หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
8 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๒ / ๑๘

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

สอนพระกรรมฐานในระหว่างเข้าพรรษาปี ๒๕๒๑
อานาปานุสสติกรรมฐาน
ตอนที่ ๒ ขณิกสมาธิ
ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็ขอปรารภเรื่องอานาปานุสสติกรรมฐานต่อไป
(ต่อจากตอนที่แล้ว)

สำหรับการเจริญพระกรรมฐาน ท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม เช่นอานาปานุสสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ เราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสสติกรรมฐาน การทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิด เป็นของถูก เขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้ว

ก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตตผล ในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใด จงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตตผล

คือว่าไม่ต้องเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่อีก ไอ้ความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ การพลั้งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครู

คำว่าพลั้งพลาดในที่นี้ เพราะว่าเราใช้เวลามาก แต่ทว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อย

ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามประสาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจัง สักแต่ว่าทำ สักแต่ว่าศึกษา มีความเมาในตน มีความเมาในจิต เมาในราคะ เมาในโลภะ เมาในความโลภ และก็เมาในความโกรธ เมาในความหลง ก็เพราะว่าเมา จึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้

เหตุที่จะมา อย่างเดียวก็คือ ขาดความเอาจริงเอาจัง จรณะ ๑๕ ฟังแล้วไม่ปฏิบัติ บารมี ๑๐ ฟังแล้วไม่สนใจ อิทธิบาท ๔ ฟังแล้วก็วางไว้ พรหมวิหาร ๔ ฟังแล้วก็ทิ้งไป ที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้ เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้

ฉะนั้น ถ้าหากว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพะบุคคล เป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้

แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป คำว่าอาภัพพะบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจัง เราก็กลับเสียใหม่ได้ กลับเป็นคนจริงคนจังเสีย

การเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุน เราลงแต่กำลังใจอย่างเดียว ฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็ง ก็หมดเรื่องกัน ไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มแข็ง และก็เป็นคนมีความฉลาด ฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาด

จำพุทธภาษิตที่ว่า อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง กล่าวโทษโจทก์ความผิด อย่าไปโยนความผิด อย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใคร

ถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเรา เราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง กล่าวโทษโจทก์ตนเองไว้เสมอ ถ้าเราไม่เลว ไม่มีความเร่าร้อน ถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา

ในเมื่อเราพบหรือไม่พบ ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันธ์ ๕ เพราะว่าเรามีขันธ์ ๕ เราจึงมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันธ์ ๕ เราไม่ติดอยู่ในขันธ์ ๕ คือขันธ์ ๕ ของเรา เราไม่ติดในขันธ์ ๕ ของบุคคลอื่น เราไม่ติดในทรัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดในโลก เราจะมีทุกข์มาจากที่ไหน

ผลที่สุดเราก็มายกโทษให้แก่ใจของเราว่าใจเรามันเลว ใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน

กำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่าง เมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับอยู่ที่ควงไม้ศรีมหาโพธิแต่คราวนั้น องค์สมเด็จพระภควันต์ทรงตั้งอธิษฐานจิตว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามที ชีวิตินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้

ความจริงน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระชินสีห์ตอนนี้ ท่านต้องจำและก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นอาภัพพะบุคคล

สำหรับอานาปานุสสติกรรมฐาน เราเริ่มทำใหม่ๆ รู้สึกว่าจะเป็นของยากไปนิดหนึ่ง คำว่ายาก ก็คือกำลังใจของเรายังเข้มแข็งไม่พอ

ความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยาก ความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้น แต่ทว่าความยากความลำบากของผมดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ ๓ วันเท่านั้น ในความรู้สึกในด้านของสมถะภาวนา

อันนี้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์ภายใน ๓ วันนับแต่บวช และก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสียแล้ว ถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอน ขอให้ถือว่าเป็นคำสอนมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็มาอธิบายสู่กันฟัง

แต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้า ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องประกาศ เห็นหน้าปั๊บ รู้จัก ได้ยินชื่อ ก็รู้ว่าเป็นพระอริยเจ้า หากว่าท่านยังไม่เป็น และก็หลงว่าเป็นนี่มันจะซวย ไม่ต้องประกาศเขา ความดีอยู่ที่เรา เราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้าน เราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อ

มาพูดกันถึงด้านอานาปานุสสติกรรมฐานที่มันมีความหนักไปหน่อย นั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติ อาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อน อาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อน อาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขต

ตอนนี้ ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ แนะนำให้เราใช้อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต

ฉะนั้น ต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตาม หรือว่าจะเจริญวิปัสสนากองใดก็ตาม เป็นอันว่า ส่วนนั้นๆ กรรมฐานกองนั้นๆจะเว้นอานาปานุสสติกรรมฐานไม่ได้

อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอานาปานุสสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌาน ๔ เอากันจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทำ

ความกลุ้มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อย เพราะว่าใหม่ๆ เราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ ใจมันก็คอยจะแยกไปโน่นแยกไปนี่ คิดโน่นคิดนี่ คิดป้วนเปี้ยน เรียกว่านอกรีตนอกรอย อย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดี

ถ้าบังเอิญ เราทำกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกควบพุทธานุสสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาที จิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พล่าน แล้วต่อมามีความรู้สึกกลัวว่า โอ หนอ นี่ใจเราออกนอกลู่นอกทางไปแล้วหรือ เราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอานาปานุสสติกรรมฐานให้เป็นปรกติ กับพุทธานุสสติกรรมฐานควบคู่กัน ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไป มันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่

การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอน จงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่ พูดอยู่ กินอยู่ ขี้อยู่ เยี่ยวอยู่ เดินอยู่ นอนอยู่ ยืนอยู่ ใช้เวลาเป็นปรกติ

คำว่าเวลาเป็นปรกติ จะถามว่า เวลาพูดรู้ลมหายใจเข้าออกได้หรือ เวลาพูดนั่นจริงๆ เราจะขาดเฉพาะภาวนาเท่านั้น

การกำหนดรู้ลมหายใจหายใจออกเป็นของไม่ยาก เพราะอะไรจึงว่าไม่ยาก ถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วย มันเป็นของไม่ยาก มันไม่ได้ห้ามปากของเราพูด

เวลาทำงานจะรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วย มันก็ไม่ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหน เราจะรู้ลมหายใจเข้าออก มันก็ไม่ได้ห้ามเดิน

เป็นอันว่าลมหายใจเข้าหายใจออก เราก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดา แต่ทว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิต ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ อาการของอารมณ์อานาปานุสสติจะรู้สึกว่าไม่ยาก

แต่ทว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำ ว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌาน ด้วยอำนาจพุทธานุสสติกรรมฐานหรือว่าอานาปานุสสติกรรมฐาน

ในตอนนี้ ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ของอานาปานุสสติกรรมฐาน แต่ทว่าเวลาที่ท่านว่างจากคำพูด พูดคุย เวลาที่พอที่จะภาวนาได้ หายใจเข้านึกว่าพุท หายใจออกนึกว่าโธ ไม่ใช่เป็นของแปลก เป็นของดี ถ้าภาวนาไม่ได้ ปากมันต้องพูด ใจมันต้องคิดอย่างอื่น ก็ใช้แต่อานาปานุสสติกรรมฐาน

อานาปานุสสติกรรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจ มีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวัน ผมไม่ได้บอกให้ท่านคิดเรื่องอื่น ให้คิดถึงอานาปานุสสติกรรมฐาน

หากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงาน ถ้ากำหนดรู้อานาปานุสสติกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออก งานมิเสียเหรอ

ผมก็ขอตอบว่า งานที่ท่านทำ มันจะเป็นงานที่ดีที่สุด เพราะว่าอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียด เป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะ ขณะที่เราจะคิดงาน ก็วางอานาปานุสสติกรรมฐานสักครู่หนึ่ง ใช้การคิดพิจารณา

แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้ว เขาไม่ทิ้งอานาปานุสสติกรรมฐาน เพราะว่าขณะที่จับอานาปาฯอยู่ ใช้ขนาดต่ำๆ แค่อุปจารสมาธิ ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์ เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ ปัญญามันก็เกิด ในเมื่อปัญญาเกิด งานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก

ขอจงพยายามทำกันให้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกี้นี้พูดไปว่า เวลาที่เจริญไป ขอท่านทั้งหลายตั้งเวลากำลังฌานไว้ด้วย นั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ ด้วยการนับก็ดี หายใจเข้าหายใจออกนับเป็น ๑ หายใจเข้าหายใจออกนับเป็น ๒ ก็นับไปเลยก็ได้ถึง ๑๐

และตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ นี่ จะไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์อื่น ถ้ามันไปสู่อารมณ์อื่นเมื่อไหร่เราจะตั้งต้นใหม่ทันที และหากว่าถ้าถึง ๑๐ แล้วจิตของเราดี มีความสุข เราก็ยังไม่เลิก ตั้งต่อไปอีก ๑๐

เมื่อถึง ๑๐ แล้วยังดีอยู่ เราก็ยังไม่เลิก ต่อไปอีก ๑๐ ในระยะใหม่ๆ แค่ ๑๐ ต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ แต่เราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาใช้ ว่าแค่ ๑๐ ต้นจิตยังซ่านอยู่ สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามที ชีวิตินทรีย์จะตายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ลุกจากที่นี่

เราก็จงคิดว่าถ้า ๑ ถึง ๑๐ นี้เอาดีไม่ได้ จะให้มันตายไปเสียเลย จิตพล่านนิดเริ่มตั้งต้นใหม่ รักษาอารมณ์ใจให้เข้าถึงสุข อย่างนี้เป็นจุดหนึ่ง

แต่เมื่อนานๆไปถึงครึ่งเดือนแล้ว ถ้าหากว่าท่านยังทำแค่ ๑๐ ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับผ้ากาสาวพัสตร์ หรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้ เมื่อถึงเวลา ๑๕ วันผ่านไป ท่านทั้งหลายยังรักษาอารมณ์ถึง ๑๐ ก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเลวเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะอะไร

เพราะผมทำมาก่อน ผมรู้ อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมด การอ้างเหตุอ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ ทำไม แค่นับ ๑ ถึง ๑๐ มันเป็นเวลานิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึง ๗ วัน นับ ๑ เป็น ๑๐๐ แล้ว บางที ๒๐๐ ๓๐๐ จิตมันยังสบาย ทำให้มันคล่อง

ถ้าเราทำกันทั้งวัน ไอ้ความยุ่งของจิตมันไม่มี ความโลภมันก็ไม่เกิด ความรักในอารมณ์ต่างๆ ก็ไม่เกิด ความโกรธความพยาบาทมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิด มันจะเกิดมายังไง เพราะจิตมันมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียว

ในเมื่อจิตมันรับอารมณ์ที่เป็นกุศล ทรงสติสัมปชัญญะด้วยอานาปานุสสติกรรมฐาน แล้วอะไรมันจะเข้ามาอีก ที่มันเข้ามาได้เพราะว่า พวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ฟัง ไปฟังวิทยุเสียบ้าง ไปนั่งคุยกันเสียบ้าง ไปทำงานกันเสียบ้าง นั่นแสดงถึงความเลวอย่างหนักของพวกท่านจึงไม่ได้ดี

อันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจ สำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มาก ที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปเหลือแต่ความละเอียด

คนที่มีความหยาบในจิตหมดไป เหลือแต่กองธรรมที่ละเอียด จะดูว่าเขามีความขยันขันแข็งในการงาน จิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในด้านโลกียธรรม มีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสินจ้างรางวัล มันเป็นปฏิบัติบูชา เป็นจาคานุสสติกรรมฐาน

หรือที่เราเรียกว่า พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง เรียกว่าการถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้านิพพาน เป็นอย่างนี้

ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คน ดูน้ำใจของเขาว่าเขาทำงานน่ะเขาทำเพื่อตัวหรือว่าทำเพื่อพระพุทธศาสนา เขาไม่เคยรับฟังว่าจะจ้างเท่าไหร่ ให้รางวัลเท่าไหร่ เขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชา คือเป็นปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจ้า กระทำในทรัพย์สินขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

นี่เขาทำกันอย่างนี้ ผมก็ทำมาอย่างนี้ ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐาน เวลาหยิบงานขึ้นมา จิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผลัดเวรเปลี่ยนกัน นี่เป็นพุทธัง ชีวิตังจริง ธัมมัง ชีวิตัง สังฆัง ชีวิตังจริงเหมือนกัน เพราะว่ายอมพลีความสุขส่วนตัว เอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนา

เวลาท่านเดินไปเดินมาน่ะ ก็ใช้การเดินเป็นเขตของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลา เวลานั่งอยู่ก็จับอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นปรกติ ความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมาก

๑.รักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงความกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.ใช้โอกาสใช้สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปด้วย ช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌาน

เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อานาปานุสสติกรรมฐานกับพุทธานุสสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะของอานาปานุสสติกรรมฐาน คือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ขอบเขต มีความเด็ดเดี่ยว ถือว่าทำไม่ได้ให้มันตายไป

พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผล ท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเรา สองมือสิบนิ้ว มือละห้านิ้ว มีอาการ ๓๒ เหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้ว เรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนัก เว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอน ก่อนจะนอนจับลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ จนกว่าจะหลับไป ให้มันหลับไปด้วยการดูลมหายใจเข้าออก ตื่นขึ้นมาใหม่ๆ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตาม เวลาเช้ามืด ใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวัน

นี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะ เห็นบางท่านที่ผลุบๆ โผล่ๆ น่ะ เป็นอันว่ารู้ ผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไร เป็นน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะประมาทกันเพื่อประโยชน์อะไร เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไป มันก็หมดเรื่อง ฆราวาสก็เหมือนกัน เห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสียก็หมดเรื่อง อย่ามาอยู่ให้เปลีองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไร

เพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องไปลากโคลนทำงานให้สบายใจตามอัธยาศัยของตน นี่การพูดอย่างนี้จะถือว่าด่าใครไม่ใช่ เพราะต้องการให้ดี รักษากำลังใจนั้นมันเสียอะไรบ้าง

เวลาเดินไปบิณฑบาต ก้าวเท้าซ้ายหายใจเข้า ก้าวเท้าขวาหายใจออก ทำมันไปจนกว่าจะบิณฑบาตจนกลับ แค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆ อย่าไปหาเวลาที่ไหน

ไอ้ที่เรื่องปรารภอะไรอย่างอื่นภายนอก จงรู้ตัวว่าเราบวชมาเพื่อ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะ เหตวา เราอธิษฐานว่า ขอรับผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

ฉะนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้ เราต้องชนะใจ อย่าลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะ ทำไปมันทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะ คำว่าไม่ชนะไม่มี ถ้าเรามีความพยายาม

ชาวนาน่ะเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถคันเดียว เนื้อที่ ๓๐-๔๐ ไร่ เขาทำได้ เพราะว่าเขาใช้รอยไถน้อยๆ แต่ว่าไถบ่อยๆ ไม่ยอมหยุด ข้อนี้มีอุปมาฉันใด

แม้แต่อานาปานุสสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกัน มันจะกลุ้มมันจะกลัดประการใดก็ตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำ ยอมตายมันซะสิ ถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไป เดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์อานาปานุสสติ เดินไปก็ใช้เท้าเป็นเครื่องวัด ก้าวไปเท้าซ้ายหายใจออก ก้าวไปขวาหายใจเข้า เอามันอย่างนี้เรื่อยๆ ไป อย่าไปนั่งนึกนั่งคิดอะไร

ถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆ ผมให้เวลาอย่างเลวที่สุด เพียงแค่เดือนเดียว อารมณ์ฌานในอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นของท่าน สำหรับที่จิตใจของท่านทั้งหลายเข้าสู่อารมณ์ฌาน จะเป็นฌานไหนก็ตาม ฌานก็ดี อุปจารฌานก็ดี ใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิต มีอารมณ์แนบสนิทในด้านของกุศล ทั้งการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่ละบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็น ปราศจากเวร ปราศจากภัย ไม่เดือดร้อนในกิจการงานใดๆ ที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา

เอาละ สำหรับวันนี้ ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌาน ในขณะที่ท่านทั้งหลายเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอานาปานุสสติกรรมฐานที่เป็นฌาน แล้วก็อย่าลืมว่าเฉพาะอานาปานุสสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ตอนก่อนที่เราปฏิบัติ ควรทำให้ได้ถึงอรหัตตผลได้ทุกจุด

เอาละ ต่อแต่นี้ไป ขอบรรดาท่านทั้งหลาย จงตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่า เวลานั้นเป็นการสมควร เพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่าน ให้ท่านทำตามอัธยาศัยของท่าน
ไฟล์เสียงเทศน์ ส่งให้เพื่อน ๆCreate Date : 08 มกราคม 2553
Last Update : 8 มกราคม 2553 21:50:10 น. 50 comments
Counter : 597 Pageviews.

 
โมทนานะคะพี่ไผ่


โดย: อะนิตา IP: 212.198.59.128 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:22:39:00 น.  

 
หวัดดีค่า
เจิม เจิม เจิม


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:22:46:59 น.  

 
เข้ามาทักทายพี่ไผ่ตอนดึกๆอีกรอบครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:22:59:11 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึกจ้า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: อ้อย (ooybangyom ) วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:23:57:48 น.  

 
อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ไผ่


โดย: Budratsa วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:0:08:16 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาที่ไปเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:0:43:08 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: หนูดำจำมัย วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:4:01:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ
อย่ากล่าวโทษคนอื่น จริงค่ะ ตัวเราเองล้วนๆ


โดย: redclick วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:7:33:52 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:8:20:10 น.  

 
ท่านเจ้าของบ้านคะ
สวัสดียามเช้าค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:8:51:21 น.  

 
เมื่อคืนไปค้างวัดมาค่ะ
เอาบุญมาฝากด้วยนะค่ะ
ไม่สบายเหรอค่ะพี่ไผ่
เดี๋ยวจะไปอีกแล้วนะตอนบ่าย
ไปงานศพ พรุ่งนี้เผาละ คงกลับเวลาเดิม
เหนื่อยจัง......


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:10:07:31 น.  

 
เช้าวันเสาร์ กินข้าวเสร็จ ก็เข้ามานั่งอ่านบล็อกเรื่องนี้จนจบเลยล่ะครับคุณไผ่

ได้อะไรดีๆอีกมากมายเลย

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตก ทั้งที่ฝนขยันเรียน เอ๊ย..อย่าเครียดกับผมนะคุณไผ่ ฝนตกทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝน อย่างบ้านผมที่ภูเก็ต ตกได้ตกดี 4-5 วันแล้ว วันนี้แหละค่อยมีแดดจ้าหน่อย คงให้เด็กได้ทำกิจกรรมในวันเด็กกัน

หมั่นรักษาสุขภาพไว้นะครับ แข็งแรงสดใสนะครับ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:10:42:52 น.  

