Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
16 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ Rattanakosin Exhibition Hall คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ใน ๑ วัน ตอนที่ ๒ห้องที่ ๕

ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม

ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัยพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตให้สอดรับกับความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงการรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีน และชาติตะวันตกมาปรับใช้ วัง วัด

และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน


-----


หน้าบัน ..สัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์

ลวดลายต้นไม้และดอกไม้ ที่ผนังโบสถ์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ

รูปเทวดาที่บานประตูโบสถ์ สวยสดงดงามในสไตล์ไทย

งานหลากหลายรูปแบบของไทย หนึ่งในความภูมิใจของไทยเรา

ยักษ์.....

ห้องที่กิจกรรมต่างๆ ของชาววัง

เช่นปักผ้าลายไทย

ร้อยมาลัย และเครื่องแขวนประดับห้อง

พวงมาลัยประดิษฐ์ ทำให้นึกถึงสมัยเรียนม.ปลาย ก่อนวันที่มีชั่วโมงการฝีมือ

ย่าจะนั่งรถรางไฟฟ้าไปที่บางลำภู เพื่อที่จะไปซื้อกุหลาบมอญ ใบกระบือ ดอกพุด

เพื่อเตรียมไปร้อยมาลัยส่งอาจารย์


ชั่วโมงการฝีมือเป็นเวลาโปรดของย่าทีเดียวเชียว เพราะชอบมาก

แอบฟังชาววังเขาคุยกันถึงสมัยก่อน ตรงจุดนี้จะมีเสียงประกอบด้วยค่ะ

ชาววังจะมีกิริยามารยาทงดงาม มีฝืมือในการประกอบอาหาร และประดิษประดอย การแต่งกายจะ

งดงาม และมีกลิ่นหอมเพราะอบร่ำด้วยน้ำหอมจนเป็นที่เลื่องลือ ด้วยคำว่า"หอมติดกระดาน" หมายถึง

ว่าเมื่อลุกไปแล้วความหอมยังกรุ่นๆติดกระดานที่เธอนั่งค่ะ

ห้องที่ ๓

ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

มหรสพและการละเล่นนานาชนิดได้ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ตลอด

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงอุปถัมภ์มหรสพ โปรดเกล้าฯให้จัดแสดงในหลายโอกาสเพื่อบำรุงขวัญ

ประชาชน หนังใหญ่ โขน ละคร ฟ้อนรำ และหุ่นต่างๆคือมหรสพสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง

ล้วนมีต้นเค้าที่มาจากการระบำ รำเต้นโบราณแล้วบูรณาการและแตกสายจนมีความงามและ

ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป


---


เมื่อเมืองฟื้น-มหรสพก็เฟื่องฟู

ห้องโขน


*อย่าพลาดเรียนรู้ภาษาทางทางโขนกับ ๔ ละครหลัก และแอบดูท่าทางลิง

*ลองฝักเชิดหุ่นกระบอก

*ย้อนยุคไปชมมหรสพสมโภชในมุมมอง ๓๖๐ องศา เสมือนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศงานเฉลิมฉลอง

ท่ารำต่างๆ

หุ่นกระบอกของไทย

พระอภัยมณี กับปี่

ลวดลายละเอียดสวยงามที่เครื่องทรงหุ่น

หนุมาณ ลิงเผือกทหารกล้าของพระราม พระลักษณ์

ชั้น ๔ จุดชมทิวทัศน์


ชมทัศนียภาพอันกว้างไกลโดยรอบ กลุ่มสถาปัตยกรรมสุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ ภูเขาทอง

ป้อมมหากาฬ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาทในมุม

สวยที่สุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และมุมพักผ่อน จิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสบายๆ

ห้องที่ ๔

ห้องลือระบิลพระราชพิธี

พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ของชาติที่ปฎิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี

เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนไทย และเพื่อบำรุงขวัญประชาชนสือไป


*ร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพสกนิกร

โปรดเกล้าฯให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อชุบชูขวัญกำลังใจให้

กับเกษตรกรไทยผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

*ชื่นชมความงดงามตระการตาของเรือพระที่นั่งในรูปแบบเมจิก วิชั่น

ช้างเผือกจำลอง

ห้องที่ ๕

ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม

ภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสมัยพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตให้สอดรับกับความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงการรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีน และชาติตะวันตกมาปรับใช้ วัง วัด

และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฎให้เห็นใจปัจจุบัน

*มาฟังชาววังเล่าเรื่องวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมของวังต่างสมัย


*เล่นเกมสร้างวัดระบบมัลติทัช


*สนุกการเกมเดินทางชมบ้านในเมืองกรุง

ชมวังผ่านมัลติมีเดีย

ศิลปกรรม

การปูอิฐลายก้างปลา ย่าไม่เห็นมานานมากแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจากแผ่นพับ ทำให้ย่าได้อรรถรส ในการชมครั้งนี้

ขอบคุณทีมงานที่รังสรรค์งานดีๆเช่นนี้มาให้พวกเราได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อย่าพลาดชม โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

"โลหะปราสาท" เป็นพุทธสถาปัตยกรรมแห่งรัตนโกสินทร์ ที่มีเอกลักณ์อันงดงาม

แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นปราสาทที่มียอดสร้าง

ด้วยโลหะ แห่งเดียวในโลกที่ยังเหลืออยู่
ส่วนอีกสองแห่ง คือที่อินเดีย และ ศรีลังกา ได้สูญไปแล้ว


ตัวอาคาร ๗ ชั้น มียอดปราสาท ๓๗ ยอด แทนความหมายของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

คือหลักธรรมอันเป็นเครื่องนำสู่ความหลุดพ้น


ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวร ให้ความรู้ประวัติของโลหะปราสาท กลางปราสาทมีลักษณะ

เป็นช่องกลวงมีบันไดเวียน ๖๗ ขั้น สามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบรัตนโกสินทร์ได้

และที่ยอดปราสาทชั้น ๗ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์


ปีที่แล้วย่าเคยขึ้นไปชมมาแล้วค่ะ แต่เป็นการชมที่ฉุกละหุกมาก เพราะไปถึงจุดนี้ก็เหลือเวลา

เพียง 10นาที กว่าจะไต่บันไดเวียนไปชมพระบรมสารีริธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ได้ เล่นเอาลิ้นห้อย

รีบถ่ายรูปและก็กระโดดอย่างรวดเร็วลงบันไดเวียน หลุดออกมาได้อย่างเฉียดฉิว

เจ้าพนักงานยืนรอล๊อกกุญแจ ย่ารีบแจ้งเขาว่ายังมีผู้ชมกำลังเดินตามเรามาอีก สองท่าน ให้รอด้วย


เคยได้ยินว่ามีผู้ชมถูกล๊อกติดอยู่ด้านใน ต้องรอถึงตอนเช้าถึงออกมาได้ค่ะ

หากจะไปชมต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆหน่อยนะคะ ด้วยความเป็นห่วง

---------------


งานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เปิดทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐น- ๒๐.๐๐ น

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.

หยุดวันจันทร์

๑๐๐ ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร ๑๐๒๐๐

โทร ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔ โทรสาร ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๓

---------------


Create Date : 16 กรกฎาคม 2553
Last Update : 16 กรกฎาคม 2553 12:47:25 น. 10 comments
Counter : 5891 Pageviews.

 
วันนี้ย่าดาพาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ
มาที่เดียว เที่ยวครบถ้วนในยุครัตนโกสินทร์เลย

อยากลองฟังในห้องกิจกรรมของชาววังว่าเ้ค้าพูดคุยอะไรกันมั่ง

จะได้ทราบจริงๆว่า กริยาชาววังเป็นยังไง

ย่าดาพาเที่ยวเยอะจริงๆค่ะ วันนี้ น่าสนใจมากๆ
ขอบคุณเรื่องราวดีดีด้วยนะคะ


โดย: Shallow Grave วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:44:55 น.  

 
ว้าว สวยทุกรูปเลยค่ะย่าดา


โดย: ❤❤ NamFon..(◕‿◕✿) (CeciLia_MaLee ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:06:05 น.  

 
ภาพสวยมากเลยค่ะ ชอบจัง..

อุ๊ย..แม่พลอยมาเอง .. นั่งร้อยดอกไม้อยู่นั่น..


โดย: poongie วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:11:30 น.  

 
ขอบคุณทีแวะไปบอกว่าเป็นผีเสื้ออะไร..

หุหุ ..รู้น้อยมากเลยค่ะ .. รู้แต่ว่าเค้าเป็น ผีเสื้อ


โดย: poongie วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:51:46 น.  

 
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

วันนี้รีบอัฟบล๊อค เพราะตั้งแต่พรุ่งนี้งานเข้าแล้ว
วันอังคาร/พาเด็กไปแสดงหน้าไฟงานศพพ่อของครูที่โรงเรียน
วันที่๒๓/นำวงกลองยาวเป็นตัวแทนอำเภอไปรับเทียนจำนำพรรษาที่จังหวัด
วันที่๓๐/นำวงกลองยาวพร้อมนางรำ รับผู้ว่าที่อำเภอในพิธีเปิดงานธงฟ้าราคาถูก
วันที่๑๒สิงหาคม/พาเด็กไปประกวดรำกลองยาวในงานมหกรรมกลองยาวที่จังหวัด
เหนื่อยแต่ก็มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำ ตอนนี้เร่งตัดเสื้อผ้าการแสดงใหม่อยู่
ถ้าหายไปบางวันแสดงว่าครูเกศโคม่านะคะ มีความสุขมากมายนะคะคุณดา


โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:57:17 น.  

 
น่าชมเชียวคะ ย่าดา ได้อรรถรสความเป็นไทยอย่างชัดเจน ชอบภาพที่แสดงเห็นรายละเอียด อันวิจิตร ชื่นชอบความเป็นไทย คะ


โดย: dolores วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:09:14 น.  

 
สวัสดีค่ะย่าดา..

ไปเที่ยวรถไฟสายน้ำตกมาค่ะ

น้ำตกมีน้อย น่าแปลกจัง..

เลยเอารูปดอกไม้ข้างๆน้ำตกมาฝากค่ะ
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:24:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ภาพสวย ๆ ทั้งนั้น ดูแล้วเหมือนไปเดินดูเองกับตาเลย


โดย: paerid วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:33:37 น.  

 
สวัสดีค่ำๆครับ
สบายดีทั้งวันนะครับวันนี้


โดย: panwat วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:33:15 น.  

 
แวะมาชมภาพงามๆ ที่บ๊อกย่าดาค่ะ
แล้วก็แวะมาขอพรเนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดอุ้มค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:58:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.