Group Blog
 
All Blogs
 

ทศชาติชาดก (๔) เนมิกราชกุมาร

ทศชาติชาดก (๔)

เนมิราชชาดก

ภาพปูนปั้นจากวัดมกุฎกษัตริยารามชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งมั่นคง.

มีเรื่องเล่าว่า เนมิราชกุมารได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นที่รักของมหาชน
และในที่สุด เมื่อทรงพระชราก็ทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส
เสด็จออกผนวชเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาของพระองค์เคยทรงบำเพ็ญมา.

เรื่องย่อ จาก พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ค้นหาโดย กูเกิล
 

Create Date : 11 ตุลาคม 2555    
Last Update : 18 ตุลาคม 2555 20:11:16 น.
Counter : 1371 Pageviews.  

ทศชาติชาดก (๓) สุวรรณสาม

ทศชาจิชาดก (๓)

สุวรรณสาม

รูปปุนปั้นในวัดมกุฎกษัตริยาราม
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเมตตาบารมี คือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า มีเรื่องเล่าว่า สุวรรณสามเลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจักษุในป่า และเนื่องจากเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น หมู่เนื้อก็เดินตามแวดล้อมไปในที่ต่าง ๆ

วันหนึ่งถูกพระเจ้ากรุงพาราณสี ชื่อปิลยักษ์ยิงเอาด้วยธนูด้วยเข้าพระทัยผิด ภายหลังเมื่อทราบว่าเป็นมาณพผู้เลี้ยงมารดาบิดา ก็สลดพระทัย จึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสามมา.

มารดาบิดาของสุวรรณสามก็ตั้งสัจจกิริยา อ้างคุณความดีของสุวรรณสามขอให้พิษของศรหมดไป สุวรรณสามก็ฟื้นคืนสติ และได้สอนพระราชา แสดงคติธรรมว่า ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม แม้เทวดาก็ย่อมรักษาผู้นั้น ย่อมมีคนสรรเสริญในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์ ต่อจากนั้นเมื่อพระราชาให้สั่งสอนต่อไปอีก ก็สอนให้ทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบในบุคคลทั้งปวง.

เรื่องย่อ จาก พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ค้นหาโดย กูเกิล
 

Create Date : 10 ตุลาคม 2555    
Last Update : 10 ตุลาคม 2555 19:27:01 น.
Counter : 1296 Pageviews.  

ทศชาติชาดก (๒) พระมหาชนก

ทศชาติชาดก (๒)

พระมหาชนก

รูปปุนปั้น ในวัดมกุฎกษัตริยาราม๒. มหาชนกชาดก ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยบารมี คือความพากเพียร ใจความสำคัญ คือพระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล เรือแตก คนทั้งหลายจมน้ำตายบ้าง เป็นเหยี่อของสัตว์น้ำบ้าง แต่ไม่ทรงละความอุตสาหะ ทรงว่ายน้ำโดยกำหนดทิศทางแห่งกรุงมิถิลา ในที่สุดก็ได้รอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาได้ครองราชสมบัติ. ชาดกเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งภาษิตที่ว่า เป็นชายควรเพียรร่ำไป อย่างเบื่อหน่าย ( ความเพียร ) เสีย, เราเห็นตัวเองเป็นได้อย่างที่ปรารถนา, ขึ้นจากน้ำมาสู่บกได้.

เรื่องย่อ จาก พระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ค้นหาโดย กูเกิล
 

Create Date : 06 ตุลาคม 2555    
Last Update : 6 ตุลาคม 2555 11:09:02 น.
Counter : 2093 Pageviews.  

ทศชาติชาดก (๑) พระเตมีย์ใบ้

ทศชาติชาดก (๑)

พระเตมีย์ใบ้

ภาพปูนปั้นใน วัดมกุฎกษัตริยาราม๑. เตมียชาดก

ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการออกบวชหรือออกจากกาม เล่าเรื่องเตมียราชกุมาร เกรงการที่จะได้ครองราชสมบัติ เพราะทรงสลดพระหฤทัยที่เห็นราชบุรษลงโทษโจรตามพระราชดำรัสของพระราชา เช่น เฆี่ยนพันครั้งบ้าง เอาหอกแทงบ้าง เอาหลาวเสียบบ้าง จึงใช้วิธีแสร้งทำเป็นง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ไม่พูดจากับใคร แม้จะถูกทดลองต่าง ๆ ก็อดกลั้นไว้ ไม่ยอมแสดงอาการพิรุธให้ปรากฏ ทั้งนี้เพื่อจะเลี่ยงการครองราชสมบัติ พระราชาปรึกษาพวกพรากมณ์ ก็ได้รับคำแนะนำใหนำราชกุมารไปฝังเสีย.

พระราชมารดาทรงคัดค้านไม่สำเร็จ ก็ทูลขอให้พระราชกุมารครองราชสัก ๗ วัน แต่พระราชกุมารก็ไม่ยอมพูด ต่อเมื่อ ๗ วันแล้ว สารถีนำราชกุมารขึ้นสู่รถเพื่อจะฝังตามรับสั่งพระราชา ขณะที่ขุดหลุ่มอยู่พระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถ ตรัสปราศัยกับนายสารถี แจ้งความจริงให้ทราบว่า มีพระประสงค์จะออกบวชสารถีเลื่อมใสในคำสอนขอออกบวชด้วย จึงตรัสให้นำรถกลับไปคืนก่อน สารถีนำความไปเล่าถวายพระราชมารดา พระราชบิดาให้ทรงทราบ.

ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยอำมาตย์ราชบริพารจึงได้เสด็จออกไปหา เชิญให้พระราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ แต่พระราชกุมารกลับถวายหลักธรรมให้ยินดีในเนกขัมมะ คือการออกจากกาม. พระชนกชนนีพร้อมด้วยบริวารทรงเลื่อมใสในคำสอน ก็เสด็จออกผนวชและบวชตาม. และได้มีพระราชาอื่นอีกเป็นอันมากสดับพระราชโอวาทขอออกผนวชตาม.

เรื่องย่อ จากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน ค้นหาโดย กูเกิล.
 

Create Date : 05 ตุลาคม 2555    
Last Update : 5 ตุลาคม 2555 19:39:14 น.
Counter : 2197 Pageviews.  

ธรรมะสำหรับตนเอง (๗)

ธรรมะสำหรับตนเอง (๗)

เวลานี้ชีวิตผ่านพ้นรอบที่หกไปแล้ว กำลังดำเนินอยู่ในรอบที่เจ็ด คิดเข้าข้างตนเองว่า คงจะใช้กรรมหมดหรือเกือบหมดแล้ว เวลาที่เหลือจากนี้ ซึ่งไม่รู้ว่าจะนานเท่าใด ควรจะเลิกทำความชั่ว และตั้งใจทำแต่ความดี สะสมเอาไว้เผื่อจะได้เอาไปใช้ในโอกาสหน้า ถ้าไม่มีโอกาสใช้ ก็ขอยกประโยชน์ไว้ให้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้

ความชั่วที่คิดว่าจะละเลิกได้ หรือเลิกได้แล้ว คือการเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจาและใจ ไม่มีความโกรธแค้น ไม่ประทุษร้าย ไม่พูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น ผู้ใดทั้งสิ้น แม้จะมีโอกาสก็เว้นเสีย

ความดีที่คิดว่าจะทำ หรือกำลังทำอยู่ คือความมีเมตตา ปรารถนาจะช่วยผู้ที่ขาดความสุข ให้มีสุขสมความอยากของเขา มีความกรุณา ปรารถนาจะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ ให้พ้นจากความทุกข์นั้นโดยเร็ว มีความยินดีด้วยเมื่อเห็นใครมีความสุข มีความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนา และวางตัวเป็นกลาง ในเมื่อเป็นการสุดวิสัยที่เราจะช่วยให้เขาได้รับความสุข ตามที่เขาอยากได้ หรือพ้นจากความทุกข์ที่เขาประสบอยู่ โดยยึดถือเรื่องกรรมเป็นหลัก

และตนเองก็ไม่หวั่นไหว ต่อความสมหวัง หรือความผิดหวัง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้าเราไม่คาดหวัง เราก็จะไม่พบกับความผิดหวัง

ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวัง อย่าให้หลงทำความชั่วที่กำหนดไว้ โดยไม่รู้สึกตัว และพยายามทำความดีที่กำหนดไว้ ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ทำทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกเหตุการณ์ และทุกบุคคลไม่เลือกหน้า

เวลานี้ได้เดินมาถึงประตูวัดแล้ว ระยะทางที่เหลือคือการเดินไปสู่เมรุ ตั้งใจจะเดินไปด้วยจิตใจอันสงบเย็น มั่นคงเข้มแข็ง จนกว่าจะถึงที่หมาย.

############
 

Create Date : 28 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 28 พฤษภาคม 2553 6:06:58 น.
Counter : 938 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

เจียวต้าย
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 44 คน [?]
เชิญหารายละเอียดได้ ที่หน้าบ้านชานเรือนครับ
Friends' blogs
[Add เจียวต้าย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.