หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
4 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 

ทำบุญกฐิน


เรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน,

งานกฐินสามัคคีวัดโคกอารักษ์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 ตค - 1 พย 52
ก็ได้เสร็จสิ้นด้วยดี ด้วยกำลังแรงใจแรงศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ได้ยอดยอดกฐินและผ้าป่าหางกฐินทั้งสิ้น 394,230.00 บาท (ไม่รวมเครื่องกฐิน และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)

ทั้งนี้หากการดำเนินการจัดงาน หากมีสิ่้งใดผิดพลาดหรือเป็นที่ไม่สบายใจของทุกท่าน ทางคณะเจ้าภาพต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาบุญกฐินวิหารทานอันเป็นมหาบุญสูงสุดในพระศาสนาของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

เนื่องจากงานก่อสร้างโบสถ์ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก หากท่านใดมีจิตศรัทธาทางวัดโคกอารักษ์ยังรับเจ้าภาพสร้างโบสถ์อยู่จนกว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้
ป้ายเชิญชวน


เจ้าอาวาส


ภาพโบสถ์ที่กำลังสร้าง


สภาพภายในโบสถ์


พระประธาน


ภาพโบสถ์ด้านข้าง


ภาพเจ้าอาวาสก่อนวันงาน


ชุดสังฆทาน


ป้ายงาน ภายในศาลา


เริ่มตั้งขบวน


ขบวนแห่เข้ามาในวัด


เลี้ยวไปที่โบสถ์


ขบวนแห่


จะไปเวียนรอบโบสถ์


เวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ
ภาพพระลูกวัดกำลังจัดอาสนะ


เครื่องกฐิน


หลวงปู่รอดพระเกจิเมืองสุรินทร์


กำลังแจกวัตถุมงคลแก่ญาติโยม


เสร็จจากการถวายกฐิน ก็มีการโปรยทาน


ให้แก่ชาวบ้าน
ปล. คำถวายกฐิน
ขอท่านสาธุชนพุทธบริษัทและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยและกราบพระและรับศีลพร้อมกันก่อนเจ้าข้า
บูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ กังพุทธัง อภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง คุณของพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ด้วยเครื่องสักการะอันนี้

อิมินา สักกาเรนะ กังธัมมัง อภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง คุณของพระธรรม คำสั่งสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเครื่องสักการะอันนี้

อิมินา สักกาเรนะ กังสังฆัง อภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง คุณของพระสงฆเจ้า ผู้เป็นสาวก ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเครื่องสักการะอันนี้

บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

อาราธนาศีล ๕
สาธุ
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

พระสงฆ์ให้ศีล (กล่าวตามพระสงฆ์)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ( ว่า 3 จบ )

ไตรสรณาคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ๕
ปาณาติปาตา เวรมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ,
สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (สาธุ)
สีเลนะ โภคะสัมปะทา, (สาธุ)
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย. (สาธุ)

ผู้รับศีลรับพร้อมกันว่า "สาธุ" เสร็จแล้วกราบ

ต่อไปนี้ขอบรรดาพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ตั้งใจ
ตั้งนะโม ถวายผ้ากฐินพร้อมกันเจ้าข้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ( ว่า 3 จบ )


อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณ ชะยามะ
สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะ จีวะระทุสสัง ปะฏิคคันหาตุ
ปะฏิคคเหตะวา จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแก่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าพระกฐิน จีวร พร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณเจ้า ผู้มีศีลทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้า ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับผ้าพระกฐิน จีวร พร้อมกับของ ที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ขอพระคุณเจ้ารับแล้ว ขอจงกราน ผ้าพระกฐิน จีวร ให้แก่ พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดาและมารดาเป็นต้นด้วย ที่ได้ตายไปแล้วด้วย ขอให้ได้รับ ความสุข สมความปรารถนา สิ้นกาลนานเทอญฯ

สาธุ

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา

มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ


อานิสงส์กฐินทานจะให้ผลตามนี้

กล่าวคือ อันดับแรกเมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดา แล้วก็จะลงมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ปกครองประเทศทั่วโลก มีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต 500 ชาติ


