อาวุธปล่อยนำวิถี C 802A เขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพเรือ
บทความของเรือเอกเทอดเกียรติ โลมะบรรณ์ ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธ 2 ประจำเรือหลวงสายบุรี เขียนถึงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ซึ่งเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสายบุรีกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่ในขณะนี้ครับ

เรือทั้งสองลำคือเรือหลวงกระบุรีและสายบุรีกำลังเข้ารับการปรับปรุงระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือต่าง ๆ ครับ การปรับปรุงจะแบ่งเป็นหลายเฟส ถ้าทำการปรับปรุงครบทุกเฟสตามแผนที่วางเอาไว้จะทำให้เรือทั้งสองลำมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว ทำให้เรือกลายเป็นเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือไทยเลยทีเดียว และช่วยยืดระยะเวลาประจำการของเรือออกไป ทำให้ประหยัดงบประมาณในการต่อเรือใหม่ด้วยครับ

สำหรับรายละเอียดและแผนงานการปรับปรุงคร่าว ๆ ในเฟสแรก ผมจะนำมาลงในโอกาสต่อไปครับ .... วันนี้ รู้จักกับ C-802A ซึ่งเพิ่งติดตั้งแท่นยิงเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองครับผม ราว ๆ เดือนหน้า การทำระบบต่าง ๆ ของจรวดก็จะเสร็จสมบูรณ์ครับ


แท่นยิงอาวุธปล่อย C-802A ที่ได้รับการติดตั้งใหม่บนเรือหลวงสายบุรี

อาวุธปล่อยนำวิถี C 802A เขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพเรือ
ร.อ.เทอดเกียรติ โลมะบรรณ์ ผช.นฟว.๒ ร.ล.สายบุรี


การป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลตลอดแนว 1,500 ไมล์ถือเป็นหน้าที่หลักของกองทัพเรือ หน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือจึงได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆเพื่อที่จะทำให้องค์กรมีขีดความสามารถที่จะพร้อมในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นกองเรือยุทธการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งกองเรือฟริเกตที่ 2 ที่ได้มอบหมายให้เรือชุดเรือเจ้าพระยาซึ่งมีเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสายบุรีเข้ารับการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทัพเรือได้จัดซื้อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คืออาวุธปล่อยนำวิถี C802 รุ่น Alfa

