พามาไหว้พระวัดโพธิ์แมนคุณารามช่วงตรุษจีน 2565
พามาไหว้พระวัดโพธิ์แมนคุณารามช่วงตรุษจีน 2565
วัดโพธิ์แมนคุณาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19(ซอยวัดโพธิ์แมน)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พิกัด : https://goo.gl/maps/FmaMFUHLcEtMhZg99 เข้าสู่อีกหนึ่งวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีนอย่างวันตรุษจีน
วันนี้เลยจะขอขยับจากวัดแบบเดิมๆ ไปชมวัดจีนกันบ้าง ซึ่งในประเทศไทย
มีวัดเนื่องในคณะสงฆ์จีนนิกายทั้งสิ้น 14 วัด และวัดจีนที่จะนำเสนอวันนี้อาจจะ
ไม่ได้มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี แต่ก็มีความน่าสนใจทั้งศิลปกรรม ที่สำคัญ
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายจีนนิกายคือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)
เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ใช่แล้วครับ ผมกำลังพูดถึง ‘วัดโพธิ์แมนคุณาราม’ วัดโพธิ์แมนคุณารามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเป็นผู้นำในการก่อสร้างพร้อมกับ
คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คหบดี ประชาชน และพุทธบริษัท โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น
10 ปี เมื่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2513พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เสด็จฯ
ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อุโบสถ และในปีต่อมาพระองค์พระราชทาน
พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าอุโบสถของวัด และพระราชทานนาม
พระประธานในอุโบสถว่า ‘พระพุทธวัชรโพธิคุณ’ เมื่อมาถึงวัดโพธิ์แมนคุณาราม สิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือซุ้มประตูใหญ่ซึ่งมี 5 ช่อง
มีป้ายชื่อวัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนอยู่ที่ช่องตรงกลาง โดยด้านข้างซุ้มประตูมีอักษรจีน
ที่มีความหมายว่า ฟ้าฝนดี ประเทศมั่นคง และประชาชนผาสุก เมื่อข้ามลานกว้างมาก็จะเจอกับวิหารหน้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอุโบสถแบบเดียวกับวัดจีนอื่นๆ ในประเทศไทย เช่น
วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัชรเจดีย์ทิเบตที่เคยเป็นที่บรรจุสรีระ
ของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกเอาไว้ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายหน้าวิหารหน้า

ภายในวิหารหน้านี้มีรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่อยู่ที่มุมโดยที่ตรงกลางมีรูปของพระศรีอริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย์ที่แสดงในรูปของพระภิกษุ
ที่มีพระวรกายอ้วน (ซึ่งคนไทยมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระสังกัจจายน์ ถ้าเราพบ
พระภิกษุอ้วนภายในวัดจีน ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่านี่คือรูปของพระศรีอาริยเมตไตรย
ไม่ใช่พระสังกัจจายน์นะครับ) โดยที่มีพระเวทโพธิสัตว์หรือ พระสกันทะโพธิ์สัตว์ พระโพธิ์สัตว์ที่น่าจะมีที่มาจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มีชื่อเดียวกัน
ซึ่งคนไทยรู้จักกันในชื่อของพระขันธกุมาร เทพแห่งสงคราม โอรสของพระศิวะและพระอุมานั่นเองพอข้ามวิหารหน้ามา เราก็จะพบกับอุโบสถของวัดโพธิ์แมนฯ ซึ่งออกแบบโดย
พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อาคารทรงจีนหลังคาแอ่นโค้งซ้อนกัน
สามชั้น กลางสันหลังชั้นบนสุดมีเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ หน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
ที่รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ ทั้งผนังด้านนอกยังมีศิลาจารึก
มหามงคลพิธี 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษด้วยที่เด็ดกว่านั้นคือ รอบอุโบสถมีใบเสมาแบบเดียวกับที่พบได้ทั่วไปในวัดไทยเลยครับ
แต่ใบเสมาที่นี่ได้แรงบันดาลใจจากใบเสมาวัดพระปฐมเจดีย์ที่ออกแบบ
โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยทำเป็น 2 แบบ
คือรูปท้าวจตุโลกบาลและรูปวัชระแบบทิเบตหลังจากชมอุโบสถแล้ว ก็ควรจะเดินไปชมด้านหลังอุโบสถด้วยนะครับ
เพราะมีวิหารที่น่าสนใจอยู่อีก 3 หลัง เริ่มจากหลังกลาง นั่นก็คือ วิหารบูรพาจารย์ซึ่ง
ประดิษฐานสรีระร่างจริงของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)
ซึ่งการประดิษฐานสรีระร่างจริงของพระภิกษุในอิริยาบถสมาธินั้น
เป็นธรรมเนียมที่มีมาก่อนในประเทศจีน แต่ปรากฏเพียงวัดโพธิ์แมนฯ
แห่งนี้เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ เท่านั้นขนาบสองข้างของวิหารบูรพาจารย์คือวิหารของพระโพธิสัตว์สำคัญอีก 2 พระองค์
ทางด้านขวามือคือวิหารพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อของ‘เจ้าแม่กวนอิม’ ในปางสหัสกรสหัสเนตร หรือ กวนอิมพันมือ พันตา
ประติมากรรมสมัยราชวงศ์ถังสร้างจากไม้จันทน์อายุนับพันปีส่วนฝั่งซ้ายมือของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ซึงมีเรื่องราวคล้ายคลึง
หรือเทียบได้กับตำนานของพระมาลัย ที่แพร่หลายอยู่ในดินแดนเอเชียอาคเนย์
โดยทั้งสองพระองค์ต่างเคยเสด็จไปโปรดสัตว์ในนรกภูมิมาแล้วดังนั้น ถ้าตรุษจีนปีนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหว้พระที่วัดไหน ก็ขอเชิญมาชมวัดโพธิ์แมนคุณาราม
หรือถ้าใครไม่สะดวกช่วงตรุษจีน วัดแห่งนี้เปิดตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับ
แวะไปกราบสักการะและชมความงามและการผสมผสานศิลปะ 3 สัญชาติ
ในวัดเดียวกันได้ที่นี่เลยครับ วัดโพธิ์แมนคุณารามข้อมูลอ้างอิง : https://readthecloud.co/pumenbaoensi/ ฝากกด like Facebook นายแว่นขยันเที่ยว : 
https://www.facebook.com/นายแว่นขยันเที่ยว-110467381183341ฝากกดติดตาม YouTube กูรูเอมมี่ แชลแนล : 
https://www.youtube.com/channel/UCRYXqGydbgKYciPr2Kilw3g
ขอขอบคุณ อาจาร์เอมมี่ เทพนิมิตต์ โหราเวทย์ศรีธนญชัยขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผม
"นายแว่นขยันเที่ยว"ขอบคุณเพลง : Tian Mi Mi 
ศิลปิน : 鄧麗君
Vote : ท่องเที่ยวไทย
Create Date : 31 มกราคม 2565
Last Update : 31 มกราคม 2565 10:25:34 น.
Counter : 2120 Pageviews.

0 comments
บทที่ 3 Day1 ซูริค ฟุสเซน มิวนิค สมาชิกหมายเลข 8225107
(13 มิ.ย. 2567 19:45:48 น.)
บันทึกทวาทศมาส ประจำปี 2566 ตอนที่ 3 อาจารย์สุวิมล
(14 มิ.ย. 2567 21:18:13 น.)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮอมมะ (Homma Museum of Art) : Sakata poongie
(12 มิ.ย. 2567 22:14:15 น.)
I Dreamed a "Dream" จันทราน็อคเทิร์น
(11 มิ.ย. 2567 22:22:08 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณปรศุราม, คุณKavanich96, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณmariabamboo, คุณpeaceplay

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Pitchayut8.BlogGang.com

นายแว่นขยันเที่ยว
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด