สารบัญย่อย ๑
ต่อจาก

             1. ช่วยอธิบายให้เห็นถึงภัยของวัฏฏสงสารด้วยค่ะ [วันรัฐธรรมนูญ 54 23:28:12]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/12/Y11442477/Y11442477.html
             ประกอบด้วย
                ๑. พรหมชาลสูตร
                ๒. สามัญญผลสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index9

             2. นี่คือรูปพระอะไรคะ [5 ม.ค. 55 14:51:31]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/01/Y11540192/Y11540192.html#32
             ประกอบด้วย
                ๑. พรหมชาลสูตร
                ๓. อัมพัฏฐสูตร
                ๔. โสณทัณฑสูตร
                ๕. กูฏทันตสูตร
                ๖. มหาลิสูตร
                ๗. ชาลิยสูตร
                ๘. มหาสีหนาทสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index9
             และประกอบด้วย
                จูฬสัจจกสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=7323&Z=7551

             3. ขอถามค่ะว่า พระสูตรไหนแสดงถึงการบรรลุพระอรหัตของท่านพระสารีบุตร [21 ก.พ. 55 16:28:37]    
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11736976/Y11736976.html#29
             ประกอบด้วย
                ๙. โปฏฐปาทสูตร
                ๑๐. สุภสูตร
                ๑๑. เกวัฏฏสูตร
                ๑๒. โลหิจจสูตร
                ๑๓. เตวิชชสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index9
                ๑. มหาปทานสูตร
                ๒. มหานิทานสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index10
             และประกอบด้วย
                สัปปุริสสูตร
//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=2670&Z=2898&pagebreak=0
                อุทยชาดก
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1526

             4. พระอานนท์บรรลุเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร? [21 มี.ค. 55 00:06:18]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/03/Y11859877/Y11859877.html#29
             ประกอบด้วย
                ๒. มหานิทานสูตร
                ๓. มหาปรินิพพานสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index10

             5. ข้อความนี้เป็นพุทธภาษิตหรือไม่? [21 มี.ค. 55 00:10:50]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/03/Y11859889/Y11859889.html#15
             ประกอบด้วย
                ๓. มหาปรินิพพานสูตร
                ๔. มหาสุทัสสนสูตร
                ๕. ชนวสภสูตร
                ๖. มหาโควินทสูตร
                ๗. มหาสมัยสูตร
                ๘. สักกปัญหสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index10
             และประกอบด้วย
                คังคมาลชาดก
//84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1155

             6. วันพระมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ [4 พ.ค. 55 00:22:44]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/05/Y12045944/Y12045944.html#6
             ประกอบด้วย
                ๘. สักกปัญหสูตร
                ๙. มหาสติปัฏฐานสูตร
                ๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index10

             7. ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไร จึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ... [17 พ.ค. 55 12:56:34]  
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/05/Y12106258/Y12106258.html#10
             ประกอบด้วย
                ๑. ปาฏิกสูตร
                ๒. อุทุมพริกสูตร
                ๓. จักกวัตติสูตร
                ๔. อัคคัญญสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index11

             8. เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2555 อันเป็นวันครบ 2,600 ปี
ที่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้… [วันวิสาขบูชา 55 00:02:39]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/06/Y12188410/Y12188410.html
             ประกอบด้วย
                ๕. สัมปสาทนียสูตร
                ๖. ปาสาทิกสูตร
                ๗. ลักขณสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index11

             9. สีหสูตร พระตถาคตทรงแสดงธรรมโดยเคารพ [3 ก.ค. 55 00:09:52]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/07/Y12320707/Y12320707.html
             ประกอบด้วย
                ๘. สิงคาลกสูตร
                ๙. อาฏานาฏิยสูตร
                ๑๐. สังคีติสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index11

             10. ราชสูตร ... ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ฯ [26 ก.ค. 55 00:14:48]
//topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/07/Y12425121/Y12425121.html
             ประกอบด้วย
                ๑๑. ทสุตตรสูตร
//84000.org/tipitaka/read/?index11

จบทีฆนิกาย (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙, ๑๐, ๑๑)

(่ต่อ) สารบัญย่อย ๒ ที่Create Date : 12 มีนาคม 2556
Last Update : 23 มกราคม 2557 18:50:28 น.
Counter : 963 Pageviews.

0 comments

แก้วมณีโชติรส
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]มีนาคม 2556

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog