พรหมสิทธิ์

Location :
เชียงราย  Thailand

 Rss Feed

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยธรรม นำมาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะนั้น ให้คนรู้จักบริหารกรรม แก้กรรม พัฒนากรรม ให้เกิดสันติสุข

โต๊ะประจำ
Pantip Cafeศาสนา,
PantipMarket
ข้อมูลทั่วไป
อายุ-เพศ male
วันเดือนปีเกิด
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาชีพการศึกษา/การฝึกอบรม
งานอดิเรกชื่นชมธรรมชาติ
ความสนใจศาสตร์ของธรรม, แก้กรรม, บริหารจิต
ข้อมูลติดต่อ
หลังไมค์ฝากข้อความหลังไมค์
E-mail
ID Line
QR code Line
Facebookhttps://www.facebook.com/proyrak
Twitter
Bloghttp://prommasit.bloggang.com
เว็บไซต์ส่วนตัว
เรียนรู้ชีวิต สวนพุทธเทวะสันติธรรม
กลุ่มแก้กรรม
บ้านสันติแก้ทุกข์
Group Blog