 

OK ค่ะ..เด็กๆตั้งกายให้ตรง
ตั้งจิตให้มั่นกัน..โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:10:44:23 น.  

 
ไม่ได้ไปไหนเลย
ขนมก็ไม่ได้ด้วย สงสัยเค้าเห็นว่าหน้าดื้อม้างงง

แล้วพี่ไผ่ล่ะ มีแจกมั้ยคะ ขนมน่ะ ขอหน่อยจิ
อยากกินหนมๆๆๆๆ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:17:55:23 น.  

 
ในวาระแห่งการเปลี่ยน พุทธศักราชใหม่ ขอให้ จขบ. หมึกสีดำ มีความสุขสันต์ สมปรารถนา ดั่งใจนึกทุกประการ สุขภาพแข็งแรง อยากได้อะไรขอให้หาเอาเอง มาช้าหน่อยแต่ตั้งใจจริง

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:18:39:08 น.  

 
ตอนนี้แมกซ์ภาวนาหยุบหนอพองหนอ

แต่จริง ๆ ชอบแบบอานาปานุสสติมากกว่า

แต่อาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นทางตรงก็เลยทำตามอาจารย์บอก

แต่ก็ไม่ค่อยถนัด เคยภาวนาพุทธโธด้วย
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นหยุบหนอพองหนอไปซะแล้ว


โดย: maxpal วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:21:43:01 น.  

 
วันนี้พาหมิงหมิงไปเดินห้างมาครับพี่
คนน้อยมาก
คงเพราะช่วงเช้าเด็กๆมาเล่นกันทั้งวันแล้ว
พอเดินตอนค่ำเลยสบายเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:21:59:22 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ
วันนี้ภูมิแพ้เล่นงานอีกแล้ว จามเป็นชุดๆเลย เหนื่อย
เพลีย ทานยาแล้วอยากหลับจังเลย
ขออนุญาตขอนอนพักก่อนนะค่ะ.........หายใจทางปากแล้วค่ะ


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:23:08:32 น.  

 
สวัสดียามดึกเช่นเคย

อากาศเย็นลงอีกแล้วรักษาสุขภาพด้วยน๊า...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:23:43:15 น.  

 
แฮะๆ มาขำคนอยากกลับไปเป็นเด็ก ดีเหมือนกันน่ะพี่ไผ่ช่วงนั้นสนุกสนานไม่ต้องคิดอะไรมาก จำได้เคยวิ่งแข่ง 3 ขา,เป่าแป้งมันคาบเหรียญ,ปิดตาตีหม้อ อะไรประมาณนี้ค่ะแฮะๆ เด็กบ้านนอกไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายเหมือนเด็กในเมือง ไม่เหมือนทุกวันนี้ของเล่นมากมาย รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ มาส่งพี่ไผ่เข้านอนค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:1:35:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:7:54:29 น.  

 
สวัสดีปี 2553 นะคะ
ขอให้สุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:8:38:13 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำค่ะพี่ไผ่
นั้นสิค่ะ...ยังไม่ทันไปเลยเหนื่อยชะละ
ไปจริงๆ....เหนื่อยกว่าคิดอีกค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:21:26:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่
มาส่งพี่ไผ่เข้านอนค่ะ
รักษาสุขภาพนะคะพี่

ฝันดีค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:23:48:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:7:04:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:7:30:26 น.  

 ♥หวัดดีวันจันทร์จ๊ะพี่ไผ่...♥


ขอให้มีความสุข มาก มาก รักษาสุขภาพนะจ๊ะ...

อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:8:53:59 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ท้กทายกันยามสายวันจันทร์ค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:10:22:25 น.  

 
มาบ้านพี่ไผ่ตอนบ่ายๆ กินข้าวกับอะไรพี่ไผ่..
ถ้าอร่อยก็กินเผื่อบ้างเน้อ อิอิ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:13:40:36 น.  

 

มาแจ้งข่าวว่าอัพบล็อกแลัวครับ...

วันนี้เสนอตอน

หล่มสวรรค์ !


"....ลมหายใจ ไร้ศักดิ์ศรี ของชีวิต

ความศักดิ์สิทธิ์ แห่งวิญญาณ ถูกผลาญพร่า

ธรรมชาติ ถูกบีบบด กดราคา

เติมเงินตรา ท่อ-สายไฟ ใส่แทนกัน..."

โดย: ลุงแว่น วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:13:44:02 น.  

 
พี่ไผ่คะ
ถ้าอยากได้บทความเนี่ย พี่ไผ่จะมีรวมเล่มมั้ยคะ

กลัวว่าไม่มีเวลามาติดตามครบทุกตอน
อยาก print เก็บไว้อ่าน พี่ไผ่ส่งเมล์มาให้หน่อยได้มั้ยคะ ที่ tentdimsom@hotmail.com

จินชอบอ่านจากกระดาษมากกว่าอ่านจากจอคอมอ่ะค่ะ อ่านนาน ๆ มันปวดตา เพราะว่าบทความที่พี่ไผ่ลง น่าสนใจและต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจ
ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะ
ไว้ว่าง ๆ จะมาไล่ก็อปปี้เอา อิอิ


โดย: JinnyTent วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:16:53:18 น.  

 

สาธุเน้อคุณไผ่.....หลับฝันดีค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:23:41:24 น.  

 
แวะมาทักทายยามดึกค่ะ

ส่งเข้านอนไม่ทันแล้วคืนนี้ มาดึกเกินไป อิอิ

ขอให้ตื่นมาพบกับความสุขตลอดวันนะคะ


โดย: อ้อย (ooybangyom ) วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:0:58:50 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ
.....แวะมาส่งความสุข ช่วยรับไว้ด้วยน๊า.....ปล. ถึงไม่ว่าง ก็ต้องทำตัวให้ว่างนะค่ะ พี่ไผ่ขา...


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:7:16:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:7:52:46 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่
ที่ กทม. หมอกลงหนามากเลยล่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:7:58:20 น.  

 
พี่ไผ่ จำศีลหรอคะ
เด็กหน้าดื้อเป็นห่วงนะ รู้มะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:9:33:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เข้ามาหลบหาที่พักร่มเงาสมองค่ะ


โดย: ฟ้าทลายโจร (ป้าอิ่ม ) วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:11:19:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

วันเด็กที่ผ่านมา พาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าค่ะ?

ของอ้อมแอ้มไปเที่ยวมาค่ะ..แต่ไม่มีเด็กไปด้วยง่ะ

ก็สนุกเหมือนกันนะค่ะยืมเด็กของคนอื่นมาใช้ก่อนค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:13:56:49 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:15:16:52 น.  

 
วันนี้เป็นบล้อกที่สองเองครับพี่ไผ่
ผมคงจะอัพเกิน 30 บล้อกครับ
สำหรับเรื่องราวอินเดียโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:16:23:14 น.  

 ♥หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์นะคร๊าบบคุณไผ่..♥


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:21:29:30 น.  

 
แวะมาฟังเสียงหลวงพ่อก่อนนอนค่ะ

ได้ยินเสียงหลวงพ่อนึกถึงตอนไปที่วัดท่าซุง
จะได้ยินเสียงตามสายเป็นช่วงเวลา

ฟังแล้วอยากไปวัดอีกจัง


โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:23:58:48 น.  

 


แวะมาเยี่ยมค่ะ คุณไผ่


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:2:38:44 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:5:28:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:6:55:31 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


เช้าวันพุธสวัสดี
มีความสุขตลอดวันนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:7:34:49 น.  

 
morning ka


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:8:05:24 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:18:58:10 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไผ่..
ขอบคุณสำหรับธรรมะที่มาย้ำเตือนกัน...

ขอให้มีความสุขในทุก ๆ วันค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:9:02:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.