Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
18 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา ตอนที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ย่าได้รับเกียรติให้เข้าชม งานนี้ในนามของบล๊อกเกอร์โอเคเนชั่น
ขอขอบคุณคุณชาลีที่มอบโอกาสให้
ที่มา

สืบเนื่องมาจากการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๗๒ พรรษา
เฉลิมหล้าจอมราชัน” ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ที่สำนักพระราชวังจัดขึ้น เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และต่อมาได้จัดการแสดงแสง เสียง และสื่อ
ผสมสัญจร “ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั่วหล้า” ใน ๘ จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อ
ให้ประชาชนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติ และชื่นชมในพระจริยวัตรและพระ
ราชกรณียกิจ ในโอกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๗๒ พรรษา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญ
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำนักพระ
ราชวังจึงได้จัดการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดี
พระมิ่งขวัญที่ทรงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

-------------------------------------

แนวคิดหลักในการนำเสนอ

การแสดง “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา” ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่
ร้อยเรียงประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่จุดเริ่มของการก่อร่างสร้างเมือง ต่อเนื่องถึงการเปลี่ยน
แปลงในแต่ละห้วงประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลสะท้อนไปถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย รวมทั้ง
สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่อกอบกู้ สร้าง และรักษาความเป็นชาติร่วมกันของพระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้สยามเป็นไททุกวันนี้ โดยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของการแสดงเป็นเรื่องราว
ตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องราวในสมัยรัชกาลปัจจุบัน โดยบริเวณที่จัดการแสดงนี้
ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงมหรสพ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ความยิ่งใหญ่ของการแสดง ณ
สถานที่แห่งนี้ จะกลับมาอีกครั้งเวลาที่กำหนดรับบัตรจากเจ้าหน้าที่เวลา 5โมงเย็น แต่กว่าจะไปถึงเลทไปครึ่งชั่วโมง ขนาดเผื่อเวลาไว้แล้ว
เพราะรถติดมหาศาล จึงเก็บฟ้าเปลี่ยนสีได้เพียงเล็กน้อย
เก็บป้ายและบรรยากาศรอบไว้เป็นที่ระลึกหลังจากรับบัตรแล้วมีอาหารว่างและน้ำดื่มหลากหลายชนิดไว้บริการระหว่างรอเวลาการแสดง ซึ่งจะเริ่มทุ่มหนึ่ง ย่าจึงเดินเก็บบรรยากาศไปรอบๆ
ทหารกำลังผลัดเปลี่ยนเวรยามบรรยากาศยามโพล้เพล้กับพุ่มสนประดับไฟเรียงรายนานๆจะได้มีโอกาสถ่ายภายในสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง จึงถือโอกาสเก็บภาพประตูพิมานไชยศรียามอาบแสงสีทอง
ไว้เป็นที่ระลึกรูปแบบการนำเสนอ : ปัจจุบันสื่อหลายชนิดมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้ชมอย่างมาก ทั้งสื่อภาพยนตร์
ดนตรี และละคร ด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้การแสดงสามารถสื่อเข้าไปถึงจิตใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริง
จึงได้ผสมผสานสื่อเหล่านั้นให้กลมกลืนกัน แล้วนำเสนอในรูปแบบสื่อผสม

การดำเนินเรื่อง : วิธีที่ดีที่สุดคือการมีผู้ดำเนินเรื่อง “จิตตสยาม” ผู้ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของ
คนไทยที่รักชาติ มีความผูกพันกับพระเจ้าแผ่นดินและอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในแต่ละยุคสมัย
“จิตตสยาม” จะพาผู้ชมเข้าไปในทุกเหตุการณ์และสื่ออารมณ์ไปถึงผู้ชมได้โดยตรง ดังนั้น “จิตตสยาม”
จึงเป็นสัญลักษณ์ในเชิงนามธรรมของจิตวิญญาณของความเป็นไทที่มีอยู่ในตัวของคนไทย ทุกคน

แกนหลัก : การแสดง แสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา
มหาราชา” มุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เนื้อหาสำคัญจึงนำเสนอพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นรัตนบุรุษของสยามประเทศ ตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ ณ เมืองโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และทรงเจริญ พระชันษาขึ้นเป็นลำดับ ด้วยความรัก
ความผูกพัน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมกับความรัก ความเทิดทูนของชาวไทยที่มีต่อพระองค์ ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย การแสดง
ชุดนี้จึงได้นำเหตุการณ์ที่พระองค์ ทรงมีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ มาจัดแสดง โดยนำภาพยนตร์
และภาพถ่ายส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากเข้ามาเป็นส่วนในการนำเสนอ และทั้งหมดนำไปสู่บทสรุปของเรื่องราว
ที่เป็นการตั้งคำถามให้กับผู้ชมทุกคนว่า “คนไทยควรทำอะไรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รัก
และเทิดทูนยิ่งของพวกเรา”จำนวนนักแสดง ประมาณ ๑๐๐ คน
งบประมาณจัดการแสดง ประมาณ ๔๐ ล้านบาท

คณะกรรมการดำเนินงาน
คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานโครงการ
คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย รองประธานโครงการ
คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้กำกับและอำนวยการผลิต
คุณจาฤก กัลย์จาฤก ผู้อำนวยการด้านบริหารโครงการ

บริหารโครงการ
บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด และ
บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด(มหาชน)

บริหารการผลิต
บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด(มหาชน)

นักแสดงนำ
รินลนี ศรีเพ็ญ

คณะทำงานด้านการผลิต
สร้างสรรค์การแสดง และกำกับการผลิต เสริมคุณ คุณาวงศ์
บทการแสดง เสริมคุณ คุณาวงศ์ , ดารกา วงศ์ศิริ , กรณฑ์ทอง ตนอารีย์
บริหารการผลิต สุรีย์ คุณาวงศ์, นาถนพิน ศิริหาญยากร, กรณฑ์ทอง ตนอารีย์
กำกับการแสดง สุวรรณดี จักราวรวุธ
กำกับเทคนิคสื่อผสม เอกวงศ์ วงศ์วอนแสง, อรรฆย์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ประพันธ์เพลงประกอบการแสดง ไกวัล กุลวัฒโนทัย
กำกับลีลา พจน์ ครองสิริวัฒน์
ออกแบบเครื่องแต่งกาย นิพนธ์ ตันติโยธิน
ออกแบบแสง เมธา สกุลช่างสัจจะทัย


รายละเอียดการจัดการแสดง
สถานที่จัดการแสดง สนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลาจัดการแสดง วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
งดการแสดงทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
งดการแสดงในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔
รวมจัดการแสดง ๕๘ รอบ
รอบการแสดง ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น.
ความยาวการแสดง ๙๐ นาที
จำนวนที่นั่ง ๒,๐๐๐ ที่นั่ง
ราคาบัตร ๕๐๐ บาท ทุกที่นั่ง สถานที่จำหน่ายบัตร สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
(ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐, ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙
ต่อ ๑๑๒๐ - ๑๑๒๓, ๑๑๒๖ และ ๔๕๖๗ - ๔๕๖๘
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เริ่มจำหน่ายบัตร ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
สถานที่จอดรถ ท่าราชวรดิฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
โดยมีรถบริการรับ-ส่ง ถึงบริเวณสถานที่จัดการแสดง

รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ โทร. ๐ ๒๙๔๕ ๘๕๘๔
อัญชลี เชื้อน้อย ๐๘ ๙๘๗๐ ๙๙๓๖
สุขกมล งามสม ๐๘ ๙๔๘๔ ๙๘๙๔,

ภวิกา ขันทเขตต์ ๐๘ ๖๕๖๗ ๑๖๗๗
ชามานันท์ สุจริตกุล ๐๘ ๑๘๔๘ ๑๔๘๔
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๙๙, ๐ ๒๒๘๐ ๘๗๑๐ ต่อ ๑๑๐๔ - ๑๑๑๔


ความโดดเด่น

๑. เป็นการเล่าเรื่องราวของพระบรมราชจักรีวงศ์และประวัติศาสตร์กรุงสมัยรัตนโกสินทร์
โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง – สถานที่จริงในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
๒. เป็นการแสดงที่ตระการตา โดยมีการแสดงประกอบสื่อผสม (multimedia) อย่างสมจริง
การแสดงกับภาพที่ฉายบนจอมีความสัมพันธ์กัน
๓. เนื้อหาเรื่องราวลึกซึ้ง น่าประทับใจ สร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมคล้อยตามเวทีถูกสร้างขึ้นมาด้านข้างเจดีย์ ดูกลมกลืนจนดูแทบไม่ออกว่าอันไหนเป็นฉากอันไหนของจริงได้เวลาที่การแสดงจะเริ่มขึ้นแล้วย้อนเวลาเรื่องย่อ

