์ระบบและโปรแกรม
หนึ่งในทีมวิจัยจำเป็นต้องทำการศึกษาการออกแบบซอร์สโค้ดของโปรแกรมเป็นเวลาทั้งหมด 8 เดือน จนสามารถเข้าใจการทำงานทั้งหมดของโปรแกรมได้ หลังจากนั้นทีมวิจัยจึงเริ่มเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของกองทัพเรือจนสามารถใช้งานได้ในระดับที่น่าพอใจในปี 2550 และตั้งชื่อของโปรแกรมที่พัฒนาใหม่นี้ว่า NWS980 (Naval Wargame Simulator 980)Ordinary Goes Extraordinary

โครงสร้างของเกมส์ GCB นั้นถูกเขียนขึ้นโดยภาษา C++ คณะวิจัยได้ใช้ภาษา Python ในการเขียนระบบติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมย่อยต่าง ๆ ของ NWS980

สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดของ NWS980 ก็คือหน้าจอหลักของโปรแกรมซึ่งเป็นแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศและหน่วยรบต่าง ๆ คล้ายกับหน้าจอ Tactical Screen ของระบบอำนวยการรบของเรือรบ หน้าจอจะแสดงหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่อากาศยาน เรือรบทั้งฝ่ายเรา ฝ่ายข้าศึก รวมถึงเป้าหมายที่ยังไม่สามารถระบุฝ่ายได้ ไปจนถึงสนามบิน หรือสถานีเรด้าร์บนบก โดยข้อมูลของระบบอาวุธต่าง ๆ จะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลจริงของกองทัพเรือไทยโดยใช้โปรแกรม SQLite ในการสร้างฐานข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของ NWS980 ซึ่งกินเนื้อที่เกือบทั้งชั้นของอาคารนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ห้องควบคุมและสั่งการที่อยู่บริเวณด้านหลังห้องบรรยายสรุป ภายในห้องนี้จะมีคอมพิวเตอร์สามเครื่องซึ่งทำหน้าที่เป็น Server ควบคุมการทำงาน NWS980 ทั้งระบบ และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเตรียมไว้สำหรับครูผู้สอนเพื่อใช้ออกโจทย์ปัญหา ควบคุมการปฏิบัติงานและสถานการณ์ให้มีความสมจริงมากที่สุด

อีกฟากหนึ่งของอาคารเป็นที่ตั้งของห้องบัญชาการฝ่ายสีส้มและฝ่ายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสองฝ่ายสมมุติที่จะต้องเข้าทำการรบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ภายในห้องนี้จะจำลองสภาพของห้องบัญชาการของผู้นำกองทัพในการรับข้อมูลจากสนามรบ พิจารณา ตัดสินใจ และสั่งการให้กองกำลังของฝ่ายตนเข้าทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการดำเนินกลยุทธ์นั้นจะอยู่ในส่วนของห้องย่อยทั้ง 16 ห้อง (ฝ่ายละ 8 ห้อง) โดยสามารถจำลองให้แต่ละห้องเปรียบเสมือนเรือแต่ละลำไปจนถึงกองเรือแต่ละกองเรือได้เพื่อจำลองทุกอย่างให้ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด ในการฝึกแต่ละครั้งครูอาจจะออกโจทย์ให้นายทหารนักเรียนเริ่มการปฏิบัติการตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ของความไม่แน่นอนของประเทศที่อาจจะนำไปสู่สงครามได้ นายทหารนักเรียนจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในการเริ่มวางกำลังและการลาดตระเวน ไม่ว่าจะเป็นกฏการปะทะ (Role of Engagement) ซึ่งเป็นกฏที่ป้องกันไม่ให้กองทัพใช้กำลังโดยไม่จำเป็น ไปจนถึงกฏหมายระหว่างประเทศและการดำเนินการทางการฑูตที่เกี่ยวเนื่อง นายทหารนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการออกคำสั่งให้เคลื่อนกำลังหรือวางกำลังโดยที่ไม่ขัดกับข้อจำกัดเหล่านั้น โดยในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายของตนเมื่อสงครามกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

