bloggang.com mainmenu search

ถ่ายทอด โอลิมปิก ส่อจอดำตาม ยูโร2012
ถ่ายทอด โอลิมปิก ส่อจอดำตาม ยูโร2012

ในวงเสวนาหาทางออกแก้ปัญหาเรื่องจอดำจากการถ่ายทอดสดที่มีลิขสิทธิ์ มีการตั้งข้อสังเกตว่าฟรีทีวีอาจจะจอดำ จากปัญหาลิขสิทธิ์

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. เปิดเผยว่า การจัดเสวนาโต๊ะกลม

เรื่อง "โอลิมปิกและบอลโลก ทางออกเพื่อผู้บริโภคไม่ต้องชมจอดำ" เป็นการพูดคุยทำความเข้าใจหากรอบการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลดาวเทียม ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และบริษัทเอกชนที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการออกอากาศ

 ก่อนนำไปสู่การผลักดันเรื่องการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่ผ่านมา โดยเฉพาะสิทธิของผู้บริโภคที่จำเป็นต้องเข้าถึงสื่อสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

โดยการเสวนาในครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า การถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกผ่านกล่องรับสัญญานดาวเทียมจะไม่สามารถดูได้ เช่นเดียวกับกรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 ที่ผ่านมา โดยได้หยิบยกเรื่องลิขสิทธิขึ้นมาพูดคุย ซึ่งต่อไป จะต้องนำเรื่องนี้ไปพูดคุยต่อ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป เพื่อหาข้อสรุปในการถ่ายทอดสด

ด้านตัวแทนไอพีทีวี ยืนยันว่า อาจแก้ปัญหาได้ หากสามารถเข้ารหัสกล่องรับสัญญาณได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ประมาณ 9 ล้านกล่อง จากจำนวนที่มีประมาณ 10.5 ล้านกล่อง แต่จะประสบปัญหาต่อการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์แน่นอน และทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำแบบนี้

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้า ลิขสิทธิ์รายการ ระบุว่า เพื่อให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน กระทรวงพาณิชย์สามารถออกประกาศได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิคจอดำอีก

ซึ่งหากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความร่วมมือ ก็สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจ เอกชนได้ผลประโยชน์จากการเก็บค่ากล่องรับสัญญาณ และฟรีทีวีไม่จำเป็นต้องขออนุญาตยูฟ่าอีก เพราะเป็นเรื่องที่เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ ฟรีทีวี สามารถตกลงกันเองได้

ขณะที่นางนุสรา กาญจนกูล นักวิชาการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า แม้เงื่อนไขกฎหมายเปิดช่องให้กระทรวงพาณิชย์ทำได้ ในประเด็นที่เห็นว่าเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม แต่ต้องตระหนักว่าไทยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลก ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบในการออกประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งออกมา

ส่วนนายนิมิตร เทียนอุดม ตัวแทนผู้บริโภคระบุว่า การประกอบการของเอกชนนั้นไม่มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน เป็นการกระทำที่ไม่มีคุณธรรม หวังผลประโยชน์แต่รายได้องบริษัท ซึ่งการประกอบกิจการโดยการใช้คลื่นซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งผู้บริโภคก็ต้องการให้ผู้ประกอบการมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยสนับสนุนเนื้อหา Voice tv
Create Date :05 กรกฎาคม 2555 Last Update :5 กรกฎาคม 2555 19:59:11 น. Counter : 1432 Pageviews. Comments :0