ครบรอบคล้ายวันเกิดของเจ้าชะตานี้
โอม นะมัส มะหาคุรุเทพ พรหมธาดา ชาตา นะนะ อายุวัฒนะมงคล ราศี วาสนาปาระมี ปุญญะกุสะลา         

ในวาระโอกาสอันเป็นมหามงคล ครบรอบคล้ายวันเกิดของเจ้าชะตานี้

ด้วยบารมีพ่อพรหมธาดามหาเทพ  ผู้เป็นอภิมหาปรามาจารย์ ผู้ให้การก่อเกิดสร้างสรรค์ธรรม กำหนดลิขิตชะตา ดวงชะตา โชคชะตาชีวิตทุกสรรพสิ่งในธรรม และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเหตุด้วยผล ด้วยวิบากกรรม ด้วยวาระแห่งกรรม ทำเหตุเช่นใด ย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นๆ เปรียบดั่งบิดา ที่คอยดูแลรักษา ปกป้องคุ้มครอง อุ้มชูเลี้ยงดู ให้เจริญเติบโต วิวัฒนาการ ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แห่งจักรวาล อสงไขยมหากัป ทั้ง ๓ โลก

    ณ โอกาสบัดนี้ เจ้าชะตาคล้ายวันเกิดนี้ ขอน้อมรับคำสั่งสอน เป็นพรอันประเสริฐ จะปฏิบัติบูชา ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อพรหมธาดา และหมั่นเจริญพรหมวิหาร ๔

    ๑. เมตตา รัก เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารต่อกัน เอื้อต่อกัน 

    ๒. กรุณา มีใจจะช่วยเหลือและแบ่งปัน เกื้อหนุนกัน     

    ๓. มุทิตา มีความปรารถนาดีต่อกัน สาธุต่อผู้ได้ดี ยินดีกับความสุขของคนอื่น ไม่อิจฉาริษยาที่เขามีความสุข และทำให้เขามีความสุข ไม่มุ่งร้าย ไม่ซ้ำเติมผู้อื่น 

    ๔. อุเบกขา รู้และเข้าใจ ยอมรับความจริงแห่งภาวะธรรมนั้น และกระทำตามภาวะธรรมนั้นๆ

    ลูกจะหมั่นเจริญภาวนา เจริญพรหมวิหาร ๔  ด้วยจิตศรัทธาที่ตั้งมั่น มีความปิติที่จะบำเพ็ญ  เพื่อแก้ไขกรรมสิ่งที่ไม่ดีของตนเอง จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยฐานจิต อกเขาอกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน ให้อภัยไม่ถือสา 

    สิ่งใดผิด ลูกจะตั้งปณิธานแก้ไขนำออกคืนสู่ธรรม สิ่งใดถูก ลูกจะตั้งปณิธาน ดำรงรักษา วิวัฒน์ พัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด

    โอม มะ อะโห ศานติ สันติ โอม

    บัดนี้ หากว่าเจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ ทำผิดล่วงเกินต่อเจ้ากรรมนายเวรใดๆ ขอสำนึกผิด ที่ได้ทำอกุศลกรรม ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยภาวะธรรมใดภาวะธรรมหนึ่ง ด้วยกาย วาจา ใจนี้  ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้ 

    บัดนี้ เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ ขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมา และขออโหสิกรรมแก่เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ด้วย และขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง 

    ในอดีตหรือปัจจุบันนี้ หากผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด มาทำร้ายเจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ด้วยวิบากกรรมนี้ ให้เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งร่างกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ขอรับการขมาและอโหสิกรรมให้  จะไม่จองเวร อาฆาต พยาบาทอีกต่อไป   และขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวร อาฆาต พยาบาทต่างๆ คืนสู่ธรรม

    ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมารับกุศลแห่งคุณความดีนี้ และอโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน

    ขออัญเชิญบารมีพ่อพรหมธาดา โปรดบริหารจัดการ แก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา  และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

    โอม ศรี ชัยยะ ศานติ สันติ โอม

    สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ด้วยบารมีแห่งพ่อพรหมธาดา ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธธรรม ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศล   จงบังเกิดสัปปายะแห่งอานิสงส์นี้  รับมหาพลังทั้ง ๗ แห่งธรรม

    ๑. พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์            
    ๒. พลังแห่งความมงคล        
    ๓. พลังแห่งชีวิต                
    ๔. พลังแห่งปัญญา            
    ๕. พลังแห่งความสำเร็จ        
    ๖. พลังก่อเกิดสร้างสรรค์    
    ๗. พลังมหาจักรวาลทั้งปวง มหามงคลตลอดสัปปายะ สำเร็จ ทุกกาลและการณ์  
 

    ด้วยบารมีมหาเทพทั้ง ๓ พ่อพรหมธาดา พ่อวิษณุนารายณ์ พ่อศิวะ  จงขจัดเคราะห์กรรม เคราะห์เวร เคราะห์ภัย เคราะห์อันตรายใดๆ ปรปักษ์ อาถรรพ์ มนต์ดำ คุณไสยน์ เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ จงถอนออกคืนสู่ธรรม

    ด้วยพระมหาบารมี พ่อท้าวมหาพรหมธาดา โปรดเกล้าฯลงมา ประทานพรให้ เจ้าของชะตาคล้ายวันเกิดนี้ สืบชะตา เส้นทางชะตาชีวิต ธุรกิจ การงาน การเงิน ไม่ขาดตอน ไม่อ่อนแอลง ไม่หยุด ไม่สะดุด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค ให้สืบเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อกันไป อย่างสม่ำเสมอ สมาน หนุน เสริมให้แข็งแรง หนักแน่น อย่างมั่นคง มีความเป็นมหาพลัง เป็นสิริมงคล ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง วาสนาเสริมส่ง การงานการเงิน ไม่เป็นอุปสรรค สำเร็จ ลุล่วง ผ่านพ้น ทุกประการ

    ด้วยบารมีแห่งพ่อพิฆเณศ เทพแห่งความสำเร็จ จงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการ ที่ได้กล่าวขอมานี้ จงสำเร็จลุล่วงทุกประการเทอญ สาธุ 

    ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ทุกๆฝ่าย ทุกๆภูมิ จงหมั่นสร้างบุญกุศล มีจิตมุทิตาต่อกัน เอื้อ-เกื้อ-กัน สามัคคีกัน เคารพซึ่งกันและกัน รับอานิสงส์ร่วมกัน นำไปสู่สันติสุข สุขสันติ สุขสันติ สันติสุข โอมCreate Date : 28 มกราคม 2564
Last Update : 28 มกราคม 2564 15:16:01 น.
Counter : 253 Pageviews.

1 comments
(โหวต blog นี้) 
  
สาธุ สาธุ สาธุ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 28 มกราคม 2564 เวลา:23:17:26 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

พรหมสิทธิ์
Location :
เชียงราย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยธรรม นำมาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะนั้น ให้คนรู้จักบริหารกรรม แก้กรรม พัฒนากรรม ให้เกิดสันติสุข
New Comments
Group Blog
มกราคม 2564

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31