และเมื่อสถานการณ์พัฒนามาจนถึงจุดนั้น การช่วงชิงความได้เปรียบในการทำการรบคือสิ่งที่สำคัญที่สุด นายหทารนักเรียนจะต้องพิจารณาออกแบบคำสั่งใช้กำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายของตนจะใช้กำลังกับฝ่ายข้าศึกที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้น นายทหารนักเรียนจะต้องพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าเป้าหมายที่ตนติดตามอยู่นั้นเป็นข้าศึกจริง ๆ ไม่ใช่เรือประมงหรือเรือสินค้าของพลเรือน ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายแต่ละเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามสูงสุดจะต้องถูกทำลายก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายของตนด้วยโปรแกรม TeamSpeak ซึ่งเป็นโปรแกรมสื่อสารด้วยเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต (Voice Over IP) นายทหารนักเรียนที่ควบคุมเรือแต่ละลำสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เสมือนว่ากำลังติดต่อสื่อสารกันผ่านข่ายวิทยุของเรือและอากาศยานแต่ละลำ รวมถึงตัวโปรแกรม NWS980 ที่สามารถจำลองการติดต่อสื่อสารกันผ่านข่ายการส่งข้อมูล (Datalink) จากหน่วยทหารในพื้นที่การรบเข้าสู่ห้องบัญชาการของแต่ละฝ่ายที่นายทหารนักเรียนจะเห็นความเป็นไปของสงครามเกือบเท่าเวลาจริง (Near Real Time) ผ่านจอภาพบนผนังห้อง และสามารถพิจารณาสั่งการได้เหมือนในสถานการณ์จริง

ไม่เฉพาะแต่เรือรบเท่านั้น หากแต่โปรแกรม NWS980 ยังจำลองการปฏิบัติการของอากาศยาน สนามบิน ที่ตั้งเรด้าร์ ไปจนถึงสิ่งก่อสร้างและยานพาหนะของพลเรือนไม่ว่าจะเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือประมง เรือสินค้า เครื่องบินพลเรือน ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมสามารถจำลองเขตปฏิบัติการสงคราม (Theater of War) ได้ทั้งหมดทั้วโลก

และกระบวนการในการฝึกแต่ละครั้งอาจจะกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วไมงไปจนถึงเป็นสัปดาห์Today's Feature for Future Operation

แต่ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน การปฏิบัติการทางทหารไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในความขัดแย้งระหว่างรัฐเท่านั้น คณะวิจัยจึงพัฒนาโปรแกรม NWS980 ให้สามารถจำลองหน่วยรบในพื้นที่ได้ถึง 1,000 หน่วย และแบ่งย่อยเป็นฝ่ายได้สูงสุด 64 ฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการฝึกและจำลองสถานการณ์ขนาดใหญ่อย่างเช่นการปฏิบัติการภายใต้กรอบของสหประชาชาติที่ต้องประกอบกำลังขนาดใหญ่จากประเทศต่าง ๆ หรือแม้แต่จำลองภัยคุกคามขนาดเล็กเช่นการกระทำผิดกฏหมายทางทะเล การปรามปรามการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี หรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ

หลังจากการฝึกเสร็จสิ้น นายทหารนักเรียนและครูจะประชุมสรุปสถานการณ์ในห้องบรรยายสรุป ณ ที่นี้ครูสามารถดึงข้อมูลการฝึกที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดหรือแนวทางการปรับปรุงในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป การแลกเปลี่ยนความเห็นและการวิเคราะห์ผลการฝึกแต่ละครั้งของชั้นเรียนจะนำมาซึ่งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่จะถูกนำไปใช้จริงในการปฏิบัติการจริงไม่ใช่แต่เพียงการเรียนการสอนเท่านั้น กองทัพเรือยังได้เริ่มนำโปรแกรม NWS980 มาใช้ในการฝึกจริงของกองทัพเรือไทยเป็นครั้งแรกในการฝึก ทร.52 เมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมา โดยกองทัพเรือใช้ NWS980 ในการฝึกในที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX) ซึ่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการการฝึก ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยแต่ละหน่วยของกองทัพเรือไม่ว่าจะอยู่ที่สงขลา พังงา ภูเก็ต หรือพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจะออนไลน์เข้ามาร่วมการฝึกผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของกองทัพเรือ ในการฝึกทร.52 กองทัพเรือได้นำแผนป้องกันประเทศที่เตรียมไว้สำหรับการปฏิบัติการจริงเข้ามาจำลองในโปรแกรม NWS980 นี้ หน่วยแต่ละหน่วยทำการฝึกในพื้นที่ตั้งหน่วยของตนโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สัตหีบ การฝึกทำการจำลองสถานการณ์และความเป็นไปได้ตลอดจนประสิทธิภาพของแผนป้องกันประเทศในโปรแกรม NWS980 ตลอด 24 ชั่วโมงและตลอดช่วงเวลาเกือบสองสัปดาห์ ก่อนที่กองทัพเรือจะใช้บทเรียนในการฝึกเหล่านั้นไปใช้ในการฝึกในพื้นที่จริง (Field Training Exercise: FTX) ในพื้นที่อ่าวไทย ทะเลอันดามัน และพื้นที่บนบกที่กองทัพเรือดูแลอยู่ ทำให้กองทัพเรือสามารถลดเวลาและการใช้งานยุทธโธปกรณ์จริงซึ่งผลลัพธ์ก็คือการประหยัดงบประมาณได้หลายล้านบาทแต่การวิจัยและพัฒนาก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ กองทัพเรือยังให้การสนับสนุนกองการจำลองยุทธ์ซึ่งปัจจุบันมีนาวาเอกนาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ เป็นผู้อำนวยการพัฒนาโปรแกรม NWS980 ต่อไป โดยในอนาคตทีมวิจัยจะพัฒนาโปรแกรมให้ฟังก์ชันใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งการพัฒนาหน่วยรบบนบก การพัฒนาระบบสงครามทุ่นระเบิด รวมถึงสภาพอากาศต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลในการปฏิบัติการ และพัฒนาคุณสมบัติของระบบอาวุธต่าง ๆ ให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นไปอีก ในอนาคตเมื่อการพัฒนาดำเนินต่อไป กองทัพเรือก็สามารถนำ NWS980 ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่นการนำไปเชื่อมต่อกับระบบเรด้าร์จริงเพื่อติดตามและตรวจสอบทั้งพื้นน้ำและพื้นดิน การพัฒนาไปติดตั้งในศูนย์บัญชาการของกองทัพเรือเพื่อทำให้กองทัพเรือสามารถมีระบบตรวจสอบและแสดงผลความเป็นไปในการทำการรบได้ รวมถึงใช้งานในระบบควบคุม บังคับบัญชา สื่อสาร และข่าวกรอง (Command Control Communication Computer and Intelligence:C4I) ได้อีกด้วยThe Real Sufficiency Economy

จากงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาทที่กองทัพเรืออาจต้องจ่ายไปกับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ของต่างชาติ การที่กองทัพเรือเลือกที่จะสนับสนุกองการจำลองยุทธ์ในการพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ด้วยตนเองนั้นให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง งบประมาณซึ่งกองทัพเรือสนับสนุนให้จำนวนราว 4.39 ล้านบาทถูกใช้ไปกับการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดา ๆ ที่เราหาได้ตามท้องตลาดเพื่อมาเชื่อมต่อกันเป็น NWS980 ทำให้กองการจำลองยุทธ์ไม่ต้องกังวลเมื่อมีอุปกรณ์ใดเสียหายหรือต้องจัดหาใหม่ เพราะกองการจำลองยุทธ์สามารถจัดหาอุปกรณ์เหล่านั้นได้ตามท้องตลาดในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป ถือเป็นการใช้แนวคิดการใช้สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด (Commercial Off-The-Shelf:COTS) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ลดความซับซ้อนในการออกแบบระบบ และเพิ่มความอ่อนตัวในการปรับปรุงระบบในอนาคต นอกจากนั้นกองทุน พลเรือเอก ประพัฒน์ - คุณหญิงศรีศิริ กฤษณจันทร์ ยังให้การสนับสนุนเงินทุนอีกจำนวน 2 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงห้องฝึกทั้งหมดสำหรับการใช้งานในการฝึก และที่สำคัญที่สุด กองทัพเรือแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอร์ฟแวร์มากไปกว่าเงินเดือนที่จ่ายประจำให้กับข้าราชการทหารเรือในกองการจำลองยุทธ์ เนื่องจากทีมวิจัยได้เลือกใช้ซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สที่ชุมชนโอเพนซอร์สแจกจ่ายให้ใช้งานได้ฟรีในการพัฒนา

ไม่เฉพาะแต่งบประมาณที่ประหยัดได้จากจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์เท่านั้น การที่กองทัพเรือใช้ NWS980 ในการพัฒนายุทธวิธีใหม่ ๆ ของการทำการรบทางทะเลก็ทำให้กองทัพเรือสามารถลดเวลา ข้อผิดพลาด และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการนำยุทโธปกรณ์ออกฝึกภาคทะเลได้อีกปีละหลายสิบล้านถึงร้อยล้านบาท และในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่กองทัพเรือจะสามารถส่งออกโปรแกรม NWS980 ให้กับกองทัพลูกค้าที่สนใจซึ่งก็จะสร้างรายได้ให้กับกองทัพเรือได้อีกด้วยที่สำคัญที่สุด การพัฒนาโปรแกรม NWS980 ยังทำให้กองทัพเรือมีเทคโนโลยีของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างชาติ ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น กองทัพเรือสามารถแก้ไขได้ด้วยจนเองจากการที่กองทัพเรือเข้าถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการรับประกันความมั่นคงของประเทศในกรณีที่ประเทศไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้

ทั้งหมดนี้ คือการดำเนินงานภายใต้ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการพึ่งตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นว่า ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ในสังคมเกษตรกรรมในชนบทเท่านั้น แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสังคมเมืองและกิจการของกองทัพที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็นไปได้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงปรัญชาเศรษฐพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลข 9 ในชื่อโปรแกรมถึงถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงรัชกาลที่ 9 และเลข 80 นั้นสื่อความหมายถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

NWS980 ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของกองทัพเรือในปี 2550 สภาวิจัยแห่งชาติได้มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2552 พร้อมโล่ห์เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวน 166,666 บาท และองค์กรทรัพสินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้มอบรางวัลเหรียญทองเนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2552 ให้กับทีมวิจัยในอนาคตข้างหน้า ด้วยการสนับสนุนของกองทัพเรือและความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะผู้วิจัย จากเกมส์ออนไลน์ที่เล่นเพื่อความสนุกสนาน NWS980 อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาซอร์ฟแวร์และเทคโนโลยีในด้านนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้ในที่สุด.
Create Date : 11 พฤษภาคม 2552
Last Update : 11 พฤษภาคม 2552 17:32:59 น.
Counter : 2417 Pageviews.

9 comments
สรุปแล้วมือถือเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย MG Pooh Station TH
(5 พ.ค. 2564 14:11:18 น.)
ภาพ All NEW Honda Civic gan 11 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 28 เมษายน นี้ Pooh Station TH
(15 เม.ย. 2564 17:05:41 น.)
Nissan Yokohama คอนเซตป์ Z-Adventure สำหรับคนชอบสาย Off-Road แต่เบื่อแบบ SUV : ข่าวต่างประเทศ Pooh Station TH
(17 มี.ค. 2564 06:46:38 น.)
โคตรหล่อ! Infiniti Q60 Project Black S : ข่าวต่างประเทศ Pooh Station TH
(8 มี.ค. 2564 06:05:10 น.)
  
ที่กระทู้ก็ได้เจิม ที่นี่ก็ได้เจิม
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:37:25 น.
  
ตามมาชมคะ

ภาพในคอมแจ่มดีอะ
โดย: น้องผิง วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:14:13:35 น.
  
good post of the day digg
โดย: prempcc วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:06:40 น.
  
เจิมมือวางอันดับหนึ่ง

ต่อไปจะไปแข่งโอลิมปิมเจิมที่เกาหลี ไม่ใช่เกาหลีไม่ไป 555+
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 12 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:39:31 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่โย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2552 เวลา:7:34:10 น.
  
สวัสดีค่ะ ข้อมูลเพียบเลยน้าโย
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 12 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:07:25 น.
  
หลังไมค์โลดเลยน้อง

เรื่องลับๆผมชอบบบบบบบบบ
โดย: บิน102 วันที่: 12 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:36:10 น.
  
กองทัพเรือไทยเก่งมากเลย รู้สึกดีกับทหารเรือของไทย
โดย: แมวหอบ วันที่: 12 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:57:55 น.
  
good post of the day digg
โดย: prempcc วันที่: 14 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:00:57 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด