14.8 พระสูตรหลักถัดไป คือกกจูปมสูตรและอลคัททูปมสูตร.
การสนทนาธรรมนี้ต่อเนื่องมาจาก
14.7 พระสูตรหลักถัดไป คือกกจูปมสูตรและอลคัททูปมสูตร.

ความคิดเห็นที่ 4-62
ฐานาฐานะ, 22 มีนาคม เวลา 22:46 น.

GravityOfLove, 2 นาทีที่แล้ว
              ตอบคำถามในรถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4938&Z=5108
...
9:29 PM 3/22/2013

             คำถามข้อที่ 1 ตอบได้ดีครับ
             คำถามข้อที่ 2 ประทับบทธรรมส่วนใดมากที่สุด และรองที่สุด.
             ประทับใจวิสุทธิ ๗ มากที่สุด
             - ตรงที่ท่านอุปมาเหมือนรถ ๗ ผลัด ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
             - ตรงที่ว่าพระสูตรนี้นี่เอง (หรือเปล่า ที่คุณฐานาฐานะเคยเล่าให้ฟัง) ที่ท่านพระโฆษาจารย์
นำมาเป็นแนวทางในการรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค
             ตอบว่า พระสูตรนี้ ถูกต้องครับ
             คำว่า วิสุทธิ_7
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=วิสุทธิ_7 (คัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งหมด.)
//84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=คัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งหมด.&detail=on
             คำว่า วิสุทธิมรรค
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=วิสุทธิมรรค

             บทธรรมที่ประทับใจรองลงมาคือ แม้วิสุทธิ ๗ ก็ยังเป็นธรรมที่มีอุปาทาน
ดังนั้นจึงไม่ถือว่า นิพพาน เพราะนิพพานจะไม่มีปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น เช่น อุปาทาน ปรุงแต่ง
             ปรินิพพานที่หาปัจจัยปรุงแต่งมิได้ เรียกว่า อนุปาทาปรินิพพาน

             ในอรรถกถา เรื่องพระตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม ถือว่าเป็นบทธรรมหรือไม่คะ
ประทับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
             ตอบว่า ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ จะถามว่า มีในธรรมบทหรือไม่? หรืออย่างไร?

             สีหสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=22&A=2801
             อุรุเวลสูตรที่ ๑
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=21&A=510&Z=554

             คำถามข้อที่ 3 เป็นการทดสอบความจำ และความละเอียดในการอ่าน.
             3. การไม่คลุกคลีด้วย 5 ประการ นัยของการไม่คลุกคลี 5 อย่างนี้
             คุณ GravityOfLove เคยได้ศึกษามาก่อนหรือไม่
หรือว่า ผมเคยให้ลิงค์ที่มีนัยนี้มาก่อนหรือไม่? และด้วยลิงค์ใด?

             เฉลยว่า เห็นคำว่า (แต่อย่าเข้าไปใกล้) ในคำตอบที่ 3
ก็มองหาลิงค์นัยตรงๆ ก็ไม่เห็นมี คำนี้มีขยายความใน #135
             สรุปว่า ผมเคยให้ลิงค์ที่มีนัยนี้มาก่อน ในกระทู้ที่ 1 #135
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11442477/Y11442477.html#135 #135
             คำว่า (แต่อย่าเข้าไปใกล้) คำนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ GravityOfLove
             1. เข้าไปใกล้ด้วยกาย ก็คบค้าสมาคมกับพวกเขา ย่อมอาจคล้องตามได้
เมื่อคล้องตาม ก็เป็นเข้าไปใกล้ด้วยใจ.
             2. เข้าไปใกล้ด้วยกาย เมื่อไม่เห็นด้วยกับเขา ก็อาจทะเลาะกัน
ทำร้ายกันได้ ทั้งสองกรณีนี้ ไม่เป็นผลดีต่อคุณเลย อย่างน้อยๆ ก็เสียเวลา.
             ความเกี่ยวข้องมี ๕ อย่าง
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=296&p=2#ความเกี่ยวข้องมี_๕_อย่าง

             พอนึกได้หรือยังหนอ?

             กระทำเภสัชด้วยสมอดองเท่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่ง นี้ชื่อว่ายถสารุปปสันโดษในคิลานปัจจัย
แก้ไขเป็น
             กระทำเภสัชด้วยสมอดองเท่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่ง นี้ชื่อว่ายถาสารุปปสันโดษในคิลานปัจจัย

ความคิดเห็นที่ 4-63
GravityOfLove, 22 มีนาคม เวลา 23:00 น.

             ในอรรถกถา เรื่องพระตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม ถือว่าเป็นบทธรรมหรือไม่คะ
ประทับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
             ตอบว่า ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ จะถามว่า มีในธรรมบทหรือไม่? หรืออย่างไร?
             << นำเนื้อหาในอรรถกถาไปตอบในคำถามที่ว่า ประทับบทธรรมใด ได้หรือไม่คะ
--------------------------
             คำถามข้อที่ ๓ ตอบไม่ถูกซักข้อ
             แต่มีตรงบ้างคือ เกี่ยวกับเรื่องสำนักนี้ คิดว่าลิงค์หมดแค่นั้นค่ะ ก็เลยได้ลิงค์ไม่ตรง
             ตอนตอบคำถามนึกไม่ออกค่ะ พอเฉลยก็นึกออก (เลยเชียว)

ความคิดเห็นที่ 4-64
ฐานาฐานะ, 22 มีนาคม เวลา 23:25 น.

GravityOfLove, 20 นาทีที่แล้ว
             ในอรรถกถา เรื่องพระตถาคตเป็นผู้หนักในธรรม ถือว่าเป็นบทธรรมหรือไม่คะ
ประทับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
             ตอบว่า ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ จะถามว่า มีในธรรมบทหรือไม่? หรืออย่างไร?
             << นำเนื้อหาในอรรถกถาไปตอบในคำถามที่ว่า ประทับบทธรรมใด ได้หรือไม่คะ
             นำเนื้อหาในอรรถกถามาตอบได้ครับ.
--------------------------
             คำถามข้อที่ ๓ ตอบไม่ถูกซักข้อ
             แต่มีตรงบ้างคือ เกี่ยวกับเรื่องสำนักนี้ คิดว่าลิงค์หมดแค่นั้นค่ะ ก็เลยได้ลิงค์ไม่ตรง
             ตอนตอบคำถามนึกไม่ออกค่ะ พอเฉลยก็นึกออก (เลยเชียว)
             <<< รับทราบครับว่า พอเฉลยก็นึกออก (เลยเชียว)

ความคิดเห็นที่ 4-65
ฐานาฐานะ, 22 มีนาคม เวลา 23:46 น.

         คำถามชุดที่ 2 ขอเวลานึกก่อน
อาจนึกออกวันพรุ่งนี้ หรือนึกไม่ออกก็ได้.

ความคิดเห็นที่ 4-66
GravityOfLove, 22 มีนาคม เวลา 23:52 น.

ค่ะ จะดูว่าเกร็งคำถามตรงหรือไม่

ความคิดเห็นที่ 4-67
ฐานาฐานะ, 23 มีนาคม เวลา 12:45 น.

             คำถามชุดที่ 2 ในรถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4938&Z=5108

             1. กถาวัตถุ 10 ประการ เคยได้ศึกษาจากลิงค์ใดมาก่อนหรือไม่?
             2. พระสูตรนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใด?
             3. ท่านพระปุณณมันตานีบุตร เป็นเลิศทางด้านใด หรือไม่ อย่างไร?

ความคิดเห็นที่ 4-68
GravityOfLove, 23 มีนาคม เวลา 16:23 น.

             ตอบคำถามชุดที่ 2 ในรถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4938&Z=5108

             1. กถาวัตถุ 10 ประการ เคยได้ศึกษาจากลิงค์ใดมาก่อนหรือไม่?
              นอกจากกระทู้แรก เรื่องการสนทนาในห้องศาสนา ยังมีอีกหรือคะ ขอนึก ... จำได้ว่าเคยเรียน แต่นึกไม่ออกว่าที่ไหนค่ะ
              ถ้านึกอะไรไม่ออก ไปที่ทสุตรสูตรและสังคีติสูตรเลย ... ปรากฏว่า ไม่มีค่ะ มีแต่กถาวัตถุ ๓
              ลองไล่ทีละกระทู้จากข้างหลังไปข้างหน้า ... เจอแล้วค่ะ

             ตอบว่า ในเมฆิยสูตร
             อย่างไรก็ตาม กถาวัตถุ 10 ประการนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้
ในเมฆิยสูตร ดังนี้ว่า
             พระพุทธพจน์ :-
             อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบาก
ซึ่งกถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เป็นที่สบายในการเปิดจิต คือ อับปิจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปัญญากถา
วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสนกถา
             นี้เป็นธรรมประการที่ ๓ ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่แก่กล้า ฯ
             เมฆิยสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=23&A=7531
//2g.pantip.com/cafe/religious/topic/Y12560599/Y12560599.html#124 กระทู้ที่ ๑๑

             เห็นว่า อ่านได้เร็ว แนะนำสองพระสูตรเลย
             คือ เมฆิยสูตร และอลคัททูปมสูตร
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11442477/Y11442477.html#29 กระทู้ที่ ๑
----------------------------------------------------
             2. พระสูตรนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงเวลาใด?
             ไม่แน่ใจคำถามค่ะ
             เกิดตอนที่พระพุทธองค์ประทับที่พระเชตวันค่ะ (ตอนพระเถระทั้งสองสนทนากัน)
             จากพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นพรรษาที่ ๑๔ เพราะพระเถระทั้งสองท่านอาจยังไม่เคยพบกัน
             พ.๑๔ พระเชตวัน (พระราหุลอุปสมบทคราวนี้)
             พ.๒๑-๔๔ ประทับสลับไปมา ณ พระเชตวันกับบุพพาราม พระนครสาวัตถี
              (รวมทั้งคราวก่อนนี้ด้วย อรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าประทับที่เชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม ๖ พรรษา)
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พุทธกิจ

            แต่ประเดี๋ยวก่อนค่ะ นึกถึงตอนต้นๆ ในเนื้อความพระสูตร
            >> ครั้งนั้น ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจำนวนมาก จำพรรษาแล้ว
ในชาติภูมิ พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
            ตอบว่า หลังจากออกจากการจำพรรษาแล้วไม่นาน
            ไหนๆ ก็ดูพุทธกิจ ๔๕ พรรษาแล้ว ถ้าถามต่อว่า เป็นพรรษาที่เท่าใด สามารถระบุได้หรือไม่คะ
             Gravity สันนิษฐานว่า
             พ.๒-๓-๔ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ (ระยะประดิษฐานพระศาสนา เริ่มแต่โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ได้อัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรก ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกถวายพระเชตวัน
พรรษาที่ ๓ น่าจะประทับที่พระเชตวัน นครสาวัตถี)

----------------------------------------------------
             3. ท่านพระปุณณมันตานีบุตร เป็นเลิศทางด้านใด หรือไม่ อย่างไร? << เก็งข้อนี้ถูก
             ตอบว่า เป็นเลิศด้านธรรมกถึก
             พระปุณณมันตานีบุตร เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)
             เอตทัคคบาลี
//84000.org/tipitaka/read/?20/146-152
            คำว่า ธรรมกถึก
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ธรรมกถึก

ความคิดเห็นที่ 4-69
ฐานาฐานะ, 23 มีนาคม เวลา 21:31 น.

GravityOfLove, 3 ชั่วโมงที่แล้ว
             ตอบคำถามชุดที่ 2 ในรถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=4938&Z=5108
...
4:22 PM 3/23/2013

             คำถามที่ 1 ตอบได้ถูกต้องครับ.
             คำถามที่ 2 สันนิษฐานว่า ถูกต้องครับ
             เนื่องจาก ในอรรถกถา (หน้าต่างที่ 2) ได้กล่าวถึงพระเจ้าสุทโธทนมหาราช
คือ เมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรจะเดินทาง ได้ทูลพระเจ้าสุทโธทนมหาราช
แสดงว่า พระเจ้าสุทโธทนมหาราชยังทรงพระชนม์อยู่ (ยังไม่ปรินิพพาน)
             อรรถกถารถวินีตสูตร
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12.0&i=292&p=2

             จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นพรรษา 2-3-4 เพราะขณะนั้นยังไม่มีพระภิกษุณี.
             คำว่า พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
//84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พุทธกิจ_๔๕_พรรษา

             คำถามที่ 3 ตอบได้ถูกต้องครับ.

ความคิดเห็นที่ 4-70
ฐานาฐานะ, 23 มีนาคม เวลา 21:37 น.

             เป็นอันว่า พระสูตรชื่อว่า รถวินีตสูตร จบบริบูรณ์.

             พระสูตรหลักถัดไป คือนิวาปสูตรและปาสราสิสูตร.
             พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
             มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
             นิวาปสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=5109&Z=5383
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=301

             ปาสราสิสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=5384&Z=5762
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=312

             จูฬหัตถิปโทปมสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=5763&Z=6041
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=329

             มหาหัตถิปโทปมสูตร
//84000.org/tipitaka/v.php?B=12&A=6042&Z=6308
             ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=340ย้ายไปที่Create Date : 04 เมษายน 2556
Last Update : 23 มกราคม 2557 19:11:21 น.
Counter : 521 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]เมษายน 2556

 
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
 
 
All Blog