เมื่อบุญแห่งความเป็นพระมหาจักรพรรดิสิ้นไป บุญก็หย่อนลงมา จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ 500 ชาติ


หลังจากนั้นมา เมื่อบุญแห่งความเป็นกษัตริย์ได้หมดไปก็จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ


บุญแห่งความเป็นมหาเศรษฐีหมดไป ก็จะเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ

บุญแห่งความเป็นอนุเศรษฐีหมดไป ก็จะเป็นคหบดี 500 ชาติ

ที่มา อานิสงส์กฐินทาน
ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552
48 comments
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2552 11:52:30 น.
Counter : 2970 Pageviews.

 

อนุโมทนาค่ะ พี่ไผ่

งานทอดกฐิน น่าสนุกนะคะ
เตรียมงานกันครึกครื้นดีจัง

ขบวนแห่ก็ดูหนุกหนาน รำกันใหญ่เชียว
เอ..แล้วพี่ไผ่ รำกะเค้าเปล่าคะเนี่ย ท่าจะำรำสวย อิอิ

ชอบตรงมีโปรยทานด้วยค่ะ ได้ทำบุญ และก็ได้ทำทานครบครัน

แอบเข้าไปดูรูปที่เหลือด้วยนะคะ ไม่ผิดหวังๆๆๆ

ขอบคุณที่นำมาให้ได้ชมกันนะคะ โมทนาอีกครั้งค่ะ

สำหรับคืนนี้ ขอให้พี่ไผ่ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: พ่อระนาด 4 พฤศจิกายน 2552 22:27:06 น.  

 

โมทนาด้วยนะคะพี่ไผ่

 

โดย: อะนิตา IP: 212.198.64.196 4 พฤศจิกายน 2552 22:38:00 น.  

 

อนุโมทนาด้วยนะคะ คุณไผ่

งานทอดกฐิน น่าสนุกนะคะ
ไม่ได้ไปงานแบบนี้นานแล้วค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 5 พฤศจิกายน 2552 0:56:01 น.  

 

สาุธุ อนุโมทนาสาธุด้วยคนค่ะพี่ไผ่ เห็นขบวนแห่คล้ายงานบวชนาคเลย เพราะเคยไปรำหน้านาคค่ะ ฮิฮิ แวะมาส่งพี่ไผ่เข้านอนค่ะ นอนหลับฝันดีค่ะพี่ไผ่รักษาสุภาพด้วยค่ะ

 

โดย: Budratsa 5 พฤศจิกายน 2552 2:15:37 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ.....คุณพี่ไผ่สีทอง

กำลังมองหา ว่ามีพี่ไผ่หลบอยู่ตรงไหนป่าว

หาไม่เจอ.......

อนุโมทนานะค่ะ....ขอผลบุญส่งถึงพี่ไผ่
ให้มีความสุขตลอดไปค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 5 พฤศจิกายน 2552 6:49:35 น.  

 

สวัสดีวันสีส้มค่ะ พี่ไผ่

มาถามข่าวว่า วันนี้ขอนแก่นหนาวมั้ยคะ
เห็นว่าหนาวมา 2 วันแล้ว
เอ..อาบน้ำบ้างป่าวน๊า

 

โดย: พ่อระนาด 5 พฤศจิกายน 2552 7:01:14 น.  

 


วันนี้มาชวนไปฟังเพลง และอ่านกลอนลำนำเพลงครับ...

"หยาดน้ำค้าง"...

"...อรุณอาบฟ้า นภาผ่องแดดทองส่องฉาย

สาดส่องประกาย น้ำค้างแพรวพรายซบใบหญ้าเขียว

หยาดน้ำค้างที่ปลาย ใบหญ้าเรียว

กอดใบยึดเหนี่ยว เกี่ยวใบไหวแกว่ง ท้าแรงลมพา.."

 

โดย: ลุงแว่น 5 พฤศจิกายน 2552 7:13:35 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดี
อุณหภูมิลดลงทุกวัน รักษาสุขภาพนะค่ะคุณไผ่

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 5 พฤศจิกายน 2552 7:26:21 น.  

