Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2564
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
24 มิถุนายน 2564
 
All Blogs
 
TimeLine แห่ง หายนะ
TimeLine แห่ง หายนะ

.... สถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid 19 นับจากปลายปีคริสต์ศักราช 2019 มาจนถึงเดือนมิถุนายน คริสต์ศักราช 2021 เป็นเวลาเกือบปีครึ่ง หรือ 500 กว่าวันแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าเหตุนี้จะจบลงได้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ข้าพเจ้าก็ได้พยายามใช้โหราศาสตร์ทดสอบเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการพิสูจน์วิชาโหราศาสตร์จากการตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ และทดลอง จากสถานการณ์จริง มีการทดสอบย้อนหลังไปในอดีต หาเหตุการณ์ต่างๆมาเทียบเคียง จนสามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่า ดาวมฤตยู ๐ และดาวเสาร์ ๗ เป็นต้นเหตุของหายนะนี้
.... ในบทความตอนนี้ขอใช้ Time line ของตำแหน่งดวงดาวในจักราศี หรือดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้า โดยคำนวณจากตำราสุริยยาตร์ที่ได้แก้ไขความคลาดเคลื่อนในการคำนวณแล้วหรือสุริยยาตร์มหานาฑี ซึ่งมีผลใกล้เคียงกับตำราสุริยยาตร์ดั้งเดิมที่สยามใช้อยู่ ทั้งนี้เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจนจบหายนะในครั้งนี้ เพื่อว่าท่านที่สนใจ จะได้นำไปใช้ในการกำหนดอนาคตหรือวางแผนการณ์ล่วงหน้าให้กับชีวิตของท่านได้ สำหรับท่านที่มิได้สนใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อประการใด กรุณาผ่านบทความนี้ไป จะเป็นพระคุณยิ่ง
..... กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทย ข้าพเจ้านำมาจากกูเกิ้ล ซึ่งผู้อ่านอาจะหากราฟเดียวกันนี้ได้โดยใช้ key word "สถิติของโคโรนาไวรัส ใน ประเทศไทย" ซึ่งจะอธิบายประกอบกับ Time line การโคจรของดาวซึ่งเสนอในรูปดวงชะตาจักราศี และได้กำหนดแต่ละระยะเอาไว้เพื่อให้การอ่านสะดวก
..... รหัสของดาวนั้น อธิบายได้ว่า ดาวมฤตยู ๐ ได้โคจรอยู่ในราศีเมษมาระยะหนึ่งแล้ว (ตำแหน่งราศีดูได้จากในรูปดวงชะตา) ต่อมาดาวเสาร์ ๗ ได้โคจรเข้าในราศีมังกร ซึ่งตำแหน่งสองราศีนี้เป็นตำแหน่งพิเศษในจักราศี นั่นคือราศีเมษมีราศีมังกรเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ และราศีมังกรมีราศีเมษเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ ซึ่งลักษณะพิเศษนี้มีเพียงหนึ่งเดียว ทำให้ดาวที่โคจรอยู่ในสองราศีนี้ต่างส่งกำลังถึงกันได้ และมีคุณสมบัติพิเศษคือส่งกำลังได้อย่างมั่นคงรุนแรง เสมือนหนึ่งอยู่ร่วมราศีเดียวกัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ดาวมฤตยู ๐ และดาวเสาร์ ๗ ซึ่งต่างก็เป็นบาปเคราะห์ด้วยกันทั้งคู่ รวมกำลังส่งผลร้ายให้กับดวงชะตา โดยเฉพาะราศีเมษและมังกร ซึ่งราศีเมษนั้นเป็นราศีของโลก และราศีมังกรนั้นเป็นราศีประจำทวีปยุโรป (อ่านราศีประจำประเทศได้จากตอนก่อนๆ)
.... Time line ของดาวในภาพบนสุดก่อนเข้าระยะที่ 1 เป็นภาพวันก่อนที่ดาวร้ายทั้งสองจะเข้าร่วมกำลัง ซึ่งเกิดการะบาดของไวร้สในจีนมาแล้วเกือบหนึ่งเดือน แต่ยังถือว่าเป็นการระบาดในท้องถิ่น จนมาถึงระยะที่ 1 ตามภาพ เป็นการเริ่มการร่วมกำลังกันของทั้งสองดาว ซึ่งเริ่มในวันที่ 26 มกราคม 2563 แต่ในไทยนั้นพบผู้ป่วยรายแรกในวันที่ 13 มกราคม 2563 ใกล้เคียงกับการเริ่มระยะที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามในภาพระยะที่ 1 นั้นแสดงให้เห็นว่าดาวพฤหัสบดี ๕ โคจรอยู่ในราศีธนู ซึ่งเป็นตำแหน่งตรีโกณฑ์ร่วมธาตุกับราศีเมษ ลัคนาดวงเมืองบางกอก แปลได้ว่าดาวพฤหัสบดี ๕ ประธานแห่งดาวศุภเคราะห์ ส่งกำลังมาช่วยเหลือบางกอกอยู่ ในระยะที่ 1 นี้เหตุในบ้านเราจึงยังไม่รุนแรง
... ระยะที่ 2 เริ่มต้นในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เมื่อดาวอังคาร ๓ บาปเคราะห์อีกดาวหนึ่งโคจรเข้าราศีมังกร เกิดการรวมกำลังระหว่าง ๓ + ๗ + ๐ ซึ่งรุนแรงมาก ทั้งๆที่พฤหัสบดี ๕ ยังคงโคจรอยู่ราศีธนู แต่เมื่อดูจากกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าในระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 นี้ เริ่มมีจำนวนทั้งผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนเห็นบนกราฟได้ ระยะที่ 3 นั้นมีการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีจากราศีธนูมายังราศีมังกร ซึ่งมาร่วมวงจรรวมกำลังด้วย แต่ถึงกระนั้นอิทธิพลของ ๓ + ๗ + ๐ ก็ทำให้ดาวพฤหัสบดี ๕ ช่วยได้ไม่มาก
.... ในระยะที่ 4 และ ระยะที่ 5 ดาวอังคาร ๓ หลุดจากการร่วมกำลังไปแล้ว จะเห็นในกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยว่าเส้นกราฟเริ่มราบเรียบ รวมไปถึงระยะที่ 6 ซึ่งดาวอังคาร ๓ โคจรไปร่วมกำลังอีกครั้งในราศีเมษ แต่ดาวพฤหัสบดี ๕ นั้นถอยหลังมาที่ราศีธนู และเอาอยู่ จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยจึงไม่มากนัก อนึ่งตำแหน่งพฤหัสบดีในราศีธนูนั้นมีตำแหน่งเป็นดาวเกษตร แปลว่ามีกำลังมาก แต่ในราศีมังกรนั้นมีตำแหน่งเป็น นิจ แปลว่ามีกลำงน้อยที่สุดเท่าที่ดาวนั้นจะมีได้ หรือไร้กำลัง จึงจะเห็นได้ว่าในขณะที่ดาวอังคาร ๓ มาร่วมกำลังสองหนที่ผ่านมา เมื่อดาวพฤหัสบดี ๕ มีกำลังก็เอาอยู่ เมื่อไม่มีกำลังก็เอาไม่อยู่
.... ระยะที่ 7 และ ระยะที่ 8 ดาวอังคาร ๓ หลุดไปนอกวงจรการรวมกำลัง และดาวพฤหัสบดี ๕ ย้ายราศีแบบถาวรจากธนูมามังกร ในสองระยะนี้เหลือเพียงดาวมฤตยู ๐ และดาวเสาร์ ๗ ที่รวมกำลังกัน และดาวพฤหัสบดี ๕ ส่งกำลังถึงราศีเมษทั้งสองระยะ เอาอยู่ กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยค่อนข้างราบเรียบ
.... ระยะที่ 9 ดาวอังคาร ๓ โคจรเข้าราศีเมษ เข้าวงจรการรวมกำลังอีกหน และดาวพฤหัสบดี ๕ อยู่ราศีมังกร เป็นนิจ มีกำลังน้อย ผลจึงปรากฏว่ากราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยพุ่งทยานขึ้น เป็นการระบาดในวงกว้างครั้งแรก และแทบจะเอาไม่อยู่
.... ระยะที่ 10 ดาวอังคาร ๓ ออกจากวงจรการรวมกำลัง สถานการณ์ก็ดีขึ้น
.... ระยะที่ 11 ดาวพฤหัสบดี ๕ โคจรออกจากราศีมังกรไปยังราศีกุมภ์ เป็นตำแหน่งที่ส่งกำลังไปช่วยเหลือที่ราศีเมษได้น้อยมาก และดาวอังคาร ๓ เองก็ไม่ได้ส่งกำลังเข้ามาร่วมวงจรหายนะนี้ แต่เนื่องจากดาวพฤหัสบดี ๕ ช่วยเหลือไม่ได้ เพียงสองดาว ๗ + ๐ ก็ทำให้กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยพุ่งทยานขึ้น
.... ระยะที่ 12 ดาวอังคาร ๓ โคจรเข้าราศีกรกฏ เล็งดาวเสาร์ ๗ เข้าวงจรร่วมกำลังอีกครั้ง ผลคือจากระยะที่ 11 ต่อระยะที่ 12 หายนะนั้นมีต่อเนื่อง และนี่คือสถานการณ์ในวันนี้ วันที่ระบบสาธารณสุขของไทยจวนจะล่ม เตียงรับผู้ป่วยเต็ม และจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงมาก
.... 12 ระยะที่กล่าวมาแล้ว ทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำแหน่งของดวงดาวและวิธีอ่านตามระบบโหราศาสตร์ไทยปกติ แสดงให้เห็นว่าเราอาจจะใช้ตำแหน่งของดวงดาวและวิธีการของโหราศาสตร์ไทย พยากรณ์เหตุต่อไป เพื่อป้องกัน เตรียมตัว หรือ ทำใจ ก็แล้วแต่ศรัทธาจะนำไปใช้ในทางใด
..... ทฤษฏีที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า ตราบใดที่ดาวมฤตยู ๐ และดาวเสาร์ ๗  มารวมกำลังกัน จะก่อให้เกิดโรคระบาดได้ หรือมันอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายอื่นๆก็ได้ เช่นภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ภิบัติภัยต่างๆ แต่จากสถิติที่ข้าพเจ้านำเสนอไว้ในหลายตอนของบทความ จะเห็นได้ว่า ครั้งโรคระบาดทำให้พระเจ้าอู่ทองต้องย้ายเมืองหลวงมาสร้างกรุงศรีอยุธยา ครั้งโรคระบาดที่สมเด็จพระบรม​ราชาหน่อพุทธางกูรสวรรคต และการระบาดของไข้หวัดสเปนในสมัยรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนแล้วแต่เกิดจากดาวร้ายคู่นี้ทั้งสิ้น การจะหมดไปของหายนะในครั้งนี้ ก็ด้วยหมดพลังของการรวมกำลังดังกล่าว
.... แต่ก่อนที่มันจะหมดไป มันจะต้องแผลงฤทธิ์ร้าย ตามระยะต่างๆที่จะนำเสนอนี้
.... ระยะที่ 13 และ ระยะที่ 14 ดาวอังคาร ๓ จะโคจรอยู่ในสองราศีคือ ราศีสิงห์และราศีกันย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในระยะที่ 14 นั้นดาวพฤหัสบดี ๕ จะถอยหลังมายังราศีมังกรอีกหนเป็นครั้งสุดท้ายของรอบการโคจรนี้ ดังนั้นความรุนแรงต่างๆจะบรรเทาและลดลง โดยเฉพาะในระยะที่ 14 ซึ่งนานประมาณ 43 วัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะฟื้นฟู ซ่อมแซม เยียวยา หาทาง เอาตัวรอดสำหรับระยะต่อไป
.... ระยะที่ 15 ดาวอังคาร ๓ จะโคจรเข้าราศีตุลย์ เล็งดาวมฤตยู ๐ ที่ราศีเมษ เข้าร่วมกำลังอีกหน แต่ดาวพฤหัสบดี ๕ ยังคงโคจรคุมเชิงอยู่ที่ราศีมังกร ระยะนี้เรื่องร้ายๆจะเริ่มขึ้น แต่เหมือนจะมีความหวัง เหมือนจะเอาอยู่
.... ระยะที่ 16 ดาวพฤหัสบดี ๕ จากไปอย่างถาวรจากราศีมังกรไปยังราศีกุมภ์ ขณะที่ดาวรวมกำลังของ ๓ + ๗ + ๐ ยังคงอยู่ ระยะนี้เป็นเวลาสั้นๆเพียง 9 วัน แต่ก็จะมีเหตุร้ายพอสมควร
.... ระยะที่ 17 ดาวอังคาร ๓ โคจรจากราศีตุลย์ ไปยังราศีพิจิก และ ธนู ออกจากวงจรไป สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ระยะนี้อาจจะมีอากาศยานตก หรือมีวาตะภัย อุทกภัย ได้
.... ระยะที่ 18 ดาวอังคาร ๓ โคจรเข้าราศีมังกรอีกครั้ง และในระยะนี้ คราสเกตุ ๙ เข้าร่วมกำลังในวงจรด้วย กลายเป็น ๓ + ๗ + ๙ + ๐ ความวุ่นวาย หายนะจะกลับมาอีกหน
.... ระยะที่ 19 ดาวอังคาร ๓ โคจรเข้าราศีกุมภ์ ไม่ร่วมกำลัง ระยะนี้สั้นๆ ยังไม่ส่งผลให้ดีขึ้นหรือเลวลง
.... ระยะที่ 20 คราสราหู ๘ ย้ายจากราศีพฤษภ เดินทวนวิถีจักรเข้าราศีเมษ เข้าร่วมวงจรรวมกำลัง ๗ + ๘ + ๐ ระยะนี้สั้นๆเพียง 15 วัน ซึ่งการรวมกำลังของสองดาวและหนึ่งคราสในราศีเมษ ราศีลัคนาของโลกนั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่อไป
.... ระยะที่ 21 ดาวเสาร์ ๗ ย้ายจากราศีมังกรไปยังราศีกุมภ์ หลุดจากวงจรรวมกำลัง อิทธิพลของไวรัสจะลดน้อยถอยลง

*****************

.... ระยะที่ 22 ดาวเสาร์ ๗ จะถอยหลังกลับมาราศีมังกรอีกครั้ง ขณะที่ดาวอื่นๆร่วมกำลังรออยู่ ๓ + ๗ + ๘ + ๐ สามดาวร้ายและหนึ่งคราสร้าย รวมกำลังกันแนบแน่น ซึ่งหาดูได้ยากในรอบพันปี การรวมกำลังครั้งนี้ยาวนาน 33 วัน ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระยะนี้ จากวันที่ 8 กรกฏาคม พุทธศักราช 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศีกราช 2565 ดูจากช่วงเวลา ห่างจากวันนี้ไปปีกว่าๆ สถานการณ์ไวรัสน่าจะจัดการได้แล้ว หรือมันจะทิ้งท้ายอะไรให้กับเราอีก หรือมันจะแปรเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นๆ เหมือนตามที่เคยบอกไว้ว่า ดวงดาวย่อมมีหนทางของมัน อาจะเกิดความวุ่นวายอื่นๆขึ้นมาแทน ในระยะสั้นๆนี้น่าจับตาดูเป็นอย่างมาก เพระาอาจจะเป็นจุดเริ่มปะทุของระยะต่อไป
..... ต่อเนื่องด้วย ระยะที่ 23  ดาวอังคาร ๓ โคจรออกจากการรวมกำลัง แต่... ดาวอังคาร ๓ ในจังหวะนี้ยาวนานถึง 160 กว่าวัน โคจรเดินหน้าถอยหลังและสลับหยุดนิ่งอยู่ที่สองราศี คือราศีพฤษภและราศีเมถุน ในขณะที่วงจรรวมกำลังของ ๗ + ๘ + ๐ ยังคงส่งกำลังแนบแน่น รหัสดาวแบบนี้ และการโคจรวิปริตของดาวอังคารแบบนี้ พยากรณ์ได้ว่า ตีกัน รบกัน สงคราม ซึ่งคงจะต้องสันนิษฐานว่าในระยะดังกล่าว น่าจะมีการออกกำลังกันมากกว่าเรื่องของไวรัส สองระยะคือ 22 และ 23 ยาวนานเกือบ 200 วัน เตรียมรับมือให้ดี มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองของบางกอกครั้งใหญ่ด้วย

**********************

..... และระยะที่ 24 ระยะที่ผู้คนต่างรอคอย ดาวเสาร์ ๗ จะโคจรออกจากรวมกำลังเสียที แต่อย่างไรก็ตามดาวมฤตยู ๐ จะยังคงอยู่ในราศีเมษไปจนถึงพุทธศักราช 2568 และคราสราหู ๘ จะรวมกำลังอยู่ด้วยจนถึงพุทธศักราช 2566 ผลร้ายของการรวมกำลังนี้ ก็คือบาดแผลที่โควิด 19 ฝากไว้ให้ นั่นคือระยะรักษาอาการบาดเจ็บสาหัส จนกระทั่งดาวพฤหัสบดี ๕ จะโคจรเข้าราศีเมษในพุทธศักราช 2567 นั่นแหละ บาดแผลจึงจะค่อยๆหาย ยังเวลาอีกนานโข 
..... และรอเวลาการรวมกำลังรอบใหม่ของ ๗ + ๐ ซึ่งหลายท่านที่อ่านบทความนี้จะมีชีวิตอยู่ทันในวันนั้น เอาเหอะ ให้หายเจ็บกันก่อน แล้วจะมาเขย่าขวัญกันต่อไปว่า ครั้งต่อไปเมื่อไร และจะเตรียมรับมือกันอย่างไร พยายามหายใจเข้าไว้ จะได้อยู่เห็นด้วยกันนะ แถวๆ 100 ปีประชาธิปไตยไทยนั่นล่ะ นะ อยู่ก่อนนะ
----------
.... Time line ของดาว Time line ของกราฟเหตุการณ์ และบทความนี้ และตอนก่อนๆ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เชิญนำไปเผยแพร่ได้ และหวังว่าท่านจะอ่านด้วย เหตุ และ ผล และร่วมกันพิสูจน์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และหวังว่าท่านจะนำไปใช้กำหนดอนาคต วางเส้นทางที่จะเดิน เสมือนแผนที่และไฟส่องทาง ไม่ต้องเดินไปในความมืดมิด และไม่ต้องเดินทางไปโดยไม่รู้เส้นทางหรือจุดหมาย พวกเราบาดเจ็บล้มตายกันไปมาก shipหายขายตัวกันไปเยอะ หากบทความต่างๆที่ข้าพเจ้านำเสนอ จะช่วยใครสักคนได้สักนิด ก็สุดแสนจะปิติแล้ว
..... อ้อ ยังไม่หายไปไหนนะ จะยังคงอยู่เขย่าขวัญกันต่อไป 

---------------------
บทความตอนก่อนๆ
๑ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3673045276069945
๒ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3679276608780145
๓ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3689520824422390
๔ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3696807433693729
๕ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3700395843334888
๖ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3705507579490381
๗ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3708068019234337
๘ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3711688815538924
๙ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3714663038574835
๑๐ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3721986241175848
๑๑ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3743417839032688
๑๒ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3753977901310015
๑๓ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3765127650195040
๑๔ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3787948657912939
๑๕ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3830466156994522
๑๖. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3887200647987739
๑๗. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/3998813270159809
๑๘ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4131323433575458
๑๙ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4192861897421611
๒๐.https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4302042179836915
๒๑ https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4428201363887662
๒๒. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4511958052178659
๒๓. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4559296394111491
๒๔. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4635423056498824
๒๕. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4677863812254748
๒๖. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4732443343463461
๒๗. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4885636014810859
๒๘. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4921596801214780
๒๙. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/4950143368360123
๓๐. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5008805785827214
๓๑. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5108910182483440
๓๒. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5299149220126201
๓๓. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5378925635481892
๓๔. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5422363131138142
๓๕. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5461710170536771
๓๖. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5553854021322385
๓๗. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5637920076249112
๓๘. https://www.facebook.com/sahaprom/posts/5754580884583030Create Date : 24 มิถุนายน 2564
Last Update : 25 มิถุนายน 2564 16:28:30 น. 0 comments
Counter : 1868 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเสลาสีม่วง


ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อิสิ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
Friends' blogs
[Add อิสิ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.