หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
สมาบัติ ตอนที่ 2ปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัติ

ปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัตินี้ ท่านกำหนดองค์ของปฐมฌาน หรือปฐมสมาบัติไว้ ๕ อย่างดังต่อไปนี้

๑. วิตก จิตกำหนดนึกคิด โดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ว่าหายใจเข้าหรือออก ถ้าใช้คำภาวนา ก็รู้ว่าเราภาวนาอยู่ คือภาวนาไว้มิให้ขาดสาย ถ้าเพ่งกสิณ ก็กำหนดจับภาพกสิณอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าวิตก

๒. วิจาร ถ้ากำหนดลมหายใจ ก็ใคร่ครวญกำหนดรู้ไว้เสมอว่า เราหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้าออกยาวหรือสั้น หายใจเบาหรือแรง ในวิสุทธิมรรคท่านให้รู้กำหนดลมสามฐานคือ หายใจเข้าลมกระทบจมูก กระทบอก กระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อย หายใจออกลมกระทบศูนย์ กระทบอกกระทบจมูกหรือริมฝีปาก

ถ้าภาวนา ก็กำหนดรู้ไว้เสมอว่า เราภาวนาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ประการใด

ถ้าเพ่งภาพกสิณ ก็กำหนดหมายภาพกสิณว่า เราเพ่งกสิณอะไร มีสีสันวรรณะเป็นอย่างไรภาพกสิณเคลื่อนหรือคงสภาพ สีของกสิณเปลี่ยนแปลงไปหรือคงเดิม ภาพที่เห็นอยู่นั้นเป็นภาพกสิณที่เราต้องการ หรือภาพหลอนสอดแทรกเข้ามา ภาพกสิณเล็กหรือใหญ่ สูงหรือต่ำ ดังนี้เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่า วิจาร

๓. ปีติ ความชุ่มชื่นเบิกบานใจ มีเป็นปกติ

๔. ความสุขเยือกเย็น เป็นความสุขทางกายอย่างประณีต ซึ่งไม่เคยมีมาในกาลก่อน

๕. เอกัคคตารมณ์ มีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือ ตั้งมั่นอยู่ในองค์ทั้ง ๔ ประการนั้นไม่คลาดเคลื่อน

ข้อที่ควรสังเกตก็คือ ปฐมฌานหรือปฐมสมาบัตินี้ เมื่อขณะทรงสมาธิอยู่นั้นหูยังได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่าง แต่ว่าอารมณ์ภาวนาหรือรักษาอารมณ์ไม่คลาดเคลื่อน ไม่รำคาญในเสียง เสียงก็ได้ยินแต่จิตก็ทำงานเป็นปกติ อย่างนี้ท่านเรียกว่า ปฐมฌาน คือ อารมณ์เพ่งอยู่ โดยไม่รำคาญในเสียงทรงความเป็นหนึ่งไว้ได้ ท่านกล่าวว่า กายกับจิตเริ่มแยกตัวกันเล็กน้อยแล้ว ตามปกติจิตย่อมสนใจในเรื่องของกาย เช่นหูได้ยินเสียง จิตก็คิดอะไรไม่ออกเพราะรำคาญในเสียง แต่พอจิตเข้าระดับปฐมฌาน กลับเฉยเมยต่อเสียง คิดคำนึงถึงอารมณ์กรรมฐานได้เป็นปกติ ที่ท่านเรียกว่า ปฐมสมาบัติ ก็เพราะอารมณ์สมาธิเข้าถึงเกณฑ์ของปฐมฌาน ที่จิตกับกายเริ่มแยกทางกันบ้างเล็กน้อยแล้วนั่นเอง

อารมณ์ปฐมฌาน และปฐมสมาบัติ


เพื่อให้จำง่ายเข้า จะขอนำอารมณ์ปฐมฌานมากล่าวโดยย่อเพื่อทราบไว้ อารมณ์ปฐมฌานโดยย่อมีดังนี้

๑. วิตก ความตรึกนึกคิดถึงอารมณ์ภาวนา

๒. วิจาร ความใคร่ครวญทบทวนถึงองค์ภาวนานั้นๆ ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพียงใด

๓. ปีติ ความเอิบอิ่มใจ มีความชุ่มชื่นเบิกบานหรรษา

๔. สุข มีความสุขสันต์ทางกายและจิตใจอย่างไม่เคยมีมาในกาลก่อน เป็นความสุขอย่างประณีต

๕. เอกัคคตา มีอารมณ์เป็นหนึ่ง คือ ทรงวิตก วิจาร ปีติ สุข ไว้ได้โดยไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซง

องค์ปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัติ ๕ อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ ต้องปรากฏพร้อมๆ กันไป คือนึกคิดถึงองค์ภาวนา ใคร่ครวญในองค์ภาวนานั้น ๆ ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ประการใด มีความชุ่มชื่นเบิกบานใจ มีอารมณ์ผ่องใสสว่างไสวในขณะภาวนา มีความสุขสันต์หรรษา มีอารมณ์จับอยู่ในองค์ ภาวนา ไม่สนใจต่ออารมณ์ภายนอก แม้แต่เสียงที่ได้ยินสอดแทรกเข้ามาทำให้ได้ยินชัดเจน แต่จิตใจก็ไม่หวั่นไหว ไปตามเสียงนั้น จิตใจคงมั่นคงอยู่กับอารมณ์ภาวนาเป็นปกติ

เสี้ยนหนามของปฐมฌาน


เสี้ยนหนามหรือศัตรูตัวสำคัญของปฐมฌาน หรือ ปฐมสมาบัตินี้ ก็ได้แก่เสียง เสียงเป็นศัตรูที่คอยทำลายอารมณ์ปฐมฌาน ถ้านักปฏิบัติทรงสมาธิอยู่ได้ โดยไม่ต้องระแวงหวั่นไหวในเสียง คือไม่รำคาญเสียงที่รบกวนได้ก็แสดงว่าท่านเข้าถึงปฐมฌานแล้ว ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือ ฌานโลกีย์นี้เป็นฌานระดับต่ำ เป็นฌานที่ปุถุชนคนธรรมดาสามารถจะทำให้ได้ถึงทุกคน เป็นฌานที่เสื่อมโทรมง่ายหากจิตใจของท่านไปมั่วสุมกับนิวรณ์ห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้า แม้แต่อย่างเดียว ฌานของท่านก็จะเสื่อมทันที ต่อว่าเมื่อไร ท่านขับไล่นิวรณ์ไม่ให้เข้ามารบกวนจิตใจได้ ฌานก็เกิดขึ้นแก่จิตใจของท่านต่อไป ฌานจะเสื่อม หรือ เจริญก็อยู่ที่นิวรณ์ ด้านนิวรณ์ไม่ปรากฏ จิตว่างจากนิวรณ์ จิตก็เข้าถึงฌานถ้านิวรณ์มารบกวนจิตได้ ฌานก็จะสลายตัวไป ฌานตั้งแต่ฌานที่ ๑ ถึง ฌานที่ ๘ มีสภาพเช่นเดียวกันคือต้องระมัดระวังนิวรณ์ไม่ให้เข้ามายุ่งแทรกแซงเหมือนกัน ก่อนที่จะพูดถึงฌานที่ ๒ จะขอนำเอานิวรณ์ศัตรูร้ายผู้คอยทำลายฌานมาให้ท่านรู้จักหน้าตาไว้เสียก่อน


นิวรณ์ ๕


อกุศลธรรมที่คอยทำลายล้างความดีที่เป็นกุศล คือ ฌาน ท่านเรียกว่า นิวรณ์ มี ๕ อย่าง คือ

๑. กามฉันทะ ความพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส อันเป็นวิสัยของกามารมณ์

๒. พยาบาท ความผูกโกรธ จองล้างจองผลาญ

๓. ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน ในขณะเจริญสมณธรรม

๔.อุทธัจจกุกกุจจะ ความคิดฟุ้งซ่าน และความรำคาญหงุดหงิดใจ

๕.วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติ ไม่แน่ใจว่าจะมีผลจริงตามที่คิดไว้หรือไม่เพียงใด

อารมณ์ทั้ง ๕ ประการนี้ เป็นเพื่อนสนิทกับจิตใจมานับจำนวนปีไม่ถ้วน ควรจะพูดว่าจิตใจของเราคบกับนิวรณ์มานานหลายร้อยหลายพันชาติ เมื่อจิตใจเราสนิทสนมกับอารมณ์ของนิวรณ์มานานอย่างนี้ เป็นธรรมดาอยู่เองที่จิตใจจะต้องอดคบหาสมาคมกับนิวรณ์ไม่ได้ เมื่อเรามาแนะนำให้คบหาสมาคมกับฌาน ซึ่งเป็นเพื่อนหน้าใหม่ มีนิสัยตรงข้ามกับเพื่อนเก่าก็เป็นการฝืนอารมณ์อยู่ไม่น้อย ฉะนั้น ในฐานะที่นิวรณ์กับจิตเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน ก็อดที่จะแอบไปคบหาสมาคมกันไม่ได้ อารมณ์ที่จะคอยหักล้างนิวรณ์ คืออกุศลห้าประการนี้ได้ ก็อารมณ์ ๕ ประการของปฐมฌานนั่นเอง เมื่อจิตกับนิวรณ์เป็นมิตรสนิทกันมานาน ฉะนั้น การดำรงจิตอยู่ในอารมณ์ฌานจึงทรงอยู่ได้ไม่นาน ทรงอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วขณะ จิตก็เลื่อนเคลื่อนออกจากอารมณ์ฌานคลานเข้าไปหานิวรณ์ อาการอย่างนี้เป็นกฎธรรมดาของท่านที่เข้าถึงฌานในระยะต้น หรือที่มีความช่ำชองชำนาญในฌานยังน้อยอยู่ต่อเมื่อไรได้ฝึกการดำรงฌาน กำหนดเวลาตามความต้องการได้แล้ว เมื่อนั้นแหละความเข้มข้น เข้มแข็งของกำลังจิตที่จะทรงฌานอยู่ได้นานตามความต้องการจึงจะปรากฏมีขึ้น

ขอนักปฏิบัติจงเข้าใจไว้ด้วยว่าจิตที่เข้าสู่ระดับฌาน คือ ปฐมฌาน หรือฌานอื่นใดก็ตาม ถ้ายังไม่ฝึกฝนจนชำนาญ เข้าฌาน ออกฌานตามกำหนดเวลาได้แล้ว จิตก็จะยังทรงสมาธิไว้ได้ไม่นาน จิตจะค่อยถอยหลังเข้าหานิวรณ์ ๕ ประการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออารมณ์ฌานย่อหย่อน

เมื่อมีอาการอย่างนั้นบังเกิดขึ้นก็จงอย่าท้อใจหมั่นฝึกฝนเข้าฌานโดยการกำหนดเวลาว่า ต่อแต่นี้ไปเราจะดำรงอยู่ในฌาน ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลา เท่านั้น แล้วเริ่มทำสมาธิเข้าสู่ระดับฌาน ทรงฌานไว้ตามเวลา จนกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจิตจะเคลื่อนจากฌาน มีความรู้สึกตามปกติเอง เมื่อทำได้แล้วหัดทำบ่อย ๆ จากเวลาน้อย ไปหาเวลามาก

คือ๑ ชั่วโมง ไปหา ๒-๓-๔-๕-๖ จนถึง ๑ วัน ๒-๓-๔-๕-๖-๗ พอครบกำหนด จิตก็จะคลายตัวออกเองโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือคนเรียก เมื่อชำนาญอย่างนี้ ชื่อว่าท่านเอาชนะนิวรณ์ได้ แต่ก็อย่าประมาทเพราะฌานโลกีย์ ถึงอย่างไรก็ดี ยังไม่พ้นอำนาจนิวรณ์อยู่นั่นเอง นิวรณ์ที่ไม่มารบกวนนั้นไม่ใช่นิวรณ์สูญไปหรือสลายตัวเพียงแต่เพลียไปเท่านั้นเอง

ต่อเมื่อไรท่านได้โลกุตตรฌาน คือ บรรลุพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นแหละท่านพอจะไว้ใจตัวได้ว่า ท่านไม่มีวันที่จะต้องตกมาอยู่ใต้อำนาจนิวรณ์ คืออกุศลธรรมต่อไปอีก เพราะโลกุตตรฌานคือได้ฌานโลกีย์แล้วเจริญวิปัสสนาญาณจนบรรลุอริยมรรคอริยผล เป็นพระอริยบุคคลแล้ว อกุศลคือนิวรณ์ ๕ ประการเข้าครองจิตไม่ได้สนิทนักสำหรับพระอริยะต้น พอจะกวนบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็จักจูงใจให้ทำตามนิวรณ์สั่งไม่ได้ นิวรณ์บางอย่างเช่น กามฉันทะ ความพอใจในความสวยงามของ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ความโกรธ ความขัดเคือง พระโสดาบัน พระสกิทาคามียังมี แต่ก็มีเพียงคิดนึกไม่ถึงกับลงมือทำ เรียกว่าอกุศลกวนใจนิดหน่อย พอทำได้ แต่จะบังคับให้ทำไม่ได้ สำหรับพระอนาคามี ยังตกอยู่ใต้อำนาจของอุทธัจจะ คือความคิดฟุ้งซ่าน แต่ก็คิดไปในส่วนที่เป็นกุศลใหญ่มากกว่า ความคิดฟุ้งเลอะเลือนเล็กๆ น้อย ๆ พอมีบ้าง แต่ไม่มีอะไรเป็นภัย เพราะพระอนาคามีหมดความโกรธ ความพยาบาทเสียแล้ว

อำนาจของนิวรณ์มีอย่างนี้ บอกให้รู้ไว้ จะได้คอยยับยั้งชั่งใจคอยระมัดระวังไว้ไม่ปล่อยให้ใจระเริงหลงไปกับนิวรณ์ ที่ชวนให้จิตมีความรู้สึกนึกคิดไปในส่วนที่เป็นอกุศลยับยั้งตนไว้ในอารมณ์ของฌานเป็นปกติ ท่านที่มีอารมณ์จิตเข้าถึงอารมณ์ฌานและเข้าฌานไว้เป็นปกติ ท่านผู้นั้นมีหน้าตาแช่มชื่นเอิบอิ่มอยู่เสมอ มีอารมณ์เบิกบานไม่หดหู่ เห็นน่ารักอยู่ตลอดเวลา ฌานแม้แต่เพียงปฐมฌานจัดว่าเป็นฌานเบื้องต้น ก็มีผลไม่น้อยถ้าทรงไว้ได้ไม่ปล่อยให้เสื่อม ตายไปในขณะที่ทรงฌาน ก็สามารถไปเกิดในพรหมโลกได้สามชั้น คือ

ปฐมฌานหยาบ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑
ปฐมฌานกลาง เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๒
ปฐมฌานละเอียด เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๓

ถ้าท่านเอาสมาธิในปฐมฌานมาเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณแล้วอำนาจสมาธิของปฐมฌานก็สามารถเป็นกำลังให้วิปัสสนาญาณกำจัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน คือตัดกิเลสได้เด็ดขาด จนบรรลุอรหัตตผลได้สมความปรารถนา อำนาจฌานแม้แต่ฌานที่ ๑ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ขอท่านนักปฏิบัติจงอย่าท้อใจ ระมัดระวังใจ อย่าหลงใหลในนิวรณ์จนเสียผลฌาน

**********************
ปล. สมาบัติ มีทั้งหมด 5 ตอนโปรดติดตามอ่านนะครับ
ที่มา เวปพลังจิต
ทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว

Create Date : 02 สิงหาคม 2552
Last Update : 2 สิงหาคม 2552 22:49:56 น. 54 comments
Counter : 1268 Pageviews.

 
ตามมาอ่าน สมาบัติ ตอนที่ 2 ค่ะ พี่ไผ่

ตอนนี้กำลังฝึก เข้าฌาน ออกฌาน
ให้ไวอยู่พอดีค่ะ .. เลยได้ประโยชน์

ท่านที่มีอารมณ์จิตเข้าถึงอารมณ์ฌานและเข้าฌานไว้เป็นปกติ ท่านผู้นั้นมีหน้าตาแช่มชื่นเอิบอิ่มอยู่เสมอ มีอารมณ์เบิกบานไม่หดหู่ เห็นน่ารักอยู่ตลอดเวลา
^
^
ชอบตรงนี้น่ะค่ะ พี่ำไผ่

ขอโมทนากับพี่ไผ่นะคะ
บุญรักษา และเจริญในธรรมนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:22:51:54 น.  

 
สาูุธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาสาธุค่ะคุณไผ่ แวะมาอ่านเรื่องฌานค่ะ ขอให้เจริญในธรรมค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:2:57:01 น.  

 
สวัสดีครับพี่


พูดถึงเสียงและสมาธิ
ผมเคยไปส่งหลวงพ่อท่านไหว้พระที่วัด
ในวัดกำลังมีงานปอยฉลองใหญ่
เปิดเครื่องเสียงดังลั่นวัดเลย
แต่เหมือนหลวงพ่อท่านไม่ได้ยินเสียงดังที่ว่าเลยครับ
ท่านยังคงสวดมนตร์และนั่งสมาธิต่อได้อย่างสงบมากๆเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:5:57:44 น.  

 


แวะมาอ่านค่ะ
ทานทูน่าแซนวิชตอนเช้าๆ มั้ยคะ


โดย: redclick วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:6:19:08 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จิตใจสงบ เต็มเปี่ยมด้วยสติ จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:6:46:34 น.  

 
สาธุ..
ธัญมาทำความเข้าใจค่ะ
ถึงแม้จะไม่ได้สมาธิ
แต่ก็อ่านแล้วรู้สึกดีมากๆนะคะ
...............


คุณไผ่ขา..วันนี้ธัญก็เหมือนเช่นทุกวันค่ะ
มีความคิดถึงและความห่วงใยมาฝาก
วันนี้คุณไผ่มีความสุขกับวันดีๆนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:7:44:17 น.  

 
สวัสดีคุ่ะ....กลับมาแล้วหรือค่ะ
ถ้ากลับมาช้ากว่านี้ สงสัยเพื่อนๆคงจะเหงากันแย่เลย


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:8:10:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:8:17:31 น.  

 
ไปไหนมาเหรอคะพี่ไผ่...เช้านี้มีความสุขมากๆนะคะ...โดย: ตัวp_box วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:8:29:55 น.  

 
หนทางเดินยังอีกยาวไกลนัก

การเดินทางต่างๆล้วนมีอุปสรรค์

หลายอย่างนานา นับประการ

การจะเข้าถึงฝั่งนั้น ย่อมยากเหลือเกิน

ทักทายพี่ไผ่คะ ...


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:11:23:35 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

เรื่องเสียงกับสมาธิ
พูเคยอ่านหนังสือค่ะ หลายครั้งที่..
แม่หรือพี่สาวมาเรียก พูไม่ได้ยิน
ทั้งๆ ที่เรียกใกล้มาก
แบบนี้เรียกสมาธิดีได้มั้ยคะโดย: พธู วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:11:30:30 น.  

 
เคยไปเที่ยวใน มข. ด้วยเหรอคะ ว้าว...ดีจังค่ะ


โดย: redclick วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:11:38:26 น.  

 
หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีครับ
เวลาท่านมาเชียงใหม่
ผมจะเป็นคนคอยดูแลรับใช้ท่านครับ
ท่านเป็นเพื่อนกับพ่อผมครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:11:52:11 น.  

 
ยามเที่ยวแวะหา
เพลงบรรเลงงง..ไพเราะ..เสหาะหูนักแล

พร้อมอาหารเที่ยงที่แสนจะเอร็ดอร่อย


กลับมาแล้วเหรอค่ะเป็นไงบ้างค่ะการเดินทาง
ได้ผลดังใจคิดเลยสินะค่ะ
เพราะไปด้วยความตั้งใจดีย่อมเจอะเจอแต่สิ่งดีดีแน่นอนค่ะ

เนื้อหาภาคสองนี้พอๆๆกับภาคแรกเลยนะค่ะ
ยังคงต้องใช้สติ..วันนี้แม่นางเครียดจัง
ตัวอักษรมากมาย

ขออนุโมทนาในผลแห่งบุญนะค่ะท่าน
ที่นำมาบอกกฃ่าวกับมวลมิต

ไว้ให้เราปล่อยวางสมองว่างเปล่า
จะแวะหาอีกครานะค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:11:56:51 น.  

 
ตามมายกน้ำชาก่อนค่ะ....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:12:29:22 น.  

 
ขอบคุณที่แวะมาส่งเข้านอน นะคะคุณหมึกสีดำ มีึความสุข มาก มาก นะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:15:03:28 น.  

 
นิวรณ์ 5 นี่ตัวร้ายเลยนะครับ


โดย: JohnV วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:15:10:05 น.  

 ห่างหายไป นาน งานรัดตัวมากมายค่ะ แต่คิดถึงๆๆๆ มากมายไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ

โดย: นายกุหลาบ วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:22:34:11 น.  

 
คุณไผ่ขา..
วันนี้ธัญมาส่งเข้านอนด้วยหัวใจล้วนๆเลยค่ะ
ไม่มีกลอนพร้อมรูปสวยๆอย่าว่ากันนะคะ
ธัญมัวแต่คุย m กับเพื่อนๆค่ะ อิอิ

...คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ...

อ้อ...คุณไผ่กลับมาธัญจะไม่อยู่นะคะ
แต่จะพยายามมาหานะคะ...คิดถึงค่ะ


โดย: tanjira วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:22:36:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย ไม่ทราบนอนหรือยัง เวียนแถวๆๆนี้ก่อนนะค่ะ เดี๋ยวค่อยส่งเข้านอนอตามเพื่อนๆๆ อิอิอิ


โดย: golo_me วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:23:32:48 น.  

 
สาธุกับธรรมค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:0:40:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ...คุณไผ่ขา

ธัญมาก่อนที่จะไปใส่บาตรค่ะวันนี้
เดี๋ยวธัญไม่อยู่ค่ะ..ฝากบ้านด้วยนะคะ
แต่จะแว้บมาหานะคะ...มีความสุขนะคะ

โดย: tanjira วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:5:22:58 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่
แวะทักทาย ก่อนไปทำงานค่ะ
มีความสุขกับวันสีชมพูนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:7:32:47 น.  

 
++ขอบคุณค่ะ คุณหมึกสีดำ++

เรานินะ..ตอบคอมเมนต์ดี
อิอิอิ..เราตอบคอมเมนต์กวนประสาทจะตายค่ะ..ภาษากระแซะเก่งนะ
นานจะ..รู้สึกดีมังเลยคอมเมนต์ดี..ชอบเล่นซะเคยตัวค่ะ

ภาพที่มอบน่ารักจังเลยค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ
ไว้ว่างจะแวะคอมเมนต์นะค่ะ
วันนี้งานยุ่งจัง
แล้วเราคุยธรรมะกันอีกนะค่ะ
เผื่อคุณแคทจะบรรลุเข้าถึง**สมาบัติ **

เหออออ..จะได้ไหมนิ..สติ สติ..พุทโธ พุทโธ

สาธุ


ปล..รู้สึกสบายใจจังค่ะกับเพลงบรรเลงบล็อกนี้ค่ะ
แฮะๆๆแต่ให้คุณแคทฟังทั้งวัน..สมาธิกระเจิงแน่ค่ะ
มานแน่นๆๆที่หัววจ๋ายยยนะค่ะ
เหอออ..เมื่อไรจะบรรลุเข้าถึงฌาน..สักที


จะพยายามนะค่ะ
ขอบคุณทุกความรู้สึกดีดีที่มอบนะค่ะ
555อย่างนี้เข้าถึงฌาน..ผู้หยั่งรู้ยังค่ะนิ
อิอิอิโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:7:50:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:8:02:49 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ.......
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:8:15:55 น.  

 
เดือนนี้อ่านน้อยลงครับพี่
เพราะหนังสือของโอโชค่อนข้างหนาและใช้เวลาในการอ่านเยอะครับพี่ผมไม่ทราบวิธีการเขียนยันต์เลยครับ
แต่พู่กันเดียวที่ผมเขียน
ก็ใช้วิธีการจุ่มหมึกและเขียนภาพในหนึ่งลมหายใจเดียวครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:13:22:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไผ่...

ป้า แวะมาเยี่ยม...ค่ะ

สบายดี...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:14:13:01 น.  

 
มาบ่ายยังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะพี่ไผ่วันนี้แพทเหนื่อยมากเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ใหม่นะจ๊ะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:15:53:37 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
หนังสือที่อ่าน
ก็เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะ
ฎีกาต่างๆ เตรียมตัวสอบค่ะโดย: พธู วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:16:19:17 น.  

 
สวัสดีคะพี่ไผ่

ทำอะไรอยู่คะ

หายเงียบไปเชียว

งานยุ่งหรอคะ

หรือว่าเรียนหนักคะ อิอิโดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:20:00:02 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ พี่ไผ่
เห็นบอกว่าอยากอ่านนางแก้ว เหรอคะ
จะบอกว่า จัดให้แล้วนะคะ พี่ไผ่
เชิญรับชมได้แล้วค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:20:34:09 น.  

 
เอาการ์ตูน 2หมิงกะอินชอนมาส่งถึงบ้าน
ให้รีวิว มีมากมายหลายตอน เข้าครั้งแรกรอนานนิหน่อย
หน้าต่อไปเร็วขึ้น อิๆๆๆ
คลิกที่รูปได้เยยโจจังโดย: พลังชีวิต วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:21:19:37 น.  

 
++ขอบคุณค่ะคุณหมึกสีดำ++

อาหารว่างน่าทานจังเลยค่ะ
ช่วงนี้คุณแคทท่าจะเจริญอาหารแน่เลยค่ะ
อวบอั่นน้ำหนักเริ่มพุง..กระจายละค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับแฟนคลับเรา
55555555555
เราก็จะเป็นแฟนคลับคุณบ้างนะค่ะ
ถ้าไม่เบื่ออักษรแบบ..บ้าๆบอๆของเรา
กริ้วๆๆๆๆๆๆ
นอนหลับฝันดีนะค่ะ

ชอบจังค่ะ..**คุณแคทผู้อ่อนโยน**
เหออออออออออ..ใช่เหรอค่ะ
โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:21:20:52 น.  

 
ฝันดีนะคะ


โดย: redclick วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:22:31:15 น.  

 
๐ ยามเพลาค่ำแล้ว.........ราตรี
จึงฝากคำถ้อยวจี............หนึ่งนั้น
มอบด้วยจิตฤดี...............หลับสู่ นิทราเฮย
ขอส่งสุขสวัสดิ์ครั้น.........รุ่งแจ้งรับอรุณ ฯ


ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่


โดย: พ่อระนาด วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:22:47:22 น.  

 


มาทักทายตอนเช้าๆ ค่ะ


โดย: redclick วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:6:17:38 น.  

 
คุณไผ่ขา
ธัญอยู่อยุธยาค่ะ กำลังจะไปนครนายก
แต่ธัญขอแว้บมาหาคุณไผ่ก่อนค่ะ
วันนี้คุณมีความสุขมากๆนะคะ
โดย: tanjira วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:6:24:45 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
พร้อมกับความสดชื่นของสีเขียวสีแห่งวันค่ะคุณหมึก


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:6:46:40 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่ไผ่
ขอบคุณสำหรับมื้อเช้านะคะ
ชอบๆๆๆ ค่ะ ปาท่องโก๋จิ้มสังขยา
มีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:7:18:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:7:30:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ไผ่..สงสัยช่วงนี้พี่ไผ่ไม่ค่อยยุ่งมาเยี่ยมแพทได้บ่อยๆเช้านี้มีความสุขมากๆนะคะ...โดย: ตัวp_box วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:7:48:23 น.  

 
กิ่งไม้ไทยยังต้องเดินทางอีกไกลเลย
นิวรณ์ยังตรึม
ขอบคุณที่แวะเอาของว่างมาฝากค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:8:52:50 น.  

 
+++คุณไผ่สีทอง+หมึกสีดำแสนเข้มข้น++
สวัสดีวันพูธ..สีเขียวที่สดใสค่ะ

5555555555555


ภาษาเขียนวันนี้ทำให้คุณแคท
หัวเราะๆได้ในยามเช้านี้เลยนะนิ

ชอบอีกระ**คุณแคทผู้เยือกเย็น**
คิดได้ไงนิ..ชอบทุกสมญาณนามเลยค่ะ
ที่คุณมอบให้

7..วันท่าจะ 7 สมญานามเป็นแน่แท้ค่ะท่าน
คุณแคทชอบนักแล..
ทำให้ตัวเราต้องมองตัวเราโดยอัตโนเมติกเลย
อาหารเช้าถูกใจเชียวขอโอวัลตินร้อนๆๆสักแก้วท่าจะดีนะค่ะนิ
จิ้มกับปลาท่องโก๋
จ๊วบบบบบบบบบๆๆๆพรุ่งนี้วันพระอีกคราละ
วันเวลาช่างเร็วไว้จังเลยค่ะท่าน
ดูจความรักของกามนิตและแม่นางวาสิฎี..
แม่นางชอบละครเรื่องนี้จัง


มีความสุขนะค่ะ


เมื่อเราได้ให้ความอ่อนโยนทนุถนอมแก่ผู้อื่น
ความรู้สึกอันดีงามของเราจะงอกงาม
และแผ่ขยายกว้างออกไป

ผู้อื่นย่อมจะตอยสนองกลับคืนมา
ด้วยความรักและความอิ่มเอิบ
ความรู้สึกอ่อนโยนและเบิดบาน
แห่งเรา ย่อมเพิ่มมากขึ้น

เพราะเราวางชีวิตของเราไว้บนความอ่อนโยนเสมอโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:9:30:25 น.  

 

ลืมของฝากค่ะ

ดอกไม้งามมมม
แสนสดใสโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:9:38:25 น.  

 
จริงๆเรื่องการทำจิตให้นิ่งนี่ผมว่าควรจะทำให้เป็นปกติวิสัยเลยนะครับ บางครั้งเราว่าเรานิ่งมากแล้ว แต่พอเจอเรื่องร้ายๆเราก็กลับเข้าสู่ความวิตกกังวลเหมือนเดิม จะดีหน่อยก็ตรงที่สามารถกลับมาควบคุมสติให้สงบได้เร็วกว่าก่อนที่จะฝึกจิต เลยมานั่งคิดว่าถ้าเราทำได้ทุกวัน ความหวั่นไหวของจิตเราน่าจะลดลงเรื่อยๆ จนไม่สะทกสะท้านกับความทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามาหาเราได้ครับ


โดย: JohnV วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:10:12:56 น.  

 


smile สวัสดีค่ะ ขอให้มีความสุขในทุกวัน..นะคะ smile


โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:11:10:02 น.  

 
สวัสดีคะ

แวะมาทักทายคะ
พี่ไผ่งานยุ่งหรอ
ขอบคุณสำหรับ
ปาท่องโก จิ้มสังขยา
กำลังหิวพอดี ฮ่าๆ


โดย: บุปผาลีลาวดี วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:12:21:03 น.  

 หวัดดีวันสีเขียวจร้าคุณหมึกสีดำ....


มีความสุข รักษาสุขภาพด้วยเน๊อ...

ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:13:13:48 น.  

 


โดย: golo_me วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:13:18:51 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับอาหารเช้า.....เมื่อเช้าได้กินปลาท๋องโก๋จริงๆด้วยซิ แต่มิมีสังขยา เหมือนอย่างที่คุณไผ่เอามาฝาก....
แต่เพิ่งมาเจอเอาตอนบ่าย อดกินเพราะเลยเวลาแล้วเศร้าเลยเรา


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:14:11:14 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ พรุ่งนี้วันพระ จิตใจสงบผ่องใสนะค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:15:17:11 น.  

 
ดีใจจังมีคนมาส่งเข้านอน..แพทมาส่งพี่ไผ่บ้าง คิคิ..โดย: ตัวp_box วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:19:24:08 น.  

 


มีแมงกาไซค์มาแจก
อยากได้คันไหน….เชิญไปเลือกค่ะแวะมาเยี่ยมช่วงค่ำและรับเนื้อธรรมค่ะคุณไผ่
อนุโมทนาบุญกับการให้ธรรม

คมคำ : การช่วยเหลือผู้อื่น แท้จริงคือการช่วยเหลือตนเอง

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 สิงหาคม 2552 เวลา:20:06:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.