 

ยิ่ง ตี3 ตี4 หนาวๆ ยิ่งชอบ
โรคจิตดีมะ ตื่นมาอาบน้ำเย็นๆ
แปรงฟัน แล้วก็นอนต่อ

^
^
เพิ่งรู้นะคะ ว่าพี่ไผ่ โรคจิต
เหอ เหอ น่ากัวอ่ะ โรคจิตๆๆๆๆ

 

โดย: พ่อระนาด 5 พฤศจิกายน 2552 10:20:30 น.  

 

หวัดีดีค่ะคุณไผ่
วันนี้บ้นจิ๋มไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะยิ่งเที่ยงนี่ออกร้อนเลยแหละ เมื่อคืนก็ออกร้อนหน่อยๆค่ะ หรือชินกับอากาศเย็นไปแล้ว ไม่น่าใช่ค่ะ
เสื้อกันหนาวถูกหยิบออกมาวางเตรียมไว้ไม่รู้ จะเป็นแม่สายบัวละเปล่า คงคิดนะ"เค้าจะได้ใช้เราละเปล่าน้อ..."
บ้านคุณไผ่หนาวแล้วยังคะแต่ต่างจว.ดูจะหนาวมากกว่าเนาะยังปกคุมด้วยแมกไม้มากกว่า
ในกรุงฯเนี่ยถึงจะมีต้นไม้มากยังไงแต่สัดส่วนกับตึกรามฯแล้วยังน้อยอยู่ค่ะ คงต้องหนาวมากจริงๆถึงจะทำให้ทั้งเมืองเย็นเยือกได้ แค่ไอรถก็สลายความเย็นหมดแล้ว ไหนยังแสงไฟมากมายอีกต่างหาก

มีความสุขมากๆนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ

Friends18.com Orkut MySpace Hi5 Scrap Images

 

โดย: busabap 5 พฤศจิกายน 2552 12:08:17 น.  

 

ขออนุโมทนา คะคุณไผ่

 

โดย: หน่อยอิง 5 พฤศจิกายน 2552 12:20:12 น.  

 

แวะมาดูแล้วจ๊ะ...น่าสนุกเน๊อะ...

ขออนุโมทนาด้วยน่ะจ๊ะ...

 

โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น 5 พฤศจิกายน 2552 12:42:45 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ไปถึงสุรินทร์เลยเหรอคะ
เพิ่งรู้ว่าเป็นของคณะเวปไซด์พลังจิตค่ะ

 

โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) 5 พฤศจิกายน 2552 12:43:53 น.  

 อนุโมทนา สาธุบุญด้วยค่ะ คุณไผ่

 

โดย: มินทิวา 5 พฤศจิกายน 2552 12:44:47 น.  

 

อนุโมทนาบุญ
และขอให้พี่ไผ่มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ 

โดย: กะว่าก๋า 5 พฤศจิกายน 2552 13:02:43 น.  

 

สวัสดียามบ่ายค่ะ พี่ไผ่

มาเสิร์ฟกาแฟ แก้หนาว นะคะ อิอิ

title=

 

โดย: พ่อระนาด 5 พฤศจิกายน 2552 13:09:40 น.  

 

มาแล้วค่ะพี่ไผ่ มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินด้วยค่ะ ^_^ ภาพเต็มอิ่มเลยเชียว

 

โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (http://beee.bloggang.com) IP: 125.24.177.118 5 พฤศจิกายน 2552 14:15:13 น.  

 

สวัสดีค่ะ
ขอลาชาวบล็อกไปเที่ยวหลวงพระบาง
ตั้งแต่วันที่ 6 -11 พย. นี้นะคะ
ฝากบ้านด้วยค่ะ
กลับมาแล้วจะรายงานการไปเที่ยวให้ทราบด้วยภาพค่ะ
ขออนุโมทนากับงานกฐินครั้งนี้ด้วยค่ะ
สาธุ สาธุ สาธุ

 

โดย: addsiripun 5 พฤศจิกายน 2552 15:08:26 น.  

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาสาธุกับพี่ไผ่และทุกๆท่านด้วยค่ะ ดูรูปเพิ่มเติมแล้วค่ะ หนูไม่ได้ไปร่วมงานบรรยากาศแบบนี้นานมากแล้วค่ะ ไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเลย เห็นแล้วปิติสุขจังเลยค่ะ

 

โดย: Budratsa 5 พฤศจิกายน 2552 15:55:12 น.  

 ให้โอกาส กับคนที่ด้อยโอกาส
ดีกว่าให้โอกาส กับคนที่ฉวยโอกาสอนุโมทนาบุญกฐินค่ะคุณไผ่
ปิติแช่มชื่นใจปีนี้ได้หลายบุญกฐิน
สะสมเสบียงกันไปจนกว่าจะถึงวาระที่ต้องเดินทาง
นะคุณไผ่นะ

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง

รักษาสุขภาพนะคะคุณไผ่


คมคำ : คนดี ต้องรุ้จักให้ รู้จักพอ รู้จักรอ รู้จักเกรงใจ 

โดย: ร่มไม้เย็น 5 พฤศจิกายน 2552 18:48:47 น.  

 

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ
เกิดชาติหน้าฉันใด ได้เป็นกัลยาณมิตร ด้วยกันอีก

Emo

 

โดย: เริงฤดีนะ 5 พฤศจิกายน 2552 19:32:38 น.  

 

ขอบคุณที่ยังห่วงใยกัน..
สัญญาว่าจะร้องเพลงเปิดงานแค่ 9 เพลง

และงานที่ไปต่อก็จะไม่กลับดึก..
เพราะเป็นการ meeting เรื่อง"งานบุญที่จัดโดยศิษย์เก่าร่วมรุ่นร่วมน้ำสาบาน"
ใกล้ๆบ้านเราและบ้านเพื่อน
5 5 5

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เดี๋ยวไปทำการบ้านส่ง อจ. มสธ.ก่อน
เป็นบทความ PR งาน จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4
ไม่งั้นอดได้ใบประกาศฯ
Good night and sweet dream..คุณไผ่

 

โดย: เริงฤดีนะ 5 พฤศจิกายน 2552 21:02:35 น.  

 

ตามไปเที่ยวด้วย ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: redclick 5 พฤศจิกายน 2552 21:23:30 น.  

 

สวัสดีค๊าพี่ไผ่...
สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทนางานกฐิน..ครั้งนี้ด้วยค่ะ


หากเพ็ญจันทร์ไร้จันทร์ในม่านหมอก สายฝนพรำจากฟ้า..คราหวั่นไหว ฟ้ากว้าง..ก้อนเมฆ..ลอยห่างไกล แต่ดวงใจ..ไม่ห่างจากดวงจันทร์ รัตติกาลนี้นิทราหลับฝันดีนะค๊า!! BY ///มัททะนะ///


ปล..พี่ไผ่ค๊าขออภัยความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยน๊าคับ^^

 

โดย: mastana 5 พฤศจิกายน 2552 22:00:58 น.  

 


อิ่มบุญจังค่ะคุณไผ่

 

โดย: อุ้มสี 5 พฤศจิกายน 2552 22:07:11 น.  

 

มาส่งพี่ไผ่ เข้านอนนะค่ะ

หลับฝันดีค่ะ....

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 5 พฤศจิกายน 2552 22:31:08 น.  

 

title=

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่

 

โดย: พ่อระนาด 5 พฤศจิกายน 2552 22:48:32 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าจ้า.......พี่ไผ่

เมื่อคืนฝันดีเปล่า.......

ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆ

มีแต่ความสุขนะค่ะ.......


เมื่อคืนนอนดึกอีกแล้วเหรอ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 6 พฤศจิกายน 2552 7:09:36 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สีฟ้า
ทักทายกันในวันที่อากาศเย็น ๆค่ะคุณไผ่

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 6 พฤศจิกายน 2552 7:15:47 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่


 

โดย: กะว่าก๋า 6 พฤศจิกายน 2552 7:40:21 น.  

 

 

โดย: tanjira 6 พฤศจิกายน 2552 8:37:06 น.  

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยงับ

 

โดย: maxpal 6 พฤศจิกายน 2552 12:13:12 น.  

 

ขออนุโมทนาค่ะ

..สวัสดีค่ะคุณไผ่ แวะมาทักทาย และชมภาพงานกฐิน ..เตรียมตัวพักผ่อนวันหยุด..สบายๆนะคะ

 

โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ 6 พฤศจิกายน 2552 12:45:05 น.  

 

สวัสดีครับมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่อ่ะครับ
ชื่ออาทนะครับ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: puppy_art 6 พฤศจิกายน 2552 13:04:00 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายค่ะ พี่ไผ่

ขอบคุณกะเพรากุ้งนะคะ
กำลังอยากทานเชียว อิอิ
รู้ใจจัง ขอบคุณค่า

 

โดย: พ่อระนาด 6 พฤศจิกายน 2552 13:51:04 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: mastana 6 พฤศจิกายน 2552 14:48:02 น.  

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยทุกประการค่ะ

...วันนี้สีฟ้า
ฟ้าก็ใส
ใจก็สวย
ลมเย็นโชยมาอีกด้วย
รักษาสุขภาพกันดีๆ น๊า

 

โดย: ไอฟ้า 6 พฤศจิกายน 2552 14:56:26 น.  

 

อนุโมทนาบุญกับพี่ไผ่ ชื่นชมกิจกรรมดีๆค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: sawkitty 6 พฤศจิกายน 2552 15:06:48 น.  

 

คุณไผ่ค่ะขออนุโมทานบุญด้วยนะค่ะ ขอบคุณสำหรับความคิดถึงที่มีให้กันค่ะ คิดถึงอยู่เสมอเพียงแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยในบล๊อกเลยค่ะ มีความสุขทุกๆเวลาเช่นกันนะค่ะ

 

โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) 6 พฤศจิกายน 2552 20:15:36 น.  

 

เป็นคนชอบเที่ยวมากค่ะ
ชอบไปดูนั้นดีนี้เพลินดี
และยิ่งเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยยิ่งดีค่ะ

ที่นี่หนาวแล้วค่ะ เมื่อเช้าแค่ 1 องศา
วันนี้มีแดดเลยขึ้นมา 9 แต่ค่ำๆ ก็ลดลงอีกค่ะ
ยังไม่เข้าฤดูหนาวนะคะ ยังอยู่ฤดูใบไม้ร่วง

ที่ขอนแก่นหนาวแล้ว งั้นอุดรก็ต้องหนาว
ว่าจะเอาขอนแก่นลงเหมือนกันแต่รูปไม่ขึ้นซะงั้น
วัดอะไรนะคะ สวยๆ ที่ขอนแก่นอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะ
เพิ่งจะไปมาเมื่อสองปีที่แล้ว
ไม่แน่ปีหน้าไปขอนแก่นจะเอารูปเมืองขอนแก่นมาโชว์นะคะ

หลับฝันดีนะคะ
ราตีสวัสดิ์

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 6 พฤศจิกายน 2552 22:15:19 น.  

 

ลืมๆ เดือนเมษาที่ผ่านมาก็ไปขอนแก่นมาค่ะ
แต่แค่สนามบินแค่นั้นค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 6 พฤศจิกายน 2552 22:18:28 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ


 

โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) 7 พฤศจิกายน 2552 7:21:03 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่ 

โดย: กะว่าก๋า 7 พฤศจิกายน 2552 7:52:00 น.  

 

อนุโมทนาค่ะพี่ไผ่

 

โดย: วี IP: 112.142.147.38 7 พฤศจิกายน 2552 9:27:54 น.  

 รำถวายกฐินวัดโคกอารักษ์ จ.สุรินทร์ 2552
...

 

โดย: หมึกสีดำ 14 พฤศจิกายน 2552 19:45:40 น.  

 

งานฟ้อนรำนี่คุ้นๆจัง
อนุโมทนาครับ

 

โดย: เปี๊ยก IP: 117.47.30.219 28 พฤศจิกายน 2552 13:40:36 น.  

 

..แอบมาเยี่ยม..อนุโมทนา.. สาธุ..ย้อนหลังค่ะ..

 

โดย: อ๋อซ่าส์ 4 พฤษภาคม 2553 19:36:34 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: nathanon 2 มกราคม 2554 7:24:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.