อาวุธปล่อยนำวิถี C802A รุ่นอัลฟ่านี้ เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีการพัฒนามาจากอาวุธปล่อยนำวิถี C801 ต่อจากอาวุธปล่อยนำวิถี C801 ก็มาเป็นอาวุธปล่อยนำวิถี C802 และได้มีการพัฒนาต่อมาจนเป็นอาวุธปล่อยนำวิถี C802A ตามลำดับ ซึ่งมีระยะยิงที่ไกลมากยิ่งขึ้น ระยะยิงไกลสุดมากกว่า 180 กิโลเมตรเลยทีเดียวเป็นระยะยิงที่ไกลเกินกว่าสุดขอบฟ้า นอกจากระยะยิงที่ไกลมากขึ้นแล้วอาวุธปล่อยนำวิถี C802A ยังได้รับการพัฒนาระบบต่างๆทั้งระบบควบคุมการยิงและตัวลูกอาวุธปล่อยเองก็ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ระบบโครงสร้างรวมทั้งรูปร่างของตัวลูกอาวุธปล่อยฯก็ได้ถูกออกแบบมาให้ถูกต้องตามหลักของแอโรไดนามิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทรงตัวขณะที่ลูกอาวุธปล่อยฯโคจรไปในอากาศและสามารถหันเลี้ยวได้อย่างถูกต้องตามที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนด ระบบนำร่องก็ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น จากเดิมที่ลูกอาวุธปล่อยฯทราบถึงตำแหน่งของตนเองในอากาศได้จากการนับเวลาที่โคจรเทียบกับความเร็วขณะเดินทางก็จะได้ตำแหน่งของลูกอาวุธปล่อยฯในขณะนั้นมาเป็นการการตรวจสอบตำแหน่งของลูกอาวุธปล่อยฯจากดาวเทียมด้วยระบบ GNSS หรือระบบ GPS ก็ได้ เพื่อที่จะได้รู้ตำแหน่งของลูกอาวุธปล่อยฯว่าอยู่ที่ตำแหน่งของละติจูดและลองติจูดที่เท่าไหร่ของโลก ซึ่งค่าตำแหน่งทางละติจูดและลองติจูดนี้จะมีความแม่นยำมากกว่าการที่ลูกอาวุธปล่อยฯรู้ตำแหน่งของตัวเองจากการนับเวลาที่เดินทางเทียบกับความเร็วในการโคจรเพราะอาจเกิดความผิดพลาดจากการที่ถ้ามีลมพัดเกิดขึ้นอาจจะทำให้ลูกอาวุธปล่อยฯเกิดการเซออกจากแนวโคจรได้ ทำให้ตำแหน่งที่ลูกอาวุธปล่อยคำนวณได้อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงได้ แต่การที่ลูกอาวุธปล่อยฯใช้ตำแหน่งทางละติจูดและลองติจูดของโลกมาเป็นตัวอ้างอิงแทนจึงทำให้ลูกอาวุธปล่อยฯรู้ตำแหน่งของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ระบบการทรงตัวของลูกอาวุธปล่อยฯก็ได้พัฒนาจากการที่ใช้ไยโรแบบลูกข่างที่ใช้การหมุนรอบตัวเองมาเป็นไยโรแบบ Strapdown ซึ่งใช้ไฟเบอร์ออฟติคแทน ใช้ในการตรวจสอบค่าของทิศเทียบกับเหนือจริง ค่าความเอียงทาง Roll และค่าความเอียงทาง Pitch ซึ่งไยโรแบบ Strapdown นี้จะให้ความแม่นยำถูกต้องและเที่ยงตรงกว่าไยโรแบบลูกข่างมาก จากระบบการทรงตัวก็มาถึงระบบค้นหาเป้าที่มีการพัฒนาระบบเรดาร์ของลูกอาวุธปล่อยฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้เพิ่มโหมดการค้นหาเป้าของเรดาร์จากเดิมที่เรดาร์จะทำการเปิดเกตเพื่อค้นหาเป้าอย่างเต็มเกตแล้วถ้าเรดาร์พบเป้าหมายใดก่อนก็จะล็อคเป้าหมายนั้นแล้วก็ทำการต่อตีเป้านั้นต่อไป ส่วนในลูกอาวุธปล่อยนำวิถี C802A นี้มีโหมดการค้นหาเป้า 6 โหมดด้วยกัน โดยเราสามารถที่จะกำหนดให้ลูกอาวุธปล่อยฯค้นหาเป้าที่มีขนาดใหญ่(big), เป้าที่มีขนาดเล็ก(small), เป้าทางซ้ายมือ(left), เป้าทางขวามือ(right), เป้าที่อยู่ไกล(far) และเป้าที่อยูใกล้(near)ได้ เราจะใช้ในกรณีที่บริเวณนั้นมีเป้าอยู่ด้วยกันหลายๆเป้า นอกจากนี้ระบบเรดาร์ยังมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะต่อต้านการรบกวนทางอิเลคทรอนิคส์ โดยเมื่อระบบเรดาร์ของลูกอาวุธปล่อยฯโดนรบกวนทางอิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ก็จะทำการสั่งให้ระบบเรดาร์เปลี่ยนความถี่ที่ใช้ค้นหาเป้าหมายเพื่อหลบการรบกวนทางอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวซึ่งย่านความถี่ที่เรดาร์สามารถเปลี่ยนความถี่ได้มีขนาดกว้างถึง 200 MHz เลยทีเดียว อีกทั้งลูกอาวุธปล่อยฯยังมีการเงียบทางอิเลคทรอนิคส์คือในขณะที่ลูกอาวุธปล่อยฯเดินทางเพื่อค้นหาเป้าเมื่ออาวุธปล่อยฯแพร่คลื่นเรดาร์จนพบเป้าหมายแล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะสั่งให้เครื่องส่งเรดาร์หยุดการแพร่คลื่นในขณะที่ลูกอาวุธปล่อยฯยังคงเดินทางต่อไปและเมื่อถึงจุดที่คอมพิวเตอร์กำหนดเครื่องส่งเรดาร์จึงจะทำการแพร่คลื่นเพื่อค้นหาเป้าอีกครั้ง ข้อดีของการเงียบทางอิเลคทรอนิคส์คือทำให้โอกาสที่เรือข้าศึกจะทำการตรวจพบว่ากำลังถูกโจมตีด้วยอาวุธปล่อยฯก็น้อยลงไปด้วย

