หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
1 ตุลาคม 2552
 
All Blogs
 
อานาปานสติ ในหนังสือกรรมฐาน ๔๐

วันนี้จะขอพูดเรื่องอานาปานสติกรรมฐานต่อ อานาปานสติกรรมฐานเป็นสมถภาวนา ได้แก่ การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก อานาปานสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่อย่างยิ่ง เพราะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง ยกอานาปานฯ เสียกองหนึ่งเหลือ ๓๙ กอง ย่อมขึ้นอยู่กับอานาปานสติกรรมฐาน เพราะว่าการบำเพ็ญพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิกองใดกองหนึ่งก็ตาม ต้องขึ้นอานาปานสติกรรมฐานก่อนเสมอไป คืออันดับแรกให้จับลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก หายใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ หายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้น นี่เป็นแบบฉบับตามในมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งก็ได้ผลเหมือนกัน สามารถจะทรงฌานได้เหมือนกัน มีผลมาก

ตามอีกนัยหนึ่ง ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศน์ไว้ในกรรมฐาน ๔๐ ท่านพิจารณาไว้อีกอย่างหนึ่งว่า เวลาหายใจเข้าให้จับลมหายใจเข้าว่ามันจะกระทบจมูก แล้วกระทบที่หน้าอก แล้วกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อย หายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือ กระทบหน้าอก แล้วก็กระทบที่จมูกหรือว่าริมฝีปาก ถ้าเป็นคนริมฝีปากงุ้มจะรู้สึกกระทบที่จมูก ถ้าเป็นคนริมฝีปากเชิดมันก็จะกระทบที่ริมฝีปาก


สำหรับในกรรมฐาน ๔๐ ให้รู้อารมณ์กระทบ หากว่าท่านทั้งหลายจะสงสัยถามว่า เฉพาะ อานาปานสติกรรมฐาน ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสคนละแบบ ความจริงก็แบบเดียวกัน แต่ใช้อาการสังเกตต่างกัน ในมหาสติปัฏฐานนั้น ให้สังเกตลมหายใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้น หรือว่าหายใจเข้าหรือว่าหายใจออก ในกรรมฐาน ๔๐ ให้สังเกตอารมณ์กระทบของจิต อารมณ์กระทบสัมผัสทางกาย คือกระทบจมูก หน้าอก และที่ศูนย์เหนือสะดือ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับมหาสติปัฏฐานสูตรนี่พระพุทธเจ้าเทศน์เฉพาะชาวแคว้นกุรุ เท่านั้น เป็นกรรมฐานละเอียด เพราะว่าชาวแคว้นกุรุนี่มีอารมณ์จิตละเอียดมาก ถ้าหากว่าจะไปในแคว้นนั้นเมื่อไรก็ตาม พระพุทธเจ้าจะเทศน์เฉพาะมหาสติปัฏฐานสูตร ไม่เทศน์เรื่องอื่น อาการอย่างอื่นนั่นนะพระพุทธเจ้าเทศน์ในสายอื่น จริยาอาการของคนฟังที่มีความเข้าใจย่อมไม่เสมอกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกุรุรัฐ เป็นปกติของเขา นับตั้งแต่ก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้า เขาก็เจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นปกติ ตามพระบาลีท่านกล่าวว่า แม้แต่นกที่เขาเลี้ยงไว้อย่างนกแขกเต้านางภิกษุณีเลี้ยงไว้ คำว่า นางภิกษุณีนี่ ก็ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้ว แต่ว่าจริยาของชาวกุรุรัฐทั้งหมด เขาเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสี่มาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอน ในเมื่อแคว้นนั้นเขาปฏิบัติอย่างนั้นเป็นปกติ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองผล จึงเข้าไป แล้วอธิบายให้มันสูงไปกว่านั้น ให้เขาเข้าใจว่านอกจากจะทรงสติสัมปชัญญะแล้ว ก็ยังมีวิปัสสนาญาณ อันนี้พระพุทธเจ้าต่อท้ายด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณ มีอริยสัจ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน

นี่คนแดนนี้เป็นคนที่มีจิตละเอียด ท่านบอกว่าแม้แต่นกแขกเต้าซึ่งนางภิกษุณีเลี้ยงไว้ เมื่อถูกเหยี่ยวเฉี่ยวเข้าไปในอุ้งเล็บ นางสามเณรีเห็นเข้าก็ส่งเสียงดังให้เหยี่ยวตกใจ เหยี่ยวตกใจคลายกรงเล็บนกแขกเต้าตกลงมา สามเณรีถามนกว่า ขณะที่เหยี่ยวเฉี่ยวเจ้าไปอยู่ในอุ้งเล็บ เจ้ามีความรู้สึกอย่างไร นกแขกเต้าบอกว่า เวลานั้นมีความรู้สึกเหมือนว่า ร่างกระดูกกำลังนำร่างกระดูกจะไปกิน นี่แสดงว่านกแขกเต้าตัวนั้นสนใจในอัฏฐิกังปฏิกุลัง ในกรรมฐาน ๔๐ หรือว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เรียกว่าสนใจในนวสี ๙ และก็อสุภสัญญา มหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้าจึงเทศน์เฉพาะแคว้นนี้ ในด้านกรรมฐาน ๔๐ เทศน์ในวงการภายนอกเพราะอารมณ์ไม่เสมอกัน

การ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ เป็นอาการที่ละเอียด เราต้องสนใจมาก ถ้าเราเผลอนิดเดียวก็จะรู้สึกว่าเราเผลอไป ไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออก นี่เป็นการบังคับจิตให้ทรงสติสัมปชัญญะให้ดีขึ้น การเจริญสมถภาวนาต้องการสติสัมปชัญญะเป็นสำคัญ ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าออก ขณะนั้นชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในอานาปานสติกรรมฐาน แล้วก็เป็นกรรมฐานกำจัด โมหจริต คือวิตกจริต เรียกว่ากำจัดความโง่ของจิต ป้องกันอารมณ์ฟุ้งซ่าน คืออุทธัจจะกุกกุจจะในนิวรณ์ ๕ ประการ ใครที่อารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวละก็ ถ้าใช้อานาปานสติกรรมฐานเป็นปกติจิตจะทรงสมาธิเอง

