bloggang.com mainmenu search

ฟุตบอลโลก2014 ก็มี มาสคอตรวมตัวนี้ก็ 13ตัว 
แล้วชอบตัวไหนกันที่สุด ชอบตัวปี94 ที่เป็นหมา 
เกลียดสุดคงเป็นตัว 2006 ของเยอรมัน  คิดได้ไง อะ 

1. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 8 ประเทศอังกฤษ ปี1966 : World Cup Willie 

2. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 9 ประเทศเม็กซิโก ปี1970 : Juanito

3. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 10 ประเทศเยอรมันตะวันตก ปี1974 : Tip and Tap

4. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 11 ประเทศอาร์เจนติน่า  ปี 1978 : Gauchito

5. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 12 ประเทศสเปน  ปี 1982 : Naranjito

6. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 13 ประเทศเม็กซิโก  ปี 1986 : Pique

7. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 14 ประเทศอิตาลี  ปี 1990 : Ciao

8. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปี 1994 : Striker 

9. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ประเทศฝรั่งเศษ   ปี 1998 : Footix 

10. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ปี 2002 : The Spheriks( Ato, Kaz , Nik )

11. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ประเทศเยอรมัน ปี 2006 : Goleo and Pille

12. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 19 ประเทศแอฟริกาใต้  ปี 2010 : Zakumi

13. ฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ประเทศบลาซิล ปี 2014 : Fuleco

อ้างอิงจาก
//porcheckin.com/2014/fifa-world-cup-mascots/

Create Date :29 พฤษภาคม 2557 Last Update :29 พฤษภาคม 2557 21:57:29 น. Counter : 845 Pageviews. Comments :0