ระบบการขับเคลื่อนก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยเช่นกัน โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ได้เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงแข็งมาเป็นเชื้อเพลิงเหลวและนำเอาเครื่องยนต์เทอร์โบเจตขนาดเล็กเข้ามาใช้ในระบบขับเคลื่อนขั้นที่ 2 ของการโคจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโคจรของลูกอาวุธปล่อยฯให้มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนหัวรบก็ได้เปลี่ยนจากการรวมเอาหัวรบขนาดเล็กหลายหัวมาเป็นหัวรบที่หล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียว ซึ่งการที่หล่อหัวรบเป็นชิ้นเดียวจะมีข้อดีตรงที่จะเพิ่มแรงอัดหรือแรงระเบิดให้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีอำนาจการทำลายมากขึ้นส่วนขั้นตอนการทำงานต่างๆของลูกอาวุธปล่อยฯจะถูกควบคุมจากคอมพิวเตอร์ในตัวลูกอาวุธปล่อยฯเอง ระบบการควบคุมการทำงานต่างๆของลูกอาวุธปล่อยฯจะใช้ Mission computer ซึ่งอยู่ในตัวลูกอาวุธปล่อยฯมาเป็นตัวสั่งการให้ระบบต่างๆทำงานตามลำดับขั้นตอนที่โปรแกรมซึ่งคำนวณจากระบบควบคุมการยิงบนเรือกำหนดไว้ การนำเอา Mission computerเข้ามาควบคุมการทำงานของลูกอาวุธปล่อยฯก็เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน จะทำให้ขั้นตอนการทำงานต่างๆมีความถูกต้องและเกิดความแม่นยำในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อาวุธปล่อยนำวิถี C802A นี้นอกจากเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีขีดความสามารถสูง, มีระยะการยิงที่ไกลที่สุดที่กองทัพเรือมีไว้ใช้งานและในขณะที่โคจรยังสามารถที่จะหันเลี้ยวได้เองตามที่โปรแกรมกำหนดไว้(Route planning) เราสามารถที่จะเลือกเส้นทางการโคจรเพื่อต่อตีเป้าหมายในแต่ละเป้าได้ 1 เส้นทางจากที่คอมพิวเตอร์คำนวณให้ทั้งหมด 4 เส้นทางด้วยกัน และมีจุดที่สามารถหันเลี้ยวได้สูงสุดถึง 3 จุดด้วยกัน การที่อาวุธปล่อยสามารถที่จะหันเลี้ยวได้เองในขณะโคจรแทนที่จะโคจรเป็นแนวตรงจากเรือยิงไปยังเป้า เป็นผลดีในการที่จะทำให้ข้าศึกไม่อาจทราบได้ว่าลูกอาวุธปล่อยฯถูกยิงมาจากทิศทางใด จึงเป็นการปิดบังไม่ให้ข้าศึกรู้ตำแหน่งของเรือเราได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรือของเราและประจำเรือทุกนาย ข้อดีอีกอย่างที่อาวุธปล่อยนำวิถี C802A ได้รับการพัฒนาขึ้นคือการที่เราสามารถตั้งค่ามุมในการชนเป้าได้กว้างถึง ±85 องศาจากแนวเรือยิงทำให้มีความหลากหลายในการต่อตีเป้ามากยิ่งขึ้น

