Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
30 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
การฝึกซ้อมของผู้เข้าอบรมในโครงการหุ่นกระบอกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ย่าตั้งใจจะเข้าไปชม"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หุ่นกระบอกไทย”

นึกว่าจะได้เห็นการการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทยของผู้เข้าฝึกอบรม แต่ได้ทราบว่าการประดิษฐ์

ได้จบสิ้นลงแล้วเหลือแต่การฝึกซ้อมเชิดหุ่น โดยทีมงานบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย เป็นผู้สอน และวันนี้

ก็จะเป็นการฝึกซ้อมวันสุดท้ายแล้ว


. การแสดงผลงานการเชิดหุ่นกระบอกไทยของผู้เข้าอบรมจากวรรณคดีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี”โดย

แสดงร่วมกับครูผู้ฝึกสอนและทีมงานบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๓ ปี ของครูชื้น

สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นกระบอก) พุทธศักราช ๒๕๒๙ ในวันอาทิตย์ที่

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีโดยเฉพาะในส่วนของการจัดนิทรรศการหุ่นกระบอกในวรรณคดีไทยในครั้งนี้ จะมีความโดดเด่นพิเศษ

ในด้านเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เห็นการเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกกับวรรณคดีไทย

ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเล่าเรื่องศิลปะในงานหุ่นกระบอกไทย ประกอบกับศิลปะการแสดง รวม

ไปถึงคำร้องและดนตรีในแนวทางของหุ่นกระบอก โดยมีทั้งเนื้อหาทางด้านวิชาการและความสวยงามของหุ่น

กระบอกไทยที่มีความประณีตสวยงาม จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้แก่ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปิน

แห่งชาติ นายสังวาลย์ ผ่องแผ้ว หัวหน้าคณะเพชรหนองเรือหุ่นกระบอกอีสาน จังหวัดขอนแก่น คณะหุ่น

กระบอกไทยประยุกต์ ฮอบบีฮัท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายนิมิต สกุลแก้ว ทายาทครู

ชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นกระบอก) พุทธศักราช ๒๕๒๙


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและชมการแสดงผลงานการเชิดหุ่นกระบอกไทยของผู้เข้าอบรม

จากวรรณคดีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี” โดยแสดงร่วมกับครูผู้สอนและทีมงานบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย

ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทยจะฟื้นคืนชีวิตมาโลดแล่นในฉากอันงดงาม เทคโนโลยีแสง

เสียงที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์การแสดงหุ่นกระบอกไทยให้มีชีวิตและสวยงามน่าชมยิ่งขึ้น โดยเปิดให้ชมฟรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


หากท่านในสนใจเชิญไปลงชื่อบุคที่นั่งเพื่อเข้าชมได้นะคะ


ย่านำภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในวันนั้นมาให้ชมค่ะ


ผู้สอนจากทีมงานบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย กำลังจัดท่าให้ผู้อบรม

หนึ่งในทีมงานผู้ฝึกสอน เชิดหุ่น ไอเดียดีมากค่ะตัวหุ่นเชิดใช้เป็นผ้าโปรงใสเพื่อที่จะให้ผู้ฝึกอบรบได้เห็นวิธีการ

จับตะเกียบ(ไม้ที่ไว้สำหรับเชิดชักมือทั้งสองข้าง) และแกนตัวหุ่น อย่างถูกต้อง

ได้สนทนากับผู้ฝึกสอน ย่าถามว่าการฝึกสอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการฝึกสอนจะมีความสามารถได้แค่ไหน( หลักสูตร

๓๐ ชั่วโมง) ก็ได้รับคำตอบว่าจะได้แค่ขั้นพื้นฐานครับ ขนาดผมสมัยหัดใหม่ๆยังต้องเชิดหุ่นท่านี้ทำอยู่ถึง

สองปี ถึงจะได้ขึ้นท่าอื่น ยากเหมือนกันนะคะ เพราะมันคือการแยกประสาททุกส่วนแต่ต้องเชิดให้เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน

หุ่นของผู้ฝึกซ้อมค่ะ

เนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ผู้เข้าอบรมกรอกแบบสอบถาม สำหรับเป็นข้อมูลในการเปิดอบรมครั้งต่อไป

ลืมบอกไปค่ะ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ค่ะ

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๓, ๓๐ เมษายน ,วันเสาร์ที่ ๗,

๒๑ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีครอบครัวที่

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า ๒๐ ครอบครัว

จึงมีทุกรุ่นทุกวัยในการฝึกอบรมครั้งนี้ บางครอบครัวคุณแม่พาลูกสาวมาเรียนรำไทยที่นี่อยู่แล้วพอมีกิจกรรมนี้ก็เลย

ลงฝึกอบรมทั้งแม่ทั้งลูก น่ารักมากค่ะ

เด็กรุ่นใหม่หัวใจไทย

นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าชื่นชม

มีทั้งหญิงชายหลากหลายวัย

ผู้เข้าฝึกอบรมสูงวัยกับหุ่นผลงานประดิษฐ์ของตัวเอง

จังหวะในการก้าวย่างระหว่างเชิดหุ่น ดูงดงามตา

ทีมงานจากบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทยผู้ฝึกซ้อม เคาะให้จังหวะ และ ดูแลท่าทางการเชิดหุ่นให้ถูกต้อง

จบด้วยท่าไหว้ ถ้าใครยังทำไม่ได้ดีกลับไปฝึกซ้อมที่บ้านต่อนะครับ

โครงการใต้ร่มพระบารมี

ต้องแบบนี้นะหนูถึงจะสวยงาม

ผู้เข้าฝึกอบรมคนนี้สงสัยจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นสังเกตุจากปากหุ่น อิอิ

ตกแต่งหุ่นของตัวเองยามว่างเว้นจากการฝึกซ้อม หุ่นตัวนี้ใช้ผมจริงของหลานสาวเพื่อนผู้เข้าอบรมนำมา

แบ่งปันให้ เครื่องทรงจะประดับตกแต่งกันแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนจะประดัิษฐ์ค่ะ

อำลากันด้วยภาพนี้นะคะ ขออภัยหากภาพไม่ค่อยสวยเพราะด้านในแสงน้อยค่ะ ต้องใช้เลนส์ไวแสงในการถ่าย

ถ่ายค่อนยากพอสมควรทีเดียว


หากมีโอกาสจะนำภาพหุ่นกระบอกที่แสดงไว้ที่นี่ มาให้ชมนะคะ มีหุ่นหลวงด้วยค่ะ

งานหุ่นที่โชว์อยู่สวยมาก เสียดายว่างานหมดแล้ววันนี้ค่ะ


หวังว่าท่านคงชอบนะคะ บายค่ะ

ท่านที่สนใจจะเข้าร่วมชมเชิญดูด้านล่างค่ะ
******
สามารถจองบัตรเข้าชมฟรีได้ที่ ส่วนนิทรรศการ หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร 022470028 ต่อ 4141, 4142, 4147
ต้องรีบจองกันนะครับ เพราะทุกปีที่มีการแสดง คนจะแน่นหอประชุม จนไม่มีที่นั่งครับ ขอขอบคุณย่าดาที่นำเสนอข่าวดีๆที่เราชาวตุ๊กกะตุ่นตั้งใจทำนะครับ

ขอขอบคุณอย่างจริงใจ

//www.oknation.net/blog/tookkatoon


Create Date : 30 พฤษภาคม 2554
Last Update : 30 พฤษภาคม 2554 22:49:41 น. 8 comments
Counter : 3585 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ ไม่ได้มาทักทายซะนานเลยค่ะ
ศิลปะไทยน่าชื่นชมจริง ๆ ๆ ค่ะ
งดงามมาก ๆ ๆ ค่ะ

แถมได้ฝีมือการถ่ายภาพแบบนี้ สวยงามเป็นที่สุดค่ะ


โดย: Gunpung วันที่: 30 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:44:52 น.  

 
เป็นโครงการที่ดีจริงๆ
สืบทอดวัฒนธรรม
เสริมสร้างความแข็งแรงให้ครอบครัว

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆ


โดย: สรรชัย IP: 125.24.141.134 วันที่: 30 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:17:54 น.  

 
สวัสดีค่ะย่าดา.... ชอบมากค่ะสำหรับกิจกรรมนี้


โดย: namfaseefoon วันที่: 30 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:41:25 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดาเห็นหุ่นตุ๊กตาแล้วนึกถึงงานของ อ.จักรพันธุ์เลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:5:41:28 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดียามสายๆ แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึง แม้นกายยังไม่หาย แต่ใจเต็มร้อยค่ะ คิดถึงนะคะคุณดา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:10:57:24 น.  

 

แวะมาอ่าน...มาชม...เรื่องดีๆ ค่ะย่าดา


ขอบคุณค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:18:34:25 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดา

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มิถุนายน 2554 เวลา:5:29:39 น.  

 
ศิลปไทยน่าภาคภูมิใจค่ะ
กว่าจะเชิดหุ่นให้คนดูมีความรู้สึกร่วม และสนุกสนานได้ ไม่ง่ายเลย
ต้องฝึกฝนและใจรักเป็นอย่างมากนะคะ


โดย: ช่อม่วงพวงคราม วันที่: 2 มิถุนายน 2554 เวลา:9:34:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.