Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
18 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ

จากความตั้งใจก่อนไปเรณูนครว่าเมื่อกลับมาแล้วจะหาโอกาสไปชมสัตว์หิมพานต์ ที่ประดับรอบพระเมรุ

กลับจากทริปเช้าวันอาทิตย์ มีเวลาก่อนเปิดงาน อีกสองวัน พักเหนื่อยหนึ่งวันแล้วจึงไปตามความตั้งใจ

เก็บภาพมาฝากค่ะ


---

ดวงแก้ว..ที่จากไปคือดวงใจพสกนิกร
การสร้างสัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุงานพระบรมศพและพระศพเป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน

ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทวราช เมื่อเสด็จสวรรคตจึงจัดสร้างพระเมรุโดย

มุ่งหมายให้เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุที่มีเขาสัตตบริภัณฑ์รายล้อม เชิงเขาพระสุเมรุคือป่าหิมพานต์

ซึ่งดาษดื่นด้วยสัตว์ในจิตนาการนานาพันธุ์ สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุในครั้งนี้ สร้างด้วยเทคนิคการ

ปั้นปูนสดโดยกลุ่มช่างจากจังหวัดเพชรบุรีและเขียนสีโดยจิตรกรจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ติดตั้งอยู่บริเวณเขามอหรือภูเขาหินที่จำลองเป็นป่าหิมพานต์ที่รอบฐานพระเมรุ


มีสัตว์หิมพานต์ทั้งหมดกว่า ๘๐ ชนิด จำนวนประมาณ ๑๖๐ ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อความหมายคติ

ความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลไตรภูมิ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น

๑.กิเลน ลักษณะคล้ายสิงห์ ตัวเป็นเกล็ด เท้าเป็นกีบคู่ มีเขา๒.กิเลนปีก พื้นสีน้ำเงิน ไม่มีเขา ไม่มีเครา มีปีก

๔.กบิลปักษา ตัวและหัวเป็นลิง พื้นดำ มีหางนก และปีกที่ไหล่

๕.กรินทรปักษา ตัวเป็นช้าง พื้นสีดำ ปีกหางแบบนกสีแดงชาด

๗.กุญชรวารี หัวและตัวท่อนบนเป็นช้าง หางเป็นปลา

๙.ไกรสรนาคา ตัวเป็นสิงห์ หัวและหางเป็นนาค มีเกล็ดทั้งตัว พื้นสีน้ำเงินอ่อน

๑๐.ไกรสรปักษา ตัวแบบสิงห์ มีเกล็ด หัวและปีกเป็นนกสีตองอ่อน

๑๑.ไกรสรจำแลง ลักษณะคล้ายมังกร ตัวและเท้าคล้ายสิงห์ พื้นสีม่วงอ่อน

๑๒.ไกรสรคาวี ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นวัว มีเขา หางเป็นหางม้า

๑๓.ไกรสรวาริน หัวและตัวเป็นสิงห์ หางเป็นปลา

๑๔.ครุฑ ลักษณะเป็นนกอินทรีแปลชงเป็นรูปครุฑจับนาค สีหงเสน สวมมงกุฎยอด

๑๕.คชปักษา ลำตัวท่อนอกและแขนคล้ายครุฑสีขาว หัวมีงวงและงา ขนและหางคล้ายหงส์๑๖.คชปักษ์สินธุ์ หัวเป็นช้าง มีปีกแบบนก มีหางเป็นปลา

๑๗.คชสีห์ ตัวเป็นสิงห์ สีม่วงอ่อน หัวมีงวงและงาแบบช้าง

๑๘.ทัณฑิมา หัวเป็นนกการเวก ตัวเป็นครุฑ พื้นสีจันอ่อน

๒๐.ทิชากรมฤค หัว ปีกและหางเป็นนก ตัวและขาเป็นกวาง

๒๑.เทพกินนร ลำตัวและหน้าเป็นเทพ ท่อนล่าง ขาและหางเป็นแบบนก

๒๑.เทพกินนรี ลำตัวและหน้าเป็นเทพ ท่อนล่าง ขาและหางเป็นแบบนก

๒๒.เทพนรสิงห ท่อนบนเป็นเทพ ท่อนล่างเป็นสัตว์ มีเท้าเป็นกีบ

๒๔.ดุรงคปักษิณ ตัวเป็นม้าพื้นสีขาว มีปีกและหางเป็นนกสีเขียว ผมแปรง กีบสีดำ

๒๕.ติณสีหะ เป็นราชสีห์ พื้นสีเขียวอ่อน,เท้าเป็นกีบ๒๖.นกหัสดีลิงค์ ตัวเป็นนกหัวคล้ายสิงห์ มีงวงและงากคล้ายช้าง

๒๗.นรปักษาไกรสร หัวเป็นสิงห์ ตัวเป็นนก

๒๘.นาค งูใหญ่มีหงอน

๒๙.นาคอัสดร ตัวเป็นม้า มีหัวและเกล็ดแบบนาค

๓๐.นาคปักษิณ ตัวเป็นนกแบบหงส์ หัวเป็นนาค คล้ายสกุณเหราพื้นสีหงชา

๓๑.บัณฑุราชสีห์ เป็นราชสีห์กินเนื้อ มีขนสีเหลืองอ่อน

๓๒.ปักษิณสีห์ หัวเป็นนก ตัวเป็นสิงห์

๓๓.พยัคฆไกรสีห์ ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นเสือ

๓๔.พยัคฆ์นที ตัวเป็นเสือ หางเป็นปลา

๓๔.พยัคฆ์นที ตัวเป็นเสือ หางเป็นปลา อีกรูป

๓๕.พยัคฆเวนไตย หัวเป็นเสือ ตัวเป็นครุฑ หางแบบหงส์

๓๖.มกรคชสีห์ หัวเป็นคชสีห์ ลำตัวและหางเป็นมังกร

(ขออภัยเบลอเชียว ซูม,แสงน้อย คนเยอะด้วยค่ะ)

๓๘.มฤคเหมราช ตัวเป็นเหม ตัวเป็นกวาง มีปีก

๓๙.มยุระคนธรรพ์ ศรีษะและลำตัวเป็นคนธรรพ์ ท่อนขาและหางเป็นนกยูง มีปีกที่ไหล่

๔๐.มยุระเวนไตย หัวและหางเป็นนกยูง ลำตัวและมือเป็นครุฑ

๔๑.มารีศ ตอนบนเป็นยักษ์ ท่อนล่างเป็นกวาง

๔๒.มังกรสกุณี หัวเป็นมังกร ตัวเป็นนก

๔๓.มังกรวิหค หัวเป็นมังกรตัวเป็นสัตว์สี่เท้า พื้นสีม่วงแก่ ปีก และหางเป็นนก

๔๔.ระมาด สัตว์สี่เท้าคล้ายสมเสร็จ มีงวงเล็กๆ ตัวเป็นเกล็ด

๔๕. วเนกำพู หัวและตัวท่อนบนเป็นลิง ท่อนล่างเป็นหอยสังข์(สีม่วง)


๑๓. ไกสรวาริน หัวและตัวเป็นสิงห์ หางเป็นปลา(ตัวหลัง)

๔๖.กุญชรวารี หัวและตัวท่อนบนเป็นช้าง,หางเป็นปลา

๔๗.สกุณเหรา หัวและหางเป็นเหรา หรือนาค ตัวเป็นนก

๔๘.สกุณไกรสร ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นนก ไม่มีปีก พื้นสีหงดิน

๔๙.สกุณคชสีห์ หัวเป็นคชสีห์ มีปีกและหางเป็นนก

๕๐. สกุณมังกร หัวเป็นนก ลำตัวและหางเป็นมังกรมังกร

๕๑.สดายุ พญานกในเรื่องรามเกียรติ์ กายเป็นสีเขียว

๕๒.สัมพาที พญานกในเรื่องรามเกียรติ์ กายเป็นสีแดงชาด

๕๔.สินธพกุญชร ตัวเป็นม้า หัวเป็นช้าง มีหงอน พื้นสีเขียวอ่อน หลังและกีบสีดำ

๕๕.สินธุปักษี ตัวเป็นนก หางเป็นปลา พื้นสีน้ำเงิน

๕๖.สิงห์ หรือ ราชสีห์ ตัวเป็นสิงห์ เท้าเป็นเล็บ หางเป็นปล้อง

๕๘.เสือปีก ตัวเป็นเสือ มีปีกแบบนก พื้นสีเหลือง

๕๙.สีหคักคา หัวเป็นสิงห์ ลำตัวเป็นเกล็ด เท้ามีเล็บแบบช้าง พื้นสีม่วงแก่

๖๑.สุบรรณเหรา ตัวเป็นครุฑ หัวคล้ายพญานาค มีเขา

๖๒. สุบรรณเหมราช หัวเป็นเหมราช ตัวและหางเป็นครุฑ

๖๕.เหมราช ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นเหม เล็บสีขาว

๖๖.เหมวารี หัวเป็นเหมราช ลำตัวมีครีบและหางเป็นปลา

๖๗. เหมราช ตัวเป็นม้า หัวเป็นเหม หางสีขาว พื้นสีดำ

๖๗.เหมราชอัสดร ตัวเป็นม้า หัวเหม หางสีขาว พื้นสีดำ

๖๘.เหรา ลักษณะเหมือนนาคมีสี่ขาแบบมังกร

๖๙.อสุรปักษา ตัวเป็นไก่ที่ขามีเดือย ท่อนอก มือ และหัวเป็นอสูร พื้นสีเขียว ปีก หางสีแดง

๗๑.อัปสรปักษี นางฟ้า มีปีกแบบนก

๗๒.อัสดรวิหค ตัวเป็นม้า หัวและคอเป็นนก ตัวสีเหลืองสร้อยคอและปีสีหงชาดหางและกีบเท้าสีดำ

๗๓.อัสดรเหรา ตัวเป็นม้า หัวเป็นแบบมังกร สีเขาและเครา พื้นสีม่วงอ่อน

๗๔.


ต่อจากนี้ไม่มีชื่อค่ะ หากท่านใดทราบช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ และที่แจ้งไปต้นๆชื่อไหนผิด

ช่วยแจ้งแก้ไขด้วยนะคะ จะได้แก้ให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณค่ะ

๗๕.

๗๖.คชสีห์

๗๗.เหมราช

๗๘.

๗๙.มังกรสกุณี 

๘๐.นกสัมพาที

๘๑.

๘๒.

๘๓.กรินทปักษา

๘๔.นาคาปักษิน

๘๕.

๘๖.

๘๗.

๘๘.

๘๙.

๙๐.สุบรรณเหราตัวเป็นครุฑ หัวคล้ายพญานาคมีเขา
๙๑.

หมายเหตุ ข้อมูลจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

---------

ดูข้อมูลภาพในรูปแบบpdf ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

//www.finearts.go.th/en/system/files/himmapan.pdf

ขออภัยภาพเยอะ ทำให้ต้องโหลดนาน ลากันด้วยภาพย้อนแสงจากพระเมรุค่ะ สวัสดีค่ะจากนี้บล๊อกต่อไปจะกลับเข้าสู่โหมด เรณูนคร ขออภัยที่ทำบล๊อกแทรกทริปค่ะ


Create Date : 18 เมษายน 2555
Last Update : 14 พฤษภาคม 2559 18:26:11 น. 5 comments
Counter : 35421 Pageviews.

 
โหย่าดา สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ


รูปเยอะ ข้อมูลเพียบเลย


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 19 เมษายน 2555 เวลา:0:49:07 น.  

 More Keep in Touch Comments


/////////////////////////////////////////////////////////
ฝีมือถ่ายภาพของคุณดาสุดยอดจริงเลย ขอบคุณที่นำภาพสวยๆมาฝากกันนะคะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 20 เมษายน 2555 เวลา:10:49:39 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: นิรนาม IP: 110.164.179.2 วันที่: 27 เมษายน 2555 เวลา:11:45:41 น.  

 
ผมคนหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาไปชมที่สนามหลวงขอบคุณที่ถ่ายภาพสวยงามทั้งหมด ขอคุณอย่างสูง คนหาดใหญ่ครับ


โดย: สุรพล IP: 192.168.181.40, 183.88.249.142 วันที่: 27 เมษายน 2555 เวลา:23:54:27 น.  

 
76.คชสีห์ 77.เหมราช 79.มังกรสกุณี 80.นกสัมพาที 83.กรินทปักษา
84. นาคาปักษิน เท่าที่ผมรู้มีแค่นี้


โดย: ภูวพัศ เทียมจรรยา IP: 223.205.89.224 วันที่: 24 มีนาคม 2556 เวลา:23:02:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.