‘ทหารพราน’ ดับไฟใต้ ‘ผู้กล้าอาสา’ พลีชีพ ‘เพื่อแผ่นดิน’
เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา จากเหตุวางระเบิดบนถนนสาย 410 ยะลา-เบตง โดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีต่อผืนแผ่นดินไทย เป็นอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐต้อง “พลีชีพเพื่อชาติ” อาสาสมัคร “ทหารพราน” ชุดเฉพาะกิจที่ 4105 พลีชีพรวม 12 นาย พวกเขาเป็น อีกกลุ่มคนที่คนไทยทั้งประเทศต้องบันทึกระลึกถึง...

“ทหารพราน” มีบทบาทร่วมปกป้องแผ่นดินไทยมายาวนาน

รวมถึงในภารกิจ “ดับไฟใต้” สกัดกั้นการแบ่งแยกดินแดน !!

ย้อนดูประวัติการก่อตั้งกองกำลังในส่วนที่เรียกว่า “ทหารพราน” กำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 ก.ค. 2521 โดยกองทัพบก ครั้งแรกตั้ง ขึ้นในรูปแบบโครงการอาสาสมัครทหารพราน ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ กับภัย “คอมมิวนิสต์” โดยสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มความรุนแรงขึ้น ผู้ก่อการร้ายสามารถรวมกำลังได้ในระดับหนึ่ง จนสามารถปฏิบัติการกับที่หมายที่ตั้ง พลเรือน ตำรวจ และทหาร ได้ในทุกพื้นที่และทุกโอกาส ซึ่งก็คล้าย ๆ กับเหตุการณ์รุนแรง-เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคนี้

ในอดีตนั้นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายรัฐเสียเปรียบผู้ก่อการร้าย เกิดจากกำลังทหารประจำการส่วนใหญ่ถูกทุ่มลงไปในการเข้าพื้นที่ และต้องอยู่ประจำที่ ทำให้ขาดแคลนกำลังบางส่วนในการสู้รบ ที่สำคัญอีกปัญหาคือเงื่อนไขในเรื่อง พื้นที่เป้าหมาย ทหารหลักจากต่างพื้นที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม จึงเป็นผลกระทบ-เป็นจุดอ่อนอย่างมากในการปฏิบัติการ ซึ่งจากปัจจัยในจุดนี้แนวคิดในการจัดตั้ง “ทหารพราน” จึงเกิดขึ้น

ระยะแรกของการจัดตั้งเกิดขึ้นในรูปของอาสาสมัครทหารพราน ชื่อ “โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพรานชายแดนไทย-กัมพูชา” มีรูปแบบกำลังเป็น “หน่วยอาสาสมัครพิเศษ” เน้นการใช้คนในพื้นที่เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจพูดได้ว่ามูลเหตุของการเกิดขึ้นของทหารพรานเกิดจากผลพวงของภัยก่อการร้ายในยุคที่แนวคิดคอมมิวนิสต์กำลังแผ่อิทธิพล และทหารพรานก็สามารถร่วมทำงานอย่างได้ผลจนฝ่ายรัฐไทยได้รับชัยชนะในที่สุด และด้วยเอกลักษณ์ในชุดเครื่องแบบสีดำของทหารพรานขณะนั้น ก็ทำให้ ได้รับสมญา “นักรบชุดดำ”

กำลังพลทหารพรานนั้น อันที่จริงประกอบกันขึ้นทั้งกำลังพลที่เป็นทหารประจำการ และเปิดรับอาสาสมัครจากบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้อาสาเมื่อฝึกครบตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “พลอาสาพิเศษ” และให้ขึ้นทะเบียนเป็นกองประจำการ โดยไม่ต้องตรวจเลือกเพื่อเข้าเป็นทหารประจำการ

หลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นทหารพรานนั้น นอกจากเกณฑ์ทั่วไปอย่างเรื่องของการมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-29 ปีแล้ว อีกคุณสมบัติพิเศษเฉพาะก็คือต้องเป็นคนในพื้นที่ปฏิบัติการ ชำนาญภูมิประเทศ

“ทหารพราน” จึงเป็น “กลุ่มกำลังประจำถิ่น”

ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ กับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3-4 จังหวัดชายแดนใต้ ระยะ หลัง ๆ “ทหารพราน” เริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างมาก และเป็นที่คาดหวัง เพราะ หลายฝ่ายมองว่าน่าจะแก้ปัญหาในเรื่องความชำนาญพื้นที่ รวมถึงลดปัญหาเรื่อง ความไม่เข้าใจในท้องถิ่นในระดับหนึ่ง ซึ่งก็คล้ายกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน ยุคภัยคอมมิวนิสต์

ข่าวการระดมพลทหารพรานเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยไทย ปกป้องชีวิตประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มปรากฏออกมาชัดเจนตั้งแต่ประมาณปลายปี 2548 โดยมีการเสนอแนวคิดใช้นักรบชุดดำปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ประมาณ 30 กองร้อย ถือเป็น 1 ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทหารพรานชุดแรกถูกส่งเข้าพื้นที่จริงจังตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2550 จำนวน 10 กองร้อย และมีการส่งเพิ่มในต้นเดือน เม.ย. อีก 20 กองร้อย มีทั้งทหารพรานชายและรวมถึง “ทหารพรานหญิง” โดยทำงานกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทุกอำเภอใน 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอีก 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จากการสะกดรอยตามไปถล่มกลุ่มโจรใต้ถึงบนฐานฝึกใหญ่ กลางเทือกเขาตะเว จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาที่เข้าถึงลำบาก จากผลงาน ของทหารพรานหญิงในการควบคุมม็อบสตรีที่โจรใต้ใช้เป็นเครื่องมือ ซึ่งลดเงื่อนไขเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวและการสื่อสารทางภาษาลงไป และอีกหลาย ๆ กรณีที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ไขปัญหา ซึ่งฝ่ายรัฐก็มีนโยบายที่จะเสริมทหารพรานเพิ่มขึ้นอีก

ขณะเดียวกันก็เป็นผลเสียโดยตรงต่อกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี

การก่อม็อบขับไล่-โจมตีจึงเปิดฉากและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

“บาดเจ็บ” บ้าง “พลีชีพ” บ้าง เป็นระยะ ๆ นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่น ๆ แล้ว...กับ “ทหารพราน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับวันก็จะยิ่งเสี่ยง ซึ่งทั้งระดับรัฐบาล-หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงก็คงจะต้องเสริมเกราะ-สร้างเขี้ยวเล็บ ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการให้พวกเขาและเธอเหล่านี้เต็มที่เช่นเดียวกับฝ่ายกำลังหลัก และประชาชนคนไทยทั้งหลายก็ควรจะได้ระลึก-ตระหนักถึงความสำคัญของเหล่า “ผู้กล้าอาสา” กลุ่มนี้ด้วย

“ทหารพราน” เป็นอีกตัวจักรสำคัญในการ “ดับไฟใต้”

คืออีกกลุ่ม “ผู้กล้า” ปกป้องชีวิตไทย-ผืนแผ่นดินไทย

สดุดีแด่ทหารพรานทุกนาย...ผู้เสียสละเพื่อชาติ !!!!!.จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์Create Date : 06 มิถุนายน 2550
Last Update : 6 มิถุนายน 2550 17:21:46 น.
Counter : 1605 Pageviews.

56 comments
เอ๋ ภรรยาน้าค่อม เคลื่อนไหวบนโซเชียลครั้งแรก หลังสูญเสียสามีอันเป็นที่รัก สมาชิกหมายเลข 1740503
(2 พ.ค. 2564 12:01:45 น.)
หุบป่าตาด มหัศจรรย์ถ้ำป่าดึกดำบรรพ์ของเมืองรอง อันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดอุทัยธานี อุ้มสี
(1 พ.ค. 2564 04:57:46 น.)
สองวัดสองแผ่นดิน : วัดโสมมนัสราชวรวิหาร (8) ผู้ชายในสายลมหนาว
(30 เม.ย. 2564 10:13:23 น.)
BLACK MAY พฤษภาดำ มืดมิดไปทั้งพิภพ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย แผนภูมิและพยากรณ์ระหว่าง 3 - 9 พฤษภาคม 2564 อิสิ
(29 เม.ย. 2564 12:09:19 น.)
  
ขอเป็นกำลังใจให้ทหารกล้าทุกคนค่ะ
ขอให้พระคุ้มครองด้วย
ขอบคุณที่ทำให้พวกเรานอนหลับอย่างสบาย
โดย: ฝากเธอ วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:19:00:45 น.
  
โดย: bb IP: 124.120.159.18 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:21:10:01 น.
  
สงสารทหารระดับปฏิบัติ ครับ ที่มีนายระดับสูงแบบทุกวันนี้ ผมขอให้สิ่งศักดิ์ในชาติเรา จงคุ้มครองผู้เสียสละของชาติไทยด้วยครับ
โดย: เซ็งครับ IP: 58.137.45.100 วันที่: 7 มิถุนายน 2550 เวลา:15:39:52 น.
  
ลงใต้บ้างเถอะพี่ คมช . สพรั่ง สนธิ ลงมาดู 3 จังหวัดภาคใต้เหอะ ไม่ใช่ไปคอยจับผิดภาคเหนือ อีสาน ไปแล้วก็ไม่เห็นมีไร
โดย: ดกห IP: 203.156.25.107 วันที่: 9 มิถุนายน 2550 เวลา:0:51:20 น.
  
sf
โดย: sf IP: 161.246.1.32 วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:19:28:26 น.
  
โดย: online forex trading IP: 62.219.6.9 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:18:11:54 น.
  
ขอสดุดีแก่วีรชนผู้เสียสละและพลีชีพเพื่อชาติไทยให้เป็นหนึ่ง พวกท่านคือผู้เสียสละ
โดย: anet_sale IP: 203.113.71.135 วันที่: 12 สิงหาคม 2550 เวลา:11:09:24 น.
  
ขอให้คุณพระคุมครองทหารพรานทุกคนให้ปลอดภัย
โดย: a95 IP: 202.28.48.217 วันที่: 3 ธันวาคม 2550 เวลา:13:50:03 น.
  
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สมัครได้เปล่า
โดย: สุชาติ ศุกระศร IP: 124.157.169.219 วันที่: 3 ธันวาคม 2550 เวลา:18:24:30 น.
  
เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่สู้ต่อไป
โดย: พิสุทธิ์ ทองเพ็ง IP: 125.26.248.57 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:10:56:04 น.
  
มีแฟนเป็นทหารพราน เป็นห่วงมากๆ
โดย: กวินตา IP: 203.156.116.110 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:19:41:34 น.
  
แฟนเราเป็นทหารพราน อยากให้ลาออก ไม่รู้จะทำไงดี เค้าไม่ยอมลาออก
โดย: เนตรนภา IP: 203.156.116.110 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:19:43:20 น.
  
ขอให้ปราบโจรใต้ให้หมดไปจากโลกด้วยคุณๆทหารพรานผ้กล้าทั้งหลาย
โดย: เนวิน IP: 203.113.77.36 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:15:36:13 น.
  
ขอให้คุณๆทหารพรานผู้กล้าปราบโจรใต้ให้หมดๆไปจากโลกด้วยเถิด
โดย: ทศพร IP: 203.113.77.36 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:15:39:05 น.
  
แค่ต้องรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่นักการเมืองบ้านเราจะมีใจรักชาติอย่างทหารบ้างทุกวันนี้เป็นรัฐมนตรีก็เอาแต่สร้างถนน เก็บภาษีนำเข้าพูดเรื่องเศรษฐกิจ แต่เรื่องของ พี่น้องคนไทยไม่เคยทำ /ค่าแรงงานต่ำ/เงินเดือน สวัสดีการเจ้าหน้าที่ ฃีต่ำของรัฐ ครู ตำรวจ ทหาร สิทธิ์พิเศษ เรียนถูก ค่ารักษาพยาบาล และ อื่นอื่น เค้าทั้งหลายไม่เคยทำ การกีฟาไม่เคยส่งเสริมอย่างเติมที่สนามวิ่งเล่นตามชุมขนก็ไม่ทำไม่มี จนทุกวันนี้นะ เด็กของชาติ ติดยา ติดสิ่งของฟุ้มเฟอที่ยังไม่ถึงวัยอันควร ขี่มอเตอร์ไฃด์ผากชิวิตไว้กับดวงกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว เค้าเหล่านั้นยังไม่รูุุ้สึกสำนึกและละอายใจต่อพวกเราอีก ไม่งั้นนะถ้าขอใจได้สักน้อยนะ ทหารไทยสู้ตายโดยไม่ต้องห่วงคนข้างหลังแล้ว ตายไปลูกก็ยังได้เรียนต่อ มีอนาคตโดย: ไม่ค่อยเกียวกันที่เดียวแต่อยากผากไว้ว่าเราเห็นใจท่านแต่เราก็เป็นแค่ประชาชนไม่มี่อำนาจทำสิ่งเหล่านี้ไห้ท่านได้ IP: 124.121.136.164 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:8:12:48 น.
  
งีเง่า
โดย: พ่อแม่ไม่สั่งสอน IP: 222.123.206.250 วันที่: 28 มกราคม 2551 เวลา:10:17:21 น.
  
คุณพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นคนที่สิ้นคิดมาก เกิดมาทำไมค่ะ
โดย: จีจ้า IP: 222.123.44.117 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:10:00 น.
  
ถ้าคนไทยบางคนยังลุแก่อำนาจ ทรัพย์สิน โดยไม่เห็นบ้านเมืองเป็นหลัก ก็ยังมองไม่เห็นความสงบในชาติ
โดย: kapong IP: 58.9.71.203 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:20:34:52 น.
  
คุณเป็นฮีโร่ในใจของทุกคนในครอบครัวและเป็นฮีโร่ของฉันตลอดไป..สัญญา
โดย: แนวหลังยังรอนักรบ IP: 125.24.135.254 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:11:50:54 น.
  
ผมก็ทหารพรานคนหนึ่งที่บาดเจ็บแต่กองทัพไม่ดูแลให้นอนเจ็บอยู่กองร้อย
โดย: โก้ IP: 118.173.4.225 วันที่: 23 มีนาคม 2551 เวลา:23:00:54 น.
  
อยากเป็นทหารครับจบปีตรี จบรดปี5 สมัครที่ใหนได้บ้างครับ zilender_ken@hotmail.com แนะนำบ้างนะครับขอบคุณครับอยู่เชียงใหม่ครับ
โดย: ประทักษ์ พิทักษ์ไพร IP: 117.47.230.74 วันที่: 27 มีนาคม 2551 เวลา:21:56:44 น.
  
น่าสงสารพลอาสาทหารพรานเขานะ..ไปจริงๆ..ตายจริง...ค่าตอบแทนอะไรนายกินเยอะกว่าคนเสี่ยงตายอีกให้เซ็นต์รับ3000จ่ายจริง1000เดียวเอาไปกิน2000แต่ตัวเล็กกๆทำอะไรไม่ได้เลยมันไหญ่กว่าจริงๆนะเศร้าใจจริงๆขอให้มันตาย...ไม่ดีเถอะเอาเปรียบคนอื่น..เพี้ยงสาธุ..
โดย: 555 IP: 118.172.128.156 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:13:48:35 น.
  
สงสารทหารพรานนะลำบากแทบตายหน้าจะเป็นทหาร(พนักงานประจำ ) ถ้าวันไหนเขารับทหารพรานเป็นพนักงานประจำผมคนหนึ่งจะออกไปลุยด้วยคนทหารพรานเป็นทหารที่ใจเกินร้อยลำบากทุกอย่างแต่ทหารที่สบายก็สบายตลอดเรียนจบก็เป็นเจ้าคนนายคนกางเกงไม่มียับความเป็นธรรมอยู่ไหนหนอ
โดย: จอม IP: 202.29.86.254 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:4:04:22 น.
  
อยากเป็นทหารพรานหญิงจัง
โดย: เป็ล IP: 222.123.180.175 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:18:40:21 น.
  
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณพระคูรอุปฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและเทวบุตรเทวดาทวยเทพทั้งหลายขอจงปกปักรักษานายทหารหารทุกนายทุกหมู่เหล่าที่ได้กระทำความดีรักษาประเทศชาติของไทยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ....พุทธังรักษาธัมมังรักษาสังฆังรักษา
โดย: ต่อเมืองน่าน IP: 125.25.175.94 วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:16:09:59 น.
  
เหงาโทร089-5983414เด็กหาดใหญ่
โดย: ปาม IP: 118.173.166.90 วันที่: 7 เมษายน 2551 เวลา:16:55:36 น.
  
ไม่ต้องห่วงว่าภาคใต้จะไม่สงบ ทหารพรานเสียชีวิตไป ๑ สร้างใหม่อีก ๑๐ เดือนหน้าจะเปิดอีก ๒๘ ร้อย.ทพ.
โดย: บังหมาย กกล.ทพ.ฯ IP: 61.19.25.140 วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:13:25:46 น.
  
เปิดรับเมื่อไหร่แจ้งข่าวด้วยครับ 085-3305950 ขอบคุณมากครับ
โดย: หมู IP: 61.91.172.249 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:17:20:07 น.
  
การที่เห็นเพื่อนโดนยิงต่หน้าแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้คุณจะรู้สึกเช่นไร
โดย: โก้ IP: 124.120.115.78 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:11:45:41 น.
  
ฉันอยากเป็นทหารพรานค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สมัครได้หรือป่าวค่ะจะทราบข้อมูลได้ที่ไหนบ้างค่ะแจ้งข่าวให้ทราบด้วยค่ะ 080-0591830 ขอบคุณค่ะ
โดย: อ้อ IP: 58.10.216.158 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:09:23 น.
  
กรมทหารพรานที่ 41 ยะลา กำลังเปิดรับสมัครอยู่ครับ
โดย: หมู IP: 222.123.91.122 วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:57:40 น.
  
เป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายค่ะ
โดย: เยาว์จัง IP: 125.26.117.140 วันที่: 8 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:28:44 น.
  
0897097572
หาสาวครับ
โดย: หล่อ IP: 210.246.178.51 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:29:23 น.
  
ถ้าข้าไม่ลงนรก แล้วใครจะลงนรก ข้าเกิดมาพร้อมความโดดเดียว ขุนเขาคือพ่อข้า แม่ข้าคือแผ่นดินเกิด แม้นข้าตายท่านจะโอบอุ้มข้าไว้ตลอดกาล
โดย: แรมบ้า IP: 125.27.32.213 วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:05:58 น.
  
ลงมาดู 3 ชายแดนภาคใต้บ้างซิค่ะ คมช.ตอนนี้ใต้กำลังแย่ ลงมาช่วยอสทพ.ใต้บ้างซิค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรรวจ ทหาร และผู้ดูแล
โดย: เด็กใต้ IP: 202.143.162.212 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:54:47 น.
  
ขอเป็นกำลังใจให้ทหารพรานทุกนาย รวมทั้งทหารพรานหญิงและทหารพรานชาย เราเข้าใจดีว่าภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมันหนักหนาสาหัสแค่ไหน เรารู้ว่าทหารพรานทุกนายเข้มแข็ง ขอให้เป็นกำลังให้ชาติบ้านเมืองต่อไปเถิด เพื่อแผ่นดินของเรา
โดย: แฟนทหารพราน IP: 125.26.45.73 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:30:27 น.
  
รักและคิดถึงทหารหารทุกคนคับ
โดย: kam IP: 61.7.168.20 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:57:02 น.
  
ในฐานะทหารพรานขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ ผมขอสัญญาว่าจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังและแนวหลังทุกคนหนอนหลับสบาย "จนกว่าชีวิตจะหาไม่"
ส่งกำลังใจได้โดยตรงที่ 0892944982
โดย: พัฒน์ IP: 203.113.17.149 วันที่: 12 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:17:51 น.
  
ทหราพรานทุกนายสุดยอด ๆๆ เท่ เก่ง และเสียสละ สุดยอด ขอคาราวะ
โดย: อยากเป็น ทพ. หงะ IP: 61.7.131.98 วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:06:04 น.
  

โดย: จ่าแป้ว IP: 125.26.188.253 วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:51:10 น.
  
สู้ต่อไป

จะเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้อง
โดย: ่่jdt3000 IP: 58.64.103.69 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:43:37 น.
  
ขอให้โชติดีครับ

พี่น้องร่วมรบ

ถึงจะไม่ได้ออกพื้นที่ด้วย

ก็ติดตามข่าวตลอดครับ

สู้ต่อไปเพื่อชาติของเราครับ

ทำดีที่สุดแล้วครับ
โดย: //-*-//--* IP: 125.27.44.124 วันที่: 27 มกราคม 2552 เวลา:13:35:39 น.
  
ขอให้ทหารพรานทุกคนปลอดภัย ทุกคน สิ่งศักดิ์ช่วยคุ้มครองคนที่ลูกรักให้พ้นรอดปลอดภ้ยด้วยเทอญ
โดย: ฝากถึงทหารที่รัก IP: 203.158.176.200 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:27:44 น.
  
เป็นกำลังใจให้ทหารทุกๆนายที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้
โดย: คนเป็นหวังทหารทุกๆนาย IP: 113.53.118.52 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:49:39 น.
  
เป็นหว่งทหารทุกๆนายที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้ ขอเป็นกำลังใจทหารทุกๆนายที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้
โดย: เมียทหารที่เสียชีวิต IP: 113.53.118.52 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:55:10 น.
  
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึก
"จงพึงระลึกอยู่เสมอว่าออกไปทุกครั้งเราต้องกลับมาอยู่ในจุดที่เราอยู่
จากนักรบในคราบชุดดำ 47
โดย: นักราบชุดดำ47 IP: 119.31.121.67 วันที่: 3 มีนาคม 2553 เวลา:22:57:09 น.
  
จะเปนกำลังจัยหั้ยที่รักเสมอนะ...ดูเเลตัวเองดีดีล่ะรักเละเปนห่วงพี่เอ๋เสมอนะเด็กโขทัยรักเด็กชายเเดนใต้
โดย: เกตตี้เเฟนพี่เอ๋ IP: 124.157.207.170 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:20:55:33 น.
  
อยู่ทางนี้จาเปนกำลังจัยหั้ยพี่เอ๋ตลอดไปจารักเเละชื่อสัตย์กับพี่เอกคนเดียว
โดย: เกตตี้เเฟนพี่เฮ๋ IP: 124.157.207.170 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:00:32 น.
  
เราจะรักกันตลอดไป
โดย: หนุ่มชายเเดนสาวโขทัย IP: 124.157.207.170 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:02:36 น.
  
รักรักรักรักรักที่สุดเปนห่วงมากเลยคึดถึงที่สุดนัยโลก
โดย: เกตเเฟนเอ๋ทหารพราน IP: 124.157.207.170 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:05:56 น.
  
ที่จริงเราก็ชอบทหารทุกคนเเหละเเต่เรารักพี่เอ๋คนเดียวไม่สามารถเเบ่งหั้ยคัยได้อีกตลอดชีวิตเด็กระนองกะเด็กโขทัย
โดย: เกตตี้เเฟนพี่เอ๋ IP: 124.157.207.170 วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:09:48 น.
  
อยากทราบว่ามี จะมีการเปิดรับสมัครทหารพรานหญิงอีกไหมคะพอดีว่าปีนี้อายุเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะ
โดย: lakkylak คนอยากเป็นทหาร IP: 58.9.138.25 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:24:08 น.
  
ขอบคุณทหารชายแดนใต้ทุกคน พระเจ้าคุ้มครองทหารทุกนายปลอดดภัยด้วยค่ะ ยังรักป๋าไมค์ และห่วงตลอด รักษาตัวเองด้วยนะคะ
โดย: ฝันดี IP: 124.122.84.248 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:9:50:56 น.
  
ขอบคุณทหารชายแดนใต้ทุกคน พระเจ้าคุ้มครองทหารทุกนายปลอดดภัยด้วยค่ะ ยังรักป๋าไมค์ และห่วงตลอด รักษาตัวเองด้วยนะคะ
โดย: ฝันดี IP: 124.122.84.248 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:9:52:10 น.
  
เป็นกำลังใจให้ ทหารพราน ทุกคน
โดย: เด็กดื้อ IP: 111.84.171.215 วันที่: 2 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:05:30 น.
  
เป็นกำลังใจให้ ทหารพราน ทุกคน
โดย: เด็กดื้อ IP: 111.84.171.215 วันที่: 2 กรกฎาคม 2554 เวลา:21:06:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Skyman.BlogGang.com

Analayo
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

บทความทั้งหมด