หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
สมาบัติ ตอนที่ 3ทุติยฌานหรือทุติยสมาบัติ

ทุติยฌาน แปลว่าฌานที่ ๒ ทุติยสมาบัติ แปลว่าสมาบัติที่ ๒ ฌานและสมาบัติ ได้อธิบายมาแล้วแต่ฌานต้นคือ ปฐมฌาน จะไม่อธิบายอีก ปฐมฌานมีอารมณ์ ๕ ตามที่กล่าวมาแล้วในฌานที่ ๑ สำหรับทุติยฌานนี้ มีอารมณ์ ๓

อารมณ์ ๓ ของทุติยฌานมีดังต่อไปนี้

อารมณ์ทุติยฌานมี ๓

๑. ปีติ ความเอิบอิ่มใจ
๒. สุข ความสุขอย่างประณีต
๓. เอกัคคตา มีอารมณ์เป็นหนึ่ง

อารมณ์ทุติยฌานนี้ ก็ตัดเอามาจากอารมณ์ปฐมฌานนั่นเอง ท่านที่ทรงสมาธิเข้าถึงทุติยฌานนี้ ท่านตัดวิตก วิจารอันเป็นอารมณ์ของปฐมฌานเสียได้ คงเหลือแต่ ปีติ สุข เอกัคคตา อาการตัดวิตก วิจารนั้นมีความรู้สึกอย่างไรในเวลาปฏิบัติจริง ข้อนี้นักปฏิบัติสนใจกันมากเป็นพิเศษ เพราะเพียงอ่านรู้แล้วยังหาความเข้าใจจริงไม่ได้ การตัดก็มิใช่จะตัดออกไปเฉยๆ ได้ตามอารมณ์ วิตกแปลว่าตรึก นึกคิด วิจาร แปลว่า ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ท่านลองพิจารณาดูเถิดว่า วิตกวิจารนี้ เป็นอารมณ์ที่ตัดไม่ได้ง่ายเลย ใคร ๆ ที่ไหนจะมาห้ามความรู้สึกนึกคิดกันง่าย ๆ ได้ เคยฟังท่านสอน เวลาเรียน ท่านสอนว่าให้ตัดวิตกวิจารออกเสียได้แล้ว ทรงอยู่ในปีติ สุข เอกัคคตา เท่านี้ก็ได้ทุติยฌานท่านพูดของท่านถูก ฟังก็ไม่ยาก แต่ตอนทำเข้าจริง ๆ พอมาเจอตัวตัดวิตก วิจารเข้าจริง ๆ กลับไม่เข้าใจ จะพูดให้ฟังถึงการตัดวิตกวิจาร

ตัดวิตกวิจารตามผลปฏิบัติ

ตามผลปฏิบัตินั้น วิตกวิจารที่ถูกตัด มิได้ตัดด้วยการยกเว้น คืองดการนึกคิดเอาเอง เฉย ๆท่านตัดด้วยการปฏิบัติเข้าถึงระดับ คือ ในระยะแรกก็เจริญภาวนาคาถา ภาวนาตามท่านอาจารย์สอนจะภาวนาว่าอย่างไรก็ได้ ท่านไม่ได้จำกัดไว้ คาถาภาวนาเป็นสายเชือกโยงใจเท่านั้น ให้ใจมีหลักเกาะไว้ไม่ให้สอดส่ายไปในอารมณ์นอกจากคำภาวนา อย่างนี้ท่านเรียกว่า "บริกรรมภาวนา" ขณะที่ภาวนาอยู่จิตคิดถึงคำภาวนานั้น ท่านเรียกว่า " วิตก" จิตที่คอยประคับประคองคำภาวนา คิดตามว่า เราภาวนาถูกตามอาจารย์สอนหรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ อย่างนี้ท่านเรียกว่า " วิจาร " การตัดวิตกวิจาร ก็ภาวนาไปอย่างนั้น จนเกิดปีติ สุขและเอกัคคตา คือมีอารมณ์คงที่ จิตไม่สนใจกับอารมณ์ภายนอก รักษาอารมณ์ภาวนา และอาการเอิบอิ่ม สุขสันต์อยู่ตลอดเวลา ลมหายใจชักจะอ่อนลงทุกที รู้สึกว่าหายใจเบา อารมณ์จิตโปร่งแจ่มใส หลับตาแล้ว แต่คล้ายกับมีใครเอาประทีปมาวางไว้ใกล้ ๆ ในระยะนี้เอง จิตจะหยุดภาวนาเอาเฉยๆ มีอารมณ์นิ่งดิ่งสบายกว่าขณะที่ภาวนามาก รู้สึกว่าลมหายใจอ่อนระรวยลง หูได้ยินเสียงภายนอกแต่เบาลงกว่าเดิม จิตไม่สนใจกับอะไร มีอารมณ์เงียบสงัดดิ่งอยู่ บางรายพอรู้สึกตัวว่าหยุดภาวนาก็ตกใจ รีบคิดถึงคำภาวนา บางรายก็คว้าต้นชนปลายไม่ถูก คำภาวนาภาวนามาจนคล่อง กลับคิดไม่ออกว่าอะไรเป็นต้นเป็นปลาย กึกกักอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง จึงจับต้นชนปลายถูก อาการที่จิตสงัดปล่อยคำภาวนา มีอารมณ์เฉยไม่ภาวนานั่นแหละ เป็นการละวิตกวิจาร ละด้วยอารมณ์เข้าถึงสมาธิอันดับฌาน ๒ไม่ใช่อยู่ ๆ ก็จะมาหยุดภาวนาไปนั้น ตอนนั้นจิตตกอารมณ์ทุติยฌาน เข้าสู่อารมณ์ปฐมฌานตามเดิม บางรายก็เข้าสู่ภวังค์คืออารมณ์ปกติธรรมดาเอาเลย

พูดมาอย่างนี้ คิดว่าท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจแล้วว่า การละหรือตัดวิตกวิจารนั้น ก็การที่ภาวนาไปจนมีอารมณ์สงัด จิตปล่อยคำภาวนานั่นเอง เมื่อจิตปล่อยคำภาวนาแล้ว ก็เหลือแต่ความชุ่มชื่นหรรษามีความสุขสันต์ทางกายอย่างประณีต มีอารมณ์ใจดิ่งอยู่อย่างไม่สนใจกับอารมณ์ใด หูเกือบจะไม่ได้ยินเสียงอะไร เป็นอารมณ์จิตที่มีความสุขสบายยอดเยี่ยมกว่าฌานที่ ๑ มาก เพราะฌานที่ ๑ ยังต้องมีกังวลอยู่กับการภาวนาและต้องระมัดระวังบทภาวนาให้ถูกต้องครบถ้วน จัดว่ามีกังวลมาก สำหรับทุติยฌานนี้ตัดคำภาวนาออกเสียได้ด้วยการเข้าถึงอารมณ์ที่ละเอียดกว่า มีแต่ความชุ่มชื่นหรรษาด้วยอำนาจปีติมีความสุขละเอียดอ่อนประณีต เพราะสู่ความสุขอันประณีตด้วยอำนาจสมาธิที่ตั้งมั่นกว่าปฐมฌานจิตเป็นหนึ่ง คือมีอารมณ์สงัดจากอารมณ์ภายนอก แม้แต่คำภาวนาก็ไม่แยแส นี่แหละที่ท่านเรียกว่าได้ทุติยฌาน หรือทุติยสมาบัติ เมื่อได้แล้วต้องฝึกฝนให้คล่องว่องไว คิดจะเข้าทุติยฌานเมื่อไร ก็เข้าได้ทันท่วงที หรือจะทรงทุติยฌานอยู่นานเท่าใด ก็กำหนดเวลาได้ตามความประสงค์ อย่างนี้จึงจะชื่อว่าได้ทุติยฌานแน่นอน แต่ทว่าเมื่อได้แล้วก็อย่าประมาท ถ้าพลั้งพลาดปล่อยให้อกุศลมารบกวนใจ หรือจิตใจไปใคร่ในอกุศลเข้าเมื่อไร ทุติยฌานก็ทุติยฌานนั่นแหละ เป็นเสื่อมทรามลงทันที ฉะนั้นท่านจึงว่าฌานโลกีย์นี้ระมัดระวังยาก ต้องคอยประคับประคองประคบประหงมยิ่งกว่าเด็กอ่อนนอนเบาะเสียอีก

เสี้ยนหนามของทุติยฌาน

เสี้ยนหนามของปฐมฌานได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรูคอยทำลายปฐมฌาน เมื่อใดถ้าจิตยุ่งกับเสียง คือทนรำคาญไม่ไหว ก็หมายความว่า ปฐมฌานเสื่อมเสียแล้ว สำหรับทุติฌานนี้ มีวิตกวิจารเป็นเสี้ยนหนามศัตรู เมื่อขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่ในระดับทุติยฌาน จิตคอยจะเคลื่อนเลื่อนลงมาหาอารมณ์ปฐมฌาน คือคอยจะยึดเอาคาถาภาวนาเป็นอารมณ์ เพราะคาถาภาวนาเป็นวิตกวิจาร จึงจำต้องคอยระมัดระวังไว้ อย่าปล่อยสติสัมปชัญญะให้คลาดเคลื่อน คุมอารมณ์ทุติยฌานอย่าให้เลือนไปได้ ฝึกหัดตั้งกำหนดเวลาทรงฌานเข้าไว้ แล้วทำให้ชินตามกำหนดเวลา

อานิสงส์ทุติยฌาน

ฌานทั้งหมด เป็นอารมณ์สมาธิที่ทำจิตใจให้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ เวลาจะทำการงานก็มีความทรงจำดี จิตใจไม่เลอะเลือนฟุ้งซ่าน เป็นอารมณ์รักษาโรคประสาทได้ดีที่สุด นอกจากนี้ เวลาจะตายก็มีสติสัมปชัญญะดีไม่หลงตาย ถ้าตายในระหว่างฌานท่านว่าทุติยฌานที่เป็นโลกียฌานให้ผลดังนี้

ก. ทุติยฌานหยาบ ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ ๔
ข. ทุติยฌานกลาง ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ ๕
ค. ทุติยฌานละเอียด ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ ๖

ถ้าเอาอารมณ์ทุติยฌานไปเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณแล้ว สมาธิระดับทุติยฌานจะมีกำลังช่วยให้วิปัสสนาญาณกำจัดกิเลสได้ดีและรวดเร็วกว่ากำลังของปฐมฌานมาก ท่านอาจมีหวังถึงที่สุดของพรหมจรรย์ในชาติปัจจุบันก็ได้ ถ้าท่านมีความเพียรดี ปฏิบัติตรงต่อพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติพอดีพอควร ไม่ยิ่งหย่อนนัก เรียกว่าปฏิบัติพอเหมาะพอดี การปฏิบัติพอเหมาะพอดีนี้ปฏิบัติอย่างไร ท่านก็ศึกษาจากตัวของท่านเองนั่นแหละตรงต่อความเป็นจริง


**********************
ปล. สมาบัติ มีทั้งหมด 5 ตอนโปรดติดตามอ่านนะครับ
ที่มา เวปพลังจิต
ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว

Create Date : 05 สิงหาคม 2552
Last Update : 5 สิงหาคม 2552 19:25:19 น. 51 comments
Counter : 1119 Pageviews.

 
มาอ่านสมาบัติ ตอนที่ 3 ค่ะ พี่ไผ่

วิตก วิจาร บางทีเหมือนง่าย บางทีเหมือนยากนะคะ
ต้องอาศัยความเพียรไปเรื่อยๆ

ขอโมทนากับพี่ไผ่ด้วยค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:20:00:14 น.  

 
เอาตุ๊กตามาเติมรอยยิ้มให้ก้าบ
ถ้าคลิกที่รูปจะไปเจอที่รวมโค้ต
หยิบไปใช้ได้เลยไม่หวงจ้าโจจัง


โดย: พลังชีวิต วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:20:22:52 น.  

 


วันพระสวัสดีค่ะ พี่ไผ่ มีมื้อเช้ามาฝากนะคะโดย: พ่อระนาด วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:6:56:15 น.  

 
ธรรมะสวัสดี...วันนี้วันพระ ทำจิตสงบ ปล่ยอวางความทุกข์ ความสุขหาไม่ยากเลยนะค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:7:05:11 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพระค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:7:17:46 น.  

 
ถ้าวิตกวิจารถูตัดได้ทุกคนคงมีควาสุขนะคะพี่ไผ่..
เมื่อคืนหัวถึงหมอนก็หลับสนิดไม่ได้สวดมนต์เลย อิอิ...ง่วงอ่ะเหนื่อยมาทั้งวัน..โดย: ตัวp_box วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:7:53:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:8:26:43 น.  

 
มหาสมบัติมาแล้ว
ลงชื่อไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยมาอ่านคะ
เดี๋ยสายยยย ฮ่าๆ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:8:58:12 น.  

 


หวัดดีค่ะพี่ไผ่
ทานกลางวันให้อร่อย นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:11:24:30 น.  

 
เมื่อกี้หมิงหมิงก็หลับด้วยวิธีนั่งเบนซ์ครับพี่ 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:11:33:38 น.  

 
ว๊ายรีบมาเลยค่ะ ทันปะเนี่ย.....กินข้าวกัน - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์
กินข้าวกัน - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์โดย: golo_me วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:12:18:19 น.  

 
วันนี้ไปทานมื้อเที่ยงที่ไหนเอ่ย........
ทานให้อร่อยนะค่ะ
ทานข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยของหวานค่ะ...โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:12:20:56 น.  

 

★★★`• • ★★★
สวัสดีค๊า...พี่ไผ่..
Miss u u ..& So Happy Thursday nakapp ..


★★★`• • mastana …mastana…mastana. • •`★★★
• •`★★★*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥
โดย: mastana วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:13:14:34 น.  

 
ขอเปลี่ยนจากกาแฟเป็นชาจีนร้อนนะครับพี่ อิอิอิ
ผมไม่ทานกาแฟครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:16:24:46 น.  

 
เห็นรูปแรกก็นึกถึงตอนไปไหว้พระที่นี่มาเลยค่ะ
เหนื่อยจริงๆ อิอิอิอิ


โดย: HastaLaVista วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:16:59:56 น.  

 
คุณหมึกดำช่วงนี้งานมากมายเลยค่ะมารผจญ555เลยไม่ได้มาหาธรรมะเลยตอนนี้กำลังมาทำงานที่เกาะช้างค่ะ ดีใจจังอาหารว่างยามเย็นอยู่ตรงนี้เลยมีอาหารทะเลมาฝากค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆทีีมีให้กันนะค่ะธรรมะสวัสดีวันพระค่ะโดย: นุ๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:18:36:24 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ พี่ไผ่
ขอบคุณน้ำเย็นๆ และภาพสวยๆ และการ์ตูนดีๆ ค่ะ

เย็นแล้วอย่าลืมทานข้าวนะคะ เด๋วหิว อิอิโดย: พ่อระนาด วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:18:38:05 น.  

 


เอาบัวลอยมาฝากคะ พี่ไผ่โดย: พ่อระนาด วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:18:45:08 น.  

 
สวัสดีวันพระ แวะมาอ่านค่ะ ขออนุโมทนากับคุณไผ่ด้วยค่ะ ดีจังได้ความรู้มากๆเลยค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:19:01:18 น.  

 

ต้องตามมาอ่านอีกแน่นอน
ตอนไปพิดโลกเมื่อวันที่ 3 สค.52
ได้ไปสวดมนต์เย็นในวัดพระพุทธชินราชด้วย
จะเรียนว่า...
เราก็พยายามเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:19:45:06 น.  

 
กลับจากเดินออกกำลังกาย มีน้ำหวานเย็นชื่นใจรออยู่ ขอบคุณนะคะ


โดย: redclick วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:20:45:19 น.  

 
อนุโมทนา ก่อนนอนค๊ะ


โดย: หมวยเล็ก_รักไม่ช่วยอะไร วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:21:31:05 น.  

 
มาส่ง ภาพชีวิต เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ก้าบ
คลิกเพื่อนำโค้ตภาพไปใช้ได้เยย อิๆๆ
โจจังโดย: พลังชีวิต วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:21:52:13 น.  

 
555 พี่ไผ่ ถูกพาดพุง เอ๊ย พาดพิงเหรอค๊า

พรุ่งนี้ทานอารายดีค๊า
อ่อ ไม่จิ จะงดมื้อเย็นใช่ป่ะ
งั้นมื้อไม่เย็น มื้อร้อนๆ ก็ทานได้จิค๊า

ฝันดีค่ะ พี่ไผ่
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:22:01:47 น.  

 


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:22:56:22 น.  

 
พี่ไผ่ขาขอบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทานทั้งเที่ยวและบ่ายเลยค่ะ ถ้าไม่ได้กาแฟพี่ไผ่คงแย่ ขอบคุณนะคะ


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:22:57:21 น.  

 
กินข้าวกัน - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์
กินข้าวกัน - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์

เอาไอศครีมมาเสริมค่ะ เห็นมีแต่ขนมหวาน ทานเย็นๆๆชื่นใจก่อนเข้านอน อิอิอิ


โดย: golo_me วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:23:47:57 น.  

 
ฝันดีค่ะพี่ไผ่


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:0:23:13 น.  

 
สวัสดีครับท่านหมึกฯ
ตอนนี้ข้าเจ้ายังคงต้องห่างด้านการอ่าน
คงจะเน้นเรื่องปฏิบัติให้มากขอรับ

เจริญในธรรม น๊า..


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:3:02:00 น.  

 


โดย: Moon~JulY วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:5:13:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ..คุณไผ่ขา

ธัญต้องขอโทษนะคะ..
ที่ธัญกลับมาแล้วไม่ได้มาทักทาย
ธัญรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะ
วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ..ขอบคุณมากมายนะคะ
ที่คุณไผ่แวะเวียนไปที่บ้านธัญเสมอๆ

วันนี้คุณไผ่มีความสุขมากๆกับวันดีๆนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:7:16:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:7:49:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:8:21:25 น.  

 
หมู่นี้สุขภาพยายแย่หน่อย ภูมแพ้ก็รุมเร้า
เวียนหัวตาลาย น้องชายก็ป่วยอยู่ที่ศิริราช
คิดว่าจะเข้า กทม. เยี่ยมน้องเสียหน่อย
ยายอาจจะหายไปช่วงนี้คงไม่ว่ากันนะโดย: กัดหมอน วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:9:02:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณไผ่
ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ...สักวันย่อมถึงจุดหมายค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:9:07:28 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีสาย ๆวันศุกร์
ขอให้เป็นวันธรรมดาที่งดงามเสมอนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:9:28:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
ขอบคุณสำหรับขนมและเครื่องดื่ม
เมื่อวานกว่าจะมาเปิดบล้อกก็ดึกมากเลยค่ะ
แต่เห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วค่ะเหมือนได้ทายเลย
ขอบคุณสำหรับเรื่อง"สมาบัติ"ที่นำมาลงให้ได้รู้
ขอให้คุณไผ่มีความสุขมากกับการศึกษา และปฏิบัติธรรมนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ


โดย: busabap วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:10:21:40 น.  

 
เมื่อคืนกินน้ำหวานไปสองแก้วแถมด้วยขนมอีกหนึ่งชิ้นมีใครไม่รู้ใจดี้ ใจดีเอาไปส่งให้ น่ารักทีซู้ด...

เช้านี้มีความสุขมากๆนะคะพี่ไผ่พรุ่งนี้นอนพึ่งพุงตื่นสายได้แล้วจ้า..อะกิ อะกิ.โดย: ตัวp_box วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:11:27:26 น.  

 หวัดดีจร้าคุณหมึกสีดำ... ทักทายกันวันศุกร์นะจ๊ะ...


ขอให้มีความสุข มาก มาก เด้อคร่าเด้อ...

ขอบคุณสำหรับอาหารว่างนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:11:50:16 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล็อก

อย่าลืมทานมื้อกลางวันให้อร่อยนะคะโดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:12:11:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่....เอาบุญมาฝากค่า
ใช่ค่ะเมื่อคืนห้ามนอน แต่มีกำหนดไว้ว่าสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วแอบงีบได้นิดหน่อยก่อนตักบาตรอันนี้แล้วแต่สัจจะของใครของมันค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เคร่งมากๆเขากำหนดกันยังไง แต่เมื่อคืนดีค่ะไม่ค่อยง่วงมากอาจจะเพราะผ่านมาได้หลายคืนแล้วชักชิน ไม่เหมือนคืนแรกๆง่วงมาก

ลืมบอกไปว่าวิชาสามนะแอบฝึกอยู่นะค่ะ พอดีจำได้ว่าเคยอ่านแล้วก็เลยไปค้นหนังสือเก่าๆก็ได้มาเล่มหนึ่งหน้าปกเก่าใช่ได้เลยแหละ เมื่อก่อนเคยฝึกแล้วค่ะแต่ยังอ่อนมั่กมาก ก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น คราวนี้เหมือนมารื้อใหม่ เมื่อคืนก็แอบเล่นนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก
แต่อยากทราบวิธิของคุณไผ่ว่าเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่า
เรื่องศีลตอนไปปฎิบัติที่วัดป่าละอูแม่ชีท่านตรวจให้ ไม่ทราบว่าคุณไผ่รู้จักหรือเปล่า เขาจะเปรียบศีล สมาธิ ปัญญา เป็นน้ำที่อยู่ในแก้วว่าเต็มหรือเปล่า ของนุ่มศีลเต็ม แต่สมาธิกับปัญญายังไม่ค่อยเต็มจ้า

ว่าแต่ทานมื้อเที่ยงหรือยังเอ่ย.......


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:12:38:33 น.  

 
เอาดอกไม้สวยๆ จากวัดมาฝากค่ะ......(บาปไหมเนี้ยเอาของวัดมา)โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:13:12:26 น.  

 
ตอนที่ไปป่าละอู ไปกันสามคนค่ะ
ของนุ่มขึ้นกรรมฐานจากโครงกระดูก
แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งชิค่ะ ขึ้นกสินไฟ คือตอนเดินจงกรมเขาจะเห็นกองไฟอยู่ปลายหางหา ตอนแรกก็ไม่แน่ใจ พอเดินย้อนกลับมาอีกที ก็ยังอยู่ ตอนขึ้นกรรมฐานเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟัง ว่าเมื่อก่อนเขานับถือฤาษีลิงดำ แล้วก็ชอบเพ่งไฟ แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้ว.......
ตอนนุ่มฝึกนั่งใหม่ๆ ก็ชอบเล่นอะไรพวกนี้เหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งไปปฎิบัติกับแม่ชี (แม่ของเพื่อน) ไปเล่นย้ายดอกบัวต่อหน้าท่าน ออกจากสมาธิโดนเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้อีกเลย ก็ฝึกดูกาย ดูจิต ดูเวทนาไปเรื่อย
เพิ่งมาเจอคุณไผ่นี้แหละค่ะ เลยอยากลองดูสนุกๆ ก็ทราบนะค่ะ ว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง แต่อีกใจก็บอกว่าลองดูก็ไม่เสียหาย เอหรือว่าไงดีค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:13:53:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับชาจีนครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:14:11:26 น.  

 


แวะมาเสริฟน้ำแตงโมปั่นค่ะคุณหมึกสีดำ ขอบคุณสำหรับชาจีนด้วยนะคะ...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:14:46:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
ขอบคุณสำหรับชาจีนค่ะ ห๊อมหอม


โดย: พ่อระนาด วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:15:58:31 น.  

 
ชาน่ากิง
แต่มาขอขนมเพิ่ม อิๆๆๆๆ


โดย: พลังชีวิต วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:16:12:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะ

ซดชาร้อนๆ แก้ง่วงนอน
อิอิอิอิ


โดย: HastaLaVista วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:16:45:33 น.  

 
อะจึ๋ย......เอาบัวทั้งสระมาแลกค่าาาา
อันเก่าขอนะ เดี๋ยวคืนนี้ต้องย่องเอาไปไว้ที่เดิมโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:18:18:16 น.  

 
คุณไผ่ขา..
ธัญมาส่งเข้านอนนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:20:10:03 น.  

 
กลับมาแล้วค่ะ สบายดีเน้อ
ขอบคุณที่ช่วยเฝ้าบล็อกให้
นะคะ ..ยิ้มกว้าง..

บุญรักษาค่ะ


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:22:12:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.