หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2552
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
27 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
สมาบัติ ตอนที่ 1สมาบัติ

ขณิกสมาธิ, ฌาน, อุปจารสมาธิ, ปฐมฌาน, นิวรณ์ ๕ ทุติยฌาน, ตติยฌาน, จตุตถฌาน (ฌาน ๔) รูปฌาน, อรูปฌาน, สมาบัติ ๘, นิโรธสมาบัติ, เข้าผลสมาบัติ


คำว่า สมาบัติ แปลว่าถึงพร้อม แปลเหมือนกันกับคำว่า สมบัติ ศัพท์เดิมว่า สัมปัตติ แปลว่าถึงพร้อม มาแปลงเป็นบาลีไทย หมายความว่าศัพท์นั้นเป็นศัพท์บาลี แต่เรียกกันเป็นไทย ๆ เสีย ก็เลยเพี้ยนไปหน่อย เล่นเอาผู้รับฟังปวดเศียรเวียนเกล้าไปตามๆ กัน

สมาบัติ แปลว่าเข้าถึงนั้น หมายเอาว่าเข้าถึงอะไร ข้อนี้น่าจะบอกไว้เสียด้วย ขอบอกให้รู้ไว้เลยว่า ถึงจุดของอารมณ์ที่เป็นสมาธิหรือที่เรียกว่า ฌาน นั่นเอง เมื่ออารมณ์ของสมาธิที่ยังไม่เข้าระดับฌาน ท่านยังไม่เรียกว่า สมาบัติ เช่น

ขณิกสมาธิ

ขณิกสมาธิ แปลว่า ตั้งใจมั่นได้เล็กน้อย หรือนิดๆ หน่อยๆ คำว่า สมาธิ แปลว่าตั้งใจมั่น ต้องมั่นได้นิดหน่อย เช่น กำหนดจิตคิดตามคำภาวนา ภาวนาได้ประเดี่ยวประด๋าว จิตก็ไปคว้าเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายนอกคำภาวนามาคิด ทิ้งองค์ภาวนาเสียแล้ว กว่าจะรู้ตัวว่าจิตซ่าน ก็คิดตั้งบ้านสร้างเรือนเสียพอใจ อารมณ์ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาไม่ได้นานอย่างนี้ ตั้งอยู่ได้ประเดี๋ยวประด๋าว อารมณ์จิตก็ยังไม่สว่างแจ่มใส ภาวนาไปตามอาจารย์สั่งขาดๆ เกินๆ อย่างนี้แหละที่เรียกว่า ขณิกสมาธิ ท่านยังไม่เรียก ฌาน เพราะอารมณ์ยังไม่เป็นฌาน ท่านจึงไม่เรียกว่า สมาบัติ เพราะยังไม่เข้าถึงกฎที่ท่านกำหนดไว้

ฌาน

ขอแปลคำว่าฌานสักนิด ขอคั่นเวลาสักหน่อย ประเดี๋ยวเลยไปจะยุ่ง จะไม่รู้ว่า ฌาน แปลว่าอะไร คำว่า ฌาน นี้ แปลว่า เพ่ง หมายถึงการเพ่งอารมณ์ตามกฎแห่งการเจริญกรรมฐานถึงอันดับที่ ๑ เรียกว่าปฐมฌาน คือ ฌาน ๑ ถึงอันดับที่ ๒ เรียกว่าทุติยฌาน แปลว่า ฌาน ๒ ถึงอันดับที่ ๓ เรียกว่า ตติยฌาน แปลว่าฌาน ๓ ถึงอันดับที่ ๔ เรียกว่า จตุตถฌาน แปลว่า ฌาน ๔ ถึงอันดับที่แปด คือ ได้อรูปฌานถึงฌาน ๔ ครบทั้ง ๔ อย่าง เรียกว่า ฌาน ๘

ถ้าจะเรียกเป็นสมาบัติก็เรียกเหมือนฌาน ฌาน ๑ ท่านก็เรียกว่า ปฐมสมาบัติ ฌานที่ ๒ ท่านก็เรียกว่า ทุติยสมาบัติ ฌาน ๓ ท่านก็เรียก ตติยสมาบัติ ฌาน ๔ ท่านก็เรียกจตุตถสมาบัติฌาน ๘ ท่านเรียก อัฎฐสมาบัติ หรือสมาบัติแปดนั่นเอง

อุปจารสมาธิ

อุปจารสมาธินี้เรียกอุปจารฌานก็เรียก เป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นใกล้จะถึงปฐมฌานหรือปฐมสมาบัตินั่นเอง อุปจารสมาธิคุมอารมณ์สมาธิไว้ได้นานพอสมควร มีอารมณ์ใสสว่างพอใช้ได้ เป็นพื้นฐานเดิมที่จะฝึกทิพยจักษุญาณได้ อารมณ์ที่อุปจารสมาธิเข้าถึงนั้นมีอาการดังนี้

๑. วิตก คือความกำหนดจิตนึกคิดองค์ภาวนาหรือกำหนดรูปกสิณ จิตกำหนดอยู่ได้ไม่คลาดเคลื่อน ในเวลานานพอสมควร

๒. วิจาร การใคร่ครวญในรูปกสิณนิมิต ที่จิตถือเอาเป็นนิมิตที่กำหนด มีอาการเคลื่อนไหวหรือคงที่ มีสีสันวรรณะเป็นอย่างไร เล็กหรือใหญ่ สูงหรือต่ำ จิตกำหนดรู้ไว้ได้ ถ้าเป็นองค์ภาวนา ภาวนาครบถ้วนไหม ผิดถูกอย่างไร กำหนดรู้เสมอ ถ้ากำหนดลมหายใจ ก็กำหนดรู้ว่า หายใจเข้าออกยาวหรือสั้น เบาหรือแรง รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ เรียกว่าวิจาร

๓. ปีติ ความปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจ มีจิตใจชุ่มชื่นเบิกบาน ไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญภาวนาอารมณ์ผ่องใส ปรากฏว่าเมื่อหลับตาภาวนานั้นไม่มืดเหมือนเดิม มีความสว่างปรากฏคล้ายใครนำแสงสว่างมาวางไว้ใกล้ๆ บางคราวก็เห็นภาพและแสงสีปรากฏเป็นครั้งคราว แต่ปรากฏอยู่ไม่นานก็หายไป อาการของปีติมีห้าอย่างคือ

๓.๑ มีการขนลุกขนชัน ท่านเรียกว่าขนพองสยองเกล้า

๓.๒ มีน้ำตาไหลจากตาโดยไม่มีอะไรไปทำให้ตาระคายเคือง

๓.๓ ร่างกายโยกโคลง คล้ายเรือกระทบคลื่น

๓.๔ ร่างกายลอยขึ้นเหนือพื้นที่นั่ง บางรายลอยไปได้ไกลๆ และลอยสูงมาก

๓.๕ อาการกายซู่ซ่า คล้ายร่างกายโปร่ง และใหญ่โตสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

อาการทั้งห้าอย่างนี้ แม้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอาการของปีติ ข้อที่ควรสังเกตก็คืออารมณ์จิตชุ่มชื่นเบิกบานแม้ร่างกายจะสั่นหวั่นไหว บางรายตัวหมุนเหมือนลูกข่างแต่จิตใจก็เป็นสมาธิแนบแน่นไม่หวั่นไหว มีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอ การกำหนดจิตเข้าสมาธิก็ง่าย คล่อง ทำเมื่อไร เข้าสมาธิได้ทันที อาการของสมาธิเป็นอย่างนี้

๔. สุข ความสุขชื่นบาน เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อน ไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อนเลยในชีวิตจะนั่งสมาธินานแสนนานก็ไม่รู้สึกปวดเมื่อย อาการปวดเมื่อยจะมีก็ต่อเมื่อคลายสมาธิแล้ว ส่วนจิตใจมีความสุขสำราญตลอดเวลา สมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้น อารมณ์วิตกคือการกำหนดภาวนา ก็ภาวนาได้ตลอดเวลา การกำหนดรู้ความภาวนาว่าจะถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นต้น ก็เป็นไปด้วยดี มีธรรมปีติชุ่มชื่นผ่องใส ความสุขใจมีตลอดเวลา สมาธิตั้งมั่น ความสว่างทางใจปรากฏขึ้นในขณะหลับตาภาวนา อาการตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละ ที่เรียกว่า อุปจารสมาธิ หรือเรียกว่า อุปจารฌาน คือเฉียดๆ จะถึงปฐมฌานอยู่แล้ว ห่างปฐมฌานเพียงเส้นยาแดงผ่า ๓๒ เท่านั้นเอง ตอนนี้ท่านยังไม่เรียกฌานโดยตรงเพราะอารมณ์ยังไม่ครบองค์ฌาน ท่านจึงยังไม่ยอมเรียกว่าสมาบัติ เพราะยังไม่ถึงฌาน


**********************
ปล. สมาบัติ มีทั้งหมด 5 ตอนโปรดติดตามอ่านนะครับ
ที่มา เวปพลังจิต
ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว

Create Date : 27 กรกฎาคม 2552
Last Update : 27 กรกฎาคม 2552 20:23:20 น. 58 comments
Counter : 924 Pageviews.

 
สวัสดียามค่ำ ค่ะพี่ไผ่
มาศึกษาเรื่องสมาบัติค่ะ

มีธรรมปีติชุ่มชื่นผ่องใส ความสุขใจมีตลอดเวลา สมาธิตั้งมั่น ความสว่างทางใจปรากฏขึ้น

เป็นจริงตามนั้นเลยค่ะ รู้สึกได้ว่า สดชื่น สดใส
แบบบอกไม่ถูกน่ะค่ะ

โมทนานะคะ พี่ไผ่

ขอส่งเข้านอนเลยนะคะ
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: พ่อระนาด วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:27:44 น.  

 


ลองยืดเส้นยืดสายท่านี้ดูมั๊ยคะ


แวะมาเยี่ยมช่วงค่ำเช่นเคย เพราะพอจะมีเวลาบ้างก็ช่วงนี้ละค่ะ
อัพไวดีจัง

คมคำ : เบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:50:22 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ....มีความตั้งใจดีจริงๆเลยค่ะ คิดว่าการได้มาให้ความรู้กับคนอื่นๆแบบนี้ ก็ถือเป็นการให้ธรรมมะเป็นทานใช่ใหม่ค่ะ กุศลแรงนะเนี้ยแล้วเมื่อกี้นี้ก็ร่วมอนุโมทนาแล้ว แหมวันนี้ได้บุญรอบค่ำด้วย
ขอบคุณนะค่ะ สาธุค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:31:15 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ มีข้อข้องใจค่ะ คือเคยนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆๆเหมือนเราไม่มีตัวตนว่างเปล่า ร่างไม่อยู่กับจิตแล้วเหมือนเวิ้งว้างเกิดกลัวว่าจะหลงหาย แต่นานมากแล้วอะนะค่ะ ตอนหลังไม่ค่อยได้นั่ง หรือมีความกลัวลึกๆ เพราะไปเห็นเพื่อนนั่งทีไรมีองค์ลง เขาว่า 555555 จะทำอย่างไรให้เราหายกลัวค่ะ


โดย: golo_me วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:35:25 น.  

 
ตามมาอ่านค่ะ

บุญรักษานะคะ
..ยิ้ม..


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:39:31 น.  

 


โดย: wbj วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:39:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคะ มารับเรื่องราวดีๆยามเช้า ขอให้คุณไผ่มีความสุขในวันดีๆนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:23:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
มาตอบว่าตนเองปฏิบัติอย่างไร
ก็สวดมนต์ตามปกติ
เสร็จแล้วอาราธนาศีล
ก่อนนั่งสมาธิก็ระลึกถึงอำนาจพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ คุณบิดามารดา คุณครู
อาจารย์ คุณเทวาธิราช คุณความดีทุกประการ
มาเป็นสาระณะ
นั่งสมาธิ หายใจเข้าพุธ หายใจออกโธ
มีสมาธิตั้งมั่น ก็ให้นึกถึงรูปขันธ์ห้า ว่าเป็นอย่างไร
เป็น อนิจัง ทุกขัง อนัตตา ประกอบด้วยรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาน
รูปที่ประกอบด้วย ธาตุ 4 ดินน้ำลมไฟ
ดิน อย่างไร, น้ำอย่างไร, ลมอย่างไร, ไฟอย่างไร
เรียกว่าใช้ปัญญากำหนดสมาธิ (ชั่วนี้ก็รับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก) ก็มีแค่นี้นะค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:38:19 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
มาศึกษาเรื่องสมาบัติค่ะ
กว่าคนเราจะถึงพร้อม..ยากนะคะ
แต่ก็ไม่เกินความพยายามของคน
ที่เข้าถึงนะคะ สบายดีนะคะพี่ไผ่โดย: พธู วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:14:32 น.  

 
สวัสดียามเช้า (แก่ๆ) ค่ะคุณไผ่
ไอ้ที่ว่าเดินตอนตีสองนั้นนะ เอาไว้ใช่ตอนไปวัดค่า อยู่บ้านทีไรหลับไม่รู้เรื่องทุ้กที
เอาไว้บารมีมากกว่านี้อีก (เยอะๆ) ค่อยลุกมาเดินเองได้มั่ง เคยตั้งนาฬิกาไว้ตอนตีสอง ลุกมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต่อถึงตีสี่ ทำได้แป๊บเดียวกลับมาเป็นเหมือนเดิม กินน้อยก็พอทำได้ แต่ให้นอนน้อยนี้ถ้าไม่อยู่วัดทำไม่ได้จริงๆเลยค่ะ ขอยอมแพ้


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:21:30 น.  

 

สวัสดียามสายครับพี่


หมื่นตากลับมาแล้วล่ะครับ อิอิอิ
กลับมาเที่ยวนี้เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:21:12 น.  

 
พี่ไผ่ขา พอหนูได้เนตหนูคงต้องมาอ่านย้อนอีกเยอะเลยค่ะ หนูสนใจทุกเรื่องเลยค่ะ

สวัสดีวันอังคารนะคะโดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:43:25 น.  

 
มาเยี่ยมชม..
พร้อมอ่านธรรมมะวันละนิดค่ะพี่ไผ่...


โดย: ตัวp_box วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:58:20 น.  

 
เอาเป็นว่ายังไม่ถึงสักขั้น
เอาแค่ให้สมาธิ เป็น สมาธิก่อน
อย่างอื่นค่อยตามมาดีกว่าคะ

ตอนนี้กำลังทำให้มันเป็นแบบนั้นอยู่

ขอบคุณที่นำสาระมาแบ่งปันกันนะคะ

อยากรู้ว่าหนูเป็นคนที่ไหน
อย่าลืมตามไปดูที่บล็อคนะ
พอดีนำภาพตอนกลับบ้าน
มาลงไว้ด้วยล่ะ คะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:04:10 น.  

 
พระท่านก็สอนมาอย่างที่คุณไผ่พูดนั้นแหละค่า......
แต่ว่า...ตอนอยู่วัดนอนก็นอนพื้นแข็ง มีแค่เสื่อผืนหมอนใบ แต่พอมาอยู่บ้าน ใช่ไหม ใช่ไหม
เครื่องอำนวยความสะดวกท้างน้าน ใครจะสู้กิเลสไหวละค่า.....
เอาน่า ขอข้าเก่งกล้ากว่านี้อีกชักหน่อยเถอะแล้วค่อยเจอกันเจ้ากิเลส


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:07:24 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค๊า...พี่ไผ่

คำนี้ฟังแล้วต้องมองหันอันนามนี้เราจะปฏิบัติ
ให้ได้หรือไม่ ด้วยสมาธิ อันปฏิบัติดีงาม
มีความสุข สงบอันร่มรื่น ในรสแห่งธรรมนี้ทุกวันนะค่ะ
ปล...โทรของพี่ไผ่ รับฟรีด้วยเหรอค่ะ คริ


โดย: mastana วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:29:59 น.  

 
ขอรบกวนถามคุณไผ่นิดนะค่ะ
พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบตาฝาด (หรือเปล่าไม่รู้) มักจะเห็นอะไรแว๊ปๆ เหมือนพอเราหันไปแล้วเขาหลบ แต่ไม่เห็นจะๆนะค่ะ แค่รู้สึกว่ามีเงาแว๊ปหลบเราไป


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:28:47 น.  

 
ครายย...แอบมาเจิมบ้านเรา..วันนี้ว่างเหรอคะพี่ไผ่..ทำงานเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ....เย็นนี้ระวังฝนตกเด้อ..กลับบ้านดีๆนะคะโดย: ตัวp_box วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:40:22 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ..ออเดิร์ฟน่าทานมากเลยค่ะ


การถึงฌาน..ไม่ง่ายเลยค่ะ..
************
ความยึดมั่นถือมั่น
นั้นแหละให้ความเจ็บปวด
ยึดมั่นในสิ่งใด
ก็มีความทุกข์ในสิ่งนั้น
โง่เขลาต่อสิ่งใด
มันก็ไปยึดมั่นในสิ่งนั้น
มันก็ถูกสิ่งนั้นกัดเอา
คือทำให้เป็นทุกข์
*********
จากส่วนหนึ่งของหนังสือปรมัตถธรรมค่ะ
กัลยาณมิตรคนดี
คุณแคทอ่านไปก็หนักสมองยิ่งนัก
แต่พออ่านอย่างตั้งใจ
มีหลายอย่างสอนเรา
ละโลภ โกรธ หลง รู้จักชีวิตที่มาที่ไปในหลักธรรม
และบอกถึงการใช้ชีวิต ให้รู้จักคำว่า **อัตตา**

มีตัวตนอย่างไม่ใช่ตัวตน คือความลับสูงสุด
โลกจึงเต็มไปด้วย อัตตา อัตตนียา ** ตัวตน และของตน**

เพราะคนเราคิดเอง..
ไม่เป็นไปตามคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะค่ะ
ว่าโลกเราไม่มีทั้งอัตตาและอัตตนียา
เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุและตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

อ่านมากๆๆคุณแคทเบลอแน่เลย

แต่ชอบนะค่ะช่วงจิตใจต้องการสงบ
เลยกลายเป็นไม่เครียดดดไปเลย

วันนี้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะค่ะ
คุณเก่งจังเลยนะค่ะ
ลึกซึ้งในธรรมดีจัง
ส่วนคุณแคทรู้ตามตำราค่ะ
เวลาอยากรู้นะค่ะ

มาบล็อกนี้ต้องรื้อตำราแต่ดีค่ะ
ทำให้รู้รสพระธรมเข้าไปอีก


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:02:37 น.  

 
สนใจค่ะ คุณไผ่
วิชา 3 เนี้ย ฝึกยังไงเอ่ย
แล้วคนกลัว.....จะฝึกได้ไหมเนี้ย


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:03:42 น.  

 

ขอแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ ขอพักบล๊อก 2 วัน เนื่องด้วยมีธุระต้องไป ตจว.ครับ แล้วจะไปทักทายเพื่อนๆ หลังจากกลับมาครับโดย: หมึกสีดำ วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:03:08 น.  

 
อ้าววว....

คุณไผ่หนีธัญเหรอคะ
ธัญกลับมาคุณไผ่ก็ไปซะงั้น
วันนี้ธัญเพิ่งมาถึง
ขอส่งเข้านอนก่อนนะคะ
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะโดย: tanjira วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:12:49 น.  

 
แวะมาทักทายมิตรน่ารักเช่นกันค่ะ
อิอิอิ..

ตำราคือสิ่งเสริมสร้าประสบการณ์นะค่ะ
ให้ดำเนินไปในทางรู้แบบมีหลักการบ้างค่ะท่าน

แต่อย่างท่านว่าก้จริงๆๆค่ะ
ให้ใจและจิตเราคิดดี..ก็ถือว่าเข้าถึงการปฎิบัติธรรมเช่นกัน
โดยไม่ต้องศึกษาตำรามากมาย

สมาบัติ..คือการพร้อม...
ตอนนี้สงสัยต้องเข้าฝึกการเข้าฌานก่อนนะค่ะ
มีหนังสือเล่มหนึ่งคุณแคทเจอในร้านหนังสือเก่าค่ะ
คุยเรื่องในตำราอีกแร้วววว
ชื่อน่าอ่านมากเลย

**จักรวาลอ่านโลก**
เป็นธรรมที่เข้ากับวิทยาศาสตร์..และสอนธรรมชาติเข้าแทรก..กับจิตนะค่ะ

เป็นหนังสือน่าสนใจดีค่ะ
จะสอนในเรื่องจิตและเปรียบเทียบกับธรรมชาติค่ะ
เคยนำบางตอนมอัพค่ะ
แต่เป็นแนววว..ไม่เชิงธรรมะค่ะ

ออกแนวสอนให้คิดมากกว่านะค่ะ
เลยรู้มากจนคนคิดว่า...รู้จริงเสมอ
ลอกตำราอีกระคุณแคทไว้คุณกลับมาจะเล่าเนื้อหาในหนังสือที่ใกล้เคียงกับคุณอัพให้ฟังอีกนะค่ะ

ขอให้เดินทางปลอดภัยนะค่ะแล้วเราค่อยเจอกันนะค่ะโชคดีเป็นของกัลยาณมิตรเช่นคุณเสมอนะค่ะ
ปล..ขอบคุณมากค่ะข้อคิดให้คุณแคทได้สบายใจค่ะ
จะรักษาใจเราให้ดี คิดดี วาจาดี และการกระทำที่ดีค่ะ

คงต้องฝึกสมาธิให้แกร่งๆๆค่ะ
คุณแคทสมาธิมายนิ่งเลยยย


โดย: catt.. (catt.&.cattleya.. ) วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:23:08 น.  

 
บางเสาร์อาทิตย์ก็เล่นนี่นา สงสัยคุณหมึกไม่เห็น
อิ ๆ ๆ

แต่ที่มา..ยิ้ม..ตอนดึก ๆ เนี่ย เป็นเพราะอัลมักจะ
เข้าบล็อกหลังจากเคลียร์งานแล้วค่ะ ..ยิ้มกว้าง..

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:35:09 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ ขอบคุณค่ะที่มาแวะ คุณพูดทุกอย่างค่ะ อยากหาครูบาอาจารย์ให้สอนเหมือนกันค่ะ แต่ก็ยังไม่พบค่ะ คงเป็นพวกห่างไกลถึงยังไม่พบ คุณไผ่มีที่แนะนำไหมค่ะ


โดย: golo_me วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:32:04 น.  

 
สวดมนต์เป็นยาทา
ภาวนาเป็นยากิน


สวัสดียามดึกจ้า


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:3:12:44 น.  

 
มาได้ถูกเวลาอะไรเหรอพี่ไผ่..เอ..หรือว่าพี่ไผ่อยากมีลูกไปขอที่เขาสามมุกระวังซนนะจ๊ะ..อยากได้ลูกกลายเป็นได้ลิงไปซะ..ลิงที่บ้านแพทไง..ซนมากขอบอก อิอิ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:5:02:49 น.  

 เดินทางปลอดภัยนะคะ นำของว่างมาให้ทานระหว่างทางค่ะ พี่ไผ่ อ้อ เด๋วจะช่วยดูแลบ้านให้นะคะโดย: พ่อระนาด วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:53:57 น.  

 
คุณไผ่..ธัญมาเฝ้าบ้านให้ค่ะ
เปลี่ยนกันนะคะ..อิอิ
โดย: tanjira วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:18:29 น.  

 
สวัสดียามสายครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:26:13 น.  

 
คุณไผ่ไม่อยู่นี้เอง ถึงว่าวัันนี้เงียบๆเดินทางปลอดภัยนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:43:11 น.  

 
วันนี้เข้ามาอ่่านได้ในช่วงบ่ายดีจังเลยค่ะ ขอบคุณธรรมะดีนะค่ะ มีอาหารว่างมาฝากแทนคำขอบคุณค่ะ


โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:06:47 น.  

 


ยืดเส้นยืดสายท่านี้ก็ไม่เลวนะคะ


แวะมาเยี่ยมช่วงค่ำเช่นเคยค่ะ

มีท่ายืดเส้นยืดสายมาฝาก หากว่างลองดูนะคะ
รับรองว่าหายปวดหายเมื่อยจริงๆ
.................

เดินทางไป - กลับปลอดภัยนะคะ


คมคำ : อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน … เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำนินทา

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:25:48 น.  

 หนึ่งพระ..วันนี้ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9

** มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นงูเห่า **

บัณฑิตคือผู้มีสติปัญญา ภูมิธรรมดีงามอยู่มาก
มีเมตตาจิตรู้ให้อภัยศัตรู คือบัณฑิตมีจิตใจสูง
ทำให้สัตรูกลายเป็นมิตรได้ ทำให้ตัวเราคลายจาง
ความรู้สึกเป็นศัตรูกันไปได้

แต่คนประเภทดังงูเห่า เสมือนคนไม่มีคุณธรรม
ควรถอยห่าง ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่า

คำคมพุทธทาสภิกขุ

อนุโมทนา...บุญมายังกัลยาณมิตร..ที่ดีของเราเสมอค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:31:41 น.  

 

วันพระสวัสดีค่ะ พี่ไผ่
มาตรวจตรา ดูความเรียบร้อยให้ค่ะ


title=โดย: พ่อระนาด วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:13:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:07:36 น.  

 
คุณไผ่ขา..ธัญมาเฝ้าบ้านให้ค่ะ

วันนี้ธัญมาเติมเต็มความคิดถึงค่ะ
คุณไผ่มีความสุขและสดชื่นมากๆนะคะ

โดย: tanjira วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:32:02 น.  

 
แวะมาทักทายนิดนึงค่ะพี่ไผ่...ช่วงนี้นอนดึกหลายคืนเลยเหมือนจะไม่สบาย..สองสามวันนี้อาจไม่ได้มาเยี่ยม..หายเมื่อใหร่จะมเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะ..โดย: ตัวp_box วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:49:04 น.  

 


สวัสดีคะ

วันนี้อากาศดี เมื่อคืนฝนตกหนัก
พี่ไผ่สบายดีไหมคะ..ตอนนี้สมาธิ
ทำยากสักหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสะดวก
หันมาใช้การภาวนาตลอดเวลาแทนคะ
เช่นว่าทำอะไรอยู่ก็พุธโธ รู้สึกหายใจ
เป็นพุธโธ มันก็เหมือนมีสติอยู่กับตัวเนอะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:23:15 น.  

 


โดย: อาลีอา วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:25:02 น.  

 
สวัสดีค่ะ อ้าวเจ้าของบ้านไม่อยู่เหรอค่ะเนี่ย


โดย: golo_me วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:20:46 น.  

 

title=ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่
มาดูแลความเรียบร้อยรอบดึกค่ะโดย: พ่อระนาด วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:31:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:08:16 น.  

 
สวัสดีค่ะ...คุณไผ่ขา

วันนี้ธัยมีความห่วงใยพร้อมความคิดถึงมาฝากค่ะ
วันนี้ขอให้คุณไผ่มีความสุขและสดชื่นมากมายนะคะ
files/2150/emoticon/43.gif>โดย: tanjira วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:47:29 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมวันเกิดนะคะ
ขอให้มีสุขภาพดีเช่นกันแล้วก็
พบกับความสุขเหมือนกันค่ะ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:15:57 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
เมื่อคืนไปปฎิบัติเนสันชิกมา เอาบุญมาฝากนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:12:30 น.  

 
สวัสดีค่ะ....คุณไผ่ขา

วันนี้ธัญมีความคิดถึงและความห่วงใยมาฝากเช่นเคยค่ะ
วันนี้ขอให้คุณไผ่มีความสุขกับวันดีๆและสดชื่นมากๆนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:7:19:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:8:03:30 น.  

 
title=

มาตรวจตราความเรียบร้อยให้นะคะ พี่ไผ่
และก็จะบอกว่า เลยวันลาแล้วนะค๊า กลับมาได้แร้วค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:9:37:10 น.  

 
หวัดดีวันสีม่วงค่ะพี่ไผ่...วันหยุดนี้มีความสุขมากๆนะคะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:12:25:45 น.  

 


สวัสดีวันเสาร์คร๊าบ...


คิดถึงค่ะ...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:12:45:35 น.  

 
Fairies MySpace Comment

หวัดดีวันเสาร์ค่ะพี่ไผ่
ไปทำบุญวิปัสสนาเหรอคะ
อนุโมทนาสาธุบัญกับพี่ด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:17:56:42 น.  

 
เคยนั่งสมาธิถึงตอนที่ตัวหายไปทั้งตัว แต่ทำได้ไม่กี่ครั้งครับ

วันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากคุณไผ่ ดีจังเลยครับ


โดย: JohnV วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:18:28:12 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไผ่

สมาธิของครูเดียวอยู่แค่ ขณิกสมาธิ ค่ะ แบบว่าฟุ้งซ่านง่ายมาก 555

วันนี้มาทักทายด้วยความระลึกถึงค่ะ อัพบล้อกไวไวนะคะ


โดย: deawdai วันที่: 1 สิงหาคม 2552 เวลา:19:33:47 น.  

 
หวัดีตอนเช้าค่ะพี่ไผ่..สบายดีมั้ยคะ วันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยค่ะ....แพทแวะมาเยี่ยมจ้า..


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:7:33:49 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:7:37:45 น.  

 
มาเยี่ยมเยียน พร้อมอ่านเรื่องดีๆ ในวันหยุดคะ


โดย: sawkitty วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:15:43:08 น.  

 

โดย: tanjira วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:21:32:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.