จากข้อดีต่างๆของอาวุธปล่อยนำวิถี C802A ที่กล่าวมาทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่า กองทัพเรือได้มีความพยายามในอันที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบอาวุธต่างๆของกองทัพเรือให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความพยายามที่จะคงไว้ซึ่งระบบอาวุธที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งานเมื่อถึงคราวจำเป็น ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับอย่างจำกัดจากรัฐบาล ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกเช่นนี้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ยังต้องดำเนินนโยบายแบบรัดเข็มขัด ดังนั้นกองทัพเรือจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายในการที่จะช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณ, ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงดังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน กองทัพเองก็ได้น้อมนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือด้วยเช่นเดียวกัน การจัดหาระบบอาวุธปล่อยนำวิถี C802A นี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในอันที่กองทัพเรือจะต้องมีระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่กองทัพเรือได้จ่ายไป จึงเป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เห็นเป็นรูปธรรมอีกโครงการหนึ่งของกองทัพเรือ
ฝากภาพ (ซึ่งคงต้องเรียกว่าภาพในอดีต) ของเรือหลวงสายบุรีขณะติดแท่นยิงอาวุธปล่อย C-801 ครับ
Create Date : 19 สิงหาคม 2552
Last Update : 19 สิงหาคม 2552 1:21:33 น.
Counter : 8693 Pageviews.

8 comments
วัคซีนโควิด-19 กับประเทศไทยวันนี้...เราต้องรอด!!! จันทราน็อคเทิร์น
(4 พ.ค. 2564 15:58:48 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (จบ) ผู้ชายในสายลมหนาว
(3 พ.ค. 2564 14:45:26 น.)
妒忌 Dùjì ความหึงหวง Kavanich96
(20 เม.ย. 2564 03:58:18 น.)
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 ตอนที่ 1 Kurobina
(15 เม.ย. 2564 06:26:38 น.)
  
เหม่งมาเจิม ใครมาก่อนเดี๋ยวงับจมเขี้ยวเลย
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:1:24:51 น.
  
เก๋ กู้ดมากครับ คุณสกาย ว่าแต่ไม่ไปแปะในพันทิปรึ ??
โดย: Kross_ISC วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:2:12:57 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่โย

แอบขำคนเจิมครับ หุหุหุ


emoemoemoemo
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:7:28:01 น.
  
emo คห. 1 นี่มันไม่หลับไม่นอนหรือไงว่ะ

ปล.จะตั้งใจอ่านโดยไม่แว๊กเข้าห้าง

เห็นตั้งใจอัพและเขียน ตรูมาฮาแล้วไปอย่างเดียว

เสียของดี ๆ หมด 555+
โดย: จูหน่านพ วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:10:42:08 น.
  
ชอบรูปสุดท้ายอะ
โดย: น้องผิง วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:10:48:35 น.
  
#4 ขอบใจฮะ

คุณ Kross_ISC

ไม่เอาล่ะครับ การเมืองเยอะ ผมไปโพสก็ไม่มีประโยชน์ เพราะคนจะจ้องโพสกันแต่การเมือง ไม่มีประโยชน์ที่จะไปโพสครับ ไม่เกิดปัญญา คนหว้ากอก็ไม่ช่วยกันปราม หนำซ้ำคนเก่าคนแก่ดันทำเสียเอง แบบนี้ผมก็ขอบายครับสำหรับหว้ากอ
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:13:45:32 น.
  
น้าโย การเมืองไทยก็แบบนี้ เมื่อไรจะพัฒนา (อ่านทีไร เศร้าทุกทีเรื่องการเมื่องเนี่ย) จังซี่ มันต้อง ถอน แบบ ถอนรากถอนโคน ให้หมด แตั้งแต่รากแก้ว
ถึงจะเปลี่ยนได้ แต่ก้คงไม่มีวัน ดูๆแล้ว

ปล.น้าโยไปโคราชมาแล้ว รอดูรูปอยู่นะคะ
โดย: แม่น้องขวัญ_ซาแมนต้า วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:21:52:40 น.
  
emo คร๊าบบบบผม คงจะค่อย ๆ ไล่โพสไปครับ ดองไว้เยอะมากเลยตั้งแต่ดอนเมืองโน้นแหนะemo
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:23:46:22 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด