Group Blog
 
<<
มกราคม 2554
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
20 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่1


ขอบคุณสำหรับทุกเสียงโหวดที่โหวดให้ย่าได้เป็น ๒ Best Photo Blog ค่ะ
อินเดียเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิ พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นที่นี่ และได้เจริญ

รุ่งเรืองถึงขีดสุดจนแผ่ขยายไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก แม้ว่าในปัจจุบันพระ

พุทธศาสนาได้เสื่อมลงมากในอินเดียแล้วก็ตาม ชาวพุทธทั้งหลายจาก

ทั่วโลกก็ได้พยายามที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ในอินเดีย การไป

เยือนของเราคราวนี้คือ การตั้งใจที่จะไปเยือนสังเวชนียสถานในดินแดน

พุทธภูมิ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้าง

แรงศรัทธาให้แก่ตนเอง เพื่อจะได้มีกำลังใจและสติปัญญา สืบสานต่อ

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

นอกจากคณะเราแล้วยังมีคณะสงฆ์อีกคณะหนึ่งเดินทางไปแสวงบุญด้วย

เดินทางมาโดยเที่ยวบินเดียวกัน

น้องแชมป์ลูกทัวร์ที่เด็กสุดในคณะเราถ่ายรูปกับพระคุณเจ้าจันทร์จากคณะ

เรา ถ่ายรูปที่สนามบินGAYA AIRPORT

ถึงแล้วGAYA AIRPORTชักรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อย

คุณแอลวิน จากอินเดีย "Welcome to India"

เราพักกันที่Hotel Sujata ใกล้ๆกับวัดไทยพุทธคยา

สามล้อถีบหน้าโรงแรม

ด้านข้างวัดไทยพุทธคยากำลังทำทางเดิน

เก็บภาพสาวอินเดียกลุ่มแรกที่เดินผ่านมาฝาก

มาถึงแลกเงินไทยเป็นเงินรูปีก่อนเลย ได้รับความสะดวกสบายจากสต๊าฟ

ทัวร์ทางอินเดียแลกได้ฉับพลันทันที 1,000บาท ไทย แลกได้ 1,300 รูปี จ้า

ไหว้พระที่ห้องพระในโรงแรมระหว่างรอเช็คอิน

หินทรายสลักรูปพระพุทธเจ้าที่โถงรอบบี้

ไม้สลักเป็นรูปเจดีย์,พระพุทธเจ้าที่เคาน์เตอร์ สวยงามมาก

เมื่อเช็คอินเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวเดินทางไปทำบุญที่พุทธคยา

จบก่อนนำไปถวาย

ถึงแล้วค่ะ

เก็บบรรยากาศด้านหน้าวิหาร

แบกะดิน รายทาง

ดอกไม้บูชา

เสนอให้เช่ากันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยทีเดียวเชียว

มาดูกันหน่อยมีดอกอะไรบ้าง ดาวเรือง,แกลดิโอลัส,ซ่อนกลิ่น,เบญจมาสสำหรับบูชา

ลูกปัดสำหรับภาวนาซีดีบทสวดร้อนๆมาแล้วจ้า

ชาวธิเบตก็เดินทางมาไหว้พระเจดีย์พุทธคยาด้วย รีบเร่ง เบิกบาน

ต้องถอดรองเท้าฝากไว้ตรง shoe house

มากมายผู้คน

พุทธคยา (บาลี: พุทฺธคยา, อังกฤษ: Bodh Gaya, Mahabodhi Temple) คือคำเรียก

กลุ่มพุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถาน

ที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ

ทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระ

พุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ

ร่วม พุทธ-ฮินดู


พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ

350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่

เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วย

โบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่

ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณ

โดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา


สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวง

บุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระ

พุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก


https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2

พุทธคยาชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น อุเรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ใน

ความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู2 และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์

การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2545

ไหว้บูชาด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยม
ท่าไหว้โบราณ
"อัษฎางคประดิษฐ์"

ขอบคุณ อ.เจี๊ยบสำหรับชื่อท่าไหว้ค่ะ

พวงมาลัยดาวเรืองถูกนำมาประดับยอดเจดีย์

แต่ละช่องจะมีรูปพระพุทธรูปอยู่ทุกช่อง

เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข

(ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ และเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ

โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา 7 สัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตปุสสะ และ

ภัลลิกะ 2 พ่อค้า ที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวาย

ข้าวสัตตุผลและสัตตุก้อน แล้วแสดงตนเป็นทวิวาจกอุบาสก ผู้ถึงพระพุทธและพระ

ธรรมเป็นสรณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้า

ทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุสสติด้วย

พุทธคยาในสมัยพุทธกาล หลังจากการตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธองค์

แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด มีกล่าว

ถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวพระอานนท์ ได้มา ณ พุทธคยา เพื่อนำเมล็ดพันธ์ต้น

พระศรีมหาโพธิ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้กลับไปปลูก ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี

ตามความต้อง การของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเตือนใจเมื่อพระ

พุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่อื่น ต่อมาต้นโพธิ์ต้นที่อยู่ ณ วัดพระเชตวันจึงได้ชื่อว่า

อานันทโพธิ์ และยังคงยืนต้นมาจนถึงปัจจุบัน (จะนำภาพมาลงภายหลังเพราะไป

เยี่ยมชมในวันถัดไปค่ะ)

ขอบคุณข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในwikipedia ทำให้เราได้เข้าใจประวัติเกี่ยวกับพุทธศาสนา

มากยิ่งขึ้นย่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ดีจึงนำมาลงประกอบภาพเอาไว้เผื่อว่าท่านที่สนใจ

ต้องการที่จะค้นคว้าาข้อมูลเพิ่มเติมจะสะดวกยิ่งขึ้น


รอชมตอนสองได้ในเร็วๆนี้นะคะ


Create Date : 20 มกราคม 2554
Last Update : 9 เมษายน 2563 12:24:03 น. 14 comments
Counter : 3973 Pageviews.

 
แวะมาชมภาพงาม ๆที่มาไกล พร้อมโหวดให้ด้วยความยินดี


โดย: tiensongsang วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:9:44:21 น.  

 
อิอิ เทคนิคมันไม่มีไรมากครับ บางทีมันก็ม่วงเกินความต้องการ ครั้นไม่ใช้ก็น้ำเงินซะ

ขอบคุณย่าด้วยครับ ย่าดาสบายดีนะครับ


โดย: tiensongsang วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:9:45:57 น.  

 
สวัสดีค่ะย่าดา ยินด้วยด้วยกับรางวัลนะคะ

แวะมาทักทายและชมภาพสวยๆค่า


โดย: Baby I love you วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:9:51:41 น.  

 
ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากไปเยือนดินแดนพุทธภูมิบ้างจริงๆครับ อยากเดินตามลอยพุทธองค์สักครั้ง อยากมองเห็นสิ่งที่ท่านเคยเห็น เดินบนทางที่ท่านเคยดำเนิน


โดย: endless man วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:10:36:38 น.  

 
หนูแวะมาโหวตให้ย่าดาค่ะ และจะโหวตให้เรื่อยๆเพราะหนูเป็นแฟนคลับ เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้โหวตให้ได้ทุกวัน หนูจะพยายามมาเที่ยวหาบ่อยๆนะคะ ว่างๆก็ไปเยี่ยมหนุ่มๆได้ค่ะ ( หล่อด้วยใช่ไม๊คะย่า )


โดย: PinkLotus วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:10:56:30 น.  

 
ขอบคุณหนู PinkLotus สำหรับโหวดกำลังใจค่ะ
หนุ่มอินเดียหล่อเข้มค่ะ อิอิ

คุณ endless man ลองดูนะคะสักครั้งในชีวิต ทำให้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจริงๆค่ะ

สวัสดีหนู Baby I love you อากาศที่นั่นคงหนาวน่าดู เมืองไทยตอนนี้ก็เย็นๆค่ะ ย่าไปอินเดียที่นั่น 6 องศาค่ะหนาวมาก ต้องพึ่งฮีตเตอร์เลยทีเดียว

คุณเทียนฯ ขอบคุณค่ะสำหรับโหวด


โดย: ดา ดา วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:12:08:29 น.  

 
ไปเที่ยวอินเดียกะย่าดาดีกว่า
แหะ แหะ หนูชอบท่าไหว้แบบอัษฎางคประดิษฐ์ที่ซู้ดดดด


โดย: cvJ; วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:12:19:58 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: ดวงลดา วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:14:09:08 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

มาตามชมภาพสวย ๆ ในบล็อกย่าดาครับ

โห ... เล่นหนีไปถ่ายภาพถึงประเทศอินเดียเลยเหรอครับ?

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:15:04:07 น.  

 
ความใฝ่ฝันในฐานะชาวพุทธ อยากไปเยือนสักครั้ง
ขอบคุณที่นำภาพมาฝากค่ะ


โดย: นางหงส์ IP: 182.93.205.238 วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:15:40:32 น.  

 
ตามไปเที่ยวอินเดียกลับย่าด้ยวคนครัย
ยินดี ด้วยกับรางวัลโดย: อนันต์ครับ วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:21:43:56 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับย่าดา


สัญญากับตัวเองเลยครับ
ว่าจะไม่พลาดบล็อกอินเดียของย่าดาแม้แต่บล็อกเดียวเลยครับ

หนึ่งโหวตบล็อกภาพถ่าย
มอบให้ย่าดาด้วยครับในเช้านี้

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2554 เวลา:5:21:26 น.  

 
คุณ cvJ: คาดว่าหากทำท่านี้เรื่อยๆ เรื่องเส้นสายรับรองว่าไม่มียึดเป็นอันขาดค่ะ ย่าเห็นแล้วนับถือเขาจริงๆหากไม่มีแรงศรัทธาที่แรงกล้าแล้วคงทำได้ไม่กี่ทีค่ะ
คุณดวงลดา สาธุด้วยค่ะ
คุณกล่อง เมื่อคืนย่านอนไม่หลับเป็นหวัดอย่างแรง แวะเข้าไปที่บล๊อกแล้วเบลอค่ะอ่านไม่ไหว จะแวะไปอ่านวันหลัง
คุณนางหงส์ ไปซิคะครั้งหนึ่งในชีวิต แต่คงต้องเลือกทัวร์ดีหน่อย ย่าไปกับอ.ฉัตร ปิยะอุย เธอดูแลลูกทัวร์ดีเยี่ยมเลยค่ะ เรื่องอาหารการกินไม่มีปัญหา เพราะเลือกโรงแรมที่ทำอาหารไทยเป็น
และมีเตรียมอาหารแห้งไปทำเสริมระหว่างทางค่ะ รอดตัวไป
คุณอนันต์ ขอบคุณค่ะ
คุณก๋า ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวย่าอับตอนสองเลย มีแรงใจแล้ว อิอิ


โดย: ดา ดา วันที่: 21 มกราคม 2554 เวลา:9:09:43 น.  

 
เพื่อความสะดวกในการชมทริบอินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ย่าจึงรวมลิงค์ไว้ดังนี้ค่ะ:-

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่1 พระเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่2 ต้นศรีมหาโพธิ์,พระพุทธเมตตา(ที่พุทธคยา)

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่3 เนรัชรา,บ้านนางสุชาดา,วัดญี่ปุ่นและวัดไทยพุทธคยา

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่4 สวดมนต์ที่พุทธคยาอีกครั้ง

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่5 นาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่6หลวงพ่อดำ,มูลคันธกุฏี เขาคิชฌกูฏ

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่7 ตโปทาราม (ความแตกต่างระหว่างชนชั้น),ทอดผ้าป่าวัดไทยกุสาวดี

Incredible India! (ทริบอินเดียภาคพิเศษ)

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่8 วัดไทยสารนาถ,ธัมเมกขสถูป สารนาถ

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอนที่9 ล่องแม่น้ำคงคายามค่ำ,วัดเชตวันมหาวิหาร

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอน10 บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี,บ้านองคุลีมาล และวัด๙๖๐

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตอน11 ลุมพินีสถานที่พระตถาคตประสูติ

อินเดีย: ตามรอยพุทธศาสนา ไหว้สังเวชนียสถาน 4 ตำบลว ตอน12 มหาปรินิพพานวิหาร และ มกุฏพันธนเจดีย์ (ตอนจบ)


โดย: ดา ดา วันที่: 25 เมษายน 2554 เวลา:20:33:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.