หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
25 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 

อานาปานุสสติกรรมฐาน ตอนที่ ๗ / ๑๘
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

สอนพระกรรมฐานในระหว่างเข้าพรรษาปี ๒๕๒๑
อานาปานุสสติกรรมฐาน
ตอนที่ ๗ อารมณ์พระโสดาบัน(ต่อ)ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับเวลานี้ ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้ว ต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้รับการศึกษาในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐาน สำหรับในระยะนี้เป็นระยะที่ท่านทั้งหลายศึกษาในด้านอานาปานุสสติกรรมฐาน

ฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายจงสนใจกับอานาปานุสสติกรรมฐานเป็นปรกติ สำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆ เพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญ สำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ

คำว่า สนใจกับอานาปานุสสติกรรมฐาน ก็หมายความว่า จะนั่งอยู่ก็ดี จะเดินอยู่ก็ดี จะยืนก็ดี จะนอนก็ดี เอาจิตไปสนใจกับลมหายใจเข้าหายใจออก

เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก เวลาหายใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ อย่างนี้เป็นแบบหนึ่ง คือแบบของมหาสติปัฏฐานสูตร

สำหรับในแบบกรรมฐาน ๔๐ เวลาหายใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูก กระทบหน้าอก กระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือ กระทบหน้าอก กระทบจมูกหรือว่าริมฝีปาก ถ้าคนมีริมฝีปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมฝีปาก ถ้าริมฝีปากงุ้ม จะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูก ถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสดงว่า การทรงอานาปานุสสติกรรมฐานของท่านเริ่มใช้ได้

ผมใช้คำว่า เริ่มใช้ได้ เพราะว่ายังใช้ไม่ได้เต็มที่ ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลง แต่ก็อย่าไปผ่อนลมหายใจ ให้เกิดความรู้สึกเอง และก็ในที่สุดไม่มีความรู้สึกว่าหายใจ ถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่เป็นอาการของฌานสี่

ฉะนั้น อาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกกันเป็นปรกติ ก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณ์ ๕ ประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตและป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมด หลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญา ต่อนี้ไปจิตก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสสนาญาน

ฉะนั้นขอท่านพระโยคาวจรทุกท่าน จงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็ตาม ต้องขึ้นอานาปานุสสติก่อนเสมอ


ความจริงเรื่องของพระโสดาบัน ผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้ว แต่มาวันนี้มาคิดได้ว่า ความจริงเรื่องการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นยาก ที่ว่าเป็นยากก็เพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการคบหาสมาคมกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอ ฉะนั้นจึงขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่ง หรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่ง

คือการย้ำนี่ ผมจะขอเอาความประพฤติและการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตาม ถ้าของเขาดี เราก็ควรนำมาใช้ ลัทธิอันนี้ถึงจะเรียกว่าลัทธิอะไรไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่การประพฤติปฎิบัติ

เขาแนะนำกันว่าอย่างนี้ เด็กๆ ในสมาคมนั้น เขาแนะนำว่า จงลืมพ่อ จงลืมแม่ จงลืมครูบาอาจารย์ ลืมพระมหากษัตริย์ ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยม นี้เป็นอาการที่สอน

โตขึ้นมาแล้ว เมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังจะยึดพื้นที่ เขาก็แนะนำว่า จงติด เกาะติดประชาชน หมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหน เกาะติดที่นั่น ไม่ทำตนให้เป็นศัตรูกับประชาชน ทำตนให้เป็นมิตรกับประชาชน

ประการที่สอง เกาะติดพื้นที่ พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่ พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นที่อยู่ของข้าศึก หมายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้าม เข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้

ประการที่สาม เกาะติดกองทัพ คือหมายความว่าคู่ต่อสู้ของเราอยู่ที่ไหน เราจะเกาะติดที่นั่น ไม่ยอมถอยเด็ดขาด

แล้วต่อมาคติของเขาก็มีว่า มึงมากูมุด มึงหยุดกูแหย่ มึงแย่กูตี มึงหนีกูตาม อันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็ช่างเถอะ เรามีความต้องการอย่างเดียว นำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเรา


คำว่า ลืม อันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นพระโสดาบัน

อันดับแรก เราก็จงลืมความทรงชีวิตตลอดกาลตลอดสมัยเสีย
นี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่า เราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตาย อารมณ์อย่างนี้เราลืมเสียให้หมด จงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ ความแก่ความแปรปรวนมันก็มีได้เหมือนกัน ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ ความตายมันก็มีได้ ฉะนั้นเราจะต้องตายแน่ อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสีย หันเข้ามาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่

แต่ก่อนที่เราจะตาย เราก็ต้องเกาะติด เกาะติดอะไร เกาะติดความดี
ให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผี เราก็เป็นผีดี ผีดีผีอะไร คือผีเทวดา ผีพรหมหรือผีพระนิพพาน เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะไปอยู่เป็นดินแดนที่มีความสุขมาก ถ้าดีมากก็สุขมาก ดีปานกลางสุขปานกลาง ดีน้อยสุขน้อย

ดีน้อยสุขน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดา ดีปานกลางหมายถึงว่า เกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหม ดีถึงที่สุดดีมากก็หมายถึงว่าตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานไปพระนิพพาน นี่เราต้องเกาะติดความดี

เมื่อเกาะติดความดีแล้ว ความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้ว ก็คือ

หนึ่ง เราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ พระพุทธเจ้าไม่ชอบ พระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดและก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่าน

ฉะนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อน ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรมีผลจริงหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าดีแน่ เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ยอมรับพระธรรม ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำไว้เพื่อให้เราศึกษากัน

อันนี้ก็หมายความว่าเราเกาะติดพระพุทธเจ้า เราเกาะติดพระธรรม เราเกาะติดพระอริยสงฆ์

คำว่า เกาะติดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
สัพพปาปัสสะ อกรณัง ซึ่งแปลว่า เธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมด ทั้งกาย วาจา และใจ เราเกาะติดคำนี้ เราไม่ทำความชั่วทุกอย่าง

กุสลัสสูปสัมปทา พระพุทธองค์ทรงสอนว่า เมื่อเราไม่ทำความชั่วแล้วก็จงประพฤติแต่ความดี เราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอน ทั้งกาย วาจาและใจ

สาม สจิตตปริโยทปนัง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอจงทำใจของเธอให้ผ่องใสจากกิเลส

อันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเป็นด้านของวิปัสสนา
ข้อสองเป็นด้านของศีลและสมาธิ
ข้อหนึ่งเป็นด้านการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัย

เอตัง พุทธานะสาสนัง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ตรัสเหมือนกันอย่างนี้หมด

คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้นำมา พระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมา แล้วก็นำมาสอนพวกเรา ท่านประพฤติปฏิบัติได้แล้ว

ฉะนั้นเราจึงเกาะติด ลืมความชั่วเสียทั้งหมด ขึ้นชื่อว่าความชั่วในอดีต ที่มีมาแล้วทั้งหมด เราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วใดๆ ทั้งหมด ทั้งกาย วาจาและใจ

เราเข้ามาเกาะติดความดี คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไร เราเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันว่าเราเกาะติด แล้วก็ดูพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานได้เพราะทรงปฏิบัติอย่างไร เราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้น อันนี้เป็นการเกาะติด


ต่อมาเราก็เกาะติดอีก เกาะติดอะไร คือ เกาะติดศีล
ศีลพระมีเท่าไหร่ ๒๒๗ ศีลเณรมี ๑๐ ศีลฆราวาสเอา ๕ เป็นสำคัญ จะปฏิบัติศีล ๘ ก็ได้ แต่ว่าศีล ๕ ต้องถือว่าเป็นสำคัญ เพราะว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ฆราวาสเขาทรงแค่ศีล ๕ เท่านั้น

สำหรับพระเณรต้องถือว่าศีล ๒๒๗ หรือศีล ๑๐ เป็นศีลปรกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติศีล ๕ ไม่ได้ ฉะนั้นก็จงระวังว่า ถ้าเราบกพร่องในศีล ๕ ก็หมายถึงว่าศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ไม่มีสำหรับเรา เราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัตร์ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเรา

ฉะนั้นเมื่อเราจะเกาะติดศีล เราจะเกาะติดศีล เราก็ต้องลืม ลืมอะไร อันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำไว้นะ ให้มันเป็นนิทัสนะประจำใจของเรา เราฟังคำสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมด แต่ทว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่ว ทรงความเป็นพระโสดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่ง

คำว่าลืมทั้งหมด เราลืมอะไร

● เราลืมความโหดร้าย คืออารมณ์จิตที่ขาดความเมตตาปรานีเนี่ย ลืมมันเสีย เรามีแต่อารมณ์จิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปรานีเป็นสำคัญ เป็นอันว่าเราลืมความโหดร้าย เราก็เกาะติดความเมตตาปรานี อย่าลืมนะครับ อันนี้เป็นศีลข้อที่ ๑

● ศีลข้อที่ ๒ ลืมมือไว หมายถึงว่าการฉกชิงวิ่งราว การลักการขโมย การยื้อแย่งทรัพย์สินของเขา มือไวหรือใจไว ถ้าใจมันช้ามือมันก็ช้า ถ้าใจไวมือมันก็ไว ให้มันไวด้วยกัน เราลืมความมือไวในด้านความเลวเสีย ลืมใจไวในด้านความเลวเสีย ถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเลว มือหรือวาจามันก็ไม่เลวเหมือนกัน

นี้การที่จะคิดลักคิดขโมย คิดยื้อแย่งคิดคดโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่น เราลืมมันเสีย เรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้น เราสร้างความรู้สึกเสียใหม่ คือ เกาะติดทานการให้ อย่าลืมนะขอรับ นี้เราลืม ลืมลัก ลืมขโมย ลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลของทานการให้หวังในการสงเคราะห์เป็นสำคัญ

อันนี้ทำอารมณ์ของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ เรามีจิตเมตตา กรุณา สงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลาย สงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเรา อันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราจะแย่ง จะลักขโมยเขา เรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอ และก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามี ถ้าเราไม่มีวัตถุเป็นที่ให้ เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงาน ถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญา ช่วยในการแนะนำ

เป็นอันว่าเรากลับใจจากอารมณ์อยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลัก คิดขโมย แต่เราเกาะติดในการให้ มันก็เป็นการทำลาย ป้องกันความชั่วในด้านของศีล ที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สอง

● ข้อที่สาม เราลืมความเป็นคนใจเร็ว คำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิด เห็นลูกเขา เห็นเมียเขา คนในปกครองของเขา เรามีความต้องการจะสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขา นี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืม เราลืมมันเสีย อารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเรา

เราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้น ไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อแย่งบุตรธิดาสามี ข้าทาสหญิงชายคนในปกครองของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง

คำว่ากาเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขาเมียเขา ลูกเขาหลานเขาเหลนเขา คนใช้เขา คนในปกครองของเขา ถ้าเขายังมีผู้ปกครองอยู่ เราไม่ได้รับอนุมัติ ไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างซึ่งกันและกัน ก็จัดว่าเป็นโทษของกาเม

นี่อาการประพฤติปฏิบัติข้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึ่ง อันนี้เราก็เกาะติดสันโดษ ถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสด เกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็มีความยินดีเกาะติดเฉพาะภรรยาหรือสามีของเราเท่านั้น บุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการ

● สำหรับศีลข้อที่สี่ เราจะต้องลืมวาจาสี่สถาน ไม่มีในอารมณ์จิตของเรา หนึ่งพูดไม่จริง สองพูดหยาบ สามพูดยุแยงตะแคงแส่ให้เขาแตกร้าวซึ่งกันและกัน แตกความสามัคคี สี่พูดวาจาสำราก เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์

อาการสี่อย่างนี้ เราต้องลืมมันเสีย ไม่พีงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามที ก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเรา เรามีความต้องการอย่างเดียว คือ เกาะติดสัจจธรรม เกาะติดความจริง

จะพูดอะไรก็ตาม จะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอ แต่การพูดจริงต้องมีความฉลาด ฉลาดในการพูดจริง หมายความว่า ต้องดูกาลดูสมัย ถ้าบางระยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษ เราก็ต้องหลบไปเสียนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขา

เราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้ จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกซึ่งกันและกัน คือยุให้รำตำให้รั่ว ยุแยงตะแคงแส่ อันนี้ลืมมันเสีย ใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น

● และเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่าน้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคม เราลืมมันเสีย เกาะติดคิดแต่ว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สุราเมระยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณี สุราและเมรัยก็ดี ดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ทำคนให้เสียคน ทำจริยาให้เสียจริยา

คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่ สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตาย ถ้าเราไม่ตายจากชีวิต เราก็ตายจากความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดี ฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้ คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราและเมรัย และเราก็ไม่ติดมันด้วย

เป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้ เป็นจริยาที่คู่ควรแก่พระโสดาบัน

นอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติด นั่นคือ เกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์ เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน เราเกื้อกูลใครพูดดีกับใครสงเคราะห์ใคร เขาจะมีความกตัญญูรู้คุณในเราหรือไม่ไม่สำคัญ เราคิดเสียว่าเราทำทุกอย่าง เพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ เป็นอันว่าจิตเราเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อเราลืมความชั่วเกาะติดความดีอย่างนี้

ความจริงอารมณ์เกาะติดนี่ อารมณ์ลืมก็ดี อารมณ์เกาะติดก็ดี มันต้องมีกับนักปฏิบัติทุกท่าน อย่าไปคบค้าสมาคมกับอารมณ์ของความชั่ว ถ้าอย่างเกาะติดจริงๆ น่ะท่านทั้งหลาย ไม่เกินหนึ่งเดือน เราได้แน่


ที่นี้เราก็หันไปมองดู ภาษิตของเขามีว่า มึงมากูมุด มึงหยุดกูแหย่ มีงแย่กูตี มึงหนีกูตาม ใช่หรือไม่ใช่ คงจะใช่นะ ผมก็จำไม่ได้นัก

● มึงมากูมุด หมายความว่า
อารมณ์แห่งความชั่วต่างๆ ที่มันจะเข้ามาถึงใจ สมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตน คิดว่าเราจะไม่ตาย คิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชั่ว ถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเรา จงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้ว ศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้ว เมื่อมันมาเรามุดเสีย มุดไปตรงไหน

มันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้น มันมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ เราก็มุดเข้าไปหามรณานุสสติกรรมฐาน คิดว่าลมปราณของเราที่ทรงอยู่นี่ เราหายใจเข้าแล้วเราไม่หายใจออกแล้วมันก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตาย เราจะไปเชื่อมันทำไมกับอารมณ์เลวๆ แบบนั้น เรามุดเสีย

แทนที่จะยอมรับนับถือว่าเราจะไม่ตาย เราไม่ยอมคิด คิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตาย ความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกกาลเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืน


ท่านกล่าวว่ามึงมากูมุด อีตอนมึงหยุดกูแหย่
พอ ● มึงหยุดกูแหย่ หมายความว่า
อารมณ์ที่มีความทะนงตนไม่เกิดขี้น อารมณ์ที่คิดประทุษร้าย ความโหดร้าย มือไวใจเร็วพูดปดหมดสติไม่เกิดขึ้น อารมณ์ทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณานุสสติกรรมฐานก็ทรงตัว การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็มั่นคง ศีลก็มั่นคง อารมณ์เกาะพระนิพพานก็มั่นคง นี้เรียกว่ามันหยุด

กิเลสศัตรูคือศัตรูหยุด เราก็แหย่ แหย่ตรงไหน แหย่โจมตีมันเข้าไป กวนมันเข้าไปอย่าให้มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนด พยายามควบคุมอารมณ์ศีลให้ทรงตัว พยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม พระสงฆ์ พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์

รวมความแล้ว เราใช้มรณานุสสติกรรมฐาน กับพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ อุปสมานุสสติกรรมฐาน พร้อมกันไปในคราวเดียวกัน พยายามทำจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระโสดาบัน


ที่นี้มึงแย่กูตี เมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้
● มึงแย่กูตี หมายความว่า
จับสักกายทิฎฐิในวิปัสสนาญาณขึ้นมาใช้ พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่ของมัน มันไม่ใช่ของเรา

มันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันชั่วคราว เมื่อมันสลายตัวเราจะต้องไป แต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในภพใดๆ อีก เราจะเป็นผู้สิ้นชาติ สิ้นภพ

ตีโลภะความโลภให้พินาศไป ตีราคะความกำหนัดยินดีในกามารมณ์ให้พินาศไป ตีโทสะให้พินาศไป ตีโมหะให้พินาศไป

การโจมตีแบบนี้เพราะว่าเข้าถึงพระโสดาบัน ให้จิตทรงตัว ตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลย ไม่ต้องไปตีพระสกิทาคา อนาคา ตีให้มันจบจุด


มึงแย่กูตี ที่นี้มันก็หนี
● มันหนีเราตาม หมายความว่า
เราจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานให้เป็นฌานไว้ในปรกติ แล้วใช้สักกายทิฎฐิในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหาร โดยจับสังโยชน์ ๑๐ ประการเป็นเครื่องวัดอารมณ์ใจ ว่าเวลานี้สังโยชน์ตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่


เอาละบรรดาสาวกของสมเด็จพระบรมครู เท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมด ผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆ ความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ แต่เวลาไม่พอ มาซอยกันเรื่องพระโสดาบัน คิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่จะพึงทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายหมั่นฝึกฝนในด้านของมโนมยิทธิเป็นของดี คือการฝึกกำลังจิตให้มั่นคง

เอาละต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านอุบาสก อุบาสิกา บรรดาพระสงฆ์ภิกษุสามเณรทั้งหลาย ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการอันสมควรส่งให้เพื่อน
 

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2553
101 comments
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2553 0:01:41 น.
Counter : 1086 Pageviews.

 

อนุโมทนาค่ะพี่ไผ่
จะพยายามฝึกนะค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กุมภาพันธ์ 2553 0:03:24 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดคุ่ะพี่ไผ่
มีความสุขมากมาย กิจการรุ่งเรือง
สมใจหมาย ในทุกเรื่อง
เปลื้องทุกข์ ห่างใจกายจ้า

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กุมภาพันธ์ 2553 0:03:59 น.  

 

title=


title=

สุขสันต์์วันเกิดค่ะ พี่ไผ่

ขอให้มีความสุขมากๆ
ขอให้พระธรรมนำทางให้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ


 

โดย: พ่อระนาด 25 กุมภาพันธ์ 2553 0:25:14 น.  

 

สุขสันต์์วันเกิดค่ะ

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม

อนุโมทนาสาธุ

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 25 กุมภาพันธ์ 2553 0:40:44 น.  

 


HAPPY BIRTHDAY ค่ะคุณไผ่

มีความสุขมากๆ

พุทธธรรมนำชีวิตให้รุ่งโรจน์นะคะ

 

โดย: nathanon 25 กุมภาพันธ์ 2553 5:18:35 น.  

 
เชิญสัมผัสชีวิตนักมวยในค่ายมวย

สังเวียนคน ตอน 6

ค่ายศิษย์ประยงค์.

 

โดย: ลุงแว่น 25 กุมภาพันธ์ 2553 7:07:28 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่ไผ่
มีความสุข สดชื่น แจ่มใส
สุขกาย สุขใจค่ะ


 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 25 กุมภาพันธ์ 2553 7:19:30 น.  

 

วันนี้เป็นวันเกิดคุณไผ่ พี่โรสขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบรรดาลให้คุณไผ่ จงมีแต่ความเจิญรุ่งเรือง มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เงินทองไหลมาเทมา หน้าที่การงานก้าวหน้า และคิดสิ่งใด ก็ให้สมความปราถนาจ้ะ

 

โดย: นายกุหลาบ 25 กุมภาพันธ์ 2553 8:04:22 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันนี้เป็นวันเกิดคุณไผ่
มีความสุขตลอดวันและตลอดไปเน้อ
สาธุ

 

โดย: อุ้มสี 25 กุมภาพันธ์ 2553 9:00:49 น.  

 

Comment Hi5 Glitter

Comment Hi5 Glitter

Happy very much all the time naka....

 

โดย: หนึ่งลมหายใจ 25 กุมภาพันธ์ 2553 9:17:26 น.  

 
สวัสดีวันสีส้มจ๊ะคุงพี่ไผ่...


มีความสุขมาก มาก นะจ๊ะ...

สุขสันต์วันเกิดนะคะ(เห็นจากเม๊นท์ข้างบนอ่ะ)
มีความสุข มาก มาก นะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะ....

 

โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง 25 กุมภาพันธ์ 2553 9:24:40 น.  

 

สวัสดีตอนสายค่ะ..คุณไผ่

วันนี้วันเกิดคุณไผ่เหรอคะ..ดีจังที่ได้เข้ามาอวยพรวันเกิดด้วย

ขอให้คุณไผ่มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง...สมปรารถนาในทุกสิ่งค่ะ

........สุขสันต์วันเกิดนะคะ........

เรื่องตำนานพญานาคเหลืออีกแค่สามหน้าเท่านั้นค่ะ อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ

 

โดย: nootikky 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:23:00 น.  

 

สวัสดียามสายครับคุณไผ่

 

โดย: JohnV 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:48:40 น.  

 

อนุโมทนาค่ะ พี่ไผ่
สำหรับบุญที่นำมาฝาก

เมื่อวานได้ไปปฏิบัติธรรม
ขอนำบุญมาฝากนะคะ

 

โดย: พ่อระนาด 25 กุมภาพันธ์ 2553 13:01:31 น.  

 

ขออนุโมทนาบุญค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: sawkitty 25 กุมภาพันธ์ 2553 13:49:24 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ไผ่ หนูขออาราธานาคุณพระศรีรันตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพี่ไผ่และครอบครัว ขอให้พี่ไผ่จงมีแต่ความสุข(ทุกลมหายใจเข้าออก)ความเจริญ ขอให้สมปราถนาทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะเรื่องทำบุญเดี๋ยวหนูจะขึ้นบล็อกให้น่ะค่ะ ที่หนูส่งได้คงจะมีรายชื่อทำบุญพระใหญ่ https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=budratsa&month=09-2009&date=15&group=2&gblog=43 อยู่ค่ะทางธนาคารจึงส่งให้ให้หนูได้ แล้วหนูจะไปแก้ไขค่ะ แล้วหนูจะขึ้นรายชื่อที่บล็อกหนูให้น่ะค่ะ พี่ไผ่ร่วมทำบุญผ้าป่า 1 กองอย่าลืม ขอให้แ่ม่ชีส่งพระมาให้ด้วยน่ะค่ะ ท่านให้มัคทายก ท่านส่งมาให้หนูที่บ้านจ. พิจิตรได้รับแล้วค่ะ เป็นพระใส่กรอบเลี่ยมทองสำหรับห้อยคอปางชนะมาร1 องค์ และรูปหล่อหลวงปู่ถวิลหน้าััตัก 3 นิ้ว 1 องค์สาธุ อนุโมทนาสาธุกับการสร้างความดีของพี่ไผ่ ตลอดมา และบำเพ็ญต่อไปในอนาคต ขอให้พี่ไผ่พ้นวัฏฏสังสาร เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ค่ะ

 

โดย: Budratsa 25 กุมภาพันธ์ 2553 14:25:07 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดด้วยคนนะค่ะ..

ขออวยพรก่อนนะค่ะ..

ขอให้มีแต่ความสุข-ความเจริญ

ขอให้มีแต่ความสุขกาย-สุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ..!

ถ้าจะให้ดีต้องบริจาคเลือดด้วยนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 25 กุมภาพันธ์ 2553 15:41:07 น.  

 ดาราดื่นดาษฟ้า...........ราตรี
พริ้วแผ่วแว่วเภรี...........ปี่ฆ้อง
ให้คลอโสตสุขขี..........วันเกิด พี่เนอ
โคลงแด่พี่จากน้อง........ต่อนี้สุขนิรันดร์

..สุขสันต์วันเกิดค่ะ พี่ไผ่...


 

โดย: พธู 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:41:39 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณใผ่ ขอให้มีความสุขมากมากนะคะ ขอให้คุณใผ่เข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้นะคะ ส่วนแอนเพิ่งจะเข้ามาสู่ในการสนใจธรรมะ และจะพยายามศึกษาจากข้อความของท่านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติค่ะ

ขออนุโมทนาสาธุกับการสร้างความดีของคุณตามความเห็นข้างบนด้วยค่ะ

 

โดย: แอน IP: 112.142.130.93 25 กุมภาพันธ์ 2553 17:13:04 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่ ไม่ยักรู้เลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ไผ่ด้วย^__^ มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: โซดาบ๊วย 25 กุมภาพันธ์ 2553 21:19:13 น.  

 

ขอบคุณคะ...คุณไผ่ ที่เอาบุญมาฝาก

เข้ามาราตรีสวัสดิ์คะ...ฝันดีนะคะ

 

โดย: nootikky 25 กุมภาพันธ์ 2553 21:33:23 น.  

 อนุโมทนาค่ะท่าน..ไผ่น้อยลู่ลมผู่พลิ้วไหว

แม่นางยินดียิ่งนักในบุญที่ท่านได้ทำ
และยินดีมากยิ่งขึ้นในวาระครบรอบเบญจเพศยกกำลัง 3
555555555555


พรใดทั่วหล้าที่สรรหา..ทั้งพิภพ
นำมาเยือนมิตรแท้ที่แสนดี
ในวาระดิถีปีที่เกิด
จงปรากฎลาภยศและสรรเสริญ
เจริญยิ่งมากทวีมีไม่หมด
ให้ปรากฎเด่นชัดในโลกหล้า

สุขสมหวังดังคิดมิสลาย
พร้อมมิตรสหายแสนดีที่ใกล้ชิด
ปลอดภัยเป็นนิจภัยพาลศัตรูร้าย

ธุรกิจรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ล้น
คนนิยมเสน่หามิสร่างหายยย


สาธุสาธุค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. 25 กุมภาพันธ์ 2553 22:37:08 น.  

 

อีก 3วันค่ะท่านไผ่สีทอง..ผู้พลิ้วไหว
จะหมดเทศกาลกุหลาบงาม

แม่นางฝากเยือนมายังท่านค่ะพร้อมความสุขในวันดีนะค่ะท่านหนุ่มราศีกุมภ์.. 

โดย: catt.&.cattleya.. 25 กุมภาพันธ์ 2553 22:43:12 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

หลับฝันดีเน๊าะคุณไผ่

 

โดย: อุ้มสี 25 กุมภาพันธ์ 2553 23:19:06 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ คุณไผ่
ขอบคุณสำหรับบุญที่นำมาฝาก

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 2553 23:47:39 น.  

 

หลับฝันดีนะค๊ะคุณไผ่

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 26 กุมภาพันธ์ 2553 0:31:06 น.  

 

"พยายามเจริญมรณานุสสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนด พยายามควบคุมอารมณ์ศีลให้ทรงตัว พยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม พระสงฆ์ พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์"

สาธุ อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ไผ่ แวะมาฟังเทศน์และอ่านแบบเต็มๆค่ะ แวะมาส่งพี่ไผ่เข้านอนค่ะ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: Budratsa 26 กุมภาพันธ์ 2553 3:50:30 น.  

 สุขสันต์วันเกิดค่ะ คุณไผ่
ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

มาช้าไปวันหนึ่ง มัวเดินหลงทาง
แต่ที่เยอรมันก็ยังวันที่ 25 อยู่นะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 26 กุมภาพันธ์ 2553 4:36:17 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

นอนไม่หลับเลยแวะมารับธรรมะดี ๆ เผื่อจะกล่อมให้หลับ

 

โดย: maxpal 26 กุมภาพันธ์ 2553 4:42:45 น.  

 ฟ้าลั่นเตรียมขึ้นชกแล้วครับ

จึงต้อง "ซ้อมหนัก"

นักมวยไทยเขาซ้อมกันอย่างไร คิดว่าน่าติดตามไม่น้อย

สังเวียนคน

ตอน 7 ซ้อมหนัก

 

โดย: ลุงแว่น 26 กุมภาพันธ์ 2553 7:11:03 น.  

 


สวัสดีวันสุข สดใสค่ะ
หยุดหลายวันไปเที่ยวไหนเอ่ย
นุ่มจะไปวัดสามคืนค่ะ แล้วจะเอาบุญมาฝากนะค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 26 กุมภาพันธ์ 2553 7:20:29 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใส
มีความสุขกับทุกนาทีของชีวิตนะค่ะคุณไผ่

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 26 กุมภาพันธ์ 2553 7:29:27 น.  

 สวัสดียามเช้าค่ะ

 

โดย: redclick 26 กุมภาพันธ์ 2553 8:02:19 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์จ๊ะคุงพี่ไผ่...♥♫


ขอให้มีความสุขเหมือนชื่อวันนะจ๊ะ...♥♫

อนุโมทนาสาธุกะพี่ไผ่ด้วยค่ะ

 

โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง 26 กุมภาพันธ์ 2553 8:27:47 น.  

 

 

โดย: หน่อยอิง 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:09:21 น.  

 

มาละค่ะพี่ไผ่ เอาบุญมาฝากพี่ไผ่ด้วยค่ะ งานยุ่งมั่กๆ เลยมะได้เข้ามา ยังไงก็จะแวะเข้ามาบล็อกพี่ไผ่บ่อยๆนะคะ มาบ่อยๆคงเปลืองข้าวเปลืองน้ำน่าดู กรู้วๆๆๆๆๆๆๆๆ แหะๆ วิธิอานาปานุสสติกรรมฐาน ขอสาธุบุญกะพี่ไผ่นะคะ สาธุ๊

 

โดย: ณรินทร์รัตน์ชนา 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:23:46 น.  

 

แวะมาทักทายยามเย็นจ้าพี่ไผ่ รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่^___^

 

โดย: โซดาบ๊วย 26 กุมภาพันธ์ 2553 16:35:33 น.  

 

มาอวดห้องน้ำแล้วคะพี่ไผ่

 

โดย: tukta (tukta510 ) 26 กุมภาพันธ์ 2553 17:45:26 น.  

 

Comment Hi5 Glitter

แวะมาทักทายพี่ใผ่นะคะ ขอบคุณนะคะที่เอาบุญมาฝาก เพราะที่นี่หาที่ทำบุญไม่ได้เลยค่ะ ต้องอาศัยสวดมนต์และนั่งสมาธิบ้างเมื่อใจพร้อม ที่จีนเค้าไม่ทำบุญกันอ่ะคะ งง

 

โดย: หนึ่งลมหายใจ 26 กุมภาพันธ์ 2553 20:06:02 น.  

 


สวัสดีค่ะเฮีย
แวะมาขอบคุณมาก ๆ
ที่ไปช่วยเจิมบล๊อกให้เสมอ ๆ
สำหรับบทความข้างบน ดีมากต่ะ
ขอฟังครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ
เฮียก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 26 กุมภาพันธ์ 2553 23:39:35 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

อ่านแล้วดีจังค่ะ

 

โดย: หนูดำจำมัย 27 กุมภาพันธ์ 2553 4:14:52 น.  

 สวัสดีค่ะคุณไผ่

 

โดย: redclick 27 กุมภาพันธ์ 2553 9:28:50 น.  

 

สวัสดียามสายค่ะ

แวะมาทักทาย
ได้ฟังเสียงหลวงพ่อ รู้สึกดีจังค่ะ

 

โดย: ooy (ooybangyom ) 27 กุมภาพันธ์ 2553 10:17:30 น.  

 

มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะ Happy Birthday นะคะ ขอให้มีความสุขเยอะ นะคะ แล้วก็ขอให้คุณพี่ไผ่ ดูรูปแถวสุดท้ายรูปแรกก็แล้วกันเป็นตำอวยพรวันเกิดนะคะ หากคุณพี่ไผ่อยากได้อันไหนเพิ่มเติมก็หยิบไปใช้ได้เลยคร้าไม่สงวนลิขสิทธิ์ แจกไม่อั้นคะ แต่ต้องเข้าไปเลือกในblog นะคะอิอิ แล้วเจอกันในblogนะคะ

 

โดย: cengorn 27 กุมภาพันธ์ 2553 14:38:00 น.  

 มาฆะบูชา สวัสดีค่ะคุณไผ่
บุญรักษา พระคุ้มครอง นะคะ

 

โดย: มินทิวา 28 กุมภาพันธ์ 2553 5:12:30 น.  

 


วันนี้ไอ้ตง หรือฟ้าลั่นขึ้นชกเป็นครั้งแรกครับ

ขึ้นเวทีครั้งแรกก็เป็นมวยรองเสียแล้ว

จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องช่วยกันเชียร์เสียแล้วละครับ...
สังเวียนคน

ตอน 8 มวยรอง

 

โดย: ลุงแว่น 28 กุมภาพันธ์ 2553 7:36:19 น.  

 

แวะมาทักทายพี่ไผ่...ตอนบ่ายแก่ๆ..

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ 28 กุมภาพันธ์ 2553 17:08:53 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: โซดาบ๊วย 28 กุมภาพันธ์ 2553 18:09:00 น.  

 

 

โดย: redclick 1 มีนาคม 2553 8:07:25 น.  

 

สวัสดียามเย็นค่ะพี่ไผ่คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: โซดาบ๊วย 1 มีนาคม 2553 17:05:53 น.  

 

เข้ามาราตรีสวัสดิ์ค่ะ...คุณไผ่

 

โดย: nootikky 1 มีนาคม 2553 21:54:11 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่ไผ่ขา
มีดอกไม้หวานๆ แล้วก็มีบุญมาฝากด้วยค่ะ
สุขกาย สุขใจนะค่ะ

ได้ไปทำบุญ หรือไปเที่ยวไหนมามั่งป่าวค่ะ
สงสัยจะห่วงงาน จนไม่ได้ไปละม้าง


 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 2 มีนาคม 2553 7:19:30 น.  

 


สังเวียนคน

ตอน 9. ไอ้คางหิน

คราวนี้ไอ้ตง ต้องปะทะกับไอ้คางหิน

จะหินแค่ไหนคงต้องติดตามชม

เริ่มจะบู๊ล้างผลาญแล้วละครับ

 

โดย: ลุงแว่น 2 มีนาคม 2553 9:28:19 น.  

 

แวะมาอ่านบทความดีๆค่ะ

ขอบุณนะคะ

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 2 มีนาคม 2553 11:32:34 น.  

 

สวัสดีตอนกลางวันค่ะ

 

โดย: redclick 2 มีนาคม 2553 11:45:33 น.  

 

Comment Hi5 Glitter

ขอให้พี่ไผ่มีความสุขเหมือนกันนะคะ

 

โดย: หนึ่งลมหายใจ 2 มีนาคม 2553 12:14:00 น.  

 

สวัสดีวันอังคารค่ะพี่ไผ่ วันที่อะไรๆก็ดูหวานๆ (สีชมพูไงคะ)

 

โดย: ณรินทร์รัตน์ชนา 2 มีนาคม 2553 12:18:55 น.  

 

ธรรมสวัสดีคะ..

เพิ่งกลับจากแสวงบุญที่เขาคิชฌกูฏค่ะ

เลยแวะเอาบุญมาฝากด้วยค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 2 มีนาคม 2553 17:11:36 น.  

 

มาราตรีสวัสดิ์คะ..คุณไผ่


 

โดย: nootikky 2 มีนาคม 2553 21:30:25 น.  

 
♥ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์จ๊ะ คุณพี่ไผ่♥

 

โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง 2 มีนาคม 2553 22:28:15 น.  

 

สวัสดีคืนวันสีชมพูค่ะ พี่ไผ่

มาชวนร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปตามกำลังค่ะ

ขอให้มีความสุข รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: พ่อระนาด 2 มีนาคม 2553 23:41:56 น.  

 

 

โดย: นาฬิกาสีชมพู 3 มีนาคม 2553 1:21:46 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่


 

โดย: กะว่าก๋า 3 มีนาคม 2553 6:39:35 น.  

 

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 3 มีนาคม 2553 8:03:59 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามเช้าวันพุธค่ะคุณไผ่

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 3 มีนาคม 2553 8:07:16 น.  

 

Tags Maker is a Text Image Generator to write Messages, Comments or Tags on Pictures

หวัดดีวันพุธค่ะคุณไผ่
มีความสุขมาก ๆ นะคะ

 

โดย: มินทิวา 3 มีนาคม 2553 8:21:40 น.  

 

สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ มีความสุขมากๆนะค่ะพี่ไผ่
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: sawkitty 3 มีนาคม 2553 10:01:26 น.  

 อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณไผ่

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 3 มีนาคม 2553 14:07:59 น.  

 

แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ
คำสอนของหลวงพ่อยังคงความขลังอยู่เสมอ
ใครปฎิบัติได้ก็ละล่วงทุกข์ได้ค่ะ

โมทนากับคุณไผ่ด้วยค่ะ 

โดย: addsiripun 3 มีนาคม 2553 20:58:55 น.  

 

ขอให้มีความสุขในวันสีชมพูเช่นกันค่ะท่าน
ช่วงนี้คุณแคทเหนื่อยๆเพลียค่ะเลยห่างหาย
แต่ไม่เคยลืมกันนะค่ะ

นอนหลับฝันดีนะค่ะ
 

โดย: catt.&.cattleya.. 3 มีนาคม 2553 21:20:46 น.  

 

 

โดย: nootikky 3 มีนาคม 2553 23:03:26 น.  

 

งวดนี้ถูกหวยใหมค่ะพี่ไผ่ที่เคารพ 97 คืออายุหลวงปู่ถวิลในปีนี้ค่ะ ขอถามพี่ไผ่ค่ะ อาราธนาพระพุทธรูปขึ้นหิ้งต้องสวดบทไหนค่ะพี่ ขอบคุณจ้า แวะมาส่งพี่ไผ่เข้านอนค่ะ

 

โดย: Budratsa 4 มีนาคม 2553 3:40:45 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่ รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่

 

โดย: โซดาบ๊วย 4 มีนาคม 2553 5:06:33 น.  

 สังเวียนคน

ตอน 10. บัญชาสวรรค์
ทำไมต้องให้สวรรค์ช่วยแล้วหรือ?

มวยหมัดหนักอย่างไอ้ตงต้องงอนง้อขอให้สวรรค์ช่วยแล้วหรือ?

คงต้องไปติดตามกันแล้วละครับ...

 

โดย: ลุงแว่น 4 มีนาคม 2553 6:53:09 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: sawkitty 4 มีนาคม 2553 7:47:23 น.  

 ดับร้อน ผ่อนกระหายค่ะ

 

โดย: redclick 4 มีนาคม 2553 10:41:51 น.  

 สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
พูมาอ่านค่ะ และเอาลิ้นจี่มาฝากนะคะ

 

โดย: พธู 4 มีนาคม 2553 17:02:27 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: โซดาบ๊วย 4 มีนาคม 2553 21:58:07 น.  

 

ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณไผ่ เมื่อตอนเย็นไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่ขอนแก่น วัดศรีจันทร์ค่ะ เพิ่งกลับถึงโคราช

 

โดย: redclick 4 มีนาคม 2553 23:46:55 น.  

 


แวะมาสวัสดีก่อนนอนค่ะ
พรุ่งนี้จะแวะมาอ่านนะคะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 5 มีนาคม 2553 0:58:42 น.  

 สวัสดีค่ะ คุณไผ่

ทำงานอีกวันก็ได้หยุดแล้วนะคะ
ขอให้คุณไผ่มีความสุขมากๆ เช่นกันนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 5 มีนาคม 2553 1:55:10 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าค่ะ..คุณไผ่

 

โดย: nootikky 5 มีนาคม 2553 5:39:51 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่

 

โดย: กะว่าก๋า 5 มีนาคม 2553 7:18:25 น.  

 

สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
มีความสุขมากๆนะค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 5 มีนาคม 2553 9:01:29 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่ 

โดย: กะว่าก๋า 6 มีนาคม 2553 7:24:36 น.  

 สังเวียนคน

ตอน 11. สังเวียนเลือด


ตอนนี้สำหรับคนที่ชอบบทบู๊ล้างผลาญโดยเฉพาะครับ...

 

โดย: ลุงแว่น 6 มีนาคม 2553 7:49:54 น.  

 

สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะ คุณพี่ขา
ปล. ทำตัวว่างๆมั่งนะค่ะ
รับเงินมาก เดี๋ยวจะเมื่อยมือจ้า

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 6 มีนาคม 2553 8:24:40 น.  

 วันเสาร์สวัสดีค่ะ คุณไผ่
มีความสุขกับวันหยุด พักผ่อน นะคะ

 

โดย: มินทิวา 6 มีนาคม 2553 9:09:38 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่

ไม่ได้แวะเวียนมาบล็อกแก๊งค์นาน (อีกแล้ว) ค่ะ
แต่ช่วงนี้น่าจะมีเวลาเข้ามามากขึ้น

บล็อกคุณหมึกอัพไปหลายหน้ามาก ๆ แล้ว... คง
จะย้อนอ่านหมดไม่ไหวแหง ขออ่านเท่าที่โอกาส
อำนวยนะคะ ..ยิ้มกว้าง..

ขอให้พี่ไผ่มีความสุขเสมอค่ะ

 

โดย: ปลิวตามลม 6 มีนาคม 2553 14:22:36 น.  

 มาบอกว่า..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: พธู 6 มีนาคม 2553 20:55:29 น.  

 ร้อนๆ อย่างนี้ หาของกินคลายร้อนกันเถอะ

 

โดย: redclick 7 มีนาคม 2553 9:34:05 น.  

 

แวะมาฟังเสียงหลวงพ่อจ้า

 

โดย: ooy (ooybangyom ) 7 มีนาคม 2553 19:30:51 น.  

 

มาทักทายยามเย็นย่ำ มืดๆค่ำๆค่ะคุณพี่ไผ่
สบายดีป่าวเอ่ย
หนูไม่สบายค่ะ ปวดตามากกกก
วันหลังจะไม่ดูหนังเยอะอีกแล้ว
ว่าจะนอนเร็วหน่อย
พี่ไผ่ก็หลับพักผ่อนเยอะๆนะค่ะ
ฝันดีค่ะ

 

โดย: นุ่มณอ่อนนุช 7 มีนาคม 2553 22:33:55 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่ บุษมาเชิญชวนอนุโมทนาบุญและชมภาพพระหญ่ปางชนะมารร่วมกันค่ะพี่ นอนหลับฝันดีค่ะ

 

โดย: Budratsa 8 มีนาคม 2553 3:48:23 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


หวัดดีตอนเช้า ๆ พร้อมน้ำเย็น ๆ สักแก้วไหมจ๊ะ


วันนี้เสียงเทศน์ไม่ดังเลย

 

โดย: maxpal 8 มีนาคม 2553 6:34:19 น.  

 สังเวียนคน

ตอน หวั่นกังวล


ไอ้ตงจะมีเรื่องอะไรให้อีกเล่า

นอกจากเรื่องสาวน้อยพยอมกับหนุ่มคนใหม่...

เอ..หรือว่าจะมีอะไรมากกว่านั้น...? 

โดย: ลุงแว่น 8 มีนาคม 2553 7:02:05 น.  

 สังเวียนคน

ตอน หวั่นกังวล


ไอ้ตงจะมีเรื่องอะไรให้อีกเล่า

นอกจากเรื่องสาวน้อยพยอมกับหนุ่มคนใหม่...

เอ..หรือว่าจะมีอะไรมากกว่านั้น...? 

โดย: ลุงแว่น 8 มีนาคม 2553 7:02:28 น.  

 

สาธุ สาธุ สาธุ

 

โดย: เริงฤดีนะ 8 มีนาคม 2553 10:28:03 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไผ่
แวะมาอ่านธรรมะคะ

 

โดย: ชีวิตมีลีลา 8 มีนาคม 2553 12:47:25 น.  

 

แวะมาทักทายครับ...

 

โดย: yosa 8 มีนาคม 2553 18:08:52 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ไผ่คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
 

โดย: โซดาบ๊วย 8 มีนาคม 2553 20:58:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.