การเจริญอานาปาน สติกรรมฐานนี้ก็ต้องสังเกตไว้ เวลาหายใจเข้าหายใจออก ถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่า พุทโธ เวลาหายใจเข้านึกว่า พุท หายใจออกนึกว่า โธ สำหรับพุทโธเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน เวลาหายใจจงอย่าหายใจแรงกว่าปกติหรือเบากว่าปกติ ปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามปกติ ให้จิตกำหนดรู้เอาเอง ไม่ใช่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกบางทีมันจะไม่รู้สึกเลยหายใจแรง ๆ แบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นปกติแล้วก็รู้ตัวอยู่


อานาปาน สติกรรมฐานจะเข้าฌานได้ง่าย จะสังเกตได้ในฌานสูงสุด คือว่าเวลาจับลมหายใจเข้าออก จะมีคำภาวนาด้วยหรือไม่ก็ช่าง ใช้ได้ เมื่อถึงฌาน ๔ แล้วจะรู้สึกว่า เรามีสภาวะเหมือนไม่หายใจ ไม่รู้ลมหายใจมีหรือไม่มี แต่จิตใจสบาย มีความโปร่ง มีความสว่างไสวภายในจิต มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบ มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าไม่รับสัมผัสภายนอก ยุงจะกินริ้นจะกัด ไอ้นี่ความจริงยุงไม่กิน นักเจริญฌานนี่จะไปนั่งที่ไหนก็ตาม ถ้าจิตเข้าถึงระดับฌานแล้วยุงไม่กิน ยุงกินริ้นกัดท่านว่าอย่างงั้นไม่รู้สึก แต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้คือเสียง เสียงจะดังขนาดไหนก็ตามถ้าจิตอยู่ในฌาน ๔ ละก็เราไม่ได้ยินเสียงนั้น อย่างนี้เป็นอาการของฌาน ๔

การ เจริญพระกรรมฐานก็ยังไม่แน่นัก การเข้าถึงฌานย่อมเป็นไปได้ แต่การทรงฌานอาจจะยากสักหน่อย เพราะการทรงฌาน หมายถึงว่า เราตั้งเวลาไว้ ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้ เราจะเข้าฌาน ๔ หรือจะออกเวลานั้น แล้วมันก็ออกตรงตามจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌาน สำหรับอานาปานสตินี่ก็บอกแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงฌานได้ง่าย เป็นกรรมฐานที่ระงับการฟุ้งซ่านของจิต เป็นกรรมฐานที่ระงับวิตก คือ โมหะ คือระดับความโง่ เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ความฉลาด ความโง่มันก็หายไป เมื่อความฉลาดเกิดขึ้น สมาธิเกิดขึ้น ในระหว่างนั้นอารมณ์มันก็จะมีความรู้สึกต่อไปอีก พอจิต ทรงฌานไว้เต็มที่แล้ว ถ้ามันคลายตัวนิดหน่อย ปัญญามันก็จะเกิด เมื่อนั่งนึกดูว่า คนเรานี้มีชีวิตอยู่แค่เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ถ้าลมปราณนี้สิ้นไปแล้วเมื่อไร ขณะนั้นก็เรียกกันว่าตาย อาการตายของคนที่เป็นการตายตามปกติความจริงถ้าเข้าถึงจริง ๆ แล้วปัญญามันดีกว่านี้มากนะ ไอ้ที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้เทียบเข้าไปหา

ของ จริง ๆ ตามความรู้สึกของอารมณ์จิตมันไม่ถึงหรอก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มันก็ไม่ได้แต่พูดกันเป็นแนวแล้วมันก็จะเห็นชัดถึงร่างกายว่า ร่างกายนี้มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสมม เต็มไปด้วยอาการ

ของความทุกข์ จะทุกข์จากความหิว ความกระหาย การป่วยไข้ ไม่สบาย การปวดอุจจาระปัสสาวะ ทุกข์จากการพลัดพลากจากของรักของชอบใจ กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เป็นต้น มันมองเห็นทุกข์ชัด ปัญญามันเกิดเอง นี่เขาเรียกว่าปัญญามันเกิดด้วยอำนาจของสมาธิ

อย่างที่พระท่านบอก ศักราช ท่านบอกต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้ว จิตจะเกิดสมาธิ เมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้ว ปัญญาก็จะเกิด ในที่สุดจะถึงซึ่งพระนิพพาน ทำอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้น สำหรับอานาปานสติก็เหมือนกัน ถ้าทำใจสบาย จิตเข้าถึงฌาน ๔ หรือฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน

๓ ก็ตาม เวลาที่จิตสงัด ปัญญามันจะเกิดเอง มันจะบอกชัด มันจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมาเอง มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันไม่เป็นสาระ ไม่เป็นแก่นสาร ไม่มีการทรงตัว เพราะอะไร เพราะเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่ ความป่วย ความตาย แต่ว่าในขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไป

ด้วยความทุกข์ หาความสุขอะไรไม่ได้ เราจะบริหารร่างกายสักเพียงใดก็ดี ร่างกายก็เต็มไปด้วยความทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลา เป็นอันว่าทำให้เกิดนิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้า คือร่างกายเสีย นี่ตัวปัญหามันจะเห็น เมื่อเบื่อหน่ายในร่างกายแล้ว ก็คิดต่อไปถึงโมกขธรรม ถ้าเราไม่เกิดเสียอย่างเดียว ขึ้นชื่อว่าความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็ไม่มี นี่อาการอย่างนี้ที่มันจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยความเกิดเป็นปัจจัย

