Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
20 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา ตอนที่ ๒


ก่อนอื่นเรามาชมบัตรผ่านประตูกันก่อนค่ะ มีจัดทำถึง 6 แบบ เพื่อที่เวลาซื้อบัตรจะได้เลือกแบบที่ถูกใจไว้สะสม
ย่าลองทำเป็นgif aniamationดูค่ะบัตร ๖ แบบของการแสดง “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา”

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม “วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา” ที่สำนักพระราชวังจัดขึ้นที่สนาม
หน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ออกแบบจัดทำบัตรเข้าชมการแสดง ๖ แบบ ที่สะท้อนถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ และ พระเกียรติคุณในด้านต่างๆ ได้แก่

แบบ ที่ ๑ ธ ดับทุกข์ประชาทั่วแผ่นดิน ภาพพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

แบบที่ ๒ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงประทับที่เมืองโลซานน์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี

แบบที่ ๓ พระคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระคู่พระบารมี ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมา ด้วยทั้งสองพระองค์ต่างทรงมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

แบบ ที่ ๔ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานแด่พสกนิกรเมื่อครั้งเสด็จ
ขึ้นครอง ราชย์ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และพระองค์ได้ทรงแสดงให้ประจักษ์ชัด
ตลอดมา ให้คนไทยทั้งประเทศต่างซาบซึ้งและแซ่ซ้องสรรเสริญ พร้อมทั้งร่วมถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง ทั่วแผ่นดิน

แบบที่ ๕ อัครศิลปิน แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นทั้ง
“ครูดนตรี” นักดนตรี และผู้ประพันธ์เพลง พระเกียรติคุณด้านนี้ขจรขจายเป็นที่ชื่นชมทั่วโลก

แบบที่ ๖ พระยศยิ่งยง การแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองใน ๓ โอกาสมหามงคล ทั้งการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

--------------
เรามาเริ่มต่อกันกับตอนที่ 2 เลยค่ะ
ทรงหมั้นหมายกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยเป็น ความปิติของชาวไทยสูงสุด การแสดงบัลเล่ต์ผสมมัลติวิชั่นพระบรมฉายาลักษณ์ในเพลงพระราชนิพนธ์ เทวาพาคู่ฝัน ย่าดูการแสดง
ชุดนี้อย่างเคลิ้มฝัน น้ำพุเริงระบำเป็นเส้นสายพริ้วสลับ,เป็นเส้นโค้งเข้าหากัน ฯลฯ หลากหลายลีลา สุดปัญญาที่ย่าจะถ่ายทอดความงามให้
ได้อย่างตาเห็นองก์ที่ ๖ : “ทั่วเขตขัณฑ์ รอยพระบาท ทรงยาตรา”
การ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทุกถิ่นทั่วแดนไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นระยะทางกว่าหลายแสนกิโลเมตรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ไม่ว่าจะทรงตรากตรำเพียงไหน ลำบากเพียงใด
ทรงสละแล้วซึ่งความสุขส่วนพระองค์ ทั้งนี้เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรซาบซึ้งในพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพ ฯลฯเสนอผลงานด้วยมัลติวิชั่นประกอบแซกโซโฟนบรรเลงเพลงราชนิพนธ์ Improvisationโดยนักดนตรีระดับประเทศเพราะพริ้ง เพลินตา เพลินใจศิลปะภาพเขียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์แบบเพลงพาไปเคราะห์ทุกโศกของประชาชน พระองค์ทรงดูแลปัดเป่าบำบัดทุกข์บำรุงสุของก์ที่ ๘ : “หลักไทย หลักใจ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวคือ หลักใจของประเทศ ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดระยะเวลาอันยาวนาน นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์
ไม่ว่าจะเป็นยามที่ประเทศกำลังพัฒาสู่ความรุ่งเรือง หรือยามที่ประเทศต้องประสบกับความทุกข์ยากแค่ไหน เกิดวิกฤตการณ์กี่ครั้ง ไม่เคยมีแม้แต่
ครั้งเดียวที่จะไม่ทรงอยู่กับประชาชนของพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวจึงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยเป็นนิรันดร์ ทรงเป็นประทีปส่องแนวทางดำเนินชีวิต
ของพสกนิกร ทรงเป็นลมหายใจและเป็นชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง จะมีใครอีกในโลกนี้ที่จะโชคดีเท่าคนไทยที่มีพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ ซึ่งในพระราชหฤทัยไม่มีสิ่งอื่นใดสำคัญไปกว่าความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรโดย ทั่วหน้า พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ล้วนเป็นไปเพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคน


ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั่วหล้าครั้งล่าสุดเสด็จไปทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จตามรายทางด้วยความปลื้มปิติ(พระเทพ)ตลอดจนพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ช่วยปฎิบัติภาระกิจพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ ล้วนเป็นไปเพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นยามที่ประเทศกำลังพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง หรือยามที่ประเทศต้องประสพกับความทุกข์ยากแค่ไหนวิกฤตการณ์กี่ครั้งทรงอยู่
กับประชาชนของพระองค์ทุกครั้งองก์ที่ ๙ : “ดุจถวายชัย ชโย”

เนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ที่จะมาถึง คนไทยทุกคนควรร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และแสดง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ด้วยคำตอบจากดวงใจจงรักภักดีว่า ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรทำอะไรเพื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ คนไทยทุกคนร่วมใจน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรทำอะไรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราพลุไฟข้างเวทีจบการแสดงอย่างสุดประทับใจ แนะนำทีมผู้สร้างวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชาถ่ายภาพร่วมกันเลนส์ย่าไม่กว้างพอต้องเก็บที่ละจุดกลุ่มที่โคมบัวก็สวยงามไม่แพ้กันกลุ่มนางรำกลุ่มบัลเล่ย์กลุ่มยุคสมัย เสียดายที่ย่าลืมปรับลด iso ภาพจึงดูสีทึมไปหน่อยโคมประกอบฉากอันสวยงามสูงทีเดียวย่าจึงต้องเปลี่ยนมาเก็บแนวตั้ง ก็พลาดอีกแล้วลืมย้ายจุดวัดแสงเวที(ฉาก)อันสวยงามอาบแสงแอ็ฟเฟ็ค
ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นฉากเวทีกับพระปรางค์ กลมกลืนๆเก็บภาพสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ ความประทับใจที่ต้องบอกต่อ

บัตร มีจำหน่ายเพียงแห่งเดียวที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โทร.๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐,
๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙ ต่อ ๑๑๒๐ - ๑๑๒๓, ๑๑๒๖ และ ๔๕๖๗ – ๔๕๖๘
เริ่มแสดงตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

โดยงดการแสดงทุกวันจันทร์
Create Date : 20 ธันวาคม 2553
Last Update : 20 ธันวาคม 2553 11:56:49 น. 5 comments
Counter : 3249 Pageviews.

 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ


ขอบคุณภาพสวยๆ จากย่าดาค่ะ


คนไม่ได้ไปเลยพลอยได้ดูไปด้วย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:18:57:14 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับย่า
สวัสดีครับ


โดย: nordcapp IP: 58.8.242.205 วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:9:22:48 น.  

 

สุขสันต์วันแห่งความสุขนะค่ะ..

ขอให้มีแต่ความสุข-ความเจริญตลอดไป

ขอให้มีเงินทองมากมาย

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์..

มีรักที่สมหวังตลอดปี2011และตลอดไปนะคะ

ปล.ย่าดาค่ะ บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ?โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:14:08:52 น.  

 


แวะเอารูปของอร่อยมาให้ชิมกันจ๊ะ อิอิ

Igloo Hut ไอติมใส่ใจสุขภาพ แถมเจ้าของร้านใจดีๆๆจ๊ะ

เมื่อวานพ่อบอกว่ามีร้านไอติมในหนังสือพิมพ์ สนใจปะ เราก็เปิดดู อ่านแล้วเออน่าสนใจ
แถมประวัติพี่พรรณเจ้าของร้านก็มีอะไรน่าสนใจ พอตอนเช้าก็โทรหาสมาชิกร่วมทริปเลย อิอิ
และแล้วก็ได้เจ๊ฮวงไปด้วยกัน เจ๊ฮวงไปทำธุระ ไปหาเจ๊ฮวงตั้งกะเที่ยงกว่า ไปถึงยังไม่เจอ
แต่ดันไปเจอคุณน้องชายแถวนั้น งงเลย 555 รอจนเย็นเจ๊ฮวงเสร็จธุระไปต่อกัน หม่ำไป 3 ลูก อิอิ
และซื้อกลับอีก 5 ถ้วยจ๊ะ รับประกันความอร่อยจ๊ะ เพราะเจ้าของร้านใส่ใจทำทุกถ้วย


โดย: คิตตี้น้อยสีชมพู วันที่: 21 ธันวาคม 2553 เวลา:20:48:39 น.  

 
หนูอ้อมแอ้ม บัตรที่ละ500 บาทค่ะ เท่ากันทุกที่นั่งค่ะ
สำหรับงานอลังการแบบนี้ นับว่าไม่แพงค่ะ เป็นการรวมสุดยอดของศิลปะ ทุกแขนง นำมาเรียงร้อยเล่าประวัติศาสตร์จากรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่๙ ได้อย่างสวยงามน่าประทับใจทุกฉากทุกตอน ที่ย่านำมาถ่ายทอดให้ชมนี้ยังไม่ได้กระผีกลิ้นของการแสดงทั้งหมดค่ะ

สวัสดีหนูอี้ ย่าชิมไอติมของหนูทางหน้าบล๊อกแล้ว ชื่นใจอร่อยเหลือหลายค่ะ อิอิ

ขอบคุณ คุณสายหมอกและก้อนเมฆ และคุณ nordcapp ที่แวะมาทักทายที่บล๊อกค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 22 ธันวาคม 2553 เวลา:9:41:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.