นำเรื่อง : การแสดงเริ่มต้นด้วยการแนะนำ “จิตตสยาม” ผู้มีชีวิตอันเป็นนิรันดร ตลอดห้วงเวลา
แห่งประวัติศาสตร์ ผู้ซึ่งจะนำทุกท่านผ่านประสบการณ์ร่วมแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อพบกับจิต
วิญญาณแห่งความเป็นไทของไทยทุกคนแสง สี เสียง อลังการองก์ที่ ๑ : “ก่อร่างสร้างเมือง”

จุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมือง
จวบจนกระทั่ง พระมหานครเสร็จสมบูรณ์ โดยจำลองขบวนอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการนำเสนอในรูปแบบของงานแสดงแสง เสียง แบบประเพณีดั้งเดิม


เริ่มต้นจักกรีวงศ์รัชกาลที่ ๑“สำหรับเทคนิคต่างๆ ที่นำเสนอในการแสดงครั้งนี้สร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบของการผสมผสานทั้งแสง
เสียง และสื่อผสม ประกอบไปด้วยนักแสดงและทีมงานกว่า ๑๐๐ คน ใช้เทคนิควิชวลเอฟเฟ็กต์
(Visual Effect) ที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบที่สุดในการจัดการแสดง เช่น เทคนิคฮาโลแกรม
( Halogram) แบบลอยตัวในการถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เทคนิค Visual Effect ขนาดเท่าตัวจริง
ที่สามารถแสดงปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงบนเวทีได้ นอกจากนี้ยังมีเทคนิค ๓ มิติในการประกอบฉาก
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทำฉากรูปแบบ ๓ มิติให้สัมพันธ์กับสถานที่จริง สำหรับเทคนิค
Mapping จะเป็นเทคนิคที่ฉายภาพเข้าไปในวัตถุ ๓ มิติ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย”
นายเสริมคุณกล่าว
“จิตตสยาม” เป็นชื่อของตัวละคร หมายถึงจิตวิญญาณแห่งสยาม ตัวละครนี้ได้รับแรงบันดาลใจ
เมื่อครั้งที่ได้ไปนั่งภายในหอคองคอร์เดีย ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ที่ซึ่งได้
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เส้นทางเดินบริเวณท่าช้างและท่าราชวรดิฐ เคยเป็นเส้นทางที่พระมหา
กษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม “จิตตสยาม” จึงเปรียบเหมือนก้อนหิน
บนทางเดินที่ผ่านเหตุการณ์มากมายในประวัติศาสตร์ ก้อนหินที่ได้สัมผัสเรื่องราวมากมายตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๑ “จิตตสยาม” ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นองค์รวมของจิตวิญญาณที่สอดแทรกใน
อณูต่างๆ ของวัตถุ สิ่งมีชีวิต หรือเป็นศูนย์รวมของอดีตกาล “จิตตสยาม” จึงทำหน้าที่เป็นผู้เล่าและ
เชื่อมโยงเรื่องราวของทุกๆเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ผู้ที่รับบทของ “จิตตสยาม” คือ คุณรินลณี
ศรีเพ็ญ (จอย) เป็นผู้ที่จะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์

ในฐานะผู้กำกับและอำนวยการผลิต รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประมุข และได้มีโอกาสจัดการแสดงครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงพระราช
ประวัติของพระองค์ท่านด้วย คงไม่มีคำใดจะสามารถบรรยายความรู้สึกนี้ได้นอกจากคำว่า “ภูมิใจ”
และ “ซาบซึ้งใจ” ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
ผู้กำกับและอำนวยการผลิตเปลี่ยนผ่านยุคสมัยองก์ที่ ๒ : “รุ่งเรืองรัตนโกสินทร์”
นำทุกท่านเข้าสู่ยุคทองของศิลปวัฒนธรรมไทย ความสงบสวยงามของบ้านเมือง
ซึ่งนำเสนอโดยการขับเสภา บอกเล่าเรื่องราวผสานกับดนตรีปี่พาทย์พร้อมการแสดงเชิดหนังใหญ่
องก์ที่ ๓ : “ถิ่นสยามอารยะ”

เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศ นับตั้งแต่ชาวต่างชาติทวีคูณในการเข้ามาติดต่อ
ค้าขายสมัยรัชกาลที่ ๓ จนกระทั่งเข้ารุกรานและยึดดินแดนส่วนต่างๆ เรื่อยไป จนถึงวิกฤตการณ์
ร.ศ. ๑๑๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงแม้พระองค์จะได้ทรงพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารย
ประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณูปโภค อาทิ โทรเลข ประปา ถนน สะพาน รถไฟ และที่สำคัญ
อย่างยิ่ง คือ การเลิกทาส โดยฉากนี้จะมีการนำเสนอด้วยเทคนิคแสง และการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ


ชาวต่างชาติรุกรานยึดดินแดน


วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ในสมัยราชการที่๕
ภาพเหตุการณ์เซ็นสัญญาสงบศึกเมื่อ ๓ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๒แม้หายก็พลันยาก จะลำบากฤทัยพรึง
ตริแต่จะถูกรึง อุระรัดและอัตรา


เหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการเลิกทาส โดยมิต้องเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศเปิดใช้รถรางไฟฟ้า พ.ศ. ๒๔๓๗องก์ที่ ๔ : “ประชาธิปไตยสร้างสรรค์”
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ความยากลำบากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ประเทศ
ไทยก้าวสู่จุดพลิกผันทางการเมือง คณะราษฎรได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕คณะราษฏรได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
เมื่อ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๗รัชการที่ ๘องก์ที่ ๕ : “ในหลวงที่คนไทยใจผูกพัน”

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครอง
สิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตามคำกราบบังคม
ทูลอัญเชิญและโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร สายสัมพันธ์ระหว่างพระองค์
กับประชาชนจึงผูกพันลึกซึ้ง และเมื่อพระองค์ทรงหมั้นหมายกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
กิติยากร ก็เป็นความปีติของชาวไทยอย่างสูงสุด ดังนั้นการแสดงในชุดนี้จึงนำเสนอด้วย
มัลติวิชั่นพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ในเพลง
พระราชนิพนธ์ “เทวาพา คู่ฝัน”ครั้งทรงไปศึกษาต่อที่โลซานน์

ต่อตอนสองนะคะ อยากจะบอกว่า ตลอดเวลา 90 นาที เป็นเวลาที่มีค่าหากท่านพลาดชม
แล้วจะเสียดายค่ะ ขออภัยที่ทำให้โหลดนานขอขอบคุณ ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า


Create Date : 18 ธันวาคม 2553
Last Update : 18 ธันวาคม 2553 11:14:34 น. 5 comments
Counter : 3082 Pageviews.

 
แวะชมงานอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นการแสดงที่ได้รับความรู้ทั้งความบันเทิงน่าชมอย่างยิ่ง


โดย: pragoong วันที่: 18 ธันวาคม 2553 เวลา:11:50:04 น.  

 

สวัสดีค่ะย่าดา...

อ้อมแอ้มไปล่าของรางวัลในงาน

Bangkok City Music Fest 2010

ที่สวนเบญจสิริ มาค่ะ..

ได้เล่นเกมส์ ได้ทุกอย่างที่เขาแจกเลยค่ะ

สงสัยตัวเองเหมือนกันว่า "ได้มาได้ยังไง"

เกือบจะได้จักรยานFino เดี๋ยววันนี้จะไปล่ามาใหม่

เพิ่งเอามาเป็นของรางวัลแจกเพื่อนๆต่ดค่ะ..อิๆโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:9:23:58 น.  

 

เปิดการแสดงชุดใหม่ แล้วคร่าาาาาาาาาา เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

แวะมาทักทายก่อนไปนอนคร่าาาาาาา ง่วงก้ง่วง วายุภัครมนตราก็สนุก เฮ้อ!!!!!!!!!ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณดา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:22:44:51 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดา

เป็นงานที่อลังการมากลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:5:55:02 น.  

 
สวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวย่าจะอับบล๊อกหน้าใหม่ค่ะ ขอเวลาไปทำธุระให้เสร็จก่อนนะคะ


โดย: ดา ดา วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:9:21:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.