"พระราชวังพญาไท" ตอน ๒ (ภาพภายในพระตำหนักต่างๆ)

« พระราชวังพญาไท »
: Phyathai Palace( ตอนที่ ๒ )

อดีตคือ "พระตำหนักพญาไท" สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พอถึงช่วงรัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว★ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนักที่ประทับและอาคารบริวาร
คงไว้แต่ ท้องพระโรงองค์เดียว คือ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ และ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหมู่พระราชมณเฑียร ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์

คือ "พระที่นั่งพิมานจักรี" เป็นองค์ประธาน และ พระที่นั่งรอง
อีก 3 องค์ พระราชทานนามว่า "ไวกูณฐเทพยสถาน" "ศรีสุทธนิวาส"
และ "อุดมวนาภรณ์" (ชื่อคล้องจองกัน)
การก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลา 2 ปี .....จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
ตามพระราชประเพณี ในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2465
ยกขึ้นเป็น พระราชวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
"สมเด็จพระบรมชนกนาถและ พระบรมราชชนนี"
บริเวณภายใน พระราชวังพญาไท จึงประกอบด้วย...
★ พระที่นั่งหมู่ 5 องค์ คือ .....

๑. พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
๒. พระที่นั่งพิมานจักรี
๓. พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
๔. พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ และ
๕. พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
● ภาพ เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย ร.ร.๖
เป็นตราประจำพระองค์ มีทั้งหมด ๖ แบบ

แผนผัง ต่ำแหน่งของพระราชวังพญาไท ในรัชกาลที่ ๖
(ขอบคุณจาก เว็บ bangkokgoguide.com)★เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ จขบ. ได้ใช้เวลาว่าง
ไปลงทะเบียน กับ "ชมรมคนรักวัง " ที่ รพ.พระมงกุฏฯ เพื่อเข้าชม
และรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "วังพญาไท" ในอดีต


หลังจากเขียนบล๊อกพาเดินชม บริเวณภายนอกพระราชวังมาแล้วค่ะ

คลิก ชม
"พระราชวังพญาไท ตอนที่ ๑"
คลิก ชม
"พระราชวังพญาไท ตอนที่ ๓"


ตอนที่ ๒

: พาชมความสวยงาม.....
« ภายในพระราชวังพญาไท »"พระที่นั่งพิมานจักรี" อาคารทรงโดม
ซึ่งเป็นพระที่นั่งประธานของหมู่พระที่นั่งทั้งหมด
● มียอดโดมแหลมสูง สำหรับชักธงมหาราช
เฉพาะเวลาที่พระองค์ประทับอยู่เท่านั้นค่ะ

● มีทางเดิน เชื่อมติดต่อถึงกัน ทุกพระที่นั่ง


● วันนี้จะนำเสนอ ภาพภายในห้องต่างๆ ของพระตำหนัก พระราชวังพญาไท
มาให้ชมประกอบบางส่วน เพื่อแนะนำและจุดประกายความสนใจ
ให้เพื่อนๆชาวบล๊อกแก้งค์ และผู้ที่สนใจทั่วไปขอเข้ารับการเยี่ยมชมพระราชวังพญาไท ซึ่งน่าสนใจ อย่างมาก
และมีประโยชน์ ได้ความรู้ สำหรับประวัติสยามประเทศ
เมื่อครั้งอดีตกาล ๑๐๐ กว่าปีในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕-๖-๗
(สมัยที่พวกเรายังไม่เกิดเลย)


★และเพื่อที่เราชาวไทยทุกคน ควรจะอนุรักษ์ และภาคภูมิใจกับ
พระองค์ท่าน ที่สร้างสยามประเทศไว้ให้เราอยู่ได้ดี
สืบมาจนกระทั้งถึงปัจจุบันนี้ค่ะ


" เรารักประเทศไทย เพราะมี "ในหลวง"
★ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ "ชมรมคนรักวัง"
จะพาเข้าห้องชมวีดีทัศน์ มีวิทยาการบรรยาย เกี่ยวกับ
ประวัติ และ สถานที่ของพระราชวังพญาไท ในอดีต
ที่พวกเรากำลังจะไปชมกันต่อจากนี้ไปค่ะ
★ห้องแรกที่พาชม และได้ถ่ายภาพไว้ คือ
ห้องที่เคยเป็นที่เสด็จออกให้ข้าราชบริพารเฝ้า
ได้มีการบูรณะใหม่ให้สวยงามเหมือนเดิม
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

☆ ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุมของคณะแพทย์ฝ่ายบริหาร และ
โครงการบูรณะพระราชวังพญาไทห้องทรงงาน และ ใช้รับรองแขกของเจ้านายฝ่ายในบานประตูทุกบาน ใช้ไม้สักทองทั้งต้น
ตกแต่งด้วยลวดลายสักทอง

★ ระเบียงทางเดินระหว่างห้อง หรือ ระหว่างพระตำหนัก

บนฝาผนัง และ ฝ้าเพดาน จะมีการตกแต่ง
ด้วยลวดลายดอกไม้ สไตล์อาร์ท นูโว


ตามลักษณะทรงโปรดของพระวรราชเทวี และ
พระสนมเอก ในรัชกาลที่ ๖
★ บันไดทางขึ้น ก็มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่าง จะแยกบันไดขึ้น-ลง
ด้วย สำหรับ พระราชา-พระราชินี กับ ข้าราชบริพารในวัง


★ แม้กระทั่งกระจก ประดับประตู และหน้าต่าง
ก็ใช้ "กระจกสีทอง" ปัจจุบันมีเหลืออยู่ไม่กี่บาน และ
ได้เปลี่ยนมาใช้ กระจกลายสีขาวแทนทั้งหมดค่ะ

ห้องทรงพระอักษร
★ ห้องบรรทมเดิม ของรัชกาลที่ ๖ ต่อมาโปรดให้เป็น
ห้องบรรทมของพระชายา พระนางเธอลักษมีลาวัณ★ ลวดลายตกแต่ง ที่ถูกบูรณะใหม่ให้เหมือนของเก่าเดิม
มีห้องสรง อยู่ติดกันภายในห้องบรรทมด้วยแบบตะวันตก


★ การตกแต่งลายเพดาน ในห้องบรรทมนี้งดงามมากๆ
ด้วยจิตรกรรมเขียนด้วยเทคนิคสีปูนแห้ง เป็นภาพคัมภีร์
ในศาสนาพุทธเขียนบนใบลาน
★ และ ภาพพญามังกร หมายถึง...สัญลักษณ์ของความเป็น
พระราชา และ ปีพระราชสมภพ


● ห้องต่อไปคือ ห้องท้องพระโรงกลาง ที่มีความสำคัญมาก
ในพระราชวังพญาไท ขณะนั้น ใช้เป็นห้องเสด็จออกให้
เฝ้าส่วนพระองค์ หรือเสวยแบบง่ายๆ

★ ปัจจุบันใช้เป็น สถานที่ที่นายทหารแพทย์ รับพระราชทานยศ
และปฎิญาณตน ในการปฎิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่อหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 6

● การตกแต่งภายในท้องพระโรง เป็นแบบตะวันตก
จะเห็นมีเตาผิงแบบตะวันตก ด้วย ในห้องนี้จะมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
ของรัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่เหนือเตาผิง ด้านขวามือเป็น
รูปของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕

☆ ในห้องพระบรรทมใหม่ ชั้น ๓ บนเพดานมีภาพจิตรกรรมสีปูนเปียก
เป็นรูปเทวดาน้อยสี่องค์ทรงดนตรีสี่ชนิด ดีด สี ตี เป่า ล่องลอยบนท้องฟ้า
☆ นอกจากนี้ ห้องอื่นๆ ก็ยังมีภาพเขียนสี บนฝ้าเพดาน
ที่น่าสนใจมากมาย ในช่วงเวลาในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖

ภาพนี้เป็น ภาพชาย-หญิง และแกะ ในสไตล์แบบตะวันตก

● ภาพแกะสลัก ที่ผนัง


☆ ภาพเขียนสี บนผนัง

"พระราชวังพญาไท" นี้ได้ใช้เป็นสถานที่เสด็จแปรพระราชฐาน
และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๕ ตราบจนเสด็จสวรรคต ถึง ๑๐ ปีขอจบบล๊อกนี้ไว้แต่พอสังเขป เพราะภาพภายในพระราชวังพญาไท
มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย ขอไปต่ออีกบล๊อกหน้า
ที่ว่าด้วย ... " ภาพ และ เรื่องราวภายใน "


★ " พระตำหนักเมขลารูจี ริมคลองอ่างหยก
ในพระราชวังพญาไท "

และ

พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
ที่ถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์แรก

ที่สร้างก่อนพระที่นั่งองค์อื่น ๆ ทั้งหมด"ขอบคุณทุกท่าน...ที่แวะมาทักทายกันค่ะ"
Special Thanks :
- //www.bangkokgoguide.com


Music : "The Best of Romantic Waltz - Southern Rosesl from youTupe" 

Create Date : 09 มกราคม 2555
21 comments
Last Update : 31 พฤษภาคม 2555 15:41:49 น.
Counter : 10055 Pageviews.

 

เจิมค่ะ :)

 

โดย: MamaBun 9 มกราคม 2555 14:21:14 น.  

 

ดีใจจังได้เจิมแล้ว...
เดี๋ยวเปิ้ลส่งลูกไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วจะแวะมาเก็บรายละเอียดวังพญาไทค่ะ สวยมากชอบๆค่ะพี่ตุ้ย
เช้านี้แวะเอาลาบปลาแซลมอนมาฝากก่อนพี่..

 

โดย: MamaBun 9 มกราคม 2555 14:23:08 น.  

 

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ที่พาไปเที่ยวอย่างละเอียดอีกครั้ง
และก็ได้ถ่ายภาพสวยๆ มาด้วย
ป้าแอ๊ดไปชมพระที่นั่งวิมานเมฆกับพระที่นั่งอนันต์แล้วขัดใจมากค่ะ
เขาไม่ยอมให้ถ่ายภาพอะไรเลย ต้องเก็บกล้อง โทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถนำภาพออกมาโชว์ว่าเรามีอะไรดีๆ ให้ชมบ้าง
เสียดายความคิดนั้นจังเลย

จะตามตอนต่อไปนะคะ 

โดย: addsiripun 9 มกราคม 2555 15:03:49 น.  

 

ตามมาชมวังพญาไทกับคุณตุ้ยต่อค่ะ
ชอบเอนทรี่นี่มากมาย มีแผนที่ให้เห็นด้วย คราวหน้าถ้าเอิงไป เดินถูกแน่นอน อิอิ

กระจกทอง ไม่ค่อยเห็นที่ไหนจริงๆ นะคะ
ส่วนใหญ่เคยเจอแต่กระจกขาว

ห้องบรรทม ลวดลายที่ตกแต่งบนเพดานสวยงามมาก มีรายละเอียดเยอะทีเดียว

สถานที่ภายในดูแล้วเป็นแบบตะวันตก นึกถึงวังเก่า หรืออาคารเก่าในอิตาลี
เพดานสูง ประตู หน้าต่าง สูงๆ ดูแล้วโปร่งสบาย
ไว้จะมาติดตามต่อตอนหน้า ภาพและเรื่องราวภายในน่าสนใจจริงๆ ค่ะ


ปล. วันนี้มีบล็อกใหม่มาฝาก ชวนไปดูบรรยากาศ Winter Sales ค่ะ


 

โดย: diamondsky 9 มกราคม 2555 15:53:36 น.  

 

สวัสดีค่า

ขออำภัยที่แวะมาเยี่ยมช้าไปหน่อย อัพบล็อกแล้วก็หายศีรษะไปเลย งานเพิ่งจะซา เลยรีบตระเวนเยี่ยมเพื่อน ๆ ต้องขอบคุณมากที่แวะไปหา คุณตุ้ยสบายดีนะคะ

ตะกี้แวะไปอ่านบล็อกภาคแรกมาแล้ว คุณตุ้ยเขียนบล็อกได้ดีมาก ๆ พาชมวังแบบเก็บรายละเอียด ถ่ายภาพมาให้ชมแทบจะทุกมุมเลย เราเป้นสาวกสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ห้า ได้เห็นแล้วถูกใจเหลือเกิน พระราชวังนี้วิจิตรงดงามไปทุกซอกทุกมุมเลย ดีใจที่ไม่โดนรื้อทิ้งอย่างหลาย ๆ ที่ ไม่งั้นคงยิ่งกว่าเสียดาย

อ่านบล็อกนี้จบก็ปูเสื่อรออ่านบล็อกภาคต่อเลยค่ะ

 

โดย: haiku 9 มกราคม 2555 16:13:05 น.  

 

ภาพสวยมากครับ พี่ตุ้ย
ผ่านบ่อยครั้งเลยครับ โอกาสหน้าต้องแวะบ้างครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 9 มกราคม 2555 16:47:26 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณตุ้ย

โอ้วววภาพพระราชวังพญาไทสวยเช่นเคยค่ะคุณตุ้ย เราติดใจตั้งแต่บล็อกก่อนหน้านี้แล้ว และจะติดตามต่อไปค่ะ ...

ชมจากใจจริงเลยนะคะ คุณตุ้ยแชะภาพมาได้สวยและมีมิติมากๆค่ะ รายละเอียดเยี่ยมยอด แต่ละห้องสวยงามจริงๆนะคะ

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมสาวน้อยค่ะคุณตุ้ย เราเพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวสักพักจะแวะไปดูว่าอยู่ได้มั๊ย? วันนี้ขี้อายมากๆค่ะ คุณครูถามอะไร ก็ไม่ตอบ อิอิ

อีกอย่างวันนี้หิมะมาเยอะมากๆ ถนนลื่นมากๆค่ะ ปีนี้มาช้า คริสมาสต์ผ่านไปแล้วเพิ่งมา เป็นหน้าหนาวที่สมบูรณ์ซะทีค่ะ

รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะคุณตุ้ย

 

โดย: LoveParadise 9 มกราคม 2555 16:52:49 น.  

 

ผมเองถ่ายภาพแบบไร้ตำรารับพี่ตุ้ย 555
อาศัยฝึกถ่ายเอาเองครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 9 มกราคม 2555 19:04:20 น.  

 

Photobucket

Happy Newyear 2012

 

โดย: Cheria (SwantiJareeCheri ) 9 มกราคม 2555 20:55:20 น.  

 

ขอบคุณคุณตุ้ยที่แวะมาชมบรรยากาศเซลส์ด้วยกันค่ะ
ปีใหม่ปุ๊บ ทางเมืองประกาศลดราคากันเลย กลัวคนกระเป๋าฉีกไม่พอ 55+
(ล้อเล่นค่ะ หลายคนอดใจไว้ช้อปหลังปีใหม่ เตรียมตัวกันบ้างแล้ว)

วันนั้นเอิงไป เป็นเซลส์วันที่สอง คนเยอะมาก ยิ่งเสาร์อาทิตย์ยิ่งมากันใหญ่
ได้รองเท้ากลับมา นอกนั้นไปถ่ายรูปอย่างเดียว
พรุ่งนี้นัดเพื่อน จะไปเดินช้อปด้วยกัน เพราะวันธรรมดาเดินสบายกว่า
หลังช้อปจัดหนักเสร็จ จะเอาเปิดถุงให้ชมกันแน่นอน อิอิ
(มีลิสต์ของที่ต้องการไว้แล้ว ลุ้นอยู่ว่าจะได้ราคาที่ชอบรึป่าว)

ส่วนวังพญาไท สามีและเอิงยังติดใจมาก
เพราะไม่เคยเห็นสถานที่แบบนั้นใน กทม. เท่าไหร่ มีบ้างแต่น้อยนะคะ
ตอนนี้ขอเที่ยวผ่านบล็อกคุณตุ้ยไปก่อน ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

 

โดย: diamondsky 9 มกราคม 2555 21:21:46 น.  

 

ขอบคุณที่พาเที่ยว

ภาพสวยมากค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 9 มกราคม 2555 21:44:38 น.  

 

สวัสดียามดึกค่ะคุณตุ้ย

ฟ้าแอบเข้ามาชมภาพสวยๆ..และมาชื่นชมคนถ่ายด้วยค่ะ

ฟ้ามาส่งคุณเข้านอน..และมาบอกราตรีสวัสดิ์ด้วยค่ะ

หลับฝันดีนะคะ


Good Night

 

โดย: พิรุณร่ำ 9 มกราคม 2555 23:23:02 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ้ย

ภาพถ่ายสวยมากเลยครับพี่
สวยทั้งนอกอาคารและในอาคารครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 10 มกราคม 2555 6:37:01 น.  

 

 

 

โดย: กะว่าก๋า 10 มกราคม 2555 14:28:22 น.  

 

มาแล้วค่ะ...ข้ามวันข้ามคืนเลย
เมื่อวานกลับจากส่งลูก ไปทักคนโน้นคนนี้ตั้งใจว่าจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องวังพญาไทอีกรอบ เน็ทเดี้ยง....
เข้านี้โอเคแล้วค่ะ...
รีบมาหาก่อนคนแรกเลย
ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบหวานๆ ชอบสีมากเลยพี่ตุ้ย
สิงหานี้ต้องไปเยือนวังพญาไทแน่นอนค่ะ
กระจกสีทองของจริงคงสวยมากนะคะ ลูกบิดประตูก็สวยค่ะ
ศิลปะตะวันตกที่ย่นย่อตัดทอนความอลังการลงดูลงตัวมากเลย... เพิ่มความชดช้อยของช่างฝีมือไทยเข้าไปอีก... เห็นแค่ช่องลมบนบานประตูแต่ละบานก็ภูมิใจในฝีมือช่างแกะสลักของไทยเราจัง
ไม้สักทองตอนนี้คงหาไม่ได้อีกแล้วนะคะพี่ตุ้ย

เปิ้ลชอบพระตำหนักเมขลารูจี ริมคลองอ่างหยก สวยน่ารัก ทำให้นึกถึงตอนพาลูกศิษย์ไปพระราชวังบางปะอินค่ะ เราอ่านสีแผ่นดินกัน เปิ้ลเลยพาเด็กๆไปเดินชมตำหนักเจ้าจอมต่างๆ และเดากันว่าหลังไหนที่แม่พลอยมาพักครั้งตามเสด็จพ่อหลวง...สนุกสนานกันมากเลยค่ะ
ขอบคุณพี่ตุ้ยที่พาชมพาเที่ยววังพญาไทค่ะ

 

โดย: MamaBun 10 มกราคม 2555 17:06:51 น.  

 

ตามมาเที่ยวต่อภาคสองค่ะคุณตุ้ย..ภาพสวยค่ะ เห็นถึงความสวยงามอลังการณ์ของพระราชวังได้อย่างดีทีเดียวค่ะ..ไม่ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวบ้างมั้ยคะ..

เห็นด้วยกับคุไฮกุค่ะว่าคุณตุ้ยเขียนบล็อกได้ดีทีเดียวค่ะ..เก็บรายละเอียดได้ดีค่ะ..

หมดโหวตไปแล้ว เราให้คะแนนเต็มก็แล้วกันนะคะ...
........

 

โดย: somjaidean100 10 มกราคม 2555 18:06:49 น.  

 

รูปที่มีดอกไม้ตกที่สนามหญ้าสวยมาก ๆ เลยค่ะ คุณตุ้ย

มาชวนไปเดินเล่นและชิมอาหารที่ Terminal 21 ด้วยกันนะคะ


 

โดย: ปรัซซี่ 10 มกราคม 2555 20:37:21 น.  

 ขอบคุณค่ะคุณตุ้ยที่อวะไปชิมมัฟฟิ่น..ไปช้าก็ไม่เป็นไรค่ะ เก็บไว้ให้คุณตุ้ยเสมอค่ะ....

มัฟฟิ่นสูตรนี้นุ่มค่ะ..เนื้อไม่แห้งเลย ยิ่งตอนอบใหม่ๆชีสเยื้มๆอร่อยมากๆเลยต่ะ เก็บใส่ตู้เย็นเอามาอุ่นในไมโครเวฟเนื้อก็ยังไม่แห้งนะคะ...เชียร์ให้ทำค่ะ...

 

โดย: somjaidean100 10 มกราคม 2555 22:37:07 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ้ย 

โดย: กะว่าก๋า 11 มกราคม 2555 6:43:02 น.  

 

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Tui Laksi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
ชีวิต... มีจุดเริ่มต้น แต่ไม่มีเส้นชัย
และจุดสุดท้าย สำหรับเราเป็น
Infinity ตราบใดยังมีลมหายใจ
นั่นคือ การเดินทางชีวิต
ไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย
& Happy in Life !


[เปิดหน้าบล๊อกนี้ ใช้งานได้ดี
บน Chrome Browser ค่ะ]


3 NEW Blogs, Up Date!

    Haidilao Hot Pot
(12 ก.พ.2563)
    ดอกไม้เมืองหนาว
(7 ก.พ.2563)
     วัดราชาธิวาส2020 (26 ก.พ.2563)
Blogger Tricks
New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
9 มกราคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tui Laksi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.