Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
27 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่สยามพารากอน

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐ .๐๐น.-๒๒.๐๐น มีงานจัดงานนิทรรศการนิทรรศการ

เชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ของปี ๒๕๕๔ ใน วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ Hall of

Mirror ศูนย์การค้าสยามพารากอน ย่าไปที่งานนี้ด้วยจึงเก็บภาพมาฝากค่ะ

โครงการศิลปินแห่งชาติ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย องค์เอกอัครศิลปินแห่งกรุงรัตน

โกสินทร์ ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรม

ด้านต่างๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ทั้งยังทรงเป็นองค์

อุปถัมภก ทรงทำนุบำรุง ซ่อมแซมงานศิลปกรรมต่างๆ และทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปินผู้มีฝีมือมาตลอดรัช

สมัยของพระองค์อีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ คณะรัฐมนตรี

จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศ ให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น

วันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์

ฉากลงรักปิดทองเรื่องอิเหนา เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย

ทรงวาดลวดลาย

พระนิพนธ์ เรื่องขุนช้างขุนแผน

บานประตูแกะสลักไม้พอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพร

ะพุทธเลิศหน้านภาลัย ทรงแกะสลัก

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “อัครศิลปิน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลปัจจุบันทรงได้รับพระสมัญญานาม “อัครศิลปิน”

ด้วยพระองค์ทรงเป็นเอตทัคคะในศิลปะหลายสาขา เป็นต้นว่า ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และ

นฤมิตศิลป์ เป็นต้น ทรงได้รับการยกย่อง สดุดีในพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ชัด บรรดาศิลปิน

ต่างตระหนักในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ จึงพร้อมใจกันเทิดทูนพระเกียรติยศ โดย

ขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาอันเป็นพระคุณนามพิเศษแด่พระองค์

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “วิศิษฎศิลปิน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระองค์ทรงทำนุบำรุง ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนงให้ยืนยาวถาวรมาได้จนถึง

ปัจจุบัน นับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัย

ศิลปะแทบทุกแขนง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ นับตั้งแต่ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วรรณศิลป์,

ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม ฯ ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่กำลังจะหมดไป

การกำหนดแนวทางการอนุรักษ์, พัฒนาและเผยแพร่ รวมไปถึงการคิดค้นหนทางในการดำรง

ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไป

ทำเนียบบศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๘-๒๕๕๔

โปสเตอร์ป้ายศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๙ ท่าน อันได้แก่

สาขาทัศนศิลป์

เมธา บุนนาค(สถาปัตยกรรม)

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (จิตรกรรม)

นายทองร่วง เอมโอษฐ (ประณีตศิลป์ -ศิลปะปูนปั้น)

สาขา วรรณศิลป์


นาย ประภัสสร เสวิกุล (นวนิยายและกวีนิพนธ์)

นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)

สาขาศิลปการแสดง ได้แก่

นางรัจนา พวงประยงค์ (นาฏศิลป์ไทย-ละคร)

นายนคร ถนอมทรัพย์ (ดนตรีไทยสากล- ประพันธ์และขับร้อง)

นายเศรษฐา ศิระฉายา (ดนตรีไทยสากล- ขับร้อง)

รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุโกมล (ละครเวทีและละครโทรทัศน์)

งานนี้มีดนตรีเปิงมางคอกอันเพราะพริ้ง มาขับขานกล่อมผู้ชมในงาน

พิธีกรกล่าวเปิดงาน

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล กล่าวรายงาน

โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายเครื่อง


ราชสักการะ และเปิดนิทรรศการ(ขออภัย ช๊อตนี้เก็บไม่ได้ค่ะ )

ช่อดอกไม้ที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมไว้มอบให้ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๙ ท่าน

นายเมธา บุนนาค และ นาย ประภัสสร เสวิกุล

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โบกมือทักทายช่างภาพ

ถ่ายภาพร่วมกันกับ นางสุกุมล คุณปลื้ม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม)ประธานในพิธี(เสื้อม่วงอ่อน)

ขอช๊อตภาพเดี่ยว นายปภัสสร เสวิกุล มาฝากแฟนคลับนวนิยายของคุณปภัสสร ค่ะ

คุณเฉลิมชัย ให้สัมภาษณ์รายการโต๊ะข่าวบันเทิง ลีลาสุดมันส์ อิอิ

นายเมธา บุนนาค เซ็นต์ชื่อให้แฟนคลับ มือเป็นระวิง ย่าเลยขอมั่ง

The Barai


ผลงานให้รูปเล่มใหญ่ยักษ์ ได้รับความสนใจเป็นอันมากจากผู้คนที่มาร่วมชมงาน

----------


"The Barai"

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เดินทางเข้าสู่ ความลับของความสงบและความงามโดยผ่านสถาปัตกรรม

Barai คือความลักลับที่เบิกบานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่สนุกสนานของแสง สีและ เงาซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของไทย
สถาปัตยกรรมแห่งนี้เพิ่มความลีลับขึ้นอีกมากหลังพระอาทิตย์ตกดินที่หัวหิน และเมื่อพระจันทร์ฉายแสงสีเงินที่นิ่มนวลในยามดึกที่มืดสนิท
------------
เทียบขนาดกับคน

รูปแผ่นเสียงทองคำ พระราชทาน ของจริง ของนาย นคร ถนอมทรัพย์

โชว์ทั้งสามแผ่น ย่าขอclose up ให้เห็นรายละเิอียดของแผ่น

ได้เห็นของจริงก็เป็นบุญตายิ่งนัก

ภาพจากแผ่นเสียงแผ่นครั่ง เพลงรักกันไว้เถิด ที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำ ชนะเลิศ ถึงสามรางวัล

"งานปูนปั้นล้อเลียนการเมือง ฝีมือปั้น ทองร่วง เอมโอษฐ"

ผลงานปูนปั้นของทองร่วง เอมโอษฐ์ล้อเลียนการเมืองชิ้นนี้

สร้างขึ้นเมื่อสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธดำรงตำแหน่งเป็น

นายยกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐)

ช้างหกเศียรนี้เปรียบเสมือนพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล

ที่ต้อง ทำงานร่วมกันโดยมีควาญช้างซึ่งในที่นี้ทองร่วงได้ขึ้นเป็น

รูปพระนารายณ์อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"หงส์ ศิลปะปูนปั้นลอยตัวของทองร่วง เอมโอษฐ"

งานปูนปั้นลอยตัวรูปหงส์ เป็นงานปูนปั้นที่สามารถมองเห็น

ได้รอบด้าน เป็นผลงานจากลูกศิษย์ที่ครูทองร่วงได้ทุ่มเท

แรงกายแรงใจในการสั่งสอน ถ่ายทอดฝีมือศิลปะปูนปั้น

ชั้นครูเมืองเพชร จนกลายเป็นผลงานชั้นเยี่ยม

ที่เต็มไปด้วยความปราณีต วิจิตรงดงาม

โปสเตอร์ผลงานของ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (เรืองสั้น กวีนิพนธ์)

Resorts by Thai Architec ผลงานของ นายเมธา บุนนาค

ชฎาที่นางรัจนา ใส่รำในสมัยนั้น

ภาพถ่ายรัจนา พวงประยงค์

กุงกาดิน นคร ถนอมทรัพย์ ถ่ายภาพกับคุณติ๋กชิโร่ ซึ่งมาร่วมงานในครัื้้งนี้

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก //www.culture.go.th/


คลิ๊กชมและต่อยอดรายละเอียดได้จากเวบนี้ค่ะ


Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2555 14:36:44 น. 5 comments
Counter : 5586 Pageviews.

 ขอฝากดอกไม้แทนใจ อาจช้าไป ขอโทษด้วยนะ

ก็เป็นคนโสดที่ไม่ค่อยว่างเลย....อิอิ


*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*เดือนแห่งความรัก คนโสดก็ยังโสดต่อไป เพราะครูภาษาไทย สอนแต่

สระอิ,สระอา, สระอุ, สระอู แต่ไม่ยอมสอนให้เรา .. "สละโสด"


..HappY BrightDaY..
โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:21:05 น.  

 
ดูภาพข่าวในทีวีแว้บๆก็หาย สู้บล็อกย่าดาไม่ได้เลย ดูได้เต็มตา ขอบคุณมากครับกับสาระดีๆที่ได้ติดตามจากบล็อกนี้


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:33:55 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทาย

เสียดายจังเลยครับ ไม่ทราบว่ามีงานนี้ ผมเลยอดไปร่วมงานเลยครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:03:11 น.  

 
แหล่มค่ะย่าดา
อุ้มดีใจที่ปีนี้อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
อุ้มแวะมาโหวตให้ย่าดาสาขา Photo Blog ค่ะ
ส่วนลิงค์ข้างล่างเป็นลิงค์ไปดูขนมเปี๊ยะบล็อกอุ้มคลิกที่ภาพข้างล่างเลยค่ะ
ส่วนลิงค์ถัดไป
อุ้มนำขนมเปียะโพสลงที่ห้องก้นครัวพันทิพค่ะย่า


6. ขนมเปี๊ยะยิ้มธรรมรินทร์

//www.pantip.com/cafe/food/topic/D11764949/D11764949.html


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:36:49 น.  

 
"ชีวิตคือการเลือก การไม่เลือกคือการเลือกอย่างหนึ่ง"

ชอบจังเลยค่ะย่าดา ^^


โดย: Life & Learn วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:02:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.