อา นาปานสติกรรมฐานนี่สร้างจิตให้เกิดปัญญา มันก็จะสอนต่อไปว่า ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการการเกิดอีกต่อไปแล้ว ก็ตัดรากเหง้าของกิเลสทั้ง ๓ ประการทิ้งเสียให้หมด คือตัดอำนาจของความโลภ ด้วยการให้ทาน ตัดรากเหง้าของกิเลสคือความโกรธ ด้วยการเจริญเมตตาบารมี แล้วก็ตัดรากเหง้าที่ ๓ ความหลง ด้วยการพิจารณาหาความจริงของขันธ์ห้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มาตัดกันตัวเดียว ตัดตรงพิจารณาหาความจริงของขันธ์ห้า คือ ร่างกายที่เรียกกันว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปัญญามันจะเห็นชัดว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ ไม่มีการทรงตัว มีการเปลี่ยนแปลง ภายในเต็มไปด้วยความสกปรก อย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะคละวิปัสสนาญาณ มันไปด้วยกันเสมอ ถ้าไปกันอย่างเดียวเฉพาะสมถะ ไม่ช้าก็พัง ถ้าวิปัสสนาญาณมันเดินคู่ไปด้วยละก็ไม่พัง มันมีแต่ก้าวไป

ร่าง กายเป็นเพียงธาตุสี่ คือ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ มันโทรมตลอดเวลา มันทุกข์ตลอดเวลา อาการเห็นว่าโทรมตลอดเวลา ทุกข์ตลอดเวลา นี่เป็นวิปัสสนาญาณ ถ้าหากว่าเราจะทรงร่างกายอยู่แบบนี้ ต้องการแบบนี้ต่อไปในชาติหน้ามันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างนี้ ถ้าเราจะตัดความทุกข์เสียได้ก็ต้องตัดโลภะ โทสะ โมหะ โลภะโทสะโมหะนี่ ถ้าตัดจริง ๆ ด้วยกำลังใจละก็ เขามาตัดกันที่กายนี่เอง มาพิจารณาหาความจริงว่าร่างกายนี่มันเป็นเราหรือมันไม่ใช่ของเรา นี่มันจะบอกชัด ปัญญามันดีกว่านี้มาก มันมีความหลักแหลมมาก ถ้ามันได้ถึงจริง ๆ มันก็จะเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่เป็นสาระ ไม่เป็นแก่นสาร เป็นของน่าเบื่อ เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครก เต็มไปด้วยอาการไม่เที่ยงแท้แน่นอน

มี การสลายตัวไปในที่สุด แล้วเราก็ไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา แต่ความจริงไม่ใช่ ร่างกายไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเรา มันเป็นบ้านเช่าอาศัยชั่วคราวเท่านั้น ไม่ช้าเราก็ต้องจากมันไป เพราะมันพัง ถ้าพังแล้ว ถ้าต้องการความเกิดอีกมันจะไหวไหม มันก็ไม่ไหว มันก็เป็นทุกข์แบบนี้ ถ้าเราไม่ต้องการจะเกิดอีก เราจะทำยังไง เราก็ใช้หลักการตามอำนาจของจิต ให้จิตของเราบอกเองเป็นระยะไปว่า เราปล่อยร่างกายเสีย เราไม่ต้องการความเกิดต่อไป ขึ้นชื่อว่าความเกิด จะเป็นคนก็ดี จะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นเทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี จะไม่มีสำหรับเรา สิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพาน นี่จิตมันจะเกิดมีความใสสะอาด ด้วยอำนาจของฌาน มันจะคิดไปในทำนองนี้ แต่มันดีว่านี้มาก มันชัดมาก

ต่อแต่นั้นไป เมื่ออาศัยความคลายความพอใจในร่างกายเสียแล้ว อำนาจความรักในเพศก็ดี ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี มันก็คลายตัว สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันปรากฎแก่จิตก็เพราะว่าจิตไปมั่วสุมอยู่กับกิเลส คือหลงในกายของตัวเองเป็นสำคัญ เมื่อหลงในร่างกายของตัวว่ามันจะคงอยู่ มันเป็นของดี ก้เห็นว่าร่างกายของบุคคลอื่น วัตถุอื่นดีไปด้วย และความโง่เข้าสิงใจ คิดว่าร่างกายของเราและร่างกายของเขา ร่างของวัตถุใดจะไม่สลายตัว อาศัยอานาปานสติทำลายความโง่ คือโมหจริตหรือวิตกจริต ทั้งสองประการ แล้วขับไล่ความฟุ้งซ่านของจิต จิตจึงเป็นสมาธิได้เร็ว ปัญญาเกิดได้ง่าย เป็นอันว่าคำสั่งสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนไว้ เพื่อพระนิพพาน ถ้าเราเจริญอานาปานสติกรรมฐานไว้เป็นปกติ จิตของเราก็จะมี ความผ่องใส จะสามารถตัดสังโยชน์ คือเป็นพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ได้ภายในไม่ช้า

เอาล่ะต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายจง พยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ใช้อานาปานสติเป็นพื้นฐาน แล้วก็ใช้คำภาวนาและคำพิจารณาไปด้วย ตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา


************

ที่มา www.watpanonvivek.com


ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว

รายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน จ.สุรินทร์

1. คุณ มินทิวาและครอบครัว..................... 1,000.00
2. คุณ แคทรียาและครอบครัว.................... 2,000.00
3. น.ส. ณัฐชนัญ อัศวจารุวรร....................... 500.00
4. นาย นาริโทชิ ฮายาชิ.............................. 500.00
5. คุณ อิสราภรณ์ ศิรคุณ.......................... 1,000.00
6. คุณ ธัญรัศม์ จิรจรัสธีรโชติ
+ คุณ รัชดากร ศรีธราพิพัฒน์.......................500.00
8. นู๋บี Beee_bu......................................... 100.00
9. ป้ากุ๊กไก่ ณ ร่มไม้เย็น.............................. 300.00
10. คุณ กาญและครอบครัว.......................1,000.00
11. นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ...................... 500.00
12. คุณนิดและครอบครัว............................ 150.00
13. คุณปัทมาและครอบครัว .......................1000.00
14. คุณนุ่มและครอบครัว............................ 300.00
15. คุณอริญชยา ศรีขาว
+ John Anthony Early............................ 1000.00


ยอด ณวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552
เป็นเงิน 9,850.00 บาทที่มา: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สร้างพระอุโบสถ


Create Date : 01 ตุลาคม 2552
Last Update : 3 ตุลาคม 2552 19:57:25 น. 94 comments
Counter : 2303 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

ขอเรียนรู้ อานาปานสติ ด้วยคนค่ะ
หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้
หายใจยาวก็รู้ หายใจสั้นก็รู้
เพียงเท่านี้ เหมือนไม่ยาก แต่ยากมากมาย
แบบว่าหลงบ่อยค่ะ
รูปงามมากค่ะ พี่ไผ่

ขอโมทนา สาธุ นะคะ

ขอส่งเข้านอนเลยนะคะ
หลับไม่ฝัน ราตรีสวัสดิ์นะคะ

ปล.วันนี้ได้โอนเงินทำบุญไปทางวัดแล้วค่ะ
มาแจ้งให้ทราบและอนุโมทนานะคะ พี่ไผ่


โดย: พ่อระนาด วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:22:20:16 น.  

 
ขอบคุณค่ะ...สำหรับธรรมะดีๆ
หายใจเข้า....ให้มีสติ
หายใจออก....ให้มีสติ
อย่าหลง อย่าเผลอ ใช่ไหมค่ะ
จะพยายามปฎิบัติตามค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:23:23:04 น.  

 
ขอบคุณครับคุณไผ่ ได้รู้ว่าจุดกำเนิดสิ่งต่างๆมา
จากขันธ์ 5 นั่นเอง อ่านแล้วอยากมีปัญญาจัง
แต่ก็ต้องปฏิบัติต้องใช้ความเพียรมากจริงๆ


โดย: อ้วนforest IP: 61.7.141.60 วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:23:44:10 น.  

 
สวัสดีครับ พี่อ้วนจัง
ดีใจจังเลยนะครับ
และขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านครับผม
จริงครับ พี่อ้วน
เคยอ่านมาเหมือนกันครับ
อ่านแล้วก็ต้องจำ จำแล้วก็ต้องปฏิบัติ
และต้องใช้ความพากเพียรจริงๆ ด้วยครับ

โมทนาสาธุ กับพี่อ้วนจังด้วยนะครับ

ยังไม่ง่วงเหรอครับ พี่

ส่งพี่อ้วนจัง เข้านอนเลย นะครับผม

ฝันดีครับ
ราตรีสวัสดิ์ครับ


โดย: หมึกสีดำ วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:23:59:20 น.  

 
ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เช่นกันครับ บาย บาย


โดย: อ้วนforest IP: 61.7.141.60 วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:0:19:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะคุณไผ่
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:6:31:16 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าจ้า....

ขอให้เป็นวันที่มีแต่ความสุขจ๊ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:7:03:46 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณไผ่
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใสตลอดวันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:7:26:04 น.  

 
มาแล้วจ้าพี่ไผ่ เมื่อคืนอ่านบล็อกพี่ไผ่จากมือือแล้วเพราะไม่ได้เข้าเน็ตเลยทั้งวัน..

ปล.นั่งสมาธิก่อนอ่านหนังสือน่าจะได้ผลนะคะ ยกเว้นช่วงค่ำเพราะนั่งไปนั่งมาตาเริ่มปิด น้ำลายใหลซะงั้น อิอิ..(ก็หล่อนน่ะไม่ตั้งใจทำเลยนี่ยะ)

พี่ไผ่เป็นไงบ้างเตรียมพร้อมสำหรับเข้าพรรษาแล้วสิ..เมื่อวานกรุงเทพฝนตกครึ่งวันเช้า คืนก่อนหน้านั้นก็ตกทั้งคืน จนแพทเสียงแหบไปเลย เหมือนจะไม่สบาย..บ่ายๆว่าจะไปหาหมอจ้า...พี่ไผ่รักษาสุขภาพนะคะ... ad/down/emote/JFBQ00182070329A.gif >


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:9:13:27 น.  

 
ปล.แก้คำเป็นออกพรรษา อิอิ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:9:15:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ยายอ่านจับประเด็นง่ายๆที่ยายเข้าใจ
ตวามจำยายก็เสื่อมมากเสียด้วย
ออกจากบ้านที ลืม.... จนเข้าออกๆ 3-4 ครั้ง
กว่าจะได้ไป
ขอบคุณ มีเรื่องดีๆให้อ่าน และนำมาปฏิบัติตามได้
บางส่วนนะค่ะ


โดย: กัดหมอน วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:9:47:40 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ กับธรรมะดีๆ
พระอาจารย์ท่านก็แนะนำให้อาปาณสติพร้อมกับบริกรรมพุทโธค่ะ ถ้าอยู่ในท่านั่ง ก็พยายามอยู่ค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:10:00:21 น.  

 
วันนี้วันศุกร์..ที่สุขเสมอสำหรับคุณนะ


รับทราบค่ะท่านไผ่สีทอง..ผู้นำทางบุญสู่สวรรค์
เป็นผู้นำทางย่อมได้บุญมากกว่าผู้รับเสมอ
คุณแคทเคยได้ยินมานะค่ะ
แค่ความรุ้สึกก็ทำให้ใจอิ่มเอิบเสมอค่ะ

ไว้จะมาอ่านนะค่ะ..งานยุ่งนะค่ะ
แต่ยังระลึกถึงเลยแวะทักทาย
กลัยาณมิตรคนดีคนนี้เสมอ


ปล..ที่บ้านมีแคทรียาหลายสายพันธุ์ค่ะ
ชอบทุกสีที่นำมามอบเลยค่ะ
เวลามีดอกสวยมากเลยค่ะ
แต่บางสายพันธุ์ช่างไร้กลิ่นจังเลย


แต่มีความสวยเฉพาะตัวเสมอเลยค่ะ
คุณแคทถึงชอบกล้วยไม้ค่ะ
สวยเฉพาะตัวค่ะ


มีความสุขในวัน..สุขๆๆนะค่ะ


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:10:24:24 น.  

 
มาอนุโมทนาค่ะคุณไผ่

และขอให้ คณะกฐินเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:21:50:30 น.  

 
สวัสดีคะ พี่ไผ่

ยังไม่นอนค่ะ
กำลังคิดว่าจะอัพบล๊อกเรื่องไรดี

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ เช่นกันค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:22:00:02 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับพี่ไผ่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:22:47:39 น.  

 
เอาคำคมมาฝาก
ถ้าคุณรักใครสักคน
จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะ
ใส่เขาไว้ในใจ
เพราะหัวใจสามารถแตกสลายได้
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ
เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป


โดย: พลังชีวิต วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:22:57:48 น.  

 
วันนี้อัพบล็อกด้วยกลอนอีกแล้วครับ

เสนอตอน...

"คนรวย..เพื่อน"

ถ้าว่างก็เชิญนะครับ...โดย: ลุงแว่น วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:23:00:39 น.  

 
ธรรมะราตรีสวัสดิ์เช่นกันค่ะคุณไผ่โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 2 ตุลาคม 2552 เวลา:23:35:41 น.  

 
สาธุกับคำพูดพี่ไผ่ด้วยค่ะ พ่อจะสอนและหนูจำขึ้นใจนั่นคือ "ใครจะมีอะไรก็อย่าไปสนใจเขา อย่าอิจฉาเขา" อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ไผ่วันนี้ได้มาอ่าน อานาปานสติ ในหนังสือกรรมฐาน ๔๐ แล้วค่ะ ร่างกายเรานี้ไม่ีอะไรน่าดูเลยน่ะพี่ วันนี้หนูได้มีโอกาสรักษาศีล 8 ค่ะ สมาธิตั้งมั่น ปัญญาเกิดค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:0:24:47 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
วันนี้มีโอกาสมาอ่านหลักธรรมะก่อนนอนดีจังค่ะ
ขอบคุณค่ะที่ไปส่งเข้านอนเป็นประจำ
หลับฝันดีเช่นกันค่ะ


โดย: busabap วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:1:40:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไผ่

คงจะหลับปุ้ยไปนานแล้ว
ขอโทษด้วนะคะ ที่มาเยี่ยมช้า
ช่วงนี้เข้าบล๊อกแบบผลุบๆโผล่ๆ
พอดีมีงานต้องสะสางด้วยนะคะ

หลับฝันดีนะคะ
ราตรีสวัสดิ์โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:3:26:12 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:6:01:21 น.  

 
Tags Maker is a Text Image Generator to write Messages, Comments or Tags on Pictures

หวัดดีค่ะคุณไผ่
พรุ่งนี้ก็ออกพรรษาแล้ว
สาธุบุญ ด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:6:32:52 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ.......

มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนนะค่ะโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:6:35:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

title=


โดย: พ่อระนาด วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:7:02:23 น.  

 ++ท่านหมึกสีดำ..ผู้ขาวสะอาด++
แม่นางก้ไม่ต่างกับท่านยิ่งนัก
ภาษาที่ท่านคอมเมนต์..
มากด้วยความรู้แถมใส่ความรู้สึกมิตรภาพมอบให้

คุณแคทปลี้มเสมอค่ะ...และชอบอ่านคอมเมนต์ท่านเช่นกัน
ชอบค่ะคอมเมนต์ยาวๆๆๆปล..ส่วนมากคุณแคทนอนเร็วค่ะ
บางที ทุ่มกว่าๆๆก็หลับแร้ว


ถ้ารู้สึกเหนื่อยเพลียมากๆๆค่ะ


รู้สึกดีเสมอค่ะสำหรับคอมเมนต์กัลยาณมิตรที่แสนดีเช่นท่าน


มีความสุขวันสีม่วงนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:7:22:23 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่ขา

วันนี้คุณไผ่ได้หยุดพักผ่อนแล้วซินะคะ
คุณไผ่มีความสุขและดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ธัญอาจจะไม่ค่อยได้มาหาทุกวันนะคะ
แต่ยังคงคิดถึงและห่วงใยเหมือนเดิมนะคะ

ปล.เมื่อคืนหลับฝันดีค่ะ..เพราะคุณไผ่ไปส่งเข้านอนโดย: tanjira วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:7:55:18 น.  

 
สุขสันต์สุดสัปดาห์ค่ะคุณไผ่

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:17:29:09 น.  

 
Have a nice dream and Good night ค่ะ พี่ไผ่

title=


โดย: พ่อระนาด วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:21:35:40 น.  

 


อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ....


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:21:42:46 น.  

 
- หวัดดียามดึกครับ

- ฐานนี้สำคัญที่สุดจริงๆ ครับ เพราะถ้าพื้นฐานแน่นแล้วจะไปฐานไหนๆ ก็ไม่ลำบากจริงม่ะครับ


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:22:27:45 น.  

 
ผมไม่ได้ใส่บาตรมานานมากกกกกกกกแล้วครับพี่ไผ่
พรุ่งนี้วันพระใช่มั้ยครับ

เลี้ยงลูกจนลืมวันลืมคืนเลยครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2552 เวลา:23:01:18 น.  

 
Happy Dream ค่ะคุณหมึก

และ

ตื่นมา สุข สงบ ในวันพระนะคะ
..ยิ้มหวาน..


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:0:18:11 น.  

 


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:0:21:00 น.  

 
Tags Maker is a Text Image Generator to write Messages, Comments or Tags on Pictures

หวัดดีวันอาทิตย์ค่ะคุณไผ่
วันนี้ เป็นวันบุญ ของพวกเราอีกแล้ว
โชคดี ที่ได้เกิดมาในศาสนาพุทธ นะคะ มินว่า
ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครองด้วยค่ะ


โดย: มินทิวา วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:5:25:37 น.  

 
สวัสดี...เช้าวันพระออกพรรษาค่ะ

ขอพระคุ้มครอง.....

ให้เย็นกาย เย็นใจ นะค่ะ....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:7:06:52 น.  

 
สวัสดี..วันออกพรรษาค่ะคุณไผ่

วันนี้คุณไผ่มีความสุขมากๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:8:03:54 น.  

 
- หวัดดีวันออกพรรรษาครับผม


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:10:28:44 น.  

 
ขอบคุณมากคะที่เอาบุญมาฝาก ขอให้ผลบุญที่นำมาฝากย้อนกลับมาหาคุณไผ่ด้วยคะ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:11:15:08 น.  

 
สวัสดีท่านหมึกฯ
ขอบคุณที่ชวนมาอ่าน อานาปานสติ
ปรกติแล้วข้าเจ้าก็ปฏิบัติแนวนี้อยู่ขอรับ
ส่วนมากฟังจากวิทยุ89.25ช่วงหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเสร็จ21.15-22.10หลังจากนั้นถึงตีสี่เลยขอรับ

สบายดีนะขอรับ
วันนี้จะพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดสังฆทาน จ. นนทบุรีครับใกล้บ้านดีครับ
ท่านหมึกฯ...เด๋วนำบุญมาฝากนะขอรับ


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:11:45:44 น.  

 
รีบมารับบุญจากพี่ไผ่เลยนะเนี๋ยเผื่อพรุ่งนี้จะทำข้อสอบได้เต็ม อิอิ

ไม่ได้เข้ามาสองวัน พี่ไผ่สบายดีเปล่า แพทไม่สบานงอมเลยคราวนี้ แถมยังยุ่งไปหมด ตอนนี้ค่อยยังชั่วแล้วจ้า...คงปิดบล็อกอีกสักระยะ จะมาเยี่ยมพี่ไผ่ในนี้ละกัน รักษาสุขภาพด้วยจ้า...emo emoemo


โดย: ตัวp_box วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:14:00:26 น.  

 
วันนี้ พี่โรสและลูกๆ ไปปล่อยปลามาค่ะ

มาอนุโมทนา และส่งคุณไผ่เข้านอน

ราตีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: พี่โรส คุณนายกุหลาบ IP: 143.238.69.33 วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:18:30:31 น.  

 
โมทนาสาธุ …..สาธุ ….. สาธุ กับงานบุญออกพรรษาค่ะคุณไผ่

มีหลังไมค์ค่ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:18:44:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ออกพรรษาปีนี้ ยายไม่ได้ไปวัด เพราะตาท้องเสีย
อยู่ในสวน ต้องไปเฝ้าระวัง วันหยุดจะไม่มีใครอยู่
ลูกชายคนเล็กเขาต้องดูแลภรรยา ซึ่งกำลังแ้พ้ท้อง
ยายปีนี้รู้สึกตัวว่าอ่อนแอไปมากค่ะ แต่พยายามรักษา
สุขภาพ เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลลูกๆหลานๆค่ะ....


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:19:25:41 น.  

 

แวะมาส่งของว่างรอบดึกค่ะ
ชอบระบาย
ในวันออกพรรษาดี
(เกี่ยวกันไหมเนี่ยะ!!!)โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:21:21:26 น.  

 
วันนี้ไปปฏิบัติธรรมมาค่ะ
เอาบุญมาฝากนะคะ พี่ไผ่

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:22:09:08 น.  

 
อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ไผ่ หนูไม่มีโอกาสไปวัด นานๆจะได้ไปทีค่ะ การปฏิบัติหนูจะเพียรปฏิบัติต่อไปค่ะ วันนี้พระจันทร์น่าจะสวยน่ะค่ะ นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:22:35:36 น.  

 วันนี้วันพระ ขึ้น 15ค่ำเดือน 11
ตรงกับวันออกพรรษา..
พรุ่งนี้อย่าลืมตักบาตรเทโวนะค่ะ

เป็นช่วงที่เริ่มเทศกาลบุญกฐินแล้วค่ะ
อยากชวนเพื่อนๆไปทำบุญกฐินร่วมกันค่ะ
ที่สวนผึ้ง..ราชบุรี

ขอให้เรามีความตั้งใจดัวยความบริสุทธิ์ใจ
มิได้แอบแฝง..หรือมีเจตนาไม่ดี..
อะไรก็ย่อมทำลายยาก
และผ่านอุปสรรคและเจอะเจอสิ่งดีดีแน่นอนค่ะ
งานกฐินปีนี้..ทางหลวงพ่อท่านได้แจ้งมา

โดยมีกำหนดการ ทอดกฐินสามัคคี


ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เวลา 10.00 พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
ฉลององค์กฐิน
เวลา 11.00 น.ถวายภัตราหารเพล แด่พระสงฆ์
พร้อมกันนี้เชิญ ทุกท่านรับประทานอาหาร
เวลา 12.30 น. เทศน์อานิสงฆ์ กฐิน 1 กัณฑ์
เวลา 13.00น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

จะนำรถส่วนตัวไปร่วมด้วยก็ยินดีค่ะ..
ขับรถ 2ชมเองค่ะ..จาก..กทม..
หรือนั่งรถตู้ หน้าบิ๊กซีพระราม 2..ถึงวัดเลยค่ะ
ปีนี้เป็นปีที่ 3ท่านว่าบุญกุศลแรงนักแล


ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะร่วมงานกฐินกับเรา
เราเต็มใจเสมอนะค่ะ..
หลวงพ่อท่านอยากให้ไปชมวัดท่านแยอะๆค่ะ
มีอาหารเลี้ยงเต็มที่ค่ะ..ฟรีค่ะ

ถ้าเพื่อนๆประสงค์จะร่วมทำบุญและทาน
ถึงน้อยนิดเพียงหยิบมือ
ขอบอกค่ะว่า

หลวงพ่อท่านสุดปลี้มใจเสมอกับทุกท่านที่บริจาคค่ะ
หลวงพ่อท่านฝาก..อนุโมทนาทุกท่านค่ะถ้าสนใจร่วมทำบุญบริจาคทาน
เชิญบล็อกคุณอุ้มได้เลยค่ะ

คลิกเข้าไปที่ BLOG อุ้มสี
ได้ที่นี่ค่ะสำหรับงานกฐินปี 52


เจอกันงานบุญกฐินที่วัดหนองขามนะค่ะ
กัลยาณมิตรที่แสนดีเสมอ


ปล..แวะมาชวนไปเที่ยวงานบุญด้วยกันค่ะ
ตกลงท่านไผ่สีทองไปใช่ไหมค่ะ
จะรอที่วัดเลยนะค่ะ
อิอิอิ..

ยังไงจะนำบุญกฐินมาฝากนะค่ะ
ดูแลสุขภาพมีความสุขเสมอนะค่ะ

อนุโมทนาบุญที่นำหาค่ะท่าน.
ผู้เป็นแสงสว่างแห่งใจเราเสมอ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:23:03:32 น.  

 


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:23:09:35 น.  

 
สวัสดีค่ะ วันนี้ออกพรรษา ไปวัดทำบุญมาค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ^_^ ขอบคุณที่เอาบุญไปฝากด้วยค่ะ

ช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลทอดกฐินแล้วสิคะ :)


โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (http://beee.blogang.com) IP: 124.121.106.115 วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:1:31:10 น.  

 
Tags Maker is a Text Image Generator to write Messages, Comments or Tags on Pictures

หวัดดีวันจันทร์ค่ะคุณไผ่
เริ่มต้น วันทำงานด้วยความสดชื่น นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:5:36:45 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันยามเช้าวันจันทร์
เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยความสดใส และความสุขตลอดวันนะค่ะคุณไผ่

เช้าวันนี้ตักบาตรเทโววัดข้างบ้านหรือเปล่าค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:6:32:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

มีความสุข สดชื่น รับวันเริ่มต้นกฐินกาลนะคะ
เช้านี้ได้ตักบาตรเทโวรึเปล่าเอ่ย


โดย: พ่อระนาด วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:7:20:52 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

เสร็จสิ้นภารกิจของการสอบแล้วค่ะ
เลยมาอ่านและเรียนรู้ อานาปานสติ
พยายามเรียนรู้นะคะ พี่ไผ่
อนุโมทนาบุญในสิ่งที่กระทำค่ะ


โดย: พธู วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:10:38:07 น.  

 
นำบุญมาฝากท่านหมึกฯครับ


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:11:00:18 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะคุณหมึก

อาณาปาณสตินี่ครูสนตั้งแต่เด็กๆ แต่ส่วนใหญ่เหมือนไล่จับลิงเข้ากรง จิตมันคอยจะหนีไปคิดอยู่เรื่อย บางทีถึงกับฝัน ไม่แน่ใจว่าหลับหรือตื่น

แรกๆก็พยายามขังลิงไว้กับที่ เหนื่อยมากๆ หลังๆก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เลยปล่อยค่ะ เวลามันไม่อยู่ก็พยายามรู้ว่ามันไม่อยู่ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทันค่ะ มารู้ที่หลัง

พยายามกันต่อไป


โดย: อ้อ (sandseasun ) วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:11:59:25 น.  

 
มาแล้ว ป้าอิ่มมาแล้ว


โดย: ฟ้าทลายโจร (ป้าอิ่ม ) วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:15:15:00 น.  

 ♪..แวะมาทักทายยามเย็น ๆ ค่ำ ๆ วันจันทร์จ๊ะพี่ไผ่...♪☺...ขอให้มีความสุข มาก มาก นะจ๊ะ...☺


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:18:49:51 น.  

 
สวัสดีค่ะ
วันนี้กะจะพักผ่อน เกิดมีอารมณ์อยากจัดบ้าน
เลยย้า้ยโน่น นี่ วันนี้ยังไม่เสร็จ คงอีกสักวัน สองวัน
แต่พรุ่งนี้มีรายการเป็นกรรมการ ในการอบรม เพื่อน
ช่วยเพื่อน ต้องดูแล อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้า
อบรม อายุ 60 ปีขึ้นไป...คิดถึงค่ะ
ยายอ่านทบทวนอีกหลายๆเที่ยว ดีมากๆ ค่อยๆเข้าใจค่ะ และขอให้หลานมีความสุข สมหวังดังปารถนา
ทุกประการ....นะค่ะ


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:20:30:57 น.  

 
ดีจังค่ะ พี่ไผ่ มาฝึกมหาสติปัฏฐานสี่ กะน้องปุ๊กนะคะ
จะได้มีเพื่อนเดินร่วมทางไปกันเยอะๆ ไม่เหงาแน่ๆ ค่ะ

ขอส่งพี่ไผ่เข้านอนนะคะ
หลับสนิท ไม่ฝัน ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:21:51:19 น.  

 
สวัสดีค๊ะ พี่ไผ่
สบายดีน๊ะค๊ะ
ช่วงนี้ฝนตกระวัง ,,, เปียกกกกกก,,, หุหุหุ ล้อเล่ง
ระวังไม่สบาย

take cake u na ka^^


โดย: หมวยเล็ก_รักไม่ช่วยอะไร วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:21:58:13 น.  

 
มาส่งเข้านอนนะคะ ..ยิ้ม ยิ้ม..
ขอให้นอนหลับแบบสุข สงบ สว่าง
และ ..ว่าง.. นะคะ ..ยิ้มสงบ..


glitter-graphics.com


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:23:25:28 น.  

 


เจ้าตัวจ้อย ….น้องเควิน หลานป้ากุ๊กค่ะ
อายุสองขวบกว่าๆ กำลังจะเข้าเรียนเร็วๆนี้

ระหว่างหลาน กับ ยาย
พัฒนาการของสิ่งหนึ่ง … กับความร่วงโรยของอีกสิ่งหนึ่ง
นี่คือสัจจธรรมที่จริงแท้แน่นอน
……………………..

สวัสดียามดึกค่ะคุณไผ่
จะจัดส่งพรุ่งนี้ค่ะ

หลับสบาย…ฝันดีนะคะ

คมคำ : แก้ปัญหาที่ตัวเรา…ง่ายที่สุด

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:23:29:54 น.  

 


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:0:04:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไผ่

ขอบคุณมากค่ะ ที่นำบุญมาฝาก
คนอยู่ไกลบ้านพลอยได้รับบุญไปด้วย
ที่นี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปตักบาตรหรอกค่ะ
วัดก็อยู่ไกลๆ ใกล้สุดก็ 200 กม.

ช่วงนี้เข้ามาบล๊อกแบบผลุบๆ โผล่ๆ
ตามประสาคนอายุไม่น้อย

คุณไผ่สบายดีนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:4:28:25 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ......

มีความสุขมากๆนะค่ะ....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:7:25:29 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:8:13:51 น.  

 
หวัดดีจ้าพี่ไผ่..สยบายดีรึเปล่าคะ แพทไปซ้อมสอบมาอ่ะค่ะ เก็บคะแนนนิกดหน่อย วันที่ 25 ถึงจะสอบจริงๆ

ปล.งานยุ่งรึเปล่าคะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:10:14:13 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะ
ออกพรรษากันแล้วหรือเนี่ย เวลาผ่านไปเร็วจังค่ะ
Have a nice day naka


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:10:54:04 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
ออกพรรษาแล้ว คุณไผ่ทานเจละเปล่าคะใกล้ถึงช่วงทานเจแล้ว

มีความสุขมากๆนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ
เที่ยงแล้วจิ๋มเลยเอาอาหารเจมาให้ลองชิมก่อนค่ะ


โดย: busabap วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:11:43:18 น.  

 
แถวนี้คงไม่มีนักเลงนะครับ

วันนี้อัพบล็อกด้วยกลอนอีกบทครับ

เสนอตอน...

"นักเลงกลอน"โดย: ลุงแว่น วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:14:01:18 น.  

 
สวัสดีครับคุณไผ่
เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยได้เม้นท์
เพราะจะเม้นท์แบบลำลองไม่ค่อยทางการ
เดี๋ยวจะทำให้บล๊อคผิดรูปไป555
มีความสุขในวันอังคารนะครับ


โดย: อ้วนforest IP: 124.120.81.188 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:19:09:39 น.  

 
ขอบคุณนะครับ พี่อ้วนจัง

ขอให้พี่อ้วนจังมีความสุขในวันสีชมพูสดใสเช่นกันครับผมโดย: หมึกสีดำ วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:19:36:19 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาเดินสายทักทายจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:19:47:23 น.  

 
มาส่งคุณไผ่....เข้านอนเช่นกันค่ะ
ฝันดีค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:09:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่

แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ

มาส่งคุณไผ่เข้านอนเช่นกันค่ะ


โดย: นายกุหลาบ วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:28:10 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: หมวยเล็ก_รักไม่ช่วยอะไร วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:40:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

น้องปุ๊กยังไม่เก่งพอจะต่อยอดหร้อกนะคะ
ถ้ายังไงจะอัพแนวทางคำสอนของหลวงพ่อ ตอนต่อๆ ไปค่ะ

ตอนนี้รู้แต่ว่า รู้ไปเนืองๆ ทุกขณะจิต
ไม่ว่า กาย เวทนา จิต หรือ ธรรม ทำไปเนืองๆ
ฟุ้งก็กลับมารู้สึก ๆ ๆ ๆ ค่ะ

ธรรมะคือปัจจัตตัง พี่ไผ่ทราบดี

ราตรีสวัสดิ์ หลับสบาย ไม่ฝันนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:22:42:26 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ครับพี่ไผ่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:22:48:49 น.  

 
Tags Maker is a Text Image Generator to write Messages, Comments or Tags on Pictures

ฝันดีเช่นกันค่ะ คุณไผ่


โดย: มินทิวา วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:1:54:22 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เช้าวันพุธสดใส
รับวันใหม่ด้วยความสดชื่นค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:7:07:01 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
มาสดับความรู้เพิ่มพูนค่ะ ...
ความรู้ที่ว่ารู้ บางครั้งก็ไม่รู้นะค่ะ อย่างที่พระ
ท่านว่าเป็นอนิจจัง บางครั้งก็หลงลืม..
ก็เพิ่มเติมบ่อย ๆ เป็นสิ่งดีนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ช่วงนี้ติดภาระกิจ..อาจไม่ได้มาทักทายนะค่ะ
มีความสุขในธรรมนะค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:8:30:44 น.  

 


หวัดดีตอนเช้าค่ะคุณไผ่
อากาศคลึ้มเชียว แต่ดีที่ไม่ค่อยร้อนนะคะ
ขอบคุณกาแฟหอมชื่นใจค่ะ


โดย: busabap วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:9:57:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่
ขอบคุณสำหรับกาแฟนะคะ
คุณไผ่มีความสุขมากๆนะค


Friends18.com Orkut MySpace Hi5 Scrap Images


โดย: tanjira วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:9:59:57 น.  

 
สวัสดีครับพี่ไผ่

วันนี้แวะมาสายนิดนึงครับ
งานเข้าครับ อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:11:52:25 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆ....ค่ะพี่ไผ่

เอาไอศครีมมาฝากนะค่ะ

โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:13:09:06 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆค่ะพี่ไผ่ สาวมาแล้ว พาไปเที่ยวตรังกันต่อนะค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:13:48:12 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ช่วงนี้งานเยอะ เลยห่างหายไปหลายวัน ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยียนเสมอๆ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:15:25:40 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

หายใจเข้าหรือหายใจออก..ควรรู ใช่มั้ยคะ
ขอบคุณที่พี่ไผ่แวะไปเยี่ยมเสมอๆ ค่ะ
มีความสุข สบายกาย สบายจิต เสมอๆ นะคะโดย: พธู วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:15:38:40 น.  

 
สวัสดีค่ะหลาน
แวะมาเยี่ยมค่ะ จงอยู่เย็น.......นะค่ะ


โดย: กัดหมอน วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:20:27:05 น.  

 ♥แวะมาส่งเข้านอนจร้าพี่ไผ่...♥emo


♥หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...่ในค่ำคืนนี้ นะจ๊ะ...♥

ขอบคุณสำหรับกาแฟด้วยนะจ๊ะพี่ไผ่...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:20:40:54 น.  

 
- หวัดดียามค่ำครับ

- ออกพรรษาแล้วจ้า


โดย: พี่รี่+ต๊อก วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:22:01:55 น.  

 


โดย: นายแจม วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:22:11:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.