กองพลทหารราบที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3
ช่วงนี้มีข่าวการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 7 ขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเป็นการเกลี่ยตำแหน่งมาจากกองพลอื่น เช่นเดียวกับการจัดตั้งกองพลทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็นการเกลี่ยหน่วยมาจากกองพลทหารม้าที่มีอยู่้เดิม ซึ่งมีแนวคิดในการจัดตั้งคล้ายกับกองพลรถถัง (Armored Division) รวมแล้วทั้งสองกองพล คิดคร่าว ๆ ในการจัดสร้างอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และที่สำคัญการที่จะต้องจัดหารถถัง รถเกราะ ปืนเล็กยาว และอุปกรณ์ของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ในตัวกองพล น่าจะต้องลงทุนสูงถึง 1 แสนล้านบาท

อยากจะขอแสดงความเห็นโดยไม่สนใจว่า ต้นแนวคิดในการจัดตั้งกองพลทั้งสองกองพลนั้นมาจากเหตุผลใดนอกจากเหตุผลด้านการทหารหรือใครเป็นผู้เสนอแนวคิด เพราะไม่ใช่สาระสำคัญที่ผมสนใจ เพราะใครที่ผมไม่ชอบแต่ถ้าเขาเสนอความคิดดีผมก็จะชื่นชม แต่ถ้าแม้ว่าใครที่ผมชื่นชอบแต่ผมคิดว่าแนวคิดนี้ไม่น่าจะดีผมก็จะวิจารณ์ ดังนั้น สาระสำคัญที่ผมสนใจมากกว่าก็คือเหตุผลและความจำเป็นด้านการทหารของการจัดตั้งกองพลสองกองพลนี้

ส่วนตัวผมคิดว่าการตั้งกองพลใหม่ไม่มีความจำเป็นเลย ยิ่งโดยไอเดียในการตั้งกองพล ทั้งกองพลทหารราบที่ 7 หรือกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นการเกลี่ยตำแหน่งมาจากที่อื่น พูดให้ง่ายเข้าก็คือ เอาคนที่หน่วยอื่นมาใส่หน่วยนี้ คนไม่เปลี่ยนแปลง อำนาจในการรบแทบไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ที่เพิ่มขึ้นกลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง อาวุธ เบี้ยเลี้ยง ที่ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และยังมีการเปิดตำแหน่งในระดับบัญชาการเพิ่มขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดไปทำไม กองทัพบกไทยมีปัญหาหัวโตตัวลีบอยู่แล้ว แทนที่จะเอาลมออกจากหัวกลับไปเป่าลมใส่ส่วนหัวเพิ่มขึ้นอีก ?

การจัดตั้งกองพลหรือหน่วยงานใดหรือแม้แต่การจัดหาอาวุธใด ๆ ก็ตามต้องมียุทธศาสตร์และภารกิจรองรับ ผมสงสัยว่ากองทัพบกใช้ยุทธศาสตร์อะไรรองรับการจัดตั้งกองพลนี้ และยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบก.กองทัพไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ควรจะเป็นหน่วยบังคับบัญชาที่แท้จริงหรือไม่ ? เพราะ (แม้ว่าผมไม่อยากเปรียบเทียบแบบนี้) ในขณะที่อีกสองเหล่าทัพมีแต่คงหรือปรับลดกำลังพล ตำแหน่ง และจำนวนยุทโธปกรณ์ลงอย่างต่อเนื่องเพื่อการประหยัดงบประมาณ กองทัพบกกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามมาโดยตลอด

สองกองพลนี้ ต้องใช้งบประมาณถึง 1 แสนล้านบาท ถ้าเอาเงินนี้ไปพัฒนาหน่วยรบที่มีอยู่เดิมดีกว่าหรือไม่ ? 1 แสนล้าน ถ้าจะเอามาใช้จริง ๆ ซื้อ M4 ใหม่ ๆ แจกได้คนละกระบอก ฮ.ใหม่ ป.ใหม่ ได้อะไรใหม่ ๆ แทบทั้งสิ้น โดยเป็นการได้ของใหม่ทดแทนของเก่าด้วยซ้ำ แต่การตั้งกองพลใหม่ มันเป็นการเอาของใหม่ทดแทนความว่างเปล่าที่ไม่เคยมีอยู่ นั่นก็คือของเก่าก็ยังไม่ได้รับการทดแทนอยู่ดี และถ้าจะทดแทนก็ต้องลงทุนในงบประมาณมากขึ้นอีกเท่าไหร่ ? และเงิน 1 แสนล้านบาทนี้ ถ้าใช้ทีเดียวในหนึ่งปีก็คิดเป็นถึง 120% ของงบประมาณของกองทัพบกทั้งกองทัพ หรือแม้จะเกลี่ยไป 5 ปีก็ยังเป็นจำนวนถึงราว 20% - 30% ของงบประมาณต่อปีของกองทัพบก นั้นหมายความว่าหน่้วยงานอื่นของกองทัพบกต้องถูกลดศักยภาพหรือไม่มีการสร้างศักยภาพใหม่เพื่อให้กองพลนี้จัดตั้งได้ใช่หรือไม่ แล้วสมดุลของกำลังรบอยู่ตรงไหน ? และถ้าต้องดึงงบประมาณจากกระทรวงอื่นมาใช้ คำถามก็คือมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการทำเช่นนั้น เพราะงบประมาณกลาโหมในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วในการดำเนินงาน การเพิ่มงบประมาณควรเป็นแค่การเพิ่มงบประมาณตามภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นหลักการเพิ่มตามปกติของทุกกระทรวง ไม่ควรมีการเพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญอีก

กองทัพมองภัยคุกคามอะไรที่ใช้ในการจัดตั้งกองพลนี้ ? ถ้าเป็นในต่างประเทศ ตั้งกองพลใหม่สักกองพลนี่เป็นเรื่องใหญ่มากถึงมากที่สุด มันต้องมีภัยคุกคามมหาศาลจริง ๆ ถึงจะจัดตั้งกันได้ (ซึ่งในปัจจุบันนั้นแทบไม่มีการจัดตั้งกันใหม่แล้ว) เหตุผลและภัยคุกคามที่น่าจะฟังขึ้นจนสามารถนำมาใช้ในการจัดตั้งกองพลได้ก็เช่น การจัดตั้งกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ ซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วย แต่สำหรับกองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 3 นั้น ภัยคุกคามไหนที่จำเป็นถึงขนาดที่จะต้องใช้ทหารทั้งกองพลในการรับมือ ที่สำคัญไม่ใช่การเพิ่มเติมกำลังด้วยแต่เป็นการเกลี่ยกำลังมา ดังนั้นถ้าจะสรุปง่าย ๆ แบบนี้ได้หรือไม่ว่า การตั้งใหม่หรือไม่ตั้งใหม่ก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิมใช่หรือไม่ หรือพูดในอีกแง่ก็คือ ถ้าปัจจุบันนี้กองทัพยังรับมือกับภัยคุกคามไม่ได้ การตั้งกองพลใหม่ก็ยังอาจจะรับมือไม่ได้อีกอยู่ดี ?

พูดหยาบ ๆ ด้วยความเคารพว่า สรุปแล้วนายทหารบังคับบัญชากองทัพบก จะยังคงติดอยู่ในม่านหมอกของภัยคุกคามที่จิตนาการด้วยบริบทของสงครามเย็น ในขณะที่เหล่าทัพอื่นหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านมุ่งไปหาการพัฒนาเพื่อรองรับภัยคุกคามในอนาคตอย่างนั้นหรือ ?

ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมไม่เคยมีอคติใด ๆ กับกองทัพบก โครงการของกองทัพบกที่ดีผมก็สนับสนุนมาหลายครั้ง แต่ถ้าโครงการไหนไม่ดี ผมก็ต้องขอตั้งคำถามกับโครงการนั้น ๆ ซึ่งตอนนี้ยังไม่อยากฟังอะไรมาก แค่อยากฟังว่า กองทัพบกจะแถลงเหตุผลหรือไม่ว่าจะตั้งกองพลนี้ไปเพื่ออะไร และเหตุผลคืออะไรครับ ?

ด้วยความเคารพครับ

ปล. สงวนสิทธิห้ามนำไปอ้างอิงทางการเมืองเหมือนทุกบทความครับCreate Date : 24 กรกฎาคม 2553
Last Update : 24 กรกฎาคม 2553 1:52:13 น.
Counter : 2966 Pageviews.

13 comments
มาร่วมออกตามล่า Pantip Point กัน กับกิจกรรมประจำวัน ตลอดเดือนพฤษภาคม comicclubs
(7 พ.ค. 2564 13:36:58 น.)
....อาลัยครูชาลี อินทรวิจิตร.. คนผ่านทางมาเจอ
(5 พ.ค. 2564 10:39:22 น.)
อยู่-รอด...แต่ไม่มี-ความสุข...ทำ-อย่าง-ไร Miracle W 5/5/21 CXO.Asia
(5 พ.ค. 2564 17:30:57 น.)
Blog 82(M16) ว่าด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยม /ผู้กำกีบยอดเยี่ยม/ดารานำแสดงหญิงยอดเยี่ยม Nomadland (2020) เริงฤดีนะ
(5 พ.ค. 2564 16:01:43 น.)
  
ดุจริงหมู่นี้ เหม่งหนีดีกว่า
โดย: น้าหนูนีล_น้องขวัญ วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:54:48 น.
  
เอาไว้รับมือภัยคุกคาม จีนกับพม่า มั้ง 55

ปล ยินกับการปลด ระวาง t69II วะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า25คันก็ดี อีก 35คันก็ต้องตายตามอีกแน่ๆ

ปล คงจะไม่มีเรือที่ติดC-802Aเพิ่มอีกแน่นอนและจะต้องมีเรือรบติดHARPOONเพิ่อีกแน่
โดย: tinaphat วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:18:59 น.
  
//www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X9502459/X9502459.html
โดย: tinaphat วันที่: 24 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:27:51 น.
  
เห็นด้วยครับในเรื่องนำงบประมาณไปปรับปรุงหรือพัฒนาอาวุธที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น หรือมีให้ครบตามกรมหรือกองพันต่างๆเสียก่อน

ช่วงนี้คุณโยดุจริงๆ
โดย: wingman (SodaNink ) วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:09:37 น.
  
emo ดุหน่อยครับ emo
โดย: Skyman (Analayo ) วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:39:06 น.
  
โดย: จูหน่านพ วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:20:37 น.
  
เฮ้อ ประเทศไทย
โดย: น้องผิง วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:57:28 น.
  
คุณสกายแมนโง่หรือฉลาดครับ อย่าทําเป็นแกล้งปิดหุปิดตาสิครับ ผมไม่อยากจะมาด่าหรอกนะครับ รุ้ไหมครับ คราวนี้ ไทยไม่ได้แค่เสียดินแดน แค่ 4.6 ตารางกิโลเมตร แต่จะเสียถึง 1.8ล้านไร่ลากยาวตั้งแต่อุบลจนถึงตราดและจะเสียอ่าวไทยไปถึงครึ่งหนึ่ง รู้ไหมคุณสกายแมน อ่าวไทยมีทรัพยากรก๊าชและนํ้่ามันมูล 100ล้านๆบาทที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาใช้ ถ้าเสียคราวนี้จะเสียครั้งยิ่งใหญ่ ถึงผมจะไม่ถุกกกับคุรแตผมอยากให้เอาข่าวนี้ไปลงในtafเหอะ เพราะแม้แต่ ฟรีทีวีก็รายงานแต่4.6ตารางกิดลเมตร
โดย: tinaphat วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:37:03 น.
  
อย่าหน่อมแหน้มเรื่องอธิปไตยได้ไหม หา!!!!!
โดย: tinaphat วันที่: 27 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:37:37 น.
  
แวะมาทักทายครับคุณโย อ่านมานานแล้ว พึ่งจะสมัคร
มาคอมเมนท์ให้เป็นครั้งแรก
โดย: thorn009 วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:47:51 น.
  
สวัสดีค่ะ
โดย: MeMoM วันที่: 5 สิงหาคม 2553 เวลา:10:43:26 น.
  
ใครเห่าอะไร - -การเมืองเราถอยหลังอ่ะคุณสกายแมน เห็นว่ามีนโยบายลดกำลังพลไหงกลายเป็นจะตั้งกองพลใหม่ - -
โดย: เดอะฟักทองอินเตอร์ วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:12:43:41 น.
  
เกรียนในของบลอคคนอื่นนี่นิสัยไม่ดีมากๆ
โดย: Mr.Feynman วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:16:53 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด