หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
กันยายน 2552
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
21 กันยายน 2552
 
All Blogs
 
มรณานุสติกรรมฐาน............... มรณานุสสติ แปลว่า นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เรื่องของความตายเป็นของธรรมดา ของสัตว์และมนุษย์ที่เกิดมา เมื่อมีความเกิดมาได้แล้ว ก็ต้องตายในที่สุดเหมือนกันหมด ความตายนี้รู้สึกว่าเป็นปกติธรรมดาของคนและสัตว์ทั่วไป ท่านผู้อ่านจะสงสัยว่า เมื่อความตายเป็นของธรรมดาที่ใคร ๆ ก็ทราบว่าตัวจะต้องตาย แล้วพระพุทธเจ้ามาสอนให้นึกถึงความตายเพื่อประโยชน์อะไร ? ปัญหาข้อนี้ตอบไม่ยาก เพราะธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วไป รู้ความตายว่าเป็นของธรรมดาจริง แต่ทว่า เห็นว่าเป็นธรรมดาสำหรับผู้อื่นตายเท่านั้น ถ้าความตายจะเข้ามาถึงตนเองหรือญาติ คนที่รักของตนเข้า ก็ดิ้นรนเอะอะโวยวายไม่ต้องการให้ความตายมาถึงตนหรือคนที่ตนรัก พยายามทุกทางที่จะไม่ยอมตายปกติของคนเป็นอย่างนี้ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่า เกิดมาแล้วต้องตาย ไม่ว่าใครจะหนีความตายไม่ได้ การดิ้นรน เอะอะโวยวายต้องการให้ความตายไปให้พ้นนี้เป็นการดิ้นรนเหนือธรรมดาไม่มีทางทำได้สำเร็จ จะทำอย่างไร ความตายก็ต้องจัดการกับชีวิตแน่นอน เมื่อกฎธรรมดาเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน คือย้ำตามความเป็นจริงว่า ภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตายนั้นเป็นสิ่งปกติธรรมดาไม่มีใครจะหลีกหนีพ้น ความตายนี้แบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกัน คือ


............... ๑. สมุจเฉทมรณะ ความตายขาดตอน หมายถึงความตายของพระอรหันต์ท่านเสร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ คือสิ้นกิเลสแล้ว เหตุที่จะต้องทำให้เกิด คือกิเลสและตัณหาที่จะควบคุมบังคับท่านให้เกิดอีกไม่มี ท่านมรณะแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เรียกว่า สมุจเฉทมรณะ แปลว่าตายขาดตอนไม่กลับมาเกิดอีก


............... ๒. ขณิกมรณะ แปลว่า ตายเล็กๆ น้อย ๆ ท่านหมายเอาความตาย คือ ความดับ หรือการเคลื่อนไปของชีวิต ที่มีการเคลื่อนไปวันหนึ่ง ๆ วันเวลาล่วงไป ชีวิตก็เคลื่อนไปใกล้จุดจบสุดยอดคือตายดับทุกขณะ การผ่านไปของชีวิตท่านถือเป็นความตาย คือ ตายทุกลมหายใจออกและเกิดต่อทุกๆ ลมหายใจเข้า อาหารเก่าที่บริโภคเข้าไปเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตชั่วคราวเมื่อสิ้นอำนาจของอาหารเก่า ร่างกายต้องการอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแทนแต่ถ้าไม่ได้อาหารใหม่เข้าไปทดแทนชีวิตก็จะต้องดับ ชีวิตที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงไว้ เมื่อสิ้นสภาพของอาหารเก่า ท่านถือว่าร่างกายต้องตายแล้วไปยุคหนึ่ง พอได้อาหารใหม่มาทดแทน ชีวิตก็เกิดใหม่อีกวาระหนึ่ง การเกิดการตายต่อเนื่องกันทุกวันเวลาอย่างนี้ ถ้าอาหารเก่าหมดสภาพไม่บริโภคใหม่ หรือลมหายใจออกแล้ว ไม่หายใจเข้า สภาพของร่างกายก็จะสิ้นลมปราณ คือตายทันที ที่ทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็เพราะได้ปัจจัยบางอย่างค้ำจุนทดแทนกันเข้าไป ท่านสอนให้มองเห็นสภาพของสังขารร่างกายว่ามีความตายเป็นปกติทุกวันเวลาอย่างนี้ท่านเรียกว่า ขณิกมรณะ แปลว่า ตายทีละเล็กละน้อย หรือตายเล็ก ๆ น้อย ๆ


............... ๓. กาลมรณะ และ อกาลมรณะ กาลมรณะ แปลว่า ตายตามกาลตามสมัยที่ชาวโลกนิยม เรียกว่า ถึงที่ตาย คือสิ้นอายุ อย่างชนิดที่ไม่มีการแก้ไขได้ อกาลมรณะ แปลว่า ตายในโอกาสที่ยังไม่ถึงกาลควรตาย แต่ต้องตายเพราะกรรมบางอย่างที่เป็นอกุศลเข้ามาบีบคั้นให้ตาย การตายประเภทหลังนี้พอมีทางต่อให้อายุยืนยาวต่อไปได้ตามสมควรแก่กรรมในอดีต จะต่อให้เลยพอดีนั้นไม่ได้ พวกตายตามแบบกาลมรณะตายไปแล้วเสวยผลกรรมทันที แต่พวกที่ตายตามแบบอกาลมรณะนี้ ตายแล้วยังไม่ไปเสวยผลกรรมทันที ต้องไปเป็นสัมภเวสี แสวงหาที่เกิดก่อน คือรอกาลที่จะถึงกาลมรณะก่อน เมื่อถึงเวลาแล้วจึงจะได้รับผลกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำไว้ขณะที่ยังไม่ได้รับผลกรรมที่ทำไว้นั้นต้องลำบากในเรื่องอาหารและที่อยู่ ท่องเที่ยวไปตามความต้องการ พวกตายแบบอกาลมรณะนี้ ที่ชาวโลกนิยมเรียกว่า ตายโหงนั่นเอง เช่น ถูกฆ่าตายคลอดลูกตาย รถทับตาย ฟ้าผ่าตาย ฆ่าตัวตาย งูกัดตาย รวมความว่าตายแบบผิดปกติ ไม่ใช่ป่วยตายตามธรรมดาเรียกว่า อกาลมรณะ คือตายก่อนกำหนด ตายทั้งนั้น การตายแบบนี้ ถ้ามีท่านผู้รู้ช่วยเหลือสามารถช่วยให้พ้นตายได้ เช่น ที่นิยมเรียกกันว่า สะเดาะเคราะห์หรือต่ออายุ การสะเดาะเคราะห์หรือต่ออายุนั้น ต้องทำโดยธรรมจริง ๆ และรู้จริงจึงใช้ได้แต่ถ้าต่อแบบหมอต่อยังมืดมนท์ด้วยกิเลสแล้วไม่มีทางสำเร็จผล ไม่ต่อดีกว่า ขืนต่อก็เท่ากับไปต่อชีวิตหมอให้มีความสุขส่วนผู้ต่อกลายเป็น ผู้ต่อทุกข์ไป เรื่องต่ออายุนี้มีเรื่องมาในพระสูตรคือเรื่องของท่าน อายุวัฒนสามเณรเรื่องย่อดังนี้


............... วันหนึ่ง บิดามารดาพาท่านเมื่อยังเกิดไม่กี่เดือนไปหาพระพุทธเจ้า (ขอเล่าลัด ๆ) เมื่อบิดาลาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า "ทีฆายุโก โหตุ" แปลว่า ขอเธอจงมีอายุยืนนาน พอแม่เข้าลาท่านก็ว่าอย่างนั้น ตอนท้าย สองผัวเมียให้ลูกชายกราบลาท่าน ท่านไม่พูด คือท่านเฉยเสีย สองผัวเมียแปลกใจ ถามว่า เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันสองผัวเมียกราบลา พระองค์ให้พรว่าขอเธอจงมีอายุยืนนาน แต่พอเกล้ากระหม่อมฉันให้ลูกชายลา พระองค์ทรงนิ่ง เหตุอะไรจะมีแก่บุตรชายเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองหรือพระพุทธเจ้าข้า


............... พระองค์ตรัสตอบว่า เพราะบุตรชายของเธอจะตายภายใน ๗ วันนี้ ตถาคตจึงไม่กล่าวอย่างนั้น สองผัวเมียฟังแล้วตกใจ ขอให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์สั่งให้ไปปลูกโรงพิธีกลางลานบ้าน แล้วให้เอาพระไปนั่งล้อมเด็กสวดพระปริตครบ ๗ คืน ๗ วัน พอวันที่ ๗ เป็นวันตายของเด็ก เพราะยักษ์จะมาเอาชีวิตวันนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จเอง เมื่อพระองค์เสด็จ พรหมและเทวดาผู้ใหญ่มามาก ยักษ์เข้าไม่ถึง พอครบเวลาที่ยักษ์จะเอาชีวิต หมายความว่า ถ้าเลยเวลาเขาทำไม่ได้ เขาทำตามกฎของกรรมว่าจะให้ตายเวลาเท่าใด เวลาเท่านั้นเขาจะต้องทำให้ได้ ถ้าเลยเวลาแล้วเขาก็ไม่ทำ พอเลยเวลาที่เด็กจะต้องตาย พระพุทธเจ้าท่านก็พาพระกลับ เลิกพิธี ก่อนกลับพระองค์ให้พรแก่เด็กว่าทีฆายุโกโหตุต่อมาเด็กคนนั้นมาบวชเณรเมื่ออายุ ๗ ปี ได้สำเร็จพระอรหันต์ ท่านมีอายุครบ ๑๒๐ปี จึงนิพพาน


............... พวกอกาลมรณะนี้ต่อได้อย่างนี้ แต่การต่อต้องเป็นผู้รู้จริง ทำถูกต้องจริง และการทำให้ต้องไม่ปรารภสินจ้างรางวัล ทำเพื่อการสงเคราะห์จริงๆ จึงเกิดผลว่า จะพูดเรื่องตายเป็นกรรมฐานแอบมาเป็นหมอต่ออายุเสียแล้วขอวกกลับไปเรื่องมรณานุสสติใหม่


นึกถึงความตายมีประโยชน์


............... ประโยชน์ของการนึกถึงความตาย ทำให้เป็นคนไม่ประมาท เพราะรู้ตัวว่าจะตายจะได้แสวงหาความดีใส่ตัวโดยรู้ตัวว่า ชาตินี้จนเพราะชาติก่อนให้ทานไว้น้อย ถ้าชาติหน้าไม่ยากจนอีก ก็พยายามให้ทานเสมอ ๆ ตามกำลังทรัพย์ที่พอจะให้ได้ และอย่าให้จนหมดตัว จะเกินพอดี ต้องให้พอเหมาะพอดี ไม่เดือดร้อนภายหลังนั่นแหละจึงจะควร


............... รู้ตัวว่ามีโรคมาก ป่วยไข้ไม่สบายเสมอๆ ของหายบ่อย ๆ รูปร่างสวยน้อยไปคนในบังคับบัญชาดื้อด้าน วาจาไม่ศักดิ์สิทธิ์ อารมณ์ความจำเสื่อม ถ้าต้องการให้สิ่งบกพร่องเหล่านี้สมบูรณ์ในชาติหน้าจะได้พยายามรักษาศีล ๕ให้บริสุทธิ์ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้รับอานิสงส์ มีอายุยืน รูปสวย ไม่มีโรคภัยรบกวน ไม่มีภัยจากโจรรบกวนทรัพย์สมบัติ คนในบังคับบัญชาอยู่ในโอวาทเป็นอันดี ไม่มีใครดื้อด้าน มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรเป็นนั่น มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์


............... ถ้าเห็นว่า มีปัญญาน้อย ไม่ใคร่ทันเพื่อน ก็พยายามเจริญสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานพอมีฌานมีญาณเล็กน้อย ในชาติต่อไปก็จะเป็นคนมีปัญญาเลิศ


............... ถ้าเห็นว่า ความเกิดเป็นโทษเป็นทุกข์ เพราะการเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไร มีตระกูลสูงส่งประการใดก็ตาม ต้องประสบกับความทุกข์อย่างมหันต์ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องการความเกิดอีก ก็เร่งรัดเจริญสมถะให้ได้ฌานต้น แล้วเจริญวิปัสสนาญาณให้จบกิจพระศาสนา ซึ่งเป็นของไม่หนักเลยสำหรับท่านที่นึกถึงความตายเป็นปกติ หรือที่เรียกว่า เจริญมรณานุสสติกรรมฐานเพราะกรรมฐานกองนี้ เป็นกรรมฐานหลักสำหรับเจริญวิปัสสนาญาณ ท่านจะได้ดี เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นพระอรหันต์ ก็ต้องอาศัยการปรารภความตายเป็นปกติ แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง พระองค์แม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ไม่ทิ้งมรณานุสสติกรรมฐาน คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ วันหนึ่งพระองค์ตรัสถามพระอานนท์ว่า อานันทะ ดูก่อนอานนท์ เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระอานนท์กราบทูลตอบว่า นึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า ยังห่างมากอานนท์ ตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก การนึกถึงความตายเป็นปกติเป็นของดี แม้แต่พระพุทธเจ้ายังเฝ้าคิดถึงความตาย เพราะผู้ที่คิดถึงความตายรู้ตัวว่าจะตายแล้วย่อมไม่สั่งสมความชั่ว คอยปลีกตัวออกจากความชั่วและมีอารมณ์ไม่หวั่นไหวในเมื่อความตายมาถึงแล้ว เพราะคิดอยู่รู้อยู่เสมอแล้วว่าเราต้องตายแน่ ความตายนี้หานิมิตเครื่องหมายไม่ได้กำหนดการเกิดหมอบอกได้แต่กำหนด เวลาตายไม่มีใครกำหนดได้แน่นอนสำหรับปุถุชนคนธรรมดา สำหรับพระอริยเจ้าหรือท่านที่ชำนาญในอานาปานุสสติกรรมฐานท่านสามารถบอกเวลาตายที่แน่นอนของท่านได้ พระอริยาเจ้าที่จะบอกเวลาตายได้ ก็ต้องเป็นท่านที่ได้ วิชชาสามเป็นอย่างน้อย ถ้ามีความรู้พิเศษต่ำกว่านั้น ท่านก็กำหนดเวลาตายไม่ได้เหมือนกัน ท่านเปรียบชีวิตไว้คล้ายกับขีดเส้นบนผิวน้ำ ขีดพอปรากฏว่ามีเส้นแล้วในทันทีเส้นที่ขีดนั้นก็พลันสูญไปชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาก็เช่นเดียวกันความตายรออยู่แค่ปลายจมูกถ้าสิ้นลมปราณเมื่อไร ก็สิ้นภาวะเมื่อนั้นเอาความยั่งยืนไม่ได้เลย


............... ท่านเจริญมรณานุสสติกรรมฐาน เมื่อท่านคิดถึงความตายเป็นปกติ จนเห็นความตายเป็นปกติธรรมดา เตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาพอสมควรแก่ความต้องการแล้ว ถ้าคิดให้ไกลไปอีกสักนิดว่า ความตายเป็นของมีแน่ เราไม่หนักใจแล้ว ความเกิดต่อไปก็มีแน่ จะเกิดเป็นอะไรก็ตามเต็มไปด้วยความทุกข์ หนีทุกข์ไม่พ้น เราไม่ต้องการความเกิดอันเป็นเหยื่อของวัฏฏะอีก แม้แต่ร่างกายอันเป็นที่หวงแหนยิ่ง จะต้องพังทลายเรายังไม่มีเยื่อใย ก็สมบัติอะไรในโลกีย์ที่เราต้องการ เราไม่ต้องการอะไรอีก เทวโลก พรหมโลก เราไม่ต้องการ สิ่งที่พอใจที่สุดก็คือพระนิพพาน ทำใจให้ว่างจากความเกิด ความเกาะในชาติภพ ปรารภพระนิพพานเป็นปกติ อย่างนี้ท่านมีหวังสิ้นชาติสิ้นภพ ประสบผลอย่างยอด คือถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันแน่นอน

(ขอยุติมรณานุสสติไว้แต่โดยย่อเพียงเท่านี้)**********************

ที่มา เวปพลังจิต


ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว


รายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน จ.สุรินทร์

1. คุณ มินทิวาและครอบครัว..................... 1,000.00
2. คุณ แคทรียาและครอบครัว.................... 2,000.00
3. น.ส. ณัฐชนัญ อัศวจารุวรร....................... 500.00
4. นาย นาริโทชิ ฮายาชิ.............................. 500.00
5. คุณ อิสราภรณ์ ศิรคุณ.......................... 1,000.00
6. คุณ ธัญรัศม์ จิรจรัสธีรโชติ
+ คุณ รัชดากร ศรีธราพิพัฒน์.......................500.00
8. นู๋บี Beee_bu......................................... 100.00
9. ป้ากุ๊กไก่ ณ ร่มไม้เย็น.............................. 300.00
10. คุณ กาญและครอบครัว.......................1,000.00
11. นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ...................... 500.00
12. คุณนิดและครอบครัว............................150.00


ยอด ณ วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552
เป็นเงิน 7,550.00 บาทที่มา: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างพระอุโบสถCreate Date : 21 กันยายน 2552
Last Update : 21 กันยายน 2552 23:01:57 น. 74 comments
Counter : 1799 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

มรณานุสติกรรมฐาน

เคยเกือบตาย มาอ่านแล้วทำให้นึกถึงตอนนั้น
ถามว่าตอนนี้กลัวตายมั้ย ไม่กลัวค่ะ
พร้อมตายได้ตลอดเวลา เตรียมใจไว้แล้ว

ขอโมทนานะคะ

ราตรีสวัสดิ์ หลับไม่ฝัน (ร้าย) นะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:23:04:44 น.  

 
พี่ไผ่ขา ตามมาแล้วค่ะ มาขอบคุณสำหรับ น้ำแตงโมค่ะ และมายกมือตามพี่ปุ๊กว่า หนูไม่กลัวตายค่ะ


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:23:32:55 น.  

 
โหแล้วบอกว่าไม่ยาวอ่านจบก็อ่ะนะได้รู้ถึงสิ่งดีๆครับ
เจอคุณไผ่บ่อยๆครับแต่ไม่กล้าทักเพราะสุภาพมาก
วันนี้ลองทักดูครับ สวัสดีครับ


โดย: อ้วนforest IP: 118.172.39.149 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:23:33:35 น.  

 
สวัสดีครับ พี่อ้วน
ขอบคุณนะครับ ที่แวะมาเยี่ยมครับ

ว่างๆ เรียนเชิญได้เลยครับ เป็นบล็อกข้อคิด-ธรรมะครับ

มีอะไรมาติง มาเสริม มาแลกเปลี่ยนก็ยินดีนะครับ

ปกติจะยาวกว่านี้ครับ บางบล็อกถอดมาจากเทป
ม้วนนึงก็ครึ่งชัวโมงครับ

ทำเอาเพื่อน เบื่ออ่านกันไปเลยครับ
หลังๆ ก็เลย อัพเสียงเทศน์ไปด้วยเลยครับ

ในกรุ๊ป พระธรรม ก็พึ่งจะจบ เรื่องทางสายพระนิพพานไปครับผม มีทั้งหมด 14 ตอน

ในกรุ๊ปหนังสือน่าอ่าน ตอนนี้ กำลังอัพเรื่อง หนีนรกครับ มีทั้งหมดเพียง 24 ตอน พึ่งจะจบไป 3 ตอนเองครับผม

ไหนมาแระ ขออนุญาต โมษณาหน่อยนะครับ

แล้วจะไปแจมๆ เม้นพี่อ้วนบ้างนะครับ

หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะครับ พี่อ้วนจัง

ปล. แฟน ๆ ถามมาว่า เมื่อไหร่ พี่อ้วนจะเปิดบ้าน ครับผม


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:23:54:31 น.  

 
ขอเข้ามาเติมใจพรุ่งนี้นะค่ะ ธรรมสวัสดีค่ะโดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:0:18:57 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ ขอบคุณสำหรับกระยาสารทค่ะ ขอโทษที ที่ห่างหายไปพักนึง พอดียุ่งอยู่กับงานหน่ะค่ะ ยังไงจะติดตามอ่านตอนที่พลาดไปนะคะ อยากเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีด้วยคน หลังไมค์ด้วยนะคะ


โดย: Arinchaya วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:0:46:23 น.  

 
อนุโมทนาสาธุค่ะคุณไผ่ ขอบคุณที่เอามาแสดงเพื่อเตือนสติ ตอนนี้เร่งปฏิบัติไม่รู้ความตายจะเกิดขึ้นตนไหน ความตายใกล้เราแค่ลมหายใจเข้า-ออก ตอนนี้ไม่อยากได้ อยากมี อยากเป็นอะไรแล้วค่ะ และไม่มีห่วงอะไร พร้อมแล้วค่ะ

นึกถึงกระยาสารทที่คุณไผ่ส่งมา พอดีไปร้านไทยเมื่อวาน วันนี้ถวายองุ่นและกระยาสารทที่หิ้งพระค่ะ นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:1:11:54 น.  

 
คุณไผ่ค่ะ ไหนบอกว่าไม่ยาวไงค่ะ
คนอายุมากๆ อ่านมากๆ ลายตานะคะ 5555

ตัวเองกลัวตายไหม ไม่กลัวค่ะ
เคยมอไซค์ล้ม สลบมาแล้วค่ะ(ตอนนั้นขับเอง)
ถ้ากลัวตายคงไม่นั่งซ้อนท้ายอีกแน่

แต่ก่อนก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ
กลัวความตายจะเข้ามาถึงญาติ คนที่เรารัก
ไม่ต้องการให้ความตายมาถึงคนที่เรารัก
แต่ปลงมานานแล้วค่ะ อะไรจะเกิดเราคงจะห้ามไม่ได้
รับในสิ่งที่เกิด อีกอย่างก็ยังไม่เกิด ไม่รู้จะมานั่งทุกข์ไปทำไม

ขอให้เป็นวันที่สุขสดชื่นนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:3:29:31 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:5:45:25 น.  

 
เข้ามาตาย เอ๊ย มาอ่านเรื่องความตายครับ

อ้อ มันเป็นเช่นนี้นี่เอง มีตายตามกาล กับไม่ตามกาลเสียด้วย

สองวันก่อน เพื่อนสนิทคนหนึ่งเพิ่งตายด้วยโรคมะเร็งตับ

พักหลังนี่ พรรคพวกเพื่อนฝูงตายกันบ่อยมาก

มะเร็งดูเหมือนจะเป็นสาเหตุใหญ่

ตีความตามนัยข้อเขียนวันนี้

ตายด้วยโรคมะเร็ง หรือโรคอื่นใด

นับเป็นการตายตามกาล ตายปุ๊บเสวยผลกรรมทันที ไม่ต้องไปเร่ร่อนพเนจร....

โรคที่จัดให้เป็นการตายตามกาลมีในบัญชีกี่โรคก็ไม่รู้

ถ้าคนโดนคู่อริฟัน แต่แผลนิดเดียว รักษาสักพักก็หาย แต่ดันติดเชื้อบาดทะยักตายในภายหลัง

จะนับเข้าข่ายตายตามกาลหรือไม่

เพราะตีความผิด

ไอ้เจ้าคนนั้นต้องไปร่อนเร่เป็นเปรตเป็นวิญญาณเร่ร่อนอีกหลายปีเชียวนา...

คิดเล่น ๆ แต่งงจริง ๆ แฮะ...


โดย: ลุงแว่น วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:6:42:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ.../center>

สวัสดีเช้าวันอังคาร
พร้อมกำลังใจดี ๆ มีมาฝากกันทุกวันค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:7:01:43 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ......
เห็นว่าทำคุณงามความดีเอาไว้.....
ก็เลยนำรางวัลมาให้ค่ะ.....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:7:12:55 น.  

 
ตายไม่กลัว กลัวไม่ตายครับ ไม่ตายแล้วต้องให้คนป้อนข้าวป้อนน้ำ อันนี้กลัวมาก


โดย: JohnV วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:9:03:21 น.  

 
ตามมาอ่านจ้าพี่ไผ่ เดี๋ยววันนี้ต้องออกไปข้างนอก..ต้องอาศัยแรงใจมากเป้นพิเศษ..เพราะอากาศร้อนมากก แดเปรี้ยงเลยอ่ะค่ะ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:9:30:46 น.  

 
สวัสดีคุณไผ่....
จะคิดถึงความตายทุกๆเช้าที่ตื่นนอนค่ะ
และขอพานพบพระพุทธองค์โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:9:37:25 น.  

 
สวัสดีพี่ไผ่ อนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณที่เรียนเชิญอยู่เป็นนิจ

ช่วงนี้หายไป เพราะมีงานพิเศษเข้ามา ต้องเหนื่อย สัก 3-4 เดือน กำลังเล่นในบทบาทที่ไม่เคย ขอผลบุญ และกำลังใจด้วยค่ะ

เรื่องสร้างอุโบสถ ถ้ามีบุญพอ คงได้ร่วมสร้างนะคะ

ขอบคุณที่แวะเยือนอยู่เสมอๆ


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:9:49:05 น.  

 


รู้จักให้ทานตามกำลัง

รักษาศีลให้บริสุทธิ์

เจริญกรรมฐาน วิปัสสนา

คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก

เพื่อจะได้ห่างไกลจากความชั่ว

ไม่สั่งสมความชั่ว

กระทำแต่สิ่งดีงาม

อนุโมทนา

ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านเทอญโดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:9:55:04 น.  

 ++ขอบคุณค่ะ..ท่านไผ่สีทองผู้พลิ้วไหว++

วาทะแสนหวานที่ตอบกลับมาหาคุณแคท
มักทำให้จิตและใจที่ขุ่นมัวของคุณแคทใจสบายเสมอ
ขอบคุณมากค่ะกัลยาณมิตรที่แสนดีจริงๆ

55555555555ท่านหมึกสีดำเจ้าขา
ใครก็ว่าบล็อกคุณแคทสร้างได้สีฉูดฉาดได้ใจจริงๆ
ขอบคุณค่ะ..ในมิตรภาพและน้ำใจ
ระวังนะค่ะค่อยๆย่องนะ
คุณอุ้มเธอเป็นคนขวัญอ่อน..ตกใจขึ้นมา
เจอยูโดสายดำเลยละค่ะ

มีความสุขวันสีชมพูเช่นกันนะค่ะปล..นี้ก็แอบย่องๆหลบงานเถ้าแก่มาเยือนค่ะ
ถ้าเห็นเข้าสงสายโดนปิดบล็อกแน่เลย
แง้ๆๆๆๆ


ชอบรังแกเพศที่อ่อนแอ..
แล้วจะมาแอบอ่านเนื้อหานะค่ะ

มีความสุขเสมอนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:10:36:40 น.  

 


โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:10:47:14 น.  

 
Good Afternoon kapp
So Happy and Have a nice day Ja!!

พี่ไผ่คนดีคิดถึงนะค่ะ ...เดี่ยวค่ำๆจามาอ่านใหม่นะค่ะ

โดย: mastana วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:14:15:51 น.  

 
แวะมาอ่านธรรมมะดีๆในยามเย็นค่ะคุณไผ่


โดย: sawkitty วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:17:26:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
นำน้ำสมุนไพรเย็นๆ มาฝากนะคะโดย: พ่อระนาด วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:18:01:47 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ.....เอาน้ำเย็นๆมาฝากโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:19:10:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่

ตามมาอ่านเรื่องของการตายทั้งสามอย่าง

ทุกชีวิตล้วนมาเพื่อที่จะไป

อาจจะเป็นอีกหลายปีข้างหน้า
หลายเดือนข้างหน้า
สัปดาห์หน้า
พรุ่งนี้
อีกสิบนาที
ลมหายใจถัดจากนี้

จะเมื่อไหร่ก็ตาม แต่เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไป
ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไม่มีทางบ่ายเบี่ยง
ไม่มีสิทธิ์อ้างถึงความพร้อม หรือ ไม่พร้อม

การเตรียมตัว..ตายก่อนตาย จึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ไม่ประมาททุกคนค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:19:44:47 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ ขอบคุณสำหรับชามะนาวค่ะ


โดย: redclick วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:19:59:17 น.  

 
- หวัดดียามค่ำครับ

- หลังเล่นกีฬากับน้ำชามะนาวสักเหยือกล่ะก็ ... สบายหายห่วงเลยครับ

- ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิเคยรู้สึกว่าหัวใจตัวเองกำลังจะหยุดเต้น อีกทั้งร้อนหนาววิ่งทั่วร่างกายด้วยอ่ะครับ


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:20:18:41 น.  

 
สวัสดีครับ มีความสุขมากๆในวันอังคารครับ
อย่าใจร้อนตามอากาศนะครับ


โดย: อ้วนforest IP: 192.168.50.138, 222.123.211.46 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:06:55 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อ้วน
ใจร้อนไม่กลัว กลัววู่วามครับ


เดี๋ยวต้องทำใจร่มๆ ดั่งต้นไม้นะครับ

ขอให้พี่อ้วนมีความสุขสดชื่นในวันสีชมพูสดใสนะครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:12:21 น.  

 

Photobucketสายลมหวล ทวนผ่าน สิ่งดีดี

ณ. ตรงที่ แห่งนี้ ที่ประจักษ์

ดอกไม้สวย ความหลัง ของความรัก

มาทายทัก กันบ้าง คงกันลืม


โรส.

มาอนุโมทนา มรณานุสติค่ะคุณไผ่


เพลงเพราะมาก ขอบอกค่ะ เมื่อกี้ไปบ้านน้องตะวันมา ฟังเคลิ้มจริงๆๆ มาบ้านคุณไผ่อิก สบายใจดีมากค่ะ ชอบเพลงค่ะใ
โดย: นายกุหลาบ วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:15:28 น.  

 
อ้าวคุณไผ่ พี่โรสมึนแล้วค่ะ ไปบ้านน้องตะวัน แล้วไม่ได้ปิดเพลง มาเยี่ยมคุณไผ่ต่อ กำลังมึนๆค่ะ คิดว่าสองบ้านเปิดเพลงเดียวกัน ต้องขออภัยด้วยค่ะอิๆ

บ้านคุณไผ่ ออกสงบเงียบ น่าเข้ามา พิจารณา สังขารา มรณานุสติกรรมฐาน.

ขอบคณชามะนาวเย็นๆค่ะ น่าชื่นใจจริงๆ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:20:44 น.  

 
ขอบคุณสำหรับชามะนาวหอมชื่นใจยังกับรู้ใจว่าชอบดื่มชาเลยค่ะ เข้ามาอ่าน"มรณานุสติกรรมฐาน"ขอเก็บข้อมูลนำไปปฏิบัิตินะค่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะ
โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:31:45 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนก่อนวันใหม่
ยิ้มสดใสเริงร่าครามาถึง
มะอยากบอกว่ามีคนรำพึง
เขาเอ่ยถึงพี่ไว้ในบ้านโน้น...555

มาแจ้งข่าวว่าโดนพาดพุงครับป๋ม

ราตรีสวัสดิ์ หลับไม่ฝัน (ร้าย) นะค๊าาา


โดย: พ่อระนาด วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:21:57:27 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับพี่ไผ่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:22:11:01 น.  

 
คุณไผ่ครับเอ่ยชมครับ ว่าถูกหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่งั้นจะอ่านจนจบเหรอครับ แต่ขำ 3วัน3คืนมากกว่า ครับเดี๋ยวจะลองอ่านกรรมฐานดูครับ


โดย: อ้วนforest IP: 192.168.50.138, 222.123.211.46 วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:22:11:22 น.  

 
잘 자요.


โดย: หมวยเล็ก_รักไม่ช่วยอะไร วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:22:32:42 น.  

 
แวะมาดูบ้านเห็นว่าน่าจะหลับแล้ว ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดีค่ะ ที่เร่งคืออะไรที่จะทำได้มากขึ้นในการสร้างบุญบารมีจะรีบทำค่ะ เช่นถือศีล 8 เพิ่มขึ้นเมื่อมีโอกาส ปฏิบัติมากขึ้น เมื่อมีเวลามากขึ้น และโอกาสเหมาะๆค่ะฮิิฮิ

จะถามคุณไผ่ว่าการลาศีล8 ด้วยตัวเองคุุณไผ่มีบทสวดไหมค่ะรบกวนส่งให้ดิฉันหน่อยค่ะ ที่ผ่านมาอาราธนาศีล 8 หน้าพระพุทธรูปได้ แต่ตอนลานี่ ลาปากเปล่าค่ะ หนังสือทำวัตรไม่ได้เอามาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 22 กันยายน 2552 เวลา:23:07:55 น.  

 


กลัวไม่อิ่มค่ะ

ขอบคุณสำหรับชามะนาว ชอบมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:1:27:58 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะคุณไผ่ มีความสุขกับอีก 1 วันที่สดใสนะค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:6:34:18 น.  

 


ชาเขียวค่ะ


โดย: redclick วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:6:57:33 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่
ทานมื้อเช้ากันนะคะโดย: พ่อระนาด วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:7:04:25 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสดใส
สวัสดีกับเช้าวันพุธค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:7:11:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:8:00:21 น.  

 
ตื่นสายอ่ะพี่ไผ่ เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย นาฬิกาปลุกแล้วไม่ยอมตื่น วะ ฮะ ฮ่า เช้าเลยขับรถไปส่งลูกทั้งชุดนอน..คุณแม่ตัวเหม็นมาก หย่อนลูกเสร็จรีบโกยแน่บกลับบ้านเลย...

พี่ไผ่ไปทำงานแล้วสิ กินข้าวยังคะ อีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะ แพทเกิดตรงกับวันออกพรรษาเลยนะ แต่ปีนี้ไม่รู้ ตรงกับวันที่เท่าใหร่ ไปทำบุญพร้อมทำบุญวันเกิดทีเดียวเลยจ้า..


โดย: ตัวp_box วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:9:30:43 น.  

 
สวัสดีจ้า แวะมาขอบคุณที่ไปทักทายหน่อยที่บล๊อกทุกวัน


โดย: หน่อยอิง วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:11:09:49 น.  

 
ขอให้พี่หมึกมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:11:12:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเคน...โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:11:17:55 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆค๊า.......
เอาของว่างมาฝากนะค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:14:38:45 น.  

 
ขอบพระคุณคุณไผ่มากๆค่ะ ได้มาฟังธรรมดีๆและข้อคิดดีๆของคุณไผ่ด้วย อนุโมทนาสาธุกับบทสวดมนต์ค่ะ

คุณไผ่และคนใช้ชื่อ Vanco ในเวปพลังจิตคือคนเดียวกันใหมค่ะ หรือคุณไผ่ใช้ชื่ออื่นค่ะ ชอบจังได้รู้และอ่านเรื่องราวดีๆมากมายค่ะ สุขสวัสดีวันพุธค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:16:42:57 น.  

 หวัดดีวันพุธจร้าพี่ไผ่....


ขอให้สุขกาย...สุขใจนะจ๊ะ...

อนุโมทนาสาธู๊ ด้วยนะคะ...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:18:07:21 น.  

 


เพราะเวลามีน้อย
จึงไม่ควรปล่อยให้หมดไปกับเรื่องหยุมหยิมหอบความคิดถึงมาฝากค่ะ
มีความสุขกับวันดีสีเขียวนะคะคุณไผ่


คมคำ : เดินช้าก็ยังดีกว่าเดินถอยหลัง

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:19:35:42 น.  

 


ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ไผ่

จากบล๊อก ยินดีจ๊ะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:19:47:23 น.  

 
หวัดดีจร้า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายเลย เหลืออีกไม่กี่วันก็ปิดงบ เลยไม่ค่อยได้ท่องเนทเท่าไร กลับบ้านเจ้าตัวเล็กก็ไม่ยอมให้นั่งหน้าคอมฯ ล็อคตัวยายให้เล่นด้วยอย่างเดียวคะ ขอบคุณมากมายสำหรับเครื่องดื่มที่วะเวียนไปเสริฟอย่างสม่ำเเสมอ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:20:27:16 น.  

 
ขอให้ฝันดีเช่นกันค่ะ


โดย: redclick วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:21:32:21 น.  

 


เจริญมรณานุสติกรรมฐาน พี่โรสขอให้ คุณไผ่ปิติในบุญกุศลที่ทำค่ะราตรีสวัสดิ์ ค่ะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:21:35:21 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับคุณไผ่


โดย: JohnV วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:21:40:55 น.  

 
ธรรมะสวัสดีราตรีสวัสดิ์เช่นกันค่ะคุณไผ่โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:21:50:53 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:22:12:05 น.  

 
แหหหหมมม วันนี้มาแนวเกาหลี เชียว 뭐 해요?  (มวอ แฮโย?) ทำอะไรอยู่หรอ?

ปล,,, 안녕히 주무세요. อัน นยอง ฮิ จุ มู เซ โย ราตรีสวัสดิ์น๊ะค๊ะ


โดย: หมวยเล็ก_รักไม่ช่วยอะไร วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:22:38:33 น.  

 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่่

ฝันดี นะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:22:40:11 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับ(คุณไผ่นอนเร็วจัง แฮ่)


โดย: อ้วนforest IP: 117.47.229.25 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:22:42:23 น.  

 


แวะมาเสิร์กาแฟ

แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:1:48:25 น.  

 
อะจ๊ากกกก

บ้านนี้ลงยันต์ไว้ รูปไม่ขึ้น
ลบทิ้งบ้างนะคะ อายเขา
ติดไว้ก่อนนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:1:52:52 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ.....
ขอให้เป็นวันที่.....สดชื่น สมหวังค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:6:35:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ยิ้มสดใสรับเช้าวันใหม่
สวัสดีวันพฤหัสบดีสีส้มค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:6:38:58 น.  

 
เป็นมรณานุสติ ที่ดี

ขอบคุณที่นำมาให้ระลึกถึง จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:6:51:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:8:26:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ขา
ธัญกลับมาแล้วค่ะ..
วันนี้มีความคิดถึงมาฝากกันค่ะ
คุณไผ่มีความสุขมากๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:9:15:14 น.  

 
진영: 안녕하세요?
จินยอง: อัน นยอง ฮา เซ โย หนุ่มเกาหลี..
ใช้คำนี้ถูกเปล่าพี่ไผ่ กิกิ..

ง่วงมากเลยพี่ไผ่ ขอแวบไปนอนก่อน เดี๋ยวมาใหม่ เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย..


โดย: ตัวp_box วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:9:56:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สวิสค่ะพี่ไผ่ หนูเพิ่งสมัครเวปพลังจิตเมื่อ 19-09-2009 นี้เองค่ะ พยายามหาชื่อพี่ แต่ไม่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้ค่ะ อ่านข่าวเมืองนอกน้ำท่วมหลายที่ บ้านเราก็ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ไข้หวัดก็มีแต่จะเพิ่ม ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:12:45:15 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่

ปิดบล็อกไปเพราะเหนื่อยๆ แต่ก็ยังเข้ามาหาได้ใช่ไหมคะ

เวลามีน้อย ขอมาเม้นต์อย่างเดียว

เข้ามาบล็อกนี้เย็นสบาย ดีค่ะ ^ ^


โดย: นางฟ้าอัลไซเมอร์ ^ ^ IP: 125.25.88.227 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:13:32:20 น.  

 
แวะมาขอบคุณสำหรับกาแฟรอบบ่ายจ้า


โดย: หน่อยอิง วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:14:55:20 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

จะมาบอกว่า อาจจะเงียบไปสักพักค่ะ
กำลังคร่ำเคร่งอ่านหนังสือสอบ

แล้วไว้พูจะมาตามอ่านไล่หลังนะคะ
รักษาสุขภาพค่ะ พี่ไผ่
โดย: พธู วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:15:26:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเคน..
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:15:37:35 น.  

 


มาขอบคุณสำหรับชาร้อน ๆ
ตอนบ่าย ๆ ค่ะ คุณไผ่


โดย: มินทิวา วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:15:39:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.