โองการบูชาพระธาตุเจดีย์ ทำบุญกุศลแก้กรรม
โองการบูชาพระธาตุเจดีย์ กล่าวปณิธาน แก้กรรม


วันทามิ มะหาเจติยัง พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ

    ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์         ทั้งปวง มหาเทพ มหาเทวี องค์เทพทุกท่าน พระโพธิสัตว์ทุกองค์ เทวดาทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ท่าน ทุกๆ องค์

    บัดนี้ ลูกขอรำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ ทรงมีโพธิปัญญา ตรัสรู้ธรรม เข้าใจเข้าถึง รู้ซึ้งประจักษ์แจ้งอย่างถ่องแท้ในธรรม ทรงเป็นสัพพัญญู รู้เหตุที่เป็นมา รู้เหตุที่เป็นอยู่ รู้เหตุที่จะเป็นไป ของสัตว์โลกทุกชั้นภูมิ 

    ทรงมีพระมหาปณิธาน สัมมาสัมโพธิญาณ โปรดเวไนยสัตว์ จิตจาคะ เสียสละความสุขส่วนพระองค์ ยังประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง

    ทรงเป็นบรมครู เป็นมหาคุรุ เป็นศาสดา เป็นแบบอย่าง เป็นอุทธาหรณ์  รับวิบากเพื่อจะเรียนรู้ สั่งสมบารมี ภะคะวา สรุปเป็นหลักการ หลักธรรม หลักวินัย หลักคำสั่งสอนต่างๆ แสดงกรรมเพื่อเจริญธรรม เพื่อโปรดสัตว์ทั้ง ๓ โลก โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกบาดาล 

    เพื่อเข้าใจชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ อยู่ให้รอด อยู่ให้ได้ อยู่ให้เป็น อยู่ให้ดี นำชีวิตไปสู่สันติสุข รู้จักบริหารกรรม อย่างถูกต้องในธรรม สิ่งใดผิดรู้จักแก้ สิ่งใดถูกทำเพิ่มเติม

    สิ่งที่เราทำผิดกับใคร ต้องสำนึกผิด ยอมรับผิด ขอขมา และจะไม่ทำผิดซ้ำอีก และจะหมั่นทำบุญ สร้างกุศล ส่งไปให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่เราเคยล่วงเกิน ทำผิดกับเขา 

    อริยสัจ ๔ เป็นโอสถทิพย์ แก้ทุกข์ได้ รู้เหตุ ยอมรับในเหตุ แก้ไขเหตุ เหตุเปลี่ยน ผลย่อมเปลี่ยน ทำเหตุเช่นใด ย่อมได้รับผลตามเหตุ เช่นนั้นๆ
    บัดนี้ ลูกขอตั้งปณิธาน เจริญรอยตามพระพุทธองค์ ยึดถือพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นที่อาศัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณ เป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์

    และเจริญพรหมวิหาร ๔ ของพ่อพรหมธาดา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิต อกเขา-อกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน   ให้อภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาด อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด

    ลูกจะไม่เบื่อหน่าย ต่อการสร้างเหตุดี จะมีปิติในการบำเพ็ญ จะศรัทธามั่นคงมั่นใจในเหตุดี ที่เราได้กระทำ ไม่หวั่นไหวไปตามภาวะการณ์แห่งธรรม สร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอน

    เราทำดีอย่างจริงใจ  ฟ้าดินย่อมรับรู้ ถึงแม้เราไม่ได้ขอ  ฟ้าดินก็ยังต้องช่วย นี่คือ...ปรมัตถ์สัจจธรรม

    ขออัญเชิญบารมีพระแม่ธรณี โปรดมาเป็นสักขีพยาน ในการทำบุญสร้างกุศล ส่งไปให้กับเจ้ากรรมนายเวร ขอเจ้ากรรมนายเวร โปรดมารับกุศล ได้โปรดเมตตาเอ็นดู เห็นอกเห็นใจ อภัยให้กัน และขอได้โปรดอโหสิกรรม

    ด้วยบารมีพุทธปัญญาพุทธองค์ ขจัดทุกข์ภัย บำรุงสันติสุข โปรดบริหารจัดการ แก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นำไปสู่สันติสุข

    สัพเพ สัตตา ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ ภูมิ จงหมั่นสร้างบุญกุศล มีจิตมุทิตาต่อกัน เอื้อ-เกื้อ-กัน สามัคคีกัน เคารพซึ่งกันและกัน รับอานิสงส์ร่วมกัน นำไปสู่สันติสุข สุขสันติ สุขสันติ สันติสุข โอม๛ Create Date : 29 ธันวาคม 2564
Last Update : 29 ธันวาคม 2564 4:14:05 น.
Counter : 1161 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดี

ฉันเป็นมุสลิมและฉันขอเชิญผู้คนให้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

โปรดดูบล็อกของฉัน 👇อธิบายด้วยรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

https://is1t.blogspot.com/2018/04/blog-post.html


ขอให้ชีวิตมีความสุขนะ....ขอบคุณค่ะ

........

❤ ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม 💙

💙 ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

❤ การช่วยให้พ้นจากขุมนรก

💙 ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

❤ การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

💙 สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

❤ านภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร?

💙 ครอบครัวในศาสนาอิสลาม

❤ ชาวมุสลิมปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร?

💙 ชาวมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร?


https://is1t.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

.........

❤️ ตัวอย่างพระดำรัสของพระศาสดามูหะหมัด 💙

🔴 {ยิ้มให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าเป็นการทำบุญกุศล...}

🔵 {การกล่าวดีเป็นการทำบุญกุศล}

🔴 {ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทำความดีต่อเพื่อนบ้านของตนด้วย}

🔵 {จ่ายค่าแรงคนงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง}

.........

🔴"ความหมายของชีวิต"🎬👇

https://youtu.be/yPMpqfoiS4A

⚠️🔴⚠️🔵⚠️

🔴ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะทราบว่าศาสนาใดเป็นศาสนาที่แท้จริงหรือจอมปลอมนั้น เราจงอย่านำอารมณ์ ความรู้สึก หรือประเพณีของเราเองมาตัดสิน เราควรนำเหตุผล สติปัญญาของเรามาใช้จะดีกว่า

⚠️ เว็บไซต์แห่งนี้ จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญบางเรื่องซึ่งมีผู้สนใจสอบถามมา ดังนี้:

1- พระคำภีร์กุรอานที่มาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้นั้น นำมาเปิดเผยโดยพระองค์เองใช่หรือไม่?

2- พระมูหะหมัด คือพระศาสดาที่แท้จริง ที่ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่?

3- ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงใช่หรือไม่? 👇

🔻หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม 🔻

https://www.islam-guide.com/th
โดย: islam IP: 51.36.64.9 วันที่: 29 ธันวาคม 2564 เวลา:16:10:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

พรหมสิทธิ์
Location :
เชียงราย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยธรรม นำมาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะนั้น ให้คนรู้จักบริหารกรรม แก้กรรม พัฒนากรรม ให้เกิดสันติสุข
New Comments
Group Blog
ธันวาคม 2564

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog