Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
18 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
ขอเชิญชมอลังการนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ "โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย"

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

อันทรงคุณค่า ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง 17 ส.ค. 57 ณ ดิอีเว้นต์ฮอล ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม

และบริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา ย่าได้ไปเก็บภาพในวันแถลงข่าว นำมาให้ชม ด้วยค่ะ

---

แต่งองค์ทรงเครื่องถนิมพิมพาภรณ์
ถนิมพิมพาภรณ์(ทับทรวง)

ถนิมพิมพาภรณ์(กำไลข้อเท้า)

close up เครื่องทรงสวยงามละเอียดอ่อนช้อย

ผู้แสดงและผู้แต่งตัวให้

พระราม

ตัวนาง

ตัวหนุมาน

เหล่าบล๊อกเกอร์จากบล๊อกแกงค์ที่มาร่วมงานแถลงข่าว

ดร.อภิชาต-อินทรวิศิษฏ์-พิธีกร-กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

คุณ ยุวดี จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า นับเป็นโชคดีของประเทศไทยและคนไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการจัดแสดงโขนพระราชทานมาตั้งแต่พุทธศักราช 2550

ทำให้การแสดงโขน นาฏกรรมชั้นสูงของไทยที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนง ได้รับการฟื้นฟูและกลับ

มาเป็นที่นิยมอีกครั้ง “เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 พร้อมเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย


ห้างเซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด ‘โขน

พระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย’ ขึ้น”

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวถึงความเป็นมาของการแสดงโขนพระราชทาน และการให้ความสนับสนุน การจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ว่า โขนพระราชทาน หรือโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ ที่จะทรงอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย

ให้ดำรงอยู่สืบไป “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปรารภว่า ทุกวันนี้ประชาชนชาวไทย ไม่ใคร่

มีโอกาสได้ชมโขน เนื่องจากการจัดแสดงโขนแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้รู้ผู้

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน และงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับ

ใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยทรงกำชับให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและ

สวยงามยิ่งขึ้น”


รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวต่อไปว่า หลังจากการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนสำเร็จ

เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ได้จัดการแสดงโขนชุด “พรหมาศ” เป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา

75 พรรษา ในปี 2550 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมกับมีเสียง

เรียกร้องให้จัดแสดงซ้ำ กระทั่งต้องเปิดแสดงอีกครั้งในปี 2552


จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการแสดงโขนต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2553

คือ ชุดนางลอย ปี 2554 คือ ชุดศึกมัยราพณ์ ปี 2555 ชุดจองถนน ปี 2556 ชุดโมกขศักดิ์ และในปี 2557 นี้

จะเป็นการแสดงโขน ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ แม้การแสดงแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการจัดเตรียมงานนาน ต้อง

รวบรวมช่างฝีมือที่ชำนาญจากทุกแขนง แต่ทุกท่านทำสิ่งเหล่านี้ด้วยใจ ด้วยมีแรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ด้านการแสดงโขน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาโดยตลอด


นิทรรศการ "โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย" ที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอเบื้องหลังของศาสตร์

และศิลป์หลากหลายแขนง ประกอบสร้างจากองค์ความรู้ที่ต้องฝึกฝน อาศัยความชำนาญ องค์ประกอบหลายอย่างกว่าจะ

มาเป็นการแสดงโขนต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ งดงามและถูกต้องตามแบบแผนด้วย โดยทางมูลนิธิฯ มีบทบาท

ในการให้คำปรึกษาด้านเนื้อหา ภาพถ่าย การคัดสรรและสิ่งประกอบสำคัญของการแสดงโขน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัสตราภรณ์

หรือเครื่องแต่งกาย ถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับ การสร้างฉาก เป็นต้น รวมทั้งให้การสนับสนุนในการประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อให้นิทรรศการได้เผยแพร่ออกไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบ ร่วมกันชื่นชม และร่วมกันสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป

เครื่องดนตรีจากในวัง

นักดนตรี

รำเบิกโรงชุด-รำประเลง

รำประเลง เป็นการรำเบิกโรงละครใน อันมีมาแต่โบราณโดยถือกันว่า เป็นประเพณีที่ต้องแสดงก่อนเริ่มการแสดง

เรื่องใหญ่ ใช้ผู้แสดงแต่งกายยืน เครื่องพระ และสวมหัวเทวดาโล้น ปิดหน้า สมมติว่าเป็นเทวดาถือ กำหางนกยูง

ทั้งสองมือออกมารำตามทำนองเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งอาจใช้เพลงกลมหรือโคมเวียน แล้วออกด้วยเพลงตะบองกัน อัน

เป็นเพลงประกอบอิริยาบถไปมาของผู้มีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลและปัดรังควาน ป้องกันเสนียดยิ้ม

ที่จะเป็นอุปสรรคแก่การแสดงต่อไป

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ตัวละครยืนแท่นให้เก็บภาพ

ทศกัณฐ์

นางสีดา

โขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย

พระราม

หนุมาณ

ผ้าลายไทย

โขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์-ทีขะระและผู้บริหารถ่ายภาพกับนักแสดง

คุณ ยุวดี-จิราธิวฒน์ และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์-ทีขะระ และเหล่าผู้บริหาร ชมเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ ที่จัดแสดงในงาน

ผ้าลายไทยอันสวยงามที่จัดแสดง

close up พัสตราภรณ์

หนุ่มๆประจำซุ้มถนิมพิมพาภรณ์

คณะผู้จัดฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณ ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม

และบริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี


โดย ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม จะจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของศิลปะการแสดงโขนในประเทศไทย

และประวัติของการจัดแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งเป็นที่กล่าวขานและชื่นชอบของผู้ชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย

ได้มีการจัดแสดงมาแล้ว 5 ตอน มีรอบการแสดงกว่า 100 รอบ และมีผู้ชมหลายแสนคน รวมถึงการจัดแสดง

พัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์ ตลอดจนนำการจัดแสดงฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง มาให้ชมอย่าง

ครบถ้วน


ส่วนบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จะมีการจัดแสดงและสาธิตการทำถนิมพิมพาภรณ์ การแต่งหน้าโขนละคร

ตามแนวพระราชนิยม นิทรรศการภาพถ่ายการแสดงโขนพระราชทานที่หาดูได้ยากยิ่ง และที่สำคัญสำหรับนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติชุดนี้คือ การนำราชรถและการจำลองฉากอันวิจิตรงดงามมาให้ทุกคนได้ชื่นชม “นิทรรศการฯ ครั้งนี้ จะเปิดโอกาส

ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสัมผัสถึง ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนความงดงามของศาสตร์และศิลป์ อันทรงคุณค่าอย่าง

ใกล้ชิด และสมบูรณ์แบบที่สุด”

ส่วนรายละเอียดการแสดง จะนำมาให้ภายหลัง เพราะยังเปิดไฟล์ไม่ได้ค่ะ โปรดติดตามนะคะ
Create Date : 18 กรกฎาคม 2557
Last Update : 18 กรกฎาคม 2557 23:30:51 น. 9 comments
Counter : 8274 Pageviews.

 
วัน เวลา ชุดการแสดง สถานที่
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน
ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง รำประเลง
-----------------
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง ตอนจองถนน ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
----------------
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง รำกิ่งไม้เงินทอง

----------------
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง ตอนศึกมัยราพณ์ ชุดหนุมานรบมัจฉานุ
------------
*** วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

14.00 น. การแสดง รำถวายพระพร
15.30 - 17.00 สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง ตอนนางลอยชุดขบวนวอสีวิกากาญจน์
------------------
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น. การแสดง รำกิ่งไม้เงินทอง
----------------
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 12.30 - 14.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

15.30 - 17.00 น. สาธิตการการทำเครื่องเงิน เครื่องทอง การแต่งหน้าโขน และทำหัวโขน

17.00 น.
การแสดง ตอนจองถนน ชุดระบำปลา


โดย: ดา ดา วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:34:39 น.  

 
ขอบคุณครับย่าดา


โดย: ทิวสน IP: 110.164.67.35 วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:01:23 น.  

 
ดีจังเลยนะคะ น้องซีเองในวัย 5 ขวบก็ชอบค่ะ เคยพาไปดูโขน+หุ่นละครเล็กค่ะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 21 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:18:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ดีใจจังที่ป้าดาไปร่วมงานนี้ได้ เคยอัพบล็อกชวนเพื่อนบล็อกแต่ตัวเองไปไม่ได้ ต้องขอบคุณมาก ๆ ที่เก็บภาพมาฝากกันนะคะ แปะลิงค์บล็อกป้าดาไว้ในบล็อกล่าสุดให้เพื่อน ๆ แวะมาชมบรรยากาศงานกันค่ะ


โดย: haiku วันที่: 25 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:21:21 น.  

 
สวัสดีค่ะย่าดา..

ภาพสวยมากๆเลยค่ะ..มีแต่ทองเหลืองอร่ามนะค่ะ

มีความสุขมากๆในวันแม่และทุกๆวันนะค่ะ..

คุณแม่เจ้าโว๊ย..จากไปเกือบ 2 ปีล่ะ..

ยังจำเรื่องราวของคุณแม่เจ้าโว๊ย มิลืมเลือนเลยค่ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 9 สิงหาคม 2557 เวลา:22:09:43 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 3
งดงามมากค่ะย่าดา


โดย: อุ้มสี วันที่: 23 สิงหาคม 2557 เวลา:19:33:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เห็นย่าดาสนใจงานแบบนี้ เลยแวะมาชวนไปงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติค่ะ เขาให้คนภายนอกเข้าร่วมงานได้ งานจัดวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเล็ก ศูยน์วัฒนธรรม เวลา ๑o.oo - ๑๖.oo น. ไม่ค่อยมีข้อมูลรายละเอียดของงานเท่าไหร่ รู้แต่ว่าในงานมีศิลปินชั้นครูหลายท่านมาสาธิตงานช่างสิบหมู่ ถ้าย่าดาไปร่วมงานได้ อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากเยอะ ๆ นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: haiku วันที่: 4 กันยายน 2557 เวลา:23:24:52 น.  

 
ขอบคุณ หนูhaiku สำหรับข่าวPR ขอบศูนย์วัฒนธรรมค่ะ งานน่าสนใจทีเดียว หากได้ไปจะนำภาพมาฝากนะคะ


โดย: ดา ดา วันที่: 22 ตุลาคม 2557 เวลา:15:34:04 น.  

 
ขอบคุณย่าดามากนะคะที่แวะไปเจิมบล็อกให้ อากาศเปลี่ยนบ่อย รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: haiku วันที่: 24 ตุลาคม 2557 เวลา:22:34:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ดา ดา
Location :
1 Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]
หัวใจติดปีก สัญจรผ่านมุมมองของกล้อง ทดลองสิ่งใหม่...
เวบดอกไม้ของย่าดา
โค๊ดแบนเน่อร์เวบดอกไม้,เวบบล๊อกแกงค์ของย่าดา ...คลิ๊กหน้านี้ค่ะ
.
ผลงาน1สมุดมด
ผลงาน2สมุดสร้างสุข
online
กลับไปหน้าเมนคลิ๊กค่ะ
โปรดทราบ มือถือย่ากลับมาใช้ได้อีกครั้งแล้วโปรดติดต่อผ่านทางมือถือได้ดังเดิมแต่หากติดต่อแล้วปราศจากคนรับสายก็ติดต่อทางออฟฟิตได้อีกทางที่เบอร์ออฟฟิต 02-7120222 (ย่าดา (ดา ดา) สุดา) http://dada.bloggang.com

Friends' blogs
[Add ดา ดา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.