Group Blog
 
All Blogs
 
ผู้เฒ่าเล่าอดีต (๑๓) รำลึกถึงนาย

ผู้เฒ่าเล่าอดีต (๑๓)

รำลึกถึงนาย

ในชีวิตรับราชการของเรา เป็นเวลากว่าสามสิบปี จนถึงเกษียณอายุนั้น เรามีผู้บังคับบัญชาในระดับเจ้ากรม ซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าทหารสื่อสารถึง ๑๓ ท่าน แต่ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว ๙ ท่าน ซึ่งทุกท่านก็ย่อมจะมีพระคุณต่อเรามากบ้างน้อยบ้าง และเรายังระลึกถึงท่านอยู่เสมอ

ท่านแรก มีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวง เดิมท่านเป็นจเรทหารสื่อสาร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ แล้วมาเปลี่ยนเป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ และย้ายออกไปจากเหล่า เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ ในขณะที่เราเพิ่งจะเป็นนักเรียนนายสิบได้ไม่นาน เวลาที่ฝึกอยู่กลางสนามฟุตบอล ก็ได้แต่เห็นท่านขี่จักรยานไปรอบ ๆ กรม ครั้งหนึ่งเราอยู่ในแถวฝึกช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้า ถูกทำโทษให้วิ่งรอบสนามฟุตบอล จนถึงแปดนาฬิกา เคารพธงชาติ ผู้ฝึกสั่งให้แถวหยุด เจ้าหัวแถวไม่ได้ยินคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเรื่อยไป ผู้ฝึกเลยปล่อยให้วิ่งจนกระทั่ง ท่านเจ้ากรมขี่จักรยานผ่านมา ทางหน้ากองบังคับการกรม จึงได้หยุดแล้วเดินไปโรงเลี้ยง แต่ยังไม่ทันที่จะจำหน้าได้ ท่านก็ย้ายไปเสียแล้ว แต่นักเรียนนายสิบก็ได้ไปตั้งแถว ในพิธีรับส่งหน้าที่กับเขาด้วย

ท่านเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๐๓ ถึงแก่กรรม ๕ มีนาคม ๒๕๑๓ อายุประมาณ ๗๐ ปี

เจ้ากรมท่านที่สอง ท่านเป็นสมาชิกของคณะรัฐประหาร เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ เป็นเจ้ากรมตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ ท่านก็คงไม่เห็นหน้าเราหรอก เพราะส่วนใหญ่ท่านจะไปทำงาน ทางกรมพละศึกษา สุดท้ายท่านดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพลังงานทหาร ยศ พลโท และพ้นจากตำแหน่งเจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๐๓

ท่านเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๑๖ ถึงแก่กรรม ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ อายุประมาณ ๗๒ ปี

ท่านที่สาม เป็นเจ้ากรม พ.ศ.๒๕๐๓ เราเป็นเพียงนายสิบปลายแถว ไม่มีวันจะได้ใกล้ชิดท่านสักครั้ง จนท่านเกษียณไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ แต่จำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เราไปดูภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ศรีเยาวราชเมื่อครั้งที่ยังรุ่งเรือง เราตีตั๋วชั้นต่ำสุดราคาเพียง ๔.๕๐ บาท ส่วนท่านดูชั้นถัดไปราคาแค่ ๖.๐๐ บาทเท่านั้น ทำให้เราเลื่อมใสว่าท่านเป็นผู้ที่รักสันโดษและสมถะจริง ๆ

ท่านเป็นผู้ริเริ่มกำหนดวันทหารสื่อสาร คือ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗ ท่านถึงแก่กรรม ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ อายุประมาณ ๗๐ ปี

ท่านที่สี่คือ เป็นเจ้ากรมเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นานมาก จนเราได้ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เราได้เข้าใกล้ท่าน ก็ต่อเมื่อถึงเวลาพิจารณา เลื่อนบำเหน็จประจำปี ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง จะมีการประชุมลับเฉพาะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เราซึ่งขณะนั้นได้เลื่อนเป็นนายทหารแล้ว ก็ต้องมีหน้าที่คอยรับคำสั่งอยู่หน้าห้องประชุม แล้วแต่ว่าจะให้โทรศัพท์ไปเรียกใคร หรือติดต่อกับใคร นอกนั้นก็ต้องบริการเครื่องดื่ม โดยรับจากเจ้าหน้าที่ แล้วเอาไปส่งให้ทุกคนที่เข้าประชุม และคอยปิดเปิดห้องประชุม รับผิดชอบดูแลเอกสารการประชุม ที่วางอยู่บนโต๊ะไม่ให้รั่วไหลได้ แม้แต่ในตะกร้าทิ้งผงก็จะต้องตรวจดู และเก็บแผ่นกระดาษที่ใช้ลงคะแนนลับ ในเวลาพิจารณาแข่งขัน เอาไปทำลายเสีย กระดานดำที่ใช้บันทึกคะแนนหรือข้อความต่าง ๆ ต้องลบให้สะอาดไม่ให้มีร่องรอยเหลือพอที่จะอ่านได้

เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เราก็ต้องออกจากห้องเป็นคนสุดท้าย ปิดประตูล็อคกุญแจแล้วจึงเข้าไปในห้องอาหาร ซึ่งเป็นการจัดเลี้ยง และมีโต๊ะเก้าอี้พอดีกับผู้ร่วมประชุม เราจึงไม่มีที่นั่งแม้แต่ทางท้าย ๆ ท่านผู้ใหญ่ที่นั่งโต๊ะเดียวกับเจ้ากรม ก็มีเมตตาเรียกให้นั่งร่วมโต๊ะด้วย ซึ่งทำให้เรากินอะไรไม่ค่อยลง แต่ได้ประโยชน์เป็นอันมาก ที่ได้รับฟังความคิดเห็น และการปรึกษาราชการต่าง ๆ ในระหว่างที่ท่านผู้ใหญ่คุยกัน ทำให้ได้รู้เรื่องที่หลายคนไม่มีโอกาสได้รู้ อย่างมากมายตลอดเวลาหลายวัน ที่เปิดการประชุมนั้น และเป็นเวลาหลายปีที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่นั้น เราจึงได้เก็บเอามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อมา จนได้ผลอย่างที่ไม่มีหลักสูตรใดจะสอนได้เลย

สุดท้ายท่านได้เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ยศ พลโท เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ ถึงแก่กรรม ๓ เมษายน ๒๕๒๓ อายุประมาณ ๖๓ ปี

เมื่อเรามีอาวุโสสูงขึ้นจนถึงระดับนายพัน เราก็ได้พบกับเจ้ากรมท่านที่ห้า ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อยู่นานที่สุดถึง ๑๒ ปี แต่มาดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ถึง พ.ศ.๒๕๑๙ ก็เกษียณอายุราชการ และพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ พร้อมกันในปีนี้

ท่านมีอายุยืนยาวมาก เมื่อท่านดำเนินการรวบรวมผลงาน ที่ท่านได้ทำไว้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ เราก็ได้ช่วยท่านในการตรวจปรู๊ฟ และจัดรูปเล่มด้วย

ท่านถึงแก่กรรม ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ อายุประมาณ ๙๔ ปี

ต่อมาท่านที่หก เป็นเจ้ากรม พ.ศ.๒๕๑๙ ท่านเลื่อนจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ากรม โดยไม่ได้เป็นรองเจ้ากรม และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกด้วย เราได้รับใช้ท่านด้วยการรวบรวม ระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับกำลังพลของสถานี และปรับปรุงแก้ไขผังการจัดรวมทั้งอัตราเงินเดือน ของเจ้าหน้าที่ ททบ.ใหม่ ในฐานะ รองหัวหน้าฝ่ายกำลังพล ททบ.ด้วย

ท่านเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๒๑ ถึงแก่กรรม ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ อายุประมาณ ๙๐ ปี

ต่อจากนั้นคือท่านที่เจ็ด เป็นเจ้ากรม พ.ศ.๒๕๒๐ ท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ และเป็น รองเจ้ากรม พ.ศ.๒๕๑๙

ท่านรู้จักเราดีเพราะได้เรียกเข้าไปซักถาม รายละเอียดข้อเท็จจริงของเรื่องต่าง ๆ ที่กองกำลังพลเสนอผ่านท่าน แทนท่านหัวหน้ากอง ที่มีอาวุโสสูงกว่าท่าน เวลาท่านไปประชุมกับหน่วยอื่นของกองทัพบก ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเรา ท่านก็จะเอาเราติดไปเป็นเจ้าหน้าที่คอยถือแฟ้ม ระหว่างนั่งรถไปกลับ หรือบางทีก็รับประทานอาหารกลางวัน ท่านก็จะคุยเรื่องต่าง ๆ เหมือนกับว่าเราเป็นนายทหารคนสนิท ซึ่งทำให้เราได้ความรู้กว้างขวางออกไป เช่นเดียวกับท่านที่ได้เล่ามาตอนต้นแล้ว

ส่วนเจ้ากรมท่านที่สิบ เป็นเจ้ากรม พ.ศ.๒๕๒๙ ต่อจาก ท่านเคยเป็นอาจารย์ ในหลักสูตรต่าง ๆ มาก่อน ท่านจะชื่นชมกับผู้ที่เรียนเก่งสอบได้ที่ดี เมื่อครั้งที่เราเป็นนักเรียนของท่านนั้น ท่านเห็นเราเป็นพวกท้ายแถว ดีแต่ท่องตำรา ไม่มีความคิดอ่านอะไร ข้อสอบแบบอัตนัย ที่ให้แสดงความรู้ความคิดด้วยการบรรยาย ก็ทำไม่ค่อยได้ ดีแต่กาข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งลิงมันก็ทำได้ ถ้ามันขีดถูก เราก็เจียมเนื้อเจียมตัว ผ่านมาได้สองสามหลักสูตร

เมื่อท่านเป็นเจ้ากรม ท่านก็เพ่งเล็งเราว่ามีอะไรดี คำสั่งย้ายจากหน่วยเก่า เข้าอัตราพันโทในหน่วยใหม่แล้ว นายก็ยังขอตัวช่วยราชการที่เดิมอีก ท่านจึงออกคำสั่งให้เราพ้นจากช่วยราชการมาอยู่หน่วยใหม่ ซึ่งไม่ค่อยมีงานทำ พอดีท่านดำริจะก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ ของท่านผู้สถาปนาเหล่าเมื่อ ๖๐ กว่าปีก่อน ท่านเห็นเราไม่ค่อยมีงานทำ จึงให้เราเข้าไปทำงานในด้านธุรการของคณะกรรมการดำเนินการ และการติดต่อกับทายาท ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระอนุสาวรีย์ ตั้งแต่ต้นจนเป็นผลสำเร็จ ในระยะเวลา ๓ ปี ท่านจึงยอมรับว่า ถึงเราจะเรียนไม่เก่ง แต่ก็มีความสามารถในด้านอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรใด ๆ เลย

น่าเสียดายที่ท่านเกษียณอายุราชการเพียงสามปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ ยังไม่ทันจะได้พักผ่อนให้หายเหนื่อย จากการตรากตรำทำงานอย่างเคร่งเครียด และเคร่งครัด ก็ต้องถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ โดยกระทันหัน เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ อายุประมาณ ๖๓ ปี

แต่เราก็ได้มีโอกาสสนองคุณท่าน ด้วยการช่วยทำหนังสืออนุสรณ์ สำหรับแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

อีกท่านหนึ่งคือท่านทีสิบสาม ท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงชองเรามาแล้ว เมื่อท่านเป็น หัวหน้ากองกำลังพล ท่านเป็นผู้ที่รักลูกน้องมาก สนับสนุนส่งเสริมทุกวิถีทาง ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการ ท่านเป็นผู้ที่มีฐานะ ทางการเงินดีมาก และเป็นบุรุษเจ้าสำราญ ท่านจึงใช้เงินเพื่อบำรุงความสุขให้แก่หน่วย และผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าท่านจะย้ายไปอยู่หน่วยใดก็ตาม ลูกน้องทุกคนจะรักและเทิดทูน ในน้ำใจของท่านทั่วกัน

สำหรับเราที่พอจะจดจำได้ก็คือ เมื่อครั้งที่เราเป็นพันตรีอาวุโสอยู่ ๙ ปี ท่านได้หาตำแหน่งพันโทให้เราถึงสามครั้ง และทุกครั้งเราก็จำเป็นต้องปฏิเสธ เพราะไม่เหมาะกับความรู้ความสามารถของเราบ้าง ไม่เหมาะกับสถานะทางครอบครัวของเราบ้าง ข้อสำคัญก็คือ เราไม่สนใจที่จะเป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้ เรามีความสุขกับงานที่ทำด้วยความชำนาญ ลูกน้องที่ให้ความนับถือ เพื่อนที่คุ้นเคยรู้ใจกันดี และผู้บังคับบัญชาที่ไว้วางใจ เราไม่อยากเปลี่ยนงาน เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน แม้จะเป็นการก้าวหน้ากว่าเดิมก็ตาม ซึ่งท่านก็พยายามเข้าใจเรา ทั้ง ๆ ที่ท่านอาจจะคิดว่าเราค่อนข้างจะโง่ไปหน่อยก็ได้

ในที่สุดท่านได้เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร และหัวหน้าเหล่าทหารสื่อสาร ซึ่ง ข้าราชการกองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร ทุกคนทุกรุ่นมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง แม้ท่านจะได้เลื่อนยศต่อไปตามลำดับจนถึง พลเอก ท่านก็ไม่เคยลืมลูกน้องของท่าน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ และถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ อายุประมาณ ๗๓ ปี

ท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าทหารสื่อสาร ทั้ง ๙ ท่านนี้ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเรา ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ แม้ท่านจะได้จากเราไป ตามกฏเกณฑ์ของทางราชการ และอายุขัยแล้วก็ตาม เราก็ยังคงความเคารพนับถือไม่เสื่อมคลาย.

############

จากคุณ : เจียวต้าย
เขียนเมื่อ : 28 มี.ค. 55 08:53:22

Create Date : 14 เมษายน 2555
Last Update : 14 เมษายน 2555 9:28:01 น. 2 comments
Counter : 1043 Pageviews.

 
ตามมาอ่านค่ะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ


โดย: โสดในซอย วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:11:30:57 น.  

 
ขอบคุณที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน

เดี๋ยวนี้ไม่มีเรื่องใหม่เลยครับ

นอกจาก บันทึกของผู้เฒ่า กับ ผู้เฒ่าเล่าอดีต ครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 15 เมษายน 2555 เวลา:4:52:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เจียวต้าย
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]
เชิญหารายละเอียดได้ ที่หน้าบ้านชานเรือนครับ
Friends' blogs
[Add